Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
3 Δεκεμβρίου 2023

Μήπως δεν εντάχθηκε τελικά το δίκτυο αποχέτευσης Τσουκαλάδες-Απόλπαινα στο πρόγραμμα “Ελλάδα 2.0”;

Απόκλιση 3.000.000 ευρώ  παρουσιάζει το έγγραφο της ένταξης της πράξης του Υπουργείου με το δελτίο τύπου του Βουλευτή

Σύμφωνα με το έγγραφο ο υπουργός Περιβάλλοντος κι Ενέργειας Κων/νος Σκρέκας υπέγραψε την έγκριση Υπαγωγής  51 Ωφελούμενων Φορέων(δήμοι και δημοτικές επιχειρήσεις ) στο Υποέργο «α. Υποδομή δικτύου αποχέτευσης και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων (Ε.Ε.Λ).» της Δράσης «Επεξεργασία και καθαρισμός αστικών λυμάτων περιβαλλοντικά ευαίσθητων οικισμών και εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων σε επιλεγμένες πόλεις», με αναγνωριστικό 16846, ενταγμένης στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5164462.

Με δελτίο τύπου βουλευτής Λευκάδας κ. Θανάσης Καββαδάς μας ενημέρωσε:

“Με 14.573.000 ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και άλλους πόρους θα χρηματοδοτηθεί η υλοποίηση του αποχετευτικού δικτύου Νικιάνας, Επισκόπου, Λυγιάς, Καρυωτών, Απόλπαινας και Τσουκαλάδων,  με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Κώστα Σκρέκα.

Αφορά την ολοκλήρωση του αποχετευτικού δικτύου και κατασκευή αντλιοστασίων και καταθλιπτικών αγωγών, μέσω των οποίων τα λύματα θα καταλήγουν στο κεντρικό φρεάτιο συγκέντρωσης στον χώρο των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων της πόλης της Λευκάδας. Ως ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου έχει οριστεί η 31η Δεκεμβρίου 2025.

Η ένταξη του συνόλου του έργου έρχεται ως αποτέλεσμα πρωτοβουλιών που ανέλαβε ο Βουλευτής Ν. Λευκάδας, Θανάσης Καββαδάς, από τον Απρίλιο του 2021, με επιστολή και επαφές που είχε με τον Υπουργό Περιβάλλοντος, κ. Κώστα Σκρέκα, όπου μετέφερε το αίτημα για την ανάγκη υλοποίησης του αποχετευτικού δικτύου του παραλιακού μετώπου.

Μάλιστα, ο Βουλευτής είχε επισημάνει την ανάγκη διασφάλισης χρηματοδότησης από πόρους εκτός του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» προκειμένου αυτά τα κονδύλια να εξοικονομηθούν για άλλες δράσεις που είχε ανάγκη ο Δήμος.

Στη συνέχεια ο Βουλευτής απηύθυνε νέες επιστολές προς τον Υπουργό κ. Σκρέκα, με τελευταία τον Αύγουστο του 2022 όπου μετέφερε το αίτημα ένταξης στο ίδιο πρόγραμμα χρηματοδότησης και του αποχετευτικού δικτύου Απόλπαινας – Τσουκαλάδων.

Όλο αυτό το διάστημα υπήρξε συνεργασία με το Δήμο Λευκάδας, ο οποίος κατέθεσε τα τεχνικά δελτία και έκανε την επίσημη υποβολή του αιτήματος ένταξης, καθώς και επανειλημμένες επαφές του κ. Καββαδά με τον Υπουργό Περιβάλλοντος, κ.Κώστα Σκρέκα και με τον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων, κ. Μανώλη Γραφάκο, οι οποίοι μάλιστα έδωσαν τη διαβεβαίωση ότι το αίτημα της Λευκάδας θα εξεταστεί θετικά.

Σχετικά με το θέμα ο Βουλευτής Ν. Λευκάδας, Θανάσης Καββαδάς, δήλωσε:

«Τον Απρίλιο του 2021 ξεκινήσαμε έναν αγώνα για να διασφαλίσουμε την υλοποίηση ενός σπουδαίου έργου για την καθημερινότητα των Λευκαδιτών στους οικισμούς Νικιάνα, Επίσκοπος, Λυγιά, Καρυώτες, ενώ παράλληλα αναζητούσαμε τα μέσα για την υλοποίηση του αποχετευτικού δικτύου και στην Απόλπαινα και στους Τσουκαλάδες.

Σήμερα μία ακόμα δέσμευσή μας γίνεται πράξη: το Υπουργείο Περιβάλλοντος ενέκρινε την πρόταση που καταθέσαμε στο σύνολό της, και θέλω να ευχαριστήσω τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Κώστα Σκρέκα, τον Γενικό Γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων,  κ. Μανώλη Γραφάκο και την Κυβέρνηση διότι αξιολόγησαν τις ανάγκες τις Λευκάδας και προέκριναν τα αιτήματά μας.Έτσι, με επιμονή, διεκδίκηση και συνεργασία, φέρνουμε ένα ακόμα μεγάλο έργο υποδομής στη Λευκάδα, ένα έργο που ήταν ανάγκη και απαίτηση των κατοίκων εδώ και δεκαετίες, ένα έργο που παρέμενε σε εκκρεμότητα χρόνια, ένα έργο τεράστιας σημασίας για την υγιεινή και την ποιότητα ζωής των πολιτών. Συνεχίζουμε, βάζουμε στόχους και τους πετυχαίνουμε, κάνουμε πράξη τις δεσμεύσεις, προχωράμε μπροστά με αλήθεια και έργο για τη Λευκάδα».”

Ωστόσο  στο έγγραφο του Υπουργείου που έχουμε στα χέρια μας το ποσό αυτό υπολείπεται του δελτίου τύπου κατά περίπου 3.000.000 ευρώ κι ανέρχεται στο ύψος  11.752.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Και η περιγραφή του Αντικειμένου της πράξης

“Δρακόντειοι όροι” συνοδεύουν τα χρήματα με αυστηρή τήρηση χρονοδιαγραμμάτων 

Οι Ωφελούμενοι Φορείς υποχρεούνται:

α/α

Ορόσημο/Στόχος

Προθεσμία

1

Κοινοποίηση ανάθεσης σύμβασης έργων

31/12/2023

2

Ολοκλήρωση του 50% της αξίας των εργασιών

31/12/2024

3

Ολοκλήρωση όλων των έργων

31/12/2025

Η μη τήρηση των προαναφερόμενων προθεσμιών από τους Ωφελούμενους Φορείς θα έχει ως συνέπεια την απένταξη των έργων τους με σχετική τροποποίηση του ΤΔΕ από τον Φορέα Υλοποίησης του Έργου.

  1. Να τηρούν τις δεσμεύσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/240, συμπεριλαμβανομένης της επίτευξης των στόχων για την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, της αρχής «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης», της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, της αποτελεσματικής πρόληψης της απάτης και της σύγκρουσης συμφερόντων, της αποφυγής διπλής χρηματοδότησης.

  1. Nα προωθούν με ευθύνη τους, ως Αναθέτουσες Αρχές, τη διαδικασία προκήρυξης των δημόσιων διαγωνισμών, την αξιολόγηση των προσφορών, την επιλογή των αναδόχων, την ανάθεση των σχετικών προς εκτέλεση συμβάσεων, τη συγκρότηση των Επιτροπών Παρακολούθησης και Παραλαβής των συμβάσεων με σκοπό την επίβλεψη και την παραλαβή τους ώστε να υλοποιηθεί το Έργο. σύμφωνα με την εφαρμοστέα εθνική και ενωσιακή νομοθεσία.

  1. Να εποπτεύουν τα στάδια εκτέλεσης των συμβάσεων των έργων από τον Ανάδοχο και να υποβάλλουν Μηνιαίο Δελτίο Ωρίμανσης/Παρακολούθησης των έργων στον Φορέα Υλοποίησης.

  1. Να υλοποιήσουν αποτελεσματικά το Έργο και να διασφαλίσουν την επίτευξη των Επιχειρησιακών ρυθμίσεων και των Οροσήμων και Στόχων αυτού, σύμφωνα με τους όρους της Απόφασης Ένταξης και τις διατάξεις και διαδικασίες του ΣΔΕ.

  2. Να συνεργάζονται με το Φορέα Υλοποίησης και να του παρέχουν αμελλητί τα δεδομένα που απαιτείται να καταχωριστούν στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Ταμείου Ανάκαμψης, τα οποία είναι αναγκαία για την παρακολούθηση, αξιολόγηση, δημοσιονομική διαχείριση, επαλήθευση και έλεγχο των συμβάσεων του Έργου, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων της σύμβασης, των πληρωμών, των αναδόχων, των πραγματικών δικαιούχων των αναδόχων του Άρθρου 22 του Κανονισμού (ΕΕ) 241/2021, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Εγχειρίδιο διαδικασιών.

  3. Να εποπτεύουν ως Αναθέτουσα Αρχή τα στάδια εκτέλεσης των συμβάσεων του Έργου από τον Ανάδοχο και να προβαίνουν στην πληρωμή του Αναδόχου, σύμφωνα με τους όρους της εκάστοτε σύμβασης.

  4. Να τηρούν ηλεκτρονικό και έγχαρτο φάκελο φυσικού και οικονομικού αντικειμένου για το Έργο, σύμφωνα με τα πρότυπα και τις διαδικασίες του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου και του Εγχειριδίου διαδικασιών και να παρέχουν απρόσκοπτη πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία αυτού σε κάθε αρμόδιο όργανο, τον οποίο διατηρούν μέχρι το έτος 2031 μετά την αποπληρωμή του Έργου, εκτός εάν προβλέπεται μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από άλλες ειδικότερες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

  5. Να παρέχουν αμελλητί τις πληροφορίες που ζητούνται από την Υπηρεσία Συντονισμού ή/και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για την παρακολούθηση της προόδου υλοποίησης του Έργου.

  6. Να τηρούν το θεσμικό πλαίσιο, που αφορά στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

  7. Να αποστέλλουν όλα τα αναγκαία στοιχεία και να διευκολύνουν την πρόσβαση στελεχών ή εξουσιοδοτημένων οργάνων της Υπηρεσίας Συντονισμού, της Ε.Δ.ΕΛ., της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, της OLAF, του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, του Φορέα Υλοποίησης καθώς και του Ανεξάρτητου Ελεγκτή στην έδρα τους, στον τόπο υλοποίησης των συμβάσεων του Έργου, ή/και στην έδρα του Αναδόχου προκειμένου να πραγματοποιηθούν έλεγχοι ή/και επιθεωρήσεις γραφείου ή/και επιτόπιοι έλεγχοι ή/και επιτόπιες επισκέψεις και μεριμνούν ώστε τυχόν τρίτοι που συμμετέχουν στην εκτέλεση κονδυλίων του ΤΑΑ να εκχωρούν τα ισοδύναμα δικαιώματα.

  8. Να λειτουργούν μηχανισμό πιστοποίησης εκτέλεσης του Έργου, ο οποίος θα εξασφαλίζει τον αποτελεσματικό έλεγχο της ποιότητας και ποσότητας των υλικών, των υπηρεσιών και του τελικού παραδοτέου αποτελέσματος, καθώς και να εφαρμόζουν εσωτερικές διαδικασίες ελέγχου των πληρωμών, ο οποίος θα εξασφαλίζει τη νομιμότητα και κανονικότητά τους.

  9. Να τηρούν ξεχωριστή λογιστική μερίδα για το Έργο, στην οποία θα καταχωρούνται όλες οι δαπάνες που αντιστοιχούν πλήρως προς τις δαπάνες που δηλώνονται μέσω των Δελτίων Παρακολούθησης Υλοποίησης Έργου.

  • Να θέτουν στη διάθεση της ΕΥΣΤΑ, της ΕΔΕΛ, του Φορέα Υλοποίησης, του Ανεξάρτητου Ελεγκτή και όλων των εθνικών και ευρωπαϊκών ελεγκτικών οργάνων, εφόσον ζητηθούν, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, όλα τα έγγραφα, δικαιολογητικά και στοιχεία του Έργου.

  • Να αποδέχονται επιτόπιους ελέγχους από όλα τα αρμόδια εθνικά και ευρωπαϊκά ελεγκτικά όργανα, το Φορέα Υλοποίησης και τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή, τόσο στην έδρα τους, όσο και στους χώρους υλοποίησης του Έργου, και να διευκολύνουν τον έλεγχο (διοικητικό ή/και επιτόπιο) προσκομίζοντας οποιοδήποτε στοιχείο που αφορά την εκτέλεση του Έργου, εφόσον ζητηθεί.

  • Να μεριμνούν ώστε να δίδεται επαρκής πληροφόρηση και δημοσιότητα στο Έργο, σύμφωνα με τον Κανονισμό, τη Χρηματοδοτική Συμφωνία, τη Συμφωνία Χορήγησης Δανείου και τη Στρατηγική Δημοσιότητας και τον Οδηγό Επικοινωνίας της Υπηρεσίας Συντονισμού.

  • Να αποδέχονται τη συμπερίληψή τους στο κατάλογο των πράξεων του ΤΑΑ που δημοσιοποιεί η ΕΥΣΤΑ και στο οποίο αναφέρονται: η ονομασία του Υπουργείου Ευθύνης και του Φορέα Υλοποίησης και του Έργου, σύνοψη του Έργου, ημερομηνία έναρξης του Έργου, ημερομηνία λήξης του Έργου, συνολική επιλέξιμη δαπάνη, ποσοστό συγχρηματοδότησης, ταχυδρομικός κώδικας, ή άλλη κατάλληλη ένδειξη της τοποθεσίας, χώρα, ονομασία της κατηγορίας παρέμβασης του Έργου.

  • Να προβάλλουν σε όλες τις δράσεις πληροφόρησης και επικοινωνίας που υλοποιούνται, το έμβλημα της Ένωσης, με αναφορά στην Ένωση με την ένδειξη «χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU» και να τίθεται το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  • Να αναρτούν στον διαδικτυακό τόπο τους, αν υπάρχει, στοιχεία του Έργου, όπως σύντομη περιγραφή, ανάλογη με το επίπεδο της στήριξης, στόχους και αποτελέσματα, επισημαίνοντας τη χρηματοδοτική στήριξη από την Ένωση.

  • Να διατηρούν όλα τα πρωτότυπα έγγραφα και ιδίως τα λογιστικά και φορολογικά αρχεία έως το 2031, εκτός εάν προβλέπεται μεγαλύτερο διάστημα από άλλες ειδικότερες διατάξεις της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας και να παρέχουν δικαίωμα πρόσβασης σε όλα τα όργανα ελέγχου. Σε περίπτωση που είναι σε εξέλιξη έλεγχοι, προσφυγές, δικαστικές διαδικασίες, διεκδίκηση απαιτήσεων σχετικά με την επιχορήγηση ή διαπιστωθούν συστηματικά ή επαναλαμβανόμενα σφάλματα, παρατυπίες, απάτη ή αθέτηση υποχρεώσεων, τα έγγραφα και αρχεία πρέπει να διατηρούνται μέχρι να ολοκληρωθούν οι εν λόγω έλεγχοι, προσφυγές, δικαστικές διαδικασίες ή διεκδίκηση απαιτήσεων.

  • Τώρα θ΄ αναρωτιέστε γιατί αυτή η πρεμούρα , μα η απάντηση έχει δοθεί ήδη μέσω των νόμων που ψηφίστηκαν κι έχει να κάνει με τις ιδιωτικοποιήσεις που πρέπει πάσει θυσία να προχωρήσουν, να τα παραδώσουμε έτοιμα στους ιδιώτες!

0 Shares

Σχετικά άρθρα

ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ: Η Κέρκυρα στο σκοτάδι, στα σκουπίδια και με αφρικανικό αεροδρόμιο

Καθημερινές Εικόνες από μία Κέρκυρα Καταληστεμμένη από φόρους του κράτους της αθηνο-μερκελικής ολιγαρχίας, Με αφρικανικές συνθήκες στο Αεροδρόμιο, Με σκοτεινή […]

Η Τοπική Οργάνωση του Ε.ΠΑ.Μ. Λευκάδας, μαζί με συναγωνιστές από τα Γιάννενα, απλούς πολίτες και υποστηρικτές του ΑΝΤΑΡΣΥΑ και του Εργατικού Αγώνα, απέτρεψαν τη διεξαγωγή του πλειστηριασμού στη Λευκάδα

«Δεν ενδιαφέρεται ο ίδιος, εσάς τι σας νοιάζει;» Αυτό ήταν το πρώτο σχόλιο της συμβολαιογράφου στο Ειρηνοδικείο της Λευκάδας την […]

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Verified by MonsterInsights