Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
23 Μαρτίου 2023

Σε δημοπρασία η επισκευή-συντήρηση του ΑΤ Ελομένου

Το Υπουργείο Προστασίασ του Πολίτη προχωράει σε 

 ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Επισκευή – συντήρηση κτιρίου για τη στέγαση του Αστυνομικού Τμήματος Ελλομένου Λευκάδας», εκτιμώμενης αξίας 198.941,77 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2(α) του ν. 4412/2016 για το σύστημα «με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης, που πρέπει να βρίσκονται σε ομαλή σχέση μεταξύ τους, για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του τιμολογίου και του προϋπολογι- σμού» και

Καλεί:

τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του ως άνω έργου.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 14-03- 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.

0 Shares

Σχετικά άρθρα

Πρόσκληση ανέργων για συμμετοχή στο πρόγραμμα «Επιταγή κατάρτισης ανέργων σε τομείς οικονομικής δραστηριότητας με υποχρεωτική εγγυημένη απασχόληση»

Το Επιμελητήριο Λευκάδας κάνει γνωστό ότι προκηρύχθηκε το πρόγραμμα «Επιταγή κατάρτισης ανέργων σε τομείς οικονομικής δραστηριότητας με υποχρεωτική εγγυημένη απασχόληση». […]

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Verified by MonsterInsights