Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
11 Ιουλίου 2020

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Με γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του κράτους, δίνουν “άφεση αμαρτιών” σε όσα “δικά τους” παιδιά διοίκησαν “αμαρτωλές” δημοτικές επιχειρήσεις

Άφεση αμαρτιών δίνει το υπουργείο Οικονομικών σε όσους διοίκησαν στο παρελθόν δημοτικές επιχειρήσεις οι οποίες καταχρεώθηκαν και τα σχετικά χρέη […]