Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
23 Ιουλίου 2024

Τα σχέδια διαχείρισης της Ζώνης NATURA, πλήττουν καίρια και την Λευκάδα

Αλλάζουν τον σχεδιασμό για την είσοδο στο νησί μέσω της υποθαλάσσιας , καταργούν τον δρόμο στην γύρα, απαγορεύουν την δόμηση, λύνουν το πρόβλημα με το Τουριστικό Περίπτερο κι άλλα “ωραία” που  βάζουν την Τοπική Κοινωνία  ξανά σε μεγάλη αναστατωση!

Ο όρμος του Βλυχού , όπου θα δημιουργηθεί η Στρατηγική Επένδυση και τα υδατοδρόμια φαίνεται να μην επηρεάζονται από το σχέδιο που βρίσκεται προς διαβούλευση


Πατήστε εδώ για άνοιγμα του συνδέσμου και μεγένθυση

  1. Ζώνες Απόλυτης Προστασίας της Φύσης (ΖΑΠΦ)

   1. ΖΑΠΦ-01

Κωδικός προστατευόμενης περιοχής: ELBA22203

Ονομασία προστατευόμενης περιοχής: σΠΠΒ Λευκάδας

Κατηγορία και ονομασία ζώνης: ΖΑΠΦ1 -Ζώνη Απόλυτης Προστασίας της Φύσης θαλάσσια περιοχή περιμετρικά 200 μ από την Νήσο Άτοκο

Επιτρεπόμενες ειδικές χρήσεις γης

Πίνακας Π-1.ΖΑΠΦ Επιτρεπόμενες ειδικές χρήσης σΠΠΒ Λευκάδας

Κωδικός και ονομασία ειδικής χρήσης γης* Ονομασία ειδικής χρήσης γης

Εξειδίκευση

11 – Μόνο επιστημονική έρευνα για τη Ζώνη όπως εξειδικεύεται στο ΣΔ.

Επιτρέπεται υπό όρους (όπως εξειδικεύεται στο Σχέδιο Διαχείρισης παρ.5.5.4)

26.12.7 – Θαλάσσιοι διάδρομοι κίνησης σκαφών

μόνο για την βέλτιστη προστασία του προστατευτέου αντικειμένου όπως εξειδικεύεται στο ΣΔ.

Επιτρέπεται υπό όρους (όπως εξειδικεύεται στο Σχέδιο Διαχείρισης παρ.5.5.4)

*Ειδικές χρήσεις γης ή/και υπο-χρήσεις βάσει του ΠΔ59/2018 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει – Με έντονη γραμματοσειρά όσες δεν περιλαμβάνονται στη ζώνη σύμφωνα με το ΠΔ.

1.2.1 ΖΑΠΦ-02

Κωδικός προστατευόμενης περιοχής: ELBA22203

Ονομασία προστατευόμενης περιοχής: σΠΠΒ Λευκάδας

Κατηγορία και ονομασία ζώνης: ΖΑΠΦ2 -Ζώνη Απόλυτης Προστασίας της Φύσης Θαλάσσια περιοχή απολύτου προστασίας περιμετρικά της Νήσου Φορμίκουλα

Επιτρεπόμενες ειδικές χρήσεις γης

Πίνακας Π-2.ΖΑΠΦ Επιτρεπόμενες ειδικές χρήσης σΠΠΒ Λευκάδας

Κωδικός και ονομασία ειδικής χρήσης γης* Ονομασία ειδικής χρήσης γης

Εξειδίκευση

11 – Μόνο επιστημονική έρευνα για τη Ζώνη όπως εξειδικεύεται στο ΣΔ.

Επιτρέπεται υπό όρους (όπως εξειδικεύεται στο Σχέδιο Διαχείρισης παρ.5.5.4)

26.12.7 – Θαλάσσιοι διάδρομοι κίνησης σκαφών

μόνο για την βέλτιστη προστασία του προστατευτέου αντικειμένου όπως εξειδικεύεται στο ΣΔ.

Επιτρέπεται υπό όρους (όπως εξειδικεύεται στο Σχέδιο Διαχείρισης παρ.5.5.4)

*Ειδικές χρήσεις γης ή/και υπο-χρήσεις βάσει του ΠΔ59/2018 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει – Με έντονη γραμματοσειρά όσες δεν περιλαμβάνονται στη ζώνη σύμφωνα με το ΠΔ.

1.2.1 ΖΑΠΦ-03

Κωδικός προστατευόμενης περιοχής: ELBA22203

Ονομασία προστατευόμενης περιοχής: σΠΠΒ Λευκάδας

Κατηγορία και ονομασία ζώνης: ΖΑΠΦ3 -Ζώνη Απόλυτης Προστασίας της Φύσης Εκτάσεις με αραιή βλάστηση περιμετρικά της Λιμνοθάλασσας

Επιτρεπόμενες ειδικές χρήσεις γης

Πίνακας Π-3.ΖΑΠΦ Επιτρεπόμενες ειδικές χρήσης σΠΠΒ Λευκάδας

Κωδικός και ονομασία ειδικής χρήσης γης* Ονομασία ειδικής χρήσης γης

Εξειδίκευση

11 – Μόνο επιστημονική έρευνα για τη Ζώνη όπως εξειδικεύεται στο ΣΔ.

Επιτρέπεται υπό όρους (όπως εξειδικεύεται στο Σχέδιο Διαχείρισης παρ.5.5.4)

26.12.7 – Θαλάσσιοι διάδρομοι κίνησης σκαφών

μόνο για την βέλτιστη προστασία του προστατευτέου αντικειμένου όπως εξειδικεύεται στο ΣΔ.

Επιτρέπεται υπό όρους (όπως εξειδικεύεται στο Σχέδιο Διαχείρισης παρ.5.5.4)

*Ειδικές χρήσεις γης ή/και υπο-χρήσεις βάσει του ΠΔ59/2018 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει – Με έντονη γραμματοσειρά όσες δεν περιλαμβάνονται στη ζώνη σύμφωνα με το ΠΔ.

1.2.1 ΖΑΠΦ-04

Κωδικός προστατευόμενης περιοχής: ELBA22203

Ονομασία προστατευόμενης περιοχής: σΠΠΒ Λευκάδας

Κατηγορία και ονομασία ζώνης: ΖΑΠΦ4 -Ζώνη Απόλυτης Προστασίας της Φύσης Νήσος Φορμίκουλα και βαρχνονηδίσα νότια αυτής

Επιτρεπόμενες ειδικές χρήσεις γης

Πίνακας Π-4.ΖΑΠΦ Επιτρεπόμενες ειδικές χρήσης σΠΠΒ Λευκάδας

Κωδικός και ονομασία ειδικής χρήσης γης* Ονομασία ειδικής χρήσης γης

Εξειδίκευση

11 – Μόνο επιστημονική έρευνα για τη Ζώνη όπως εξειδικεύεται στο ΣΔ.

Επιτρέπεται υπό όρους (όπως εξειδικεύεται στο Σχέδιο Διαχείρισης παρ.5.5.4)

*Ειδικές χρήσεις γης ή/και υπο-χρήσεις βάσει του ΠΔ59/2018 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει – Με έντονη γραμματοσειρά όσες δεν περιλαμβάνονται στη ζώνη σύμφωνα με το ΠΔ.

  1. Ζώνες Προστασίας της Φύσης (ΖΠΦ)

   1. ΖΠΦ-01

Κωδικός προστατευόμενης περιοχής: ELBA22203

Ονομασία προστατευόμενης περιοχής: σΠΠΒ Λευκάδας

Κατηγορία και ονομασία ζώνης: ΖΠΦ1 -Ζώνη Προστασίας της Φύσης Φορμίκουλα – Διάδρομος πρόσβασης σκαφών κ.λπ. εντός της ΖΑΠΦ- ζώνη 100-150μ

Επιτρεπόμενες ειδικές χρήσεις γης

Πίνακας Π-5.ΖΠΦ Επιτρεπόμενες ειδικές χρήσης σΠΠΒ Λευκάδας

Κωδικός και ονομασία ειδικής χρήσης γης* Ονομασία ειδικής χρήσης γης

Εξειδίκευση

11 – Κέντρα έρευνας και επιστημονική έρευνα που αφορούν τη Ζώνη όπως εξειδικεύεται στο ΣΔ.

Επιτρέπεται υπό όρους (όπως εξειδικεύεται στο Σχέδιο Διαχείρισης παρ.5.5.4)

52 Ήπια θαλάσσια αναψυχή (κολύμβηση,

ιστιοσανίδα, καταδύσεις, υποβρύχια φωτογράφηση κ.λπ.) όπως εξειδικεύεται στο ΣΔ.

Επιτρέπεται υπό όρους (όπως εξειδικεύεται στο Σχέδιο Διαχείρισης παρ.5.5.4)

26.12.7 Θαλάσσιοι διάδρομοι κίνησης σκαφών όπως εξειδικεύεται στο ΣΔ.

Επιτρέπεται υπό όρους (όπως εξειδικεύεται στο Σχέδιο Διαχείρισης παρ.5.5.4)

*Ειδικές χρήσεις γης ή/και υπο-χρήσεις βάσει του ΠΔ59/2018 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει – Με έντονη γραμματοσειρά όσες δεν περιλαμβάνονται στη ζώνη σύμφωνα με το ΠΔ.

1.3.1 ΖΠΦ-02

Κωδικός προστατευόμενης περιοχής: ELBA22203

Ονομασία προστατευόμενης περιοχής: σΠΠΒ Λευκάδας

Κατηγορία και ονομασία ζώνης: ΖΠΦ2 -Ζώνη Προστασίας της Φύσης Ευρύτερη περιοχή Σπηλαίων στον Όρμο Ρούντα

Επιτρεπόμενες ειδικές χρήσεις γης

Πίνακας Π-6.ΖΠΦ Επιτρεπόμενες ειδικές χρήσης σΠΠΒ Λευκάδας

Κωδικός και ονομασία ειδικής χρήσης γης* Ονομασία ειδικής χρήσης γης

Εξειδίκευση

11 – Κέντρα έρευνας και επιστημονική έρευνα που αφορούν τη Ζώνη.

24.9 – Αλιεία (ερασιτεχνική και επαγγελματική).

26.12.7 Θαλάσσιοι διάδρομοι κίνησης σκαφών όπως εξειδικεύεται στο ΣΔ.

Επιτρέπεται υπό όρους (όπως εξειδικεύεται στο Σχέδιο Διαχείρισης παρ.5.5.4)

51 – Έργα προστασίας από διάβρωση, κατολισθήσεις και στήριξη εδαφών.

52 Ήπια θαλάσσια αναψυχή (κολύμβηση,

ιστιοσανίδα, καταδύσεις, υποβρύχια φωτογράφηση κ.λπ.).

*Ειδικές χρήσεις γης ή/και υπο-χρήσεις βάσει του ΠΔ59/2018 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει – Με έντονη γραμματοσειρά όσες δεν περιλαμβάνονται στη ζώνη σύμφωνα με το ΠΔ.

1.3.1 ΖΠΦ-03

Κωδικός προστατευόμενης περιοχής: ELBA22203

Ονομασία προστατευόμενης περιοχής: σΠΠΒ Λευκάδας

Κατηγορία και ονομασία ζώνης: ΖΠΦ3 -Ζώνη Προστασίας της Φύσης Ευρύτερη περιοχή μικρών νησιωτικών υγροτόπων

Επιτρεπόμενες ειδικές χρήσεις γης

Πίνακας Π-7.ΖΠΦ Επιτρεπόμενες ειδικές χρήσης σΠΠΒ Λευκάδας

Κωδικός και ονομασία ειδικής χρήσης γης* Ονομασία ειδικής χρήσης γης

Εξειδίκευση

11 – Κέντρα έρευνας και επιστημονική έρευνα που αφορούν τη Ζώνη.

26.12.7 Θαλάσσιοι διάδρομοι κίνησης σκαφών όπως εξειδικεύεται στο ΣΔ.

Επιτρέπεται υπό όρους (όπως εξειδικεύεται στο Σχέδιο Διαχείρισης παρ.5.5.4)

51 – Έργα προστασίας από διάβρωση, κατολισθήσεις και στήριξη εδαφών.

52 Ήπια θαλάσσια αναψυχή (κολύμβηση,

ιστιοσανίδα, καταδύσεις, υποβρύχια φωτογράφηση κ.λπ.).

54 – Πλωτές υποδομές και εγκαταστάσεις θαλάσσιας αναψυχής.

*Ειδικές χρήσεις γης ή/και υπο-χρήσεις βάσει του ΠΔ59/2018 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει – Με έντονη γραμματοσειρά όσες δεν περιλαμβάνονται στη ζώνη σύμφωνα με το ΠΔ.

1.3.1 ΖΠΦ-04

Κωδικός προστατευόμενης περιοχής: ELBA22203

Ονομασία προστατευόμενης περιοχής: σΠΠΒ Λευκάδας

Κατηγορία και ονομασία ζώνης: ΖΠΦ4 -Ζώνη Προστασίας της Φύσης Περιοχές ακτών Κολύμβησης στο Βόρειο τμήμα της περιοχής (Άγιος Ιωάννης – Μύλοι, Γύρα)

Επιτρεπόμενες ειδικές χρήσεις γης

Πίνακας Π-8.ΖΠΦ Επιτρεπόμενες ειδικές χρήσης σΠΠΒ Λευκάδας

Κωδικός και ονομασία ειδικής χρήσης γης* Ονομασία ειδικής χρήσης γης

Εξειδίκευση

11 – Κέντρα έρευνας και επιστημονική έρευνα που αφορούν τη Ζώνη.

52 Ήπια θαλάσσια αναψυχή (κολύμβηση,

ιστιοσανίδα, καταδύσεις, υποβρύχια φωτογράφηση κ.λπ.).

54 – Πλωτές υποδομές και εγκαταστάσεις θαλάσσιας αναψυχής.

91-Αρχαιολογικοί χώροι

*Ειδικές χρήσεις γης ή/και υπο-χρήσεις βάσει του ΠΔ59/2018 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει – Με έντονη γραμματοσειρά όσες δεν περιλαμβάνονται στη ζώνη σύμφωνα με το ΠΔ.

