Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
24 Ιουνίου 2019

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Μετάταξη ή απόλυση

Οι υπάλληλοι θα λάβουν ειδοποίηση να συμπληρώσουν εντός 15 ημερών μια αίτηση με τις θέσεις στις