Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
20 Μαΐου 2024

Eγκρίθηκε από τη Αποκεντρωμένη Διοίκηση η εκτέλεση της μελέτης για το Τουριστικό καταφύγιο στον Αθερινό

Την έγκριση εκτέλεσης του έργου της ΜΕΛΕΤΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ ΣΤΟΝ ΟΡΜΟ ΑΘΕΡΙΝΟΥ Δήμου Μεγανησίου με Π/Υ που ανέρχεται σε 4.375.000.00€ με ΦΠΑ, δυναμικότητας 94 σκαφών σε χερσαία ζώνη επιφάνειας 1.537,70τμ. και θαλάσσια ζώνη επιφάνειας 28.997,50τμ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.2160/1993 με τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 4582/2018, αποφάσισε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων

Το έργο υλοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στη  οριστική μελέτη και το  συνοδό διάγραμμα, προκειμένου να επιτευχθεί ένα ικανοποιητικό επίπεδο ασφάλειας και λειτουργικότητας, και περιλαμβάνει :

 1. Κατασκευή τριών πλωτών προβλητών (Π1 μήκους 75μ., Π2 μήκους 70μ., Π3 μήκους 60μ.) που διατάσσονται εγκάρσια στην ακτογραμμή υπό τη σκέπη ενός πλωτού κυματοθραύστη (Κ1 συνολικού μήκους 90μ.), σύμφωνα με τις προδιαγραφές της (22) σχετικής μελέτης.

 2. Τοποθέτηση πλωτού διαδρόμου παράλληλα με την ακτογραμμή στην εγγύς της ισάλου περιοχή συνολικού μήκους 213μ., ο οποίος συνδέεται με τη χερσαία ζώνη με τέσσερα επίπεδα πρόσβασης (ράμπες), σύμφωνα με τις προδιαγραφές της (22) σχετικής μελέτης.

 3. Κατασκευή κεκλιμένου επιπέδου πρόσβασης από οπλισμένο σκυρόδεμα συνολικού μήκους 28μ. με τις συνοδές διαμορφώσεις, το οποίο θα εξασφαλίζει τη σύνδεση του χερσαίου χώρου με την παραλιακή οδό που οδεύει παράλληλα και σε επαφή με το ανατολικό όριο της χερσαίας ζώνης του τουριστικού καταφυγίου.

Η έγκριση δίνεται για τις εργασίες που προβλέπονται από την (22) σχετική Οριστική Μελέτη υπό τους ειδικότερους όρους που τέθηκαν από τους αρμόδιους φορείς, όπως περιγράφονται στις ανωτέρω σχετικές αποφάσεις και εγκρίσεις.

Επιπλέον, επισημαίνονται οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις:

  • Να τηρηθούν οι όροι και οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στην (14) σχετική απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και στις γνωμοδοτήσεις των συναρμόδιων Φορέων, περιλαμβανομένης της προϋπόθεσης για τη διενέργεια υποβρύχιου αρχαιολογικού ελέγχου στην περιοχή πριν την έναρξη εκτέλεσης των έργων..

  • Τα έργα που θα γίνουν στη ζώνη λιμένα ανήκουν στο δημόσιο, χωρίς τούτο να υποχρεούται να καταβάλει καμία αποζημίωση.

  • Ο χώρος στον οποίο θα εκτελεστούν τα έργα να παραμείνει κοινόχρηστος και να χρησιμοποιείται ελεύθερα από όλους τους πολίτες.

  • Ο αρμόδιος Φορέας διαχείρισης, διοίκησης και εκμετάλλευσης του λιμένα υποχρεούται να παρακολουθεί την κανονική εκτέλεση των εργασιών σε συνεργασία με την αρμόδια λιμενική αρχή και να αναφέρει στην Κτηματική Υπηρεσία Π.Ε. Λευκάδας κάθε διαπιστούμενη παράβαση, όπου αρμοδίως εμπλέκεται.

   Με το πέρας των εργασιών ο Φορέας διαχείρισης οφείλει να μεριμνήσει για τον οριστικό καθορισμό της νέας οριογραμμής αιγιαλού και παραλίας και για την καταγραφή του δημόσιου κτήματος που δημιουργήθηκε με την ολοκλήρωση των έργων του τουριστικού λιμένα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Επίσης, θα πρέπει να αποσταλεί λεπτομερή οριζοντιογραφία και ακριβές βυθομετρικό διάγραμμα στην αρμόδια Αρχή για την ενημέρωση των δεδομένων των ναυτιλιακών βοηθημάτων.

Η παρούσα έγκριση εκτέλεσης έργου αφορά αποκλειστικά και μόνο τα προτεινόμενα έργα της θεωρημένης μελέτης εντός της θαλάσσιας ζώνης που ορίζεται με την (14) σχετική απόφαση. Απαγορεύεται η εκτέλεση οποιουδήποτε άλλου έργου στην ίδια περιοχή χωρίς την έκδοση σχετικής άδειας από την αρμόδια αρχή. Υφιστάμενα μη νομίμως εκτελεσθέντα έργα δεν νομιμοποιούνται με την παρούσα. Η παρούσα έγκριση δεν υποκαθιστά τις λοιπές απαιτούμενες αδειοδοτήσεις ή την άδεια αστυνομικής φύσης από το αρμόδιο Λιμεναρχείο.

Η μη τήρηση των όρων και των προϋποθέσεων που έχουν τεθεί από τους αρμόδιους φορείς στα πλαίσια της (14) σχετικής ΚΥΑ καθώς και την παρούσα απόφαση συνεπάγεται την αυτοδίκαιη ανάκληση της παρούσας.

Οι Αρχές προς τις οποίες αποστέλλεται η απόφαση αυτή, παρακαλούνται να παρακολουθήσουν την ακριβή εκτέλεση των όρων που έχουν τεθεί με αυτή, όσον αφορά σε θέματα αρμοδιότητά τους.

0 Shares

Σχετικά άρθρα

Προς την ήττα η συγκυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ με προσλήψεις στους Δήμους λίγο πριν τις αυτοδιοικητικές εκλογές και ευρωεκλογές

Είχαμε αναρτήσει στις 3 Δεκεμβρίου 2013: Πριν από τις αυτοδιοικητικές εκλογές και ευρωεκλογές: προσλήψεις στους νησιωτικούς δήμους, όπως το Μεγανήσι. […]

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Verified by MonsterInsights