1.3.1 ΖΠΦ-05

Κωδικός προστατευόμενης περιοχής: ELBA22203

Ονομασία προστατευόμενης περιοχής: σΠΠΒ Λευκάδας

Κατηγορία και ονομασία ζώνης: ΖΠΦ5 -Ζώνη Προστασίας της Φύσης Λιμνοθάλασσα Στενών Λευκάδας

Επιτρεπόμενες ειδικές χρήσεις γης

Πίνακας Π-9.ΖΠΦ Επιτρεπόμενες ειδικές χρήσης σΠΠΒ Λευκάδας

Κωδικός και ονομασία ειδικής χρήσης γης* Ονομασία ειδικής χρήσης γης

Εξειδίκευση

11 – Κέντρα έρευνας και επιστημονική έρευνα που αφορούν τη Ζώνη.

24.4 – Υδατοκαλλιέργειες όπως εξειδικέυεται στο ΣΔ.

Επιτρέπεται υπό όρους (όπως εξειδικεύεται στο Σχέδιο Διαχείρισης παρ.5.5.4)

24.7 – Αλυκές

24.9 – Αλιεία (ερασιτεχνική και επαγγελματική)

26.12.7 Θαλάσσιοι διάδρομοι κίνησης σκαφών όπως εξειδικεύεται στο ΣΔ.

Επιτρέπεται υπό όρους (όπως εξειδικεύεται στο Σχέδιο Διαχείρισης παρ.5.5.4)

53 – Έργα που αφορούν την αποκατάσταση και βελτίωση των υδατοαποθεμάτων

91 Αρχαιολογικοί χώροι

*Ειδικές χρήσεις γης ή/και υπο-χρήσεις βάσει του ΠΔ59/2018 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει – Με έντονη γραμματοσειρά όσες δεν περιλαμβάνονται στη ζώνη σύμφωνα με το ΠΔ.

1.3.1 ΖΠΦ-06

Κωδικός προστατευόμενης περιοχής: ELBA22203

Ονομασία προστατευόμενης περιοχής: σΠΠΒ Λευκάδας

Κατηγορία και ονομασία ζώνης: ΖΠΦ6 -Ζώνη Προστασίας της Φύσης Δάση ελιάς και χαρουπιάς Επιτρεπόμενες ειδικές χρήσεις γης

Πίνακας Π-10.ΖΠΦ Επιτρεπόμενες ειδικές χρήσης σΠΠΒ Λευκάδας

Κωδικός και ονομασία ειδικής χρήσης γης* Ονομασία ειδικής χρήσης γης

Εξειδίκευση

24.1 – Γεωργικές, δασικές, κτηνοτροφικές, αλιευτικές και λοιπές αγροτικές εκμεταλλεύσεις και

δραστηριότητες.

26.12.6 Μονοπάτια (πεζών)

*Ειδικές χρήσεις γης ή/και υπο-χρήσεις βάσει του ΠΔ59/2018 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει – Με έντονη γραμματοσειρά όσες δεν περιλαμβάνονται στη ζώνη σύμφωνα με το ΠΔ.

1.3.1 ΖΠΦ-07

Κωδικός προστατευόμενης περιοχής: ELBA22203

Ονομασία προστατευόμενης περιοχής: σΠΠΒ Λευκάδας

Κατηγορία και ονομασία ζώνης: ΖΠΦ7 -Ζώνη Προστασίας της Φύσης Καλλιέργειες στο Β και στο Α τμήμα της λιμνοθάλασσας

Επιτρεπόμενες ειδικές χρήσεις γης

Πίνακας Π-11.ΖΠΦ Επιτρεπόμενες ειδικές χρήσης σΠΠΒ Λευκάδας

Κωδικός και ονομασία ειδικής χρήσης γης* Ονομασία ειδικής χρήσης γης

Εξειδίκευση

24.1 – Γεωργικές, δασικές, κτηνοτροφικές, αλιευτικές και λοιπές αγροτικές εκμεταλλεύσεις και

δραστηριότητες.

24.2 – Γεωργικές αποθήκες, θερμοκήπια και λοιπές εγκαταστάσεις αγροτικού τομέα (άρθρο 2 του από 31.5.1985 π.δ., Δ’ 270).

24.3 – Κτηνοτροφικές πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις Αντλητικές εγκαταστάσεις.

24.8 – Βόσκηση.

26.12.1 Οδοί (κίνησης μηχανοκίνητων οχημάτων) (δυνατότητα εξειδίκευσης βάσει της οικείας νομοθεσίας) όπως εξειδικεύεται στο ΣΔ.

Επιτρέπεται υπό όρους (όπως εξειδικεύεται στο Σχέδιο Διαχείρισης παρ.5.5.4)

26.12.6 Μονοπάτια (πεζών) όπως εξειδικεύεται στο ΣΔ.

Επιτρέπεται υπό όρους (όπως εξειδικεύεται στο Σχέδιο Διαχείρισης παρ.5.5.4)

*Ειδικές χρήσεις γης ή/και υπο-χρήσεις βάσει του ΠΔ59/2018 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει – Με έντονη γραμματοσειρά όσες δεν περιλαμβάνονται στη ζώνη σύμφωνα με το ΠΔ.

1.3.1 ΖΠΦ-08

Κωδικός προστατευόμενης περιοχής: ELBA22203

Ονομασία προστατευόμενης περιοχής: σΠΠΒ Λευκάδας

Κατηγορία και ονομασία ζώνης: ΖΠΦ8 -Ζώνη Προστασίας της Φύσης Μώλος Επιτρεπόμενες ειδικές χρήσεις γης

Πίνακας Π-12.ΖΠΦ Επιτρεπόμενες ειδικές χρήσης σΠΠΒ Λευκάδας

Κωδικός και ονομασία ειδικής χρήσης γης* Ονομασία ειδικής χρήσης γης

Εξειδίκευση

50 – Έργα πρόληψης ή αντιμετώπισης της υφαλμύρωσης των υπογείων υδάτων ή εδαφών.

51 – Έργα προστασίας από διάβρωση, κατολισθήσεις και στήριξη εδαφών.

*Ειδικές χρήσεις γης ή/και υπο-χρήσεις βάσει του ΠΔ59/2018 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει – Με έντονη γραμματοσειρά όσες δεν περιλαμβάνονται στη ζώνη σύμφωνα με το ΠΔ.

1.3.1 ΖΠΦ-09

Κωδικός προστατευόμενης περιοχής: ELBA22203

Ονομασία προστατευόμενης περιοχής: σΠΠΒ Λευκάδας

Κατηγορία και ονομασία ζώνης: ΖΠΦ9 -Ζώνη Προστασίας της Φύσης Ευρύτερη θαλάασια περιοχή περιμετρικά της περιοχή απολύτου προστασίας περιμετρικά της Νήσου Φορμίκουλα

Επιτρεπόμενες ειδικές χρήσεις γης

Πίνακας Π-13.ΖΠΦ Επιτρεπόμενες ειδικές χρήσης σΠΠΒ Λευκάδας

Κωδικός και ονομασία ειδικής χρήσης γης* Ονομασία ειδικής χρήσης γης

Εξειδίκευση

11 – Κέντρα έρευνας και επιστημονική έρευνα που αφορούν τη Ζώνη όπως εξειδικεύεται στο ΣΔ.

