Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
23 Ιουλίου 2024

Σε δημοπρασία η επισκευή-συντήρηση του ΑΤ Ελομένου

Το Υπουργείο Προστασίασ του Πολίτη προχωράει σε 

 ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Επισκευή – συντήρηση κτιρίου για τη στέγαση του Αστυνομικού Τμήματος Ελλομένου Λευκάδας», εκτιμώμενης αξίας 198.941,77 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2(α) του ν. 4412/2016 για το σύστημα «με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης, που πρέπει να βρίσκονται σε ομαλή σχέση μεταξύ τους, για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του τιμολογίου και του προϋπολογι- σμού» και

Καλεί:

τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του ως άνω έργου.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 14-03- 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.

0 Shares

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Verified by MonsterInsights