Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
7 Δεκεμβρίου 2023

Εξοστρακίζουν τον θαλάσσιο τουρισμό από το Μεγανήσι με όχημα τα Σχέδια Διαχείρισης της Ζώνης Natura και επιτρεπόμενων χρήσεων γης(update)

Άραγμα “α ρόδο” και με μπάνιο η προσέγγιση στις επιχειρήσεις εστίασης, ξήλωμα όλων των πλωτών μέσων αγκυροβολίας, απαγόρευση αγκυροβολησης στην θηλιά, υπό αμφισβήτηση τα λιμάνια και οι μαρίνες, απαγόρευση κολύμβησης σε Ακόνια, Γρίλια,  πλήρης αποκλεισμός για τα Φερμέκουλα, υπό διωγμό οι ψαράδες   κι αλλα εξωφρενικά , εάν τελικά περάσει ως έχει  η“Εκπόνηση Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών, Σύνταξη Προεδρικών Διαταγμάτων Προστασίας και Σχεδίων Διαχείρισης για τις Περιοχές του Δικτύου Natura 2000”

Σύμφωνα με την εισήγηση της διαβούλευσης,

Η Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη (ΕΠΜ) αποτελεί την επιστημονική μελέτη τεκμηρίωσης για την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος (ΠΔ) και του Σχεδίου Διαχείρισης (ΣΔ) των προστατευόμενων περιοχών. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) έχει αναθέσει την εκπόνηση 23 ΕΠΜ και ΣΔ για τις 446 περιοχές του δικτύου Natura 2000 της χώρας, μοιρασμένων σε 11 ομάδες περιοχών. Το έργο προβλέπει την οριοθέτηση και θεσμοθέτηση διαβαθμισμένων ζωνών προστασίας των περιοχών Natura 2000 και αντίστοιχους όρους και περιορισμούς στις χρήσεις γης και στην άσκηση δραστηριοτήτων, με πολλαπλά οφέλη τόσο ως προς την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος όσο και προς την ανάπτυξη της χώρας.

Οι ΕΠΜ θα υποδείξουν τις ζώνες και τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης εντός των ορίων τους, σε συνάρτηση με τα προστατευόμενα είδη και οικοτόπους κάθε ομάδας περιοχών και σε αρμονία με τις ανθρωπογενείς δραστηριότητες της ευρύτερης περιοχής. Τα Σχέδια Διαχείρισης θα επιτρέψουν τη θέσπιση κανόνων άσκησης των επιτρεπόμενων ανθρωπογενών δραστηριοτήτων στις περιοχές της μελέτης. Το έργο της εκπόνησης των ΕΠΜ, ΠΔ και Σχεδίων Διαχείρισης για περιοχές του Δικτύου Natura 2000, το οποίο για πρώτη φορά υλοποιείται στη χώρα μας, είναι εξαιρετικά σημαντικό τόσο για την προστασία του φυσικού μας περιβάλλοντος, όσο και σε σχέση με τις υποχρεώσεις της Ελλάδας απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Για την υλοποίηση του έργου των ΕΠΜ το ΥΠΕΝ (Δ/νση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας / Τμήμα Προστατευόμενων Περιοχών, ως διευθύνουσα υπηρεσία) ανέθεσε το έργο σε ιδιώτες μελετητές μέσω σχετικών συμβάσεων, μετά τη διενέργεια ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού.

Με αφορμή την έναρξη της δημόσιας διαβούλευσης για τις ΕΠΜ και τα ΣΔ, ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Αμυράς δήλωσε:

«Η διαβούλευση των ΕΠΜ είναι υποχρέωσή μας στο πλαίσιο προώθησης της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας στη λήψη αποφάσεων για την περιβαλλοντική πολιτική. Στη νέα εποχή προστασίας της βιοποικιλότητας καλώ όλους σας στο εγχείρημα να θεμελιώσουμε θεσμικά την προστασία και τη διατήρηση των περιοχών προστασίας της βιοποικιλότητας και των Εθνικών Πάρκων της χώρας μας. Η συμμετοχή όλων είναι σημαντική. Με τη δέσμευση πως όλα τα σχόλια θα ληφθούν υπόψη και θα αξιοποιηθούν κατάλληλα, σας προσκαλώ να γίνετε αρωγοί αυτής της προσπάθειας».

