Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
27 Οκτωβρίου 2020

ΓΑΜΟΣ

Ληξ. Πράξεις γάμων Κοιν. Βαθέος 1914-1930

Το υλικό προέρχεται από τα Αρχεία του Ν. Λευκάδας (Γενικά Αρχεία του Κράτους, “@ρχειομνήμων”). Μπορεί κανείς να επισκεφθεί τη διεύθυνση […]