Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
19 Φεβρουαρίου 2020

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Μετάταξη ή απόλυση

Οι υπάλληλοι θα λάβουν ειδοποίηση να συμπληρώσουν εντός 15 ημερών μια αίτηση με τις θέσεις στις