Τώρα για ποιά αρωγή κάνει λόγο ο υφυπουργός την στιγμή που σύμφωνα με τον αναρτημένο χάρτη , στις πιό τουριστικές περιοχές, απαγορεύεται η τοποθέτηση πλωτών εξέδρων και η προσέγγιση σκαφών , συμπεριλαμβανομένων και των λιμανιών του Μεγανησίου, δεν ξέρουμε να σας απαντήσουμε. Μάλλον   ένα δεύτερο μέτωπο σύγκρουσης μετά τα δασικά θα πρέπει να περιμένει!

Σύμφωνα λοιπόν με το σχέδιο που δόθηκε προς διαβούλευση, στις πράσινες περιοχές του χάρτη επιτρέπονται οι εξής δραστηριότητες:

 

Πατήστε εδώ για μεγένθυση(Διπλό κλικ)

ΖΔΟΕ-01
Κωδικός προστατευόμενης περιοχής: ELBA22203

Ονομασία προστατευόμενης περιοχής: σΠΠΒ Λευκάδας

Κατηγορία και ονομασία ζώνης: ΖΔΟΕ 1 -Ζώνη Διαχείρισης Οικοτόπων και Ειδών θαλάσσια έκταση

GR2220003

Επιτρεπόμενες ειδικές χρήσεις γης

Πίνακας Π-18. ΖΔΟΕ Επιτρεπόμενες ειδικές χρήσης σΠΠΒ Λευκάδας

Κωδικός και ονομασία ειδικής χρήσης γης* Ονομασία ειδικής χρήσης γης

Εξειδίκευση

11 Επιστημονική Έρευνα για τις ανάγκες της ζώνης όπως εξειδικεύεται στο ΣΔ.

Επιτρέπεται υπό όρους (όπως εξειδικεύεται στο Σχέδιο Διαχείρισης παρ.5.5.4)

24.4 – Υδατοκαλλιέργειες όπως εξειδικεύεται στο ΣΔ.

Επιτρέπεται υπό όρους (όπως εξειδικεύεται στο Σχέδιο Διαχείρισης παρ.5.5.4)

24.9 – Αλιεία (ερασιτεχνική και επαγγελματική) όπως εξειδικεύεται στο ΣΔ.

Επιτρέπεται υπό όρους (όπως εξειδικεύεται στο Σχέδιο Διαχείρισης παρ.5.5.4)

26.3 – Υδατοδρόμιο όπως εξειδικεύεται στο ΣΔ.

Επιτρέπεται υπό όρους (όπως εξειδικεύεται στο Σχέδιο Διαχείρισης παρ.5.5.4)

Πίνακας Π-18. ΖΔΟΕ Επιτρεπόμενες ειδικές χρήσης σΠΠΒ Λευκάδας

Κωδικός και ονομασία ειδικής χρήσης γης* Ονομασία ειδικής χρήσης γης

Εξειδίκευση

26.11 – Λιμενικές ζώνες επιβατικής, εμπορικής, αλιευτικής, βιομηχανικής και τουριστικής

δραστηριότητας, μαρίνες.

26.12.7 – Θαλάσσιοι διάδρομοι κίνησης σκαφών όπως εξειδικεύεται στο ΣΔ.

Επιτρέπεται υπό όρους (όπως εξειδικεύεται στο Σχέδιο Διαχείρισης παρ.5.5.4)

33 – Εγκαταστάσεις παραγωγής, αποθήκευσης και μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού

αερίου, ύδρευσης, τηλεπικοινωνιών, και συναφείς εγκαταστάσεις

51 – Έργα προστασίας από διάβρωση, κατολισθήσεις και στήριξη εδαφών.

52 – Ήπια θαλάσσια αναψυχή (κολύμβηση,

ιστιοσανίδα, καταδύσεις, υποβρύχια φωτογράφηση κ.λπ.) όπως εξειδικεύεται στο ΣΔ.

Επιτρέπεται υπό όρους (όπως εξειδικεύεται στο Σχέδιο Διαχείρισης παρ.5.5.4)

54 – Πλωτές υποδομές και εγκαταστάσεις θαλάσσιας αναψυχής.

*Ειδικές χρήσεις γης ή/και υπο-χρήσεις βάσει του ΠΔ59/2018 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει – Με έντονη γραμματοσειρά όσες δεν περιλαμβάνονται στη ζώνη σύμφωνα με το ΠΔ.

1.5 Ζώνες Βιώσιμης Διαχείρισης Φυσικών Πόρων (ΖΒΔΦΠ)

1.5.1 ΖΒΔΦΠ-01(Ζώνη που ανήκει το Μεγανήσι)
Κωδικός προστατευόμενης περιοχής: ELBA22203

Ονομασία προστατευόμενης περιοχής: σΠΠΒ Λευκάδας
Κατηγορία και ονομασία ζώνης: ΖΒΔΦΠ 1 -Ζώνη Βιώσιμης Διαχείρισης Φυσικών Πόρων Τμήματα Νησίδων με δασώδη βλάστηση ή καλλιέργειες

Επιτρεπόμενες ειδικές χρήσεις γης

*Ειδικές χρήσεις γης ή/και υπο-χρήσεις βάσει του ΠΔ59/2018 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει – Με έντονη γραμματοσειρά όσες δεν περιλαμβάνονται στη ζώνη σύμφωνα με το ΠΔ.

Πίνακας Π-27.ΖΒΔΦΠ Επιτρεπόμενες ειδικές χρήσης σΠΠΒ Λευκάδας

Κωδικός και ονομασία ειδικής χρήσης γης* Ονομασία ειδικής χρήσης γης
Εξειδίκευση
1 – Κατοικία

5 – Θρησκευτικοί χώροι

12 – Εστίαση

13 – Αναψυκτήρια

15 – Τουριστικά καταλύματα, εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής και λοιπές τουριστικές επιχειρήσεις (ν. 4276/2014).

24.1 – Γεωργικές, δασικές, κτηνοτροφικές, αλιευτικές και λοιπές αγροτικές εκμεταλλεύσεις και
δραστηριότητες.

24.2 – Γεωργικές αποθήκες, θερμοκήπια και λοιπές εγκαταστάσεις αγροτικού τομέα (άρθρο 2 του από 31.5.1985 π.δ., Δ’ 270).

24.3 – Κτηνοτροφικές πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις Αντλητικές εγκαταστάσεις.

24.8 – Βόσκηση.

26.12.1 – Οδοί (κίνησης μηχανοκίνητων οχημάτων) (δυνατότητα εξειδίκευσης βάσει της οικείας
νομοθεσίας).

26.12.6 – Μονοπάτια (πεζών).

91-Αρχαιολογικοί χώροι

*Ειδικές χρήσεις γης ή/και υπο-χρήσεις βάσει του ΠΔ59/2018 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει – Με έντονη γραμματοσειρά όσες δεν περιλαμβάνονται στη ζώνη σύμφωνα με το ΠΔ.

1.3.1 ΖΠΦ-03
Κωδικός προστατευόμενης περιοχής: ELBA22203
Ονομασία προστατευόμενης περιοχής: σΠΠΒ Λευκάδας

Κατηγορία και ονομασία ζώνης: ΖΠΦ3 –Ζώνη Προστασίας της Φύσης Ευρύτερη περιοχή μικρών νησιωτικών υγροτόπων(Γρίλια, Ακόνια)

Επιτρεπόμενες ειδικές χρήσεις γης

Πίνακας Π-7.ΖΠΦ Επιτρεπόμενες ειδικές χρήσης σΠΠΒ Λευκάδας
Κωδικός και ονομασία ειδικής χρήσης γης* Ονομασία ειδικής χρήσης γης
Εξειδίκευση
11 – Κέντρα έρευνας και επιστημονική έρευνα που αφορούν τη Ζώνη.

26.12.7 – Θαλάσσιοι διάδρομοι κίνησης σκαφών όπως εξειδικεύεται στο ΣΔ.
Επιτρέπεται υπό όρους (όπως εξειδικεύεται στο Σχέδιο Διαχείρισης παρ.5.5.4)
51 – Έργα προστασίας από διάβρωση, κατολισθήσεις και στήριξη εδαφών.

52 – Ήπια θαλάσσια αναψυχή (κολύμβηση,
ιστιοσανίδα, καταδύσεις, υποβρύχια φωτογράφηση κ.λπ.).

54 – Πλωτές υποδομές και εγκαταστάσεις θαλάσσιας αναψυχής.

 

1.5.1 ΖΒΔΦΠ-02
Κωδικός προστατευόμενης περιοχής: ELBA22203

Ονομασία προστατευόμενης περιοχής: σΠΠΒ Λευκάδας

Κατηγορία και ονομασία ζώνης: ΖΒΔΦΠ 2 -Ζώνη Βιώσιμης Διαχείρισης Φυσικών Πόρων θαλάσσια περιοχή Στενών Λευκάδας

Επιτρεπόμενες ειδικές χρήσεις γης

Πίνακας Π-28.ΖΒΔΦΠ Επιτρεπόμενες ειδικές χρήσης σΠΠΒ Λευκάδας

Κωδικός και ονομασία ειδικής χρήσης γης* Ονομασία ειδικής χρήσης γης
Εξειδίκευση
24.9 – Αλιεία (ερασιτεχνική και επαγγελματική).

26.3 – Υδατοδρόμιο όπως εξειδικεύεται στο ΣΔ.
Επιτρέπεται υπό όρους (όπως εξειδικεύεται στο Σχέδιο Διαχείρισης παρ.5.5.4)

Πίνακας Π-28.ΖΒΔΦΠ Επιτρεπόμενες ειδικές χρήσης σΠΠΒ Λευκάδας

Κωδικός και ονομασία ειδικής χρήσης γης* Ονομασία ειδικής χρήσης γης
Εξειδίκευση
26.11 – Λιμενικές ζώνες επιβατικής, εμπορικής, αλιευτικής, βιομηχανικής και τουριστικής
δραστηριότητας, μαρίνες.

26.12.7 – Θαλάσσιοι διάδρομοι κίνησης σκαφών.

51 – Έργα προστασίας από διάβρωση,

52 – Ήπια θαλάσσια αναψυχή (κολύμβηση,
ιστιοσανίδα, καταδύσεις, υποβρύχια φωτογράφηση κ.λπ.) όπως εξειδικεύεται στο ΣΔ.
Επιτρέπεται υπό όρους (όπως εξειδικεύεται στο Σχέδιο Διαχείρισης παρ.5.5.4)
54 – Πλωτές υποδομές και εγκαταστάσεις θαλάσσιας αναψυχής.

91-Αρχαιολογικοί χώροι

*Ειδικές χρήσεις γης ή/και υπο-χρήσεις βάσει του ΠΔ59/2018 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει – Με έντονη γραμματοσειρά όσες δεν περιλαμβάνονται στη ζώνη σύμφωνα με το ΠΔ.

1.5.1 ΖΒΔΦΠ-03
Κωδικός προστατευόμενης περιοχής: ELBA22203

Ονομασία προστατευόμενης περιοχής: σΠΠΒ Λευκάδας

Κατηγορία και ονομασία ζώνης: ΖΒΔΦΠ 3 -Ζώνη Βιώσιμης Διαχείρισης Φυσικών Πόρων Καλλιέργειες περιμετρικά στο ΝΔ τμήμα της λιμνοθάλασσας

Επιτρεπόμενες ειδικές χρήσεις γης

Πίνακας Π-29.ΖΒΔΦΠ Επιτρεπόμενες ειδικές χρήσης σΠΠΒ Λευκάδας

Κωδικός και ονομασία ειδικής χρήσης γης* Ονομασία ειδικής χρήσης γης
Εξειδίκευση
1 – Κατοικία

12 – Εστίαση

13 – Αναψυκτήρια

15 – Τουριστικά καταλύματα, εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής και λοιπές τουριστικές επιχειρήσεις (ν. 4276/2014).

24.1 – Γεωργικές, δασικές, κτηνοτροφικές, αλιευτικές και λοιπές αγροτικές εκμεταλλεύσεις και
δραστηριότητες.

24.2 – Γεωργικές αποθήκες, θερμοκήπια και λοιπές εγκαταστάσεις αγροτικού τομέα (άρθρο 2 του από 31.5.1985 π.δ., Δ’ 270).

24.3 – Κτηνοτροφικές πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις Αντλητικές εγκαταστάσεις.

24.8 – Βόσκηση.

26.12.1 – Οδοί (κίνησης μηχανοκίνητων οχημάτων) (δυνατότητα εξειδίκευσης βάσει της οικείας
νομοθεσίας).

26.12.6 – Μονοπάτια (πεζών)

*Ειδικές χρήσεις γης ή/και υπο-χρήσεις βάσει του ΠΔ59/2018 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει – Με έντονη γραμματοσειρά όσες δεν περιλαμβάνονται στη ζώνη σύμφωνα με το ΠΔ.

δείτε την διαβούλευση εδώ

0 Shares

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Verified by MonsterInsights