Επιτρέπεται υπό όρους (όπως εξειδικεύεται στο Σχέδιο Διαχείρισης παρ.5.5.4)

26.12.7 Θαλάσσιοι διάδρομοι κίνησης σκαφών όπως εξειδικεύεται στο ΣΔ.

Επιτρέπεται υπό όρους (όπως εξειδικεύεται στο Σχέδιο Διαχείρισης παρ.5.5.4)

52 Ήπια θαλάσσια αναψυχή (κολύμβηση,

ιστιοσανίδα, καταδύσεις, υποβρύχια φωτογράφηση κ.λπ.) όπως εξειδικεύεται στο ΣΔ.

Επιτρέπεται υπό όρους (όπως εξειδικεύεται στο Σχέδιο Διαχείρισης παρ.5.5.4)

*Ειδικές χρήσεις γης ή/και υπο-χρήσεις βάσει του ΠΔ59/2018 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει – Με έντονη γραμματοσειρά όσες δεν περιλαμβάνονται στη ζώνη σύμφωνα με το ΠΔ.

1.3.1 ΖΠΦ-10

Κωδικός προστατευόμενης περιοχής: ELBA22203

Ονομασία προστατευόμενης περιοχής: σΠΠΒ Λευκάδας

Κατηγορία και ονομασία ζώνης: ΖΠΦ10 -Ζώνη Προστασίας της Φύσης Όρμοι και μεταβατικά ύδατα & εκτάσεις με αραιή βλάστηση περιμετρικά της Λιμνοθάλασσας

Επιτρεπόμενες ειδικές χρήσεις γης

Πίνακας Π-14.ΖΠΦ Επιτρεπόμενες ειδικές χρήσης σΠΠΒ Λευκάδας

Κωδικός και ονομασία ειδικής χρήσης γης* Ονομασία ειδικής χρήσης γης

Εξειδίκευση

24.1 – Γεωργικές, δασικές, κτηνοτροφικές, αλιευτικές και λοιπές αγροτικές εκμεταλλεύσεις και

δραστηριότητες

26.12.2 Οδοί ήπιας κυκλοφορίας όπως εξειδικεύεται στο ΣΔ.

Επιτρέπεται υπό όρους (όπως εξειδικεύεται στο Σχέδιο Διαχείρισης παρ.5.5.4)

26.12.6 Μονοπάτια (πεζών) όπως εξειδικεύεται στο ΣΔ.

Επιτρέπεται υπό όρους (όπως εξειδικεύεται στο Σχέδιο Διαχείρισης παρ.5.5.4)

91-Αρχαιολογικοί χώροι

*Ειδικές χρήσεις γης ή/και υπο-χρήσεις βάσει του ΠΔ59/2018 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει – Με έντονη γραμματοσειρά όσες δεν περιλαμβάνονται στη ζώνη σύμφωνα με το ΠΔ.

1.3.1 ΖΠΦ-11

Κωδικός προστατευόμενης περιοχής: ELBA22203

Ονομασία προστατευόμενης περιοχής: σΠΠΒ Λευκάδας

Κατηγορία και ονομασία ζώνης: ΖΠΦ11 -Ζώνη Προστασίας της Φύσης θαλάσσια περιοχή μεταξύ μώλου και λιμνοθάλασσας

Επιτρεπόμενες ειδικές χρήσεις γης

Πίνακας Π-15.ΖΠΦ Επιτρεπόμενες ειδικές χρήσης σΠΠΒ Λευκάδας

Κωδικός και ονομασία ειδικής χρήσης γης* Ονομασία ειδικής χρήσης γης

Εξειδίκευση

26.12.7 Θαλάσσιοι διάδρομοι κίνησης σκαφών όπως εξειδικεύεται στο ΣΔ.

Επιτρέπεται υπό όρους (όπως εξειδικεύεται στο Σχέδιο Διαχείρισης παρ.5.5.4)

51 – Έργα προστασίας από διάβρωση, κατολισθήσεις και στήριξη εδαφών.

52 Ήπια θαλάσσια αναψυχή (κολύμβηση,

ιστιοσανίδα, καταδύσεις, υποβρύχια φωτογράφηση κ.λπ.).

54 – Πλωτές υποδομές και εγκαταστάσεις θαλάσσιας αναψυχής.

*Ειδικές χρήσεις γης ή/και υπο-χρήσεις βάσει του ΠΔ59/2018 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει – Με έντονη γραμματοσειρά όσες δεν περιλαμβάνονται στη ζώνη σύμφωνα με το ΠΔ.

1.3.1 ΖΠΦ-12

Κωδικός προστατευόμενης περιοχής: ELBA22203

Ονομασία προστατευόμενης περιοχής: σΠΠΒ Λευκάδας

Κατηγορία και ονομασία ζώνης: ΖΠΦ12 -Ζώνη Προστασίας της Φύσης Ερεικώνες και θαμνώνες –

Garrigues της Ανατολικής Μεσογείου (5340) Επιτρεπόμενες ειδικές χρήσεις γης

Πίνακας Π-16.ΖΠΦ Επιτρεπόμενες ειδικές χρήσης σΠΠΒ Λευκάδας

Κωδικός και ονομασία ειδικής χρήσης γης* Ονομασία ειδικής χρήσης γης

Εξειδίκευση

24.1 – Γεωργικές, δασικές, κτηνοτροφικές, αλιευτικές και λοιπές αγροτικές εκμεταλλεύσεις και

δραστηριότητες

26.12.1 Οδοί (κίνησης μηχανοκίνητων οχημάτων) (δυνατότητα εξειδίκευσης βάσει της οικείας νομοθεσίας) όπως εξειδικεύεται στο ΣΔ.

Επιτρέπεται υπό όρους (όπως εξειδικεύεται στο Σχέδιο Διαχείρισης παρ.5.5.4)

26.12.6 Μονοπάτια (πεζών) όπως εξειδικεύεται στο ΣΔ.

Επιτρέπεται υπό όρους (όπως εξειδικεύεται στο Σχέδιο Διαχείρισης παρ.5.5.4)

*Ειδικές χρήσεις γης ή/και υπο-χρήσεις βάσει του ΠΔ59/2018 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει – Με έντονη γραμματοσειρά όσες δεν περιλαμβάνονται στη ζώνη σύμφωνα με το ΠΔ.

1.3.1 ΖΠΦ-13

Κωδικός προστατευόμενης περιοχής: ELBA22203

Ονομασία προστατευόμενης περιοχής: σΠΠΒ Λευκάδας

Κατηγορία και ονομασία ζώνης: ΖΠΦ13 -Ζώνη Προστασίας της Φύσης Δάση και δασικές εκτάσεις –

δάση πρίνου στην Ελλάδα (934A). Επιτρεπόμενες ειδικές χρήσεις γης

Πίνακας Π-17.ΖΠΦ Επιτρεπόμενες ειδικές χρήσης σΠΠΒ Λευκάδας

Κωδικός και ονομασία ειδικής χρήσης γης* Ονομασία ειδικής χρήσης γης

Εξειδίκευση

24.1 – Γεωργικές, δασικές, κτηνοτροφικές, αλιευτικές και λοιπές αγροτικές εκμεταλλεύσεις και

δραστηριότητες

26.12.1 Οδοί (κίνησης μηχανοκίνητων οχημάτων) (δυνατότητα εξειδίκευσης βάσει της οικείας νομοθεσίας) όπως εξειδικεύεται στο ΣΔ.

Επιτρέπεται υπό όρους (όπως εξειδικεύεται στο Σχέδιο Διαχείρισης παρ.5.5.4)

26.12.6 Μονοπάτια (πεζών) όπως εξειδικεύεται στο ΣΔ.

Επιτρέπεται υπό όρους (όπως εξειδικεύεται στο Σχέδιο Διαχείρισης παρ.5.5.4)

*Ειδικές χρήσεις γης ή/και υπο-χρήσεις βάσει του ΠΔ59/2018 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει – Με έντονη γραμματοσειρά όσες δεν περιλαμβάνονται στη ζώνη σύμφωνα με το ΠΔ.

  1. Ζώνες Διαχείρισης Οικοτόπων και Ειδών (ΖΔΟΕ)

   1. ΖΔΟΕ-01

Κωδικός προστατευόμενης περιοχής: ELBA22203

Ονομασία προστατευόμενης περιοχής: σΠΠΒ Λευκάδας

Κατηγορία και ονομασία ζώνης: ΖΔΟΕ 1 -Ζώνη Διαχείρισης Οικοτόπων και Ειδών θαλάσσια έκταση

GR2220003

Επιτρεπόμενες ειδικές χρήσεις γης

Πίνακας Π-18. ΖΔΟΕ Επιτρεπόμενες ειδικές χρήσης σΠΠΒ Λευκάδας

Κωδικός και ονομασία ειδικής χρήσης γης* Ονομασία ειδικής χρήσης γης

Εξειδίκευση

11 Επιστημονική Έρευνα για τις ανάγκες της ζώνης όπως εξειδικεύεται στο ΣΔ.

Επιτρέπεται υπό όρους (όπως εξειδικεύεται στο Σχέδιο Διαχείρισης παρ.5.5.4)

24.4 – Υδατοκαλλιέργειες όπως εξειδικεύεται στο ΣΔ.

Επιτρέπεται υπό όρους (όπως εξειδικεύεται στο Σχέδιο Διαχείρισης παρ.5.5.4)

24.9 – Αλιεία (ερασιτεχνική και επαγγελματική) όπως εξειδικεύεται στο ΣΔ.

Επιτρέπεται υπό όρους (όπως εξειδικεύεται στο Σχέδιο Διαχείρισης παρ.5.5.4)

26.3 – Υδατοδρόμιο όπως εξειδικεύεται στο ΣΔ.

Επιτρέπεται υπό όρους (όπως εξειδικεύεται στο Σχέδιο Διαχείρισης παρ.5.5.4)

Πίνακας Π-18. ΖΔΟΕ Επιτρεπόμενες ειδικές χρήσης σΠΠΒ Λευκάδας

Κωδικός και ονομασία ειδικής χρήσης γης* Ονομασία ειδικής χρήσης γης

Εξειδίκευση

26.11 – Λιμενικές ζώνες επιβατικής, εμπορικής, αλιευτικής, βιομηχανικής και τουριστικής

δραστηριότητας, μαρίνες.

26.12.7 – Θαλάσσιοι διάδρομοι κίνησης σκαφών όπως εξειδικεύεται στο ΣΔ.

Επιτρέπεται υπό όρους (όπως εξειδικεύεται στο Σχέδιο Διαχείρισης παρ.5.5.4)

33 Εγκαταστάσεις παραγωγής, αποθήκευσης και μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού

αερίου, ύδρευσης, τηλεπικοινωνιών, και συναφείς εγκαταστάσεις

51 – Έργα προστασίας από διάβρωση, κατολισθήσεις και στήριξη εδαφών.

52 Ήπια θαλάσσια αναψυχή (κολύμβηση,

ιστιοσανίδα, καταδύσεις, υποβρύχια φωτογράφηση κ.λπ.) όπως εξειδικεύεται στο ΣΔ.

Επιτρέπεται υπό όρους (όπως εξειδικεύεται στο Σχέδιο Διαχείρισης παρ.5.5.4)

54 – Πλωτές υποδομές και εγκαταστάσεις θαλάσσιας αναψυχής.

*Ειδικές χρήσεις γης ή/και υπο-χρήσεις βάσει του ΠΔ59/2018 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει – Με έντονη γραμματοσειρά όσες δεν περιλαμβάνονται στη ζώνη σύμφωνα με το ΠΔ.

1.4.1 ΖΔΟΕ-02

Κωδικός προστατευόμενης περιοχής: ELBA22203

Ονομασία προστατευόμενης περιοχής: σΠΠΒ Λευκάδας

Κατηγορία και ονομασία ζώνης: ΖΔΟΕ 2 -Ζώνη Διαχείρισης Οικοτόπων και Ειδών Η ευρύτερη περιοχή γύρω από την λίμνη του Αγίου Ιωάννη και η ευρύτερη περιοχή γύρω από τους υγροτόπους στο βορειοδυτικό τμήμα του Μεγανησίου, ΒΑ ακτές Καλάμου και το νησί Προβάτι εξαιρουμένου των βραχωδών ακτών

Επιτρεπόμενες ειδικές χρήσεις γης

Πίνακας Π-19. ΖΔΟΕ Επιτρεπόμενες ειδικές χρήσης σΠΠΒ Λευκάδας

Κωδικός και ονομασία ειδικής χρήσης γης* Ονομασία ειδικής χρήσης γης

Εξειδίκευση

1 Κατοικία

5 – Θρησκευτικοί χώροι

12 – Εστίαση μέχρι 200 τ.μ.

13 – Αναψυκτήρια μέχρι 100 τ.μ.

15 – Τουριστικά καταλύματα, εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής και λοιπές τουριστικές

επιχειρήσεις (ν. 4276/2014). (Σύμφωνα με τις πολεοδομικές και χωροταξικές διατάξεις)

22 – Επαγγελματικά εργαστήρια για την επεξεργασία τοπικών προϊόντων, μέχρι 400 τ.μ. (άρθρο 17 του ν. 3982 /2011).

24.1 – Γεωργικές, δασικές, κτηνοτροφικές, αλιευτικές και λοιπές αγροτικές εκμεταλλεύσεις και

δραστηριότητες.

Πίνακας Π-19. ΖΔΟΕ Επιτρεπόμενες ειδικές χρήσης σΠΠΒ Λευκάδας

Κωδικός και ονομασία ειδικής χρήσης γης* Ονομασία ειδικής χρήσης γης

Εξειδίκευση

24.2 – Γεωργικές αποθήκες, θερμοκήπια και λοιπές εγκαταστάσεις αγροτικού τομέα (άρθρο 2 του από 31.5.1985 π.δ., Δ’ 270).

24.3 – Κτηνοτροφικές πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις Αντλητικές εγκαταστάσεις.

24.8 – Βόσκηση.

24.13 – Εγγειοβελτιωτικά έργα αγροτικής ανάπτυξης.

26.12.2 – Οδοί ήπιας κυκλοφορίας

26.12.6 – Μονοπάτια (πεζών)

34 – Εγκαταστάσεις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

47 – Κατασκηνώσεις Παιδικές εξοχές.

50 – Έργα πρόληψης ή αντιμετώπισης της υφαλμύρωσης των υπογείων υδάτων ή εδαφών.

51 – Έργα προστασίας από διάβρωση, κατολισθήσεις και στήριξη εδαφών.

*Ειδικές χρήσεις γης ή/και υπο-χρήσεις βάσει του ΠΔ59/2018 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει – Με έντονη γραμματοσειρά όσες δεν περιλαμβάνονται στη ζώνη σύμφωνα με το ΠΔ.

1.4.1 ΖΔΟΕ-03

Κωδικός προστατευόμενης περιοχής: ELBA22203

Ονομασία προστατευόμενης περιοχής: σΠΠΒ Λευκάδας

Κατηγορία και ονομασία ζώνης: ΖΔΟΕ 3 -Ζώνη Διαχείρισης Οικοτόπων και Ειδών Χώρος στάθμευσης σκαφών

Επιτρεπόμενες ειδικές χρήσεις γης

Πίνακας Π-20. ΖΔΟΕ Επιτρεπόμενες ειδικές χρήσης σΠΠΒ Λευκάδας

Κωδικός και ονομασία ειδικής χρήσης γης* Ονομασία ειδικής χρήσης γης

Εξειδίκευση

16 – Στάθμευση

26.12.1 – Οδοί (κίνησης μηχανοκίνητων οχημάτων) (δυνατότητα εξειδίκευσης βάσει της οικείας

νομοθεσίας)

*Ειδικές χρήσεις γης ή/και υπο-χρήσεις βάσει του ΠΔ59/2018 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει – Με έντονη γραμματοσειρά όσες δεν περιλαμβάνονται στη ζώνη σύμφωνα με το ΠΔ.

1.4.1 ΖΔΟΕ-04

Κωδικός προστατευόμενης περιοχής: ELBA22203

Ονομασία προστατευόμενης περιοχής: σΠΠΒ Λευκάδας

Κατηγορία και ονομασία ζώνης: ΖΔΟΕ 4 -Ζώνη Διαχείρισης Οικοτόπων και Ειδών Καλλιέργειες στο Β τμήμα της λιμνοθάλασσας και στο Δ τμήμα της αλυκής

Επιτρεπόμενες ειδικές χρήσεις γης

Πίνακας Π-21. ΖΔΟΕ Επιτρεπόμενες ειδικές χρήσης σΠΠΒ Λευκάδας

Κωδικός και ονομασία ειδικής χρήσης γης* Ονομασία ειδικής χρήσης γης

Εξειδίκευση

1 Κατοικία

24.1 – Αγροτικές εκμεταλλεύσεις εγκαταστάσεις και δραστηριότητες.

26.12.1 – Οδοί (κίνησης μηχανοκίνητων οχημάτων) (δυνατότητα εξειδίκευσης βάσει της οικείας

νομοθεσίας) όπως εξειδικεύεται στο ΣΔ..

26.12.6 – Μονοπάτια (πεζών) όπως εξειδικεύεται στο ΣΔ.

Επιτρέπεται υπό όρους (όπως εξειδικεύεται στο Σχέδιο Διαχείρισης παρ.5.5.4)

*Ειδικές χρήσεις γης ή/και υπο-χρήσεις βάσει του ΠΔ59/2018 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει – Με έντονη γραμματοσειρά όσες δεν περιλαμβάνονται στη ζώνη σύμφωνα με το ΠΔ.

1.4.1 ΖΔΟΕ-05

Κωδικός προστατευόμενης περιοχής: ELBA22203

Ονομασία προστατευόμενης περιοχής: σΠΠΒ Λευκάδας

Κατηγορία και ονομασία ζώνης: ΖΔΟΕ 5 -Ζώνη Διαχείρισης Οικοτόπων και Ειδών Θαλάσσια περιοχής εξωτερικά της Λιμνοθάλασσας

Επιτρεπόμενες ειδικές χρήσεις γης

Πίνακας Π-22. ΖΔΟΕ Επιτρεπόμενες ειδικές χρήσης σΠΠΒ Λευκάδας

Κωδικός και ονομασία ειδικής χρήσης γης* Ονομασία ειδικής χρήσης γης

Εξειδίκευση

24.9 – Αλιεία (ερασιτεχνική και επαγγελματική).

26.11 – Λιμενικές ζώνες επιβατικής, εμπορικής, αλιευτικής, βιομηχανικής και τουριστικής

δραστηριότητας, μαρίνες.

26.12.7 – Θαλάσσιοι διάδρομοι κίνησης σκαφών.

51 – Έργα προστασίας από διάβρωση, κατολισθήσεις και στήριξη εδαφών.

52 Ήπια θαλάσσια αναψυχή (κολύμβηση,

ιστιοσανίδα, καταδύσεις, υποβρύχια φωτογράφηση κ.λπ.).

54 – Πλωτές υποδομές και εγκαταστάσεις θαλάσσιας αναψυχής.

91-Αρχαιολογικοί χώροι

*Ειδικές χρήσεις γης ή/και υπο-χρήσεις βάσει του ΠΔ59/2018 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει – Με έντονη γραμματοσειρά όσες δεν περιλαμβάνονται στη ζώνη σύμφωνα με το ΠΔ.

1.4.1 ΖΔΟΕ-06

Κωδικός προστατευόμενης περιοχής: ELBA22203

Ονομασία προστατευόμενης περιοχής: σΠΠΒ Λευκάδας

Κατηγορία και ονομασία ζώνης: ΖΔΟΕ 6 -Ζώνη Διαχείρισης Οικοτόπων και Ειδών Αρχαιολογικός χώρος και χώρος εισόδου στη λιμνοθάλασσα

Επιτρεπόμενες ειδικές χρήσεις γης

Πίνακας Π-23. ΖΔΟΕ Επιτρεπόμενες ειδικές χρήσης σΠΠΒ Λευκάδας

Κωδικός και ονομασία ειδικής χρήσης γης* Ονομασία ειδικής χρήσης γης

Εξειδίκευση

50 – Έργα πρόληψης ή αντιμετώπισης της υφαλμύρωσης των υπογείων υδάτων ή εδαφών.

51 – Έργα προστασίας από διάβρωση, κατολισθήσεις και στήριξη εδαφών

91-Αρχαιολογικοί χώροι

*Ειδικές χρήσεις γης ή/και υπο-χρήσεις βάσει του ΠΔ59/2018 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει – Με έντονη γραμματοσειρά όσες δεν περιλαμβάνονται στη ζώνη σύμφωνα με το ΠΔ.

1.4.1 ΖΔΟΕ-07

Κωδικός προστατευόμενης περιοχής: ELBA22203

Ονομασία προστατευόμενης περιοχής: σΠΠΒ Λευκάδας

Κατηγορία και ονομασία ζώνης: ΖΔΟΕ 7 -Ζώνη Διαχείρισης Οικοτόπων και Ειδών Μεσογειακά δάση πεύκης με ενδημικά είδη πεύκης συμπεριλαμβανόμενου των Pinus mugo και Pinus leucode*

Επιτρεπόμενες ειδικές χρήσεις γης

Πίνακας Π-24. ΖΔΟΕ Επιτρεπόμενες ειδικές χρήσης σΠΠΒ Λευκάδας

Κωδικός και ονομασία ειδικής χρήσης γης* Ονομασία ειδικής χρήσης γης

Εξειδίκευση

24.1 – Γεωργικές, δασικές, κτηνοτροφικές, αλιευτικές και λοιπές αγροτικές εκμεταλλεύσεις και

δραστηριότητες

26.12.1 – Οδοί (κίνησης μηχανοκίνητων οχημάτων) (δυνατότητα εξειδίκευσης βάσει της οικείας

νομοθεσίας).

26.12.6 – Μονοπάτια (πεζών).

*Ειδικές χρήσεις γης ή/και υπο-χρήσεις βάσει του ΠΔ59/2018 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει – Με έντονη γραμματοσειρά όσες δεν περιλαμβάνονται στη ζώνη σύμφωνα με το ΠΔ.

1.4.1 ΖΔΟΕ-08

Κωδικός προστατευόμενης περιοχής: ELBA22203

Ονομασία προστατευόμενης περιοχής: σΠΠΒ Λευκάδας

Κατηγορία και ονομασία ζώνης: ΖΔΟΕ 8 -Ζώνη Διαχείρισης Οικοτόπων και Ειδών Εκτάσεις με αραιή βλάστηση – Ασβεστολιθικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση

Επιτρεπόμενες ειδικές χρήσεις γης

Πίνακας Π-25. ΖΔΟΕ Επιτρεπόμενες ειδικές χρήσης σΠΠΒ Λευκάδας

Κωδικός και ονομασία ειδικής χρήσης γης* Ονομασία ειδικής χρήσης γης

Εξειδίκευση

24.1 – Γεωργικές, δασικές, κτηνοτροφικές, αλιευτικές και λοιπές αγροτικές εκμεταλλεύσεις και

δραστηριότητες

26.12.1 – Οδοί (κίνησης μηχανοκίνητων οχημάτων) (δυνατότητα εξειδίκευσης βάσει της οικείας

νομοθεσίας).

26.12.6 – Μονοπάτια (πεζών).

*Ειδικές χρήσεις γης ή/και υπο-χρήσεις βάσει του ΠΔ59/2018 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει – Με έντονη γραμματοσειρά όσες δεν περιλαμβάνονται στη ζώνη σύμφωνα με το ΠΔ.

1.4.1 ΖΔΟΕ-09

Κωδικός προστατευόμενης περιοχής: ELBA22203

Ονομασία προστατευόμενης περιοχής: σΠΠΒ Λευκάδας

Κατηγορία και ονομασία ζώνης: ΖΔΟΕ 9 -Ζώνη Διαχείρισης Οικοτόπων και Ειδών Καλλιέργειες Επιτρεπόμενες ειδικές χρήσεις γης

Πίνακας Π-26. ΖΔΟΕ Επιτρεπόμενες ειδικές χρήσης σΠΠΒ Λευκάδας

Κωδικός και ονομασία ειδικής χρήσης γης* Ονομασία ειδικής χρήσης γης

Εξειδίκευση

24.1 – Γεωργικές, δασικές, κτηνοτροφικές, αλιευτικές και λοιπές αγροτικές εκμεταλλεύσεις και

δραστηριότητες

26.12.1 – Οδοί (κίνησης μηχανοκίνητων οχημάτων) (δυνατότητα εξειδίκευσης βάσει της οικείας

νομοθεσίας).

26.12.6 – Μονοπάτια (πεζών).

*Ειδικές χρήσεις γης ή/και υπο-χρήσεις βάσει του ΠΔ59/2018 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει – Με έντονη γραμματοσειρά όσες δεν περιλαμβάνονται στη ζώνη σύμφωνα με το ΠΔ.

  1. Ζώνες Βιώσιμης Διαχείρισης Φυσικών Πόρων (ΖΒΔΦΠ)

   1. ΖΒΔΦΠ-01

Κωδικός προστατευόμενης περιοχής: ELBA22203

Ονομασία προστατευόμενης περιοχής: σΠΠΒ Λευκάδας

Κατηγορία και ονομασία ζώνης: ΖΒΔΦΠ 1 -Ζώνη Βιώσιμης Διαχείρισης Φυσικών Πόρων Τμήματα Νησίδων με δασώδη βλάστηση ή καλλιέργειες

Επιτρεπόμενες ειδικές χρήσεις γης

Πίνακας Π-27.ΖΒΔΦΠ Επιτρεπόμενες ειδικές χρήσης σΠΠΒ Λευκάδας

Κωδικός και ονομασία ειδικής χρήσης γης* Ονομασία ειδικής χρήσης γης

Εξειδίκευση

1 – Κατοικία

5 – Θρησκευτικοί χώροι

12 – Εστίαση

13 – Αναψυκτήρια

15 – Τουριστικά καταλύματα, εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής και λοιπές τουριστικές επιχειρήσεις (ν. 4276/2014).

24.1 – Γεωργικές, δασικές, κτηνοτροφικές, αλιευτικές και λοιπές αγροτικές εκμεταλλεύσεις και

δραστηριότητες.

24.2 – Γεωργικές αποθήκες, θερμοκήπια και λοιπές εγκαταστάσεις αγροτικού τομέα (άρθρο 2 του από 31.5.1985 π.δ., Δ’ 270).

24.3 – Κτηνοτροφικές πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις Αντλητικές εγκαταστάσεις.

24.8 – Βόσκηση.

26.12.1 – Οδοί (κίνησης μηχανοκίνητων οχημάτων) (δυνατότητα εξειδίκευσης βάσει της οικείας

νομοθεσίας).

26.12.6 – Μονοπάτια (πεζών).

91-Αρχαιολογικοί χώροι

*Ειδικές χρήσεις γης ή/και υπο-χρήσεις βάσει του ΠΔ59/2018 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει – Με έντονη γραμματοσειρά όσες δεν περιλαμβάνονται στη ζώνη σύμφωνα με το ΠΔ.

1.5.1 ΖΒΔΦΠ-02

Κωδικός προστατευόμενης περιοχής: ELBA22203

Ονομασία προστατευόμενης περιοχής: σΠΠΒ Λευκάδας

Κατηγορία και ονομασία ζώνης: ΖΒΔΦΠ 2 -Ζώνη Βιώσιμης Διαχείρισης Φυσικών Πόρων θαλάσσια περιοχή Στενών Λευκάδας

Επιτρεπόμενες ειδικές χρήσεις γης

Πίνακας Π-28.ΖΒΔΦΠ Επιτρεπόμενες ειδικές χρήσης σΠΠΒ Λευκάδας

Κωδικός και ονομασία ειδικής χρήσης γης* Ονομασία ειδικής χρήσης γης

Εξειδίκευση

24.9 – Αλιεία (ερασιτεχνική και επαγγελματική).

26.3 – Υδατοδρόμιο όπως εξειδικεύεται στο ΣΔ.

Επιτρέπεται υπό όρους (όπως εξειδικεύεται στο Σχέδιο Διαχείρισης παρ.5.5.4)

Πίνακας Π-28.ΖΒΔΦΠ Επιτρεπόμενες ειδικές χρήσης σΠΠΒ Λευκάδας

Κωδικός και ονομασία ειδικής χρήσης γης* Ονομασία ειδικής χρήσης γης

Εξειδίκευση

26.11 – Λιμενικές ζώνες επιβατικής, εμπορικής, αλιευτικής, βιομηχανικής και τουριστικής

δραστηριότητας, μαρίνες.

26.12.7 – Θαλάσσιοι διάδρομοι κίνησης σκαφών.

51 – Έργα προστασίας από διάβρωση,

52 – Ήπια θαλάσσια αναψυχή (κολύμβηση,

ιστιοσανίδα, καταδύσεις, υποβρύχια φωτογράφηση κ.λπ.) όπως εξειδικεύεται στο ΣΔ.

Επιτρέπεται υπό όρους (όπως εξειδικεύεται στο Σχέδιο Διαχείρισης παρ.5.5.4)

54 – Πλωτές υποδομές και εγκαταστάσεις θαλάσσιας αναψυχής.

91-Αρχαιολογικοί χώροι

*Ειδικές χρήσεις γης ή/και υπο-χρήσεις βάσει του ΠΔ59/2018 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει – Με έντονη γραμματοσειρά όσες δεν περιλαμβάνονται στη ζώνη σύμφωνα με το ΠΔ.

1.5.1 ΖΒΔΦΠ-03

Κωδικός προστατευόμενης περιοχής: ELBA22203

Ονομασία προστατευόμενης περιοχής: σΠΠΒ Λευκάδας

Κατηγορία και ονομασία ζώνης: ΖΒΔΦΠ 3 -Ζώνη Βιώσιμης Διαχείρισης Φυσικών Πόρων Καλλιέργειες περιμετρικά στο ΝΔ τμήμα της λιμνοθάλασσας

Επιτρεπόμενες ειδικές χρήσεις γης

Πίνακας Π-29.ΖΒΔΦΠ Επιτρεπόμενες ειδικές χρήσης σΠΠΒ Λευκάδας

Κωδικός και ονομασία ειδικής χρήσης γης* Ονομασία ειδικής χρήσης γης

Εξειδίκευση

1 – Κατοικία

12 – Εστίαση

13 – Αναψυκτήρια

15 – Τουριστικά καταλύματα, εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής και λοιπές τουριστικές επιχειρήσεις (ν. 4276/2014).

24.1 – Γεωργικές, δασικές, κτηνοτροφικές, αλιευτικές και λοιπές αγροτικές εκμεταλλεύσεις και

δραστηριότητες.

24.2 – Γεωργικές αποθήκες, θερμοκήπια και λοιπές εγκαταστάσεις αγροτικού τομέα (άρθρο 2 του από 31.5.1985 π.δ., Δ’ 270).

24.3 – Κτηνοτροφικές πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις Αντλητικές εγκαταστάσεις.

24.8 – Βόσκηση.

26.12.1 – Οδοί (κίνησης μηχανοκίνητων οχημάτων) (δυνατότητα εξειδίκευσης βάσει της οικείας

νομοθεσίας).

26.12.6 – Μονοπάτια (πεζών)

*Ειδικές χρήσεις γης ή/και υπο-χρήσεις βάσει του ΠΔ59/2018 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει – Με έντονη γραμματοσειρά όσες δεν περιλαμβάνονται στη ζώνη σύμφωνα με το ΠΔ.

  1. Περιφερειακές Ζώνες (ΠΖ)

1.6.1 ΠΖ-01

Κωδικός προστατευόμενης περιοχής: ELBA22203 Ονομασία προστατευόμενης περιοχής: σΠΠΒ Λευκάδας

Ονομασία περιφερειακής ζώνης: ΠΖ1 – Περιοχή Ακτής Κολύμβησης Άγιος Ιωάννης – Μύλοι

Περιφερειακή ζώνη Σκοπιμότητα – Σύνδεση με προστατευτέο αντικείμενο: Στόχος είναι η προστασία και διατήρηση της ευρύτερης περιοχής του είδους χλωρίδας Arenaria leucadia

Ρυθμίσεις εντός περιφερειακής ζώνης: Προτείνεται κατά την περιβαλλοντική αξιολόγηση των ενδεχόμενων έργων, η οποία θα συνοδεύεται από ειδική οικολογική αξιολόγηση να ληφθεί υπόψη η ανάγκη προστασίας της ζώνης.

1.6.2 ΠΖ-02

Κωδικός προστατευόμενης περιοχής: ELBA22203 Ονομασία προστατευόμενης περιοχής: σΠΠΒ Λευκάδας

Ονομασία περιφερειακής ζώνης: ΠΖ2 – Περιφερειακή ζώνη GR2220003 – Θαλάσσιας περιοχής εσωτερικου αρχιπελάγους

Σκοπιμότητα – Σύνδεση με προστατευτέο αντικείμενο: Στόχος είναι η προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος της ευρύτερης περιοχής του Εσωτερικού Αρχιπελάγους

Ρυθμίσεις εντός περιφερειακής ζώνης: Προτείνεται η επέκταση της δέσμευσης της απόφασης έγκρισης της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων στο οικόπεδο του Πατραικου για την απαγόρευση της πραγματοποίησης έργων ή δραστηριοτήτων του προγράμματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων εντός περιοχών του δικτύου Natura 2000 και σε απόσταση μικρότερη των πέντε χιλιομέτρων από τα όριά τους. Ειδικότερα η απόσταση στα 5km κρίνεται αναγκαία ώστε να υπάρχει δυνατότητα δράσης για τον περιορισμό της ρύπανσης στην περίπτωση ατυχήματος, αλλά κι ελέγχου της χρόνιας υπολειμματικής ρύπανσης

  1. Οικολογικός Διάδρομος (ΟΔ)

1.7.1 ΟΔ-01

Κωδικός προστατευόμενης περιοχής: ELBA22203 Ονομασία προστατευόμενης περιοχής: σΠΠΒ Λευκάδας

Ονομασία ζώνης: ΟΔ 1 – Οικολογικός Διάδρομος ΠΠΒ Λευκάδας

Σκοπιμότητα – Σύνδεση με προστατευτέο αντικείμενο: Οικολογικός Διάδρομος μεταξύ περιοχών

Natura – θαλάσσια έκταση

Ρυθμίσεις εντός οικολογικού διαδρόμου: Προτείνεται κατά την περιβαλλοντική αξιολόγηση των ενδεχόμενων έργων, η οποία θα συνοδεύεται από ειδική οικολογική αξιολόγηση να ληφθεί υπόψη η ανάγκη προστασίας της ζώνης.

δείτε εδώ την διαβούλευση

 

 

0 Shares

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Verified by MonsterInsights