Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
5 Οκτωβρίου 2023

Ομοσπονδία απανταχού Λευκαδίτικων συλλόγων: τα δασικά και το ιδιοκτησιακό στη Λευκάδα

OΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΛΕΥΚΑΔΙΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ.   

ΓΕΡΑΝΙΟΥ 41 ΑΘΗΝΑ  ΤΗΛ.6944848008 

e-mail:  olefkadion@gmail .com

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΑΘΗΝΑ  9-2-2023

 ΤΑ ΔΑΣΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟ  ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΣΤΗ ΛΕΥΚΑΔΑ 

Μετά την μονοθεματική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδας  της 4-2-2023 και εκφράζοντας την  αγανάκτηση εκατοντάδων  συμπατριωτών μας, θέτουμε υπόψη  σας  τα παρακάτω:

Από την αρχή της ανάρτησης των δασικών χαρτών γνωστοποιήσαμε  και επισημάναμε είτε με υπομνήματα στο Δημοτικό και Περιφερειακό συμβούλιο είτε  με δελτία τύπου στα ΗΜΕ  είτε με παρεμβάσεις σε διαδικτυακές, τηλεφωνικές  και δια ζώσης συναντήσεις με την ηγεσία του Υπουργείου περιβάλλοντος,  τα μεγάλα προβλήματα που θα δημιουργούσε στο μέλλον  αυτή η ανάρτηση.

Χαρακτηριστικά στις 11/2/2021, με επιστολή μας/ παρέμβαση,  σε συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου σημειώναμε: «…

 1. Κατόπιν μιας προκαταρκτικής μελέτης,  με την βοήθεια νομικών και μηχανικών  συμπατριωτών μας, διαπιστώνουμε ότι ο δασικός χάρτης της  ΠΕ Λευκάδας, όπως παρουσιάζεται στον σχετικό διαδικτυακό τόπο ,   κάθε άλλο παρά αποτυπώνει την πραγματική κατάσταση της εκτός ορίων οικισμών   περιοχής των νησιών μας δεδομένου ότι:
 1.   Σε πάρα πολλές  περιπτώσεις έχουν υπαχθεί  στην δασική νομοθεσία οι ανέκαθεν γεωργικώς καλλιεργούμενες εκτάσεις  (λιοστάσια, αμπέλια, κλπ)
 2. Έχουν υπαχθεί στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας οι  χορτολιβαδικές εκτάσεις που βρίσκονται επί ημιορεινών, ορεινών και ανώμαλων εδαφών και συγκροτούν φυσικά οικοσυστήματα αποτελούμενα από φρυγανική, ποώδη ή άλλη αυτοφυή βλάστηση ή από δασική μεν βλάστηση που δεν συνιστά δασοβιοκοινότητα που στη λήψη Α/Φ έτους 1945 ή, εφόσον αυτές δεν είναι ευκρινείς, του 1960, εμφάνιζαν αγροτική μορφή.
 3. Έχουν υπαχθεί στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας οι εκτάσεις που εμφανίζονται στις αεροφωτογραφίες του 1945, ή εφόσον αυτές δεν είναι ευκρινείς του 1960, με αγροτική μορφή που δασώθηκαν μεταγενέστερα και  απέκτησαν  την μορφή  της παραγράφου  2 του άρθρου 3   του ν. 998/1979 (δηλ. Δασική έκταση / έκταση  όπου  η άγρια ξυλώδης βλάστηση, υψηλή ή θαμνώδης, είναι αραιά») την στιγμή  που οι ως άνω εκτάσεις εξαιρούνται ρητά από την δασική νομοθεσία σύμφωνα με την παρ.3 Άρθρο τέταρτο,  του ν.4617/2019
 4. Εν ολίγοις τεράστιο ποσοστό των αγροτικών εν γένει εκτάσεων  που στον ορθοφωτοχάρτη του 1945 φέρουν την ένδειξη Α ( μη δασικό),  στον δασικό χάρτη όπως έχει αναρτηθεί  χαρακτηρίζονται ως δασικές εν γένει εκτάσεις  και φέρουν τον χαρακτηρισμό ΑΔ.
 5. Με βάσει τα παραπάνω σας καλούμε στην όποια απόφασή σας να σταθμίσετε τα παραπάνω δεδομένα  και  να κινηθείτε στην κατεύθυνση της ριζικής αντιμετώπισης των προβλημάτων που προκύπτουν  μετά την ανάρτηση του δασικού χάρτη,  έχοντας υπόψη ότι από την στιγμή της ανάρτησης,   η όποια  εν ζωή δικαιοπραξία σε εκτάσεις με την ένδειξη  ΑΔ και μέχρι την λειτουργία του δασολογίου  δεν είναι δυνατή, καθόσον  δεν προβλέπεται πλέον μετά την ανάρτηση  η έκδοση πράξης   εξαίρεσης από την δασική νομοθεσία σε  εκτάσεις που εμφανίζονται στις αεροφωτογραφίες του 1945/1960 με αγροτική μορφή και οι οποίες  δασώθηκαν μεταγενέστερα δηλαδή :

Όλες οι εκτάσεις με την ένδειξη ΑΔ   μετά την ανάρτηση  δηλαδή από σήμερα και στο εξής     αντιμετωπίζονται ως  δασικές μέχρι  και εάν  τελεσιδικήσουν οι όποιες ενστάσεις  τυχόν υποβληθούν.

Καταλήγοντας  η πρότασή μας περιληπτικά ήταν :

 • Με απόφαση της αρμόδιας αρχής να ανασταλεί επ αόριστον  η ανάρτηση του δασικού χάρτη στο σύνολο της ΠΕ Λευκάδας.
 • Ουδεμία παράