Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
5 Μαρτίου 2021

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ/ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ

Λόγω Κεφαλονιάς, 152 υπάλληλοι του ΤΑΣ τίθενται στη διάθεση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (αναν.)

Ο νέος σεισμός στην Κεφαλονιά επιτάχυνε τις διαδικασίες για 152 υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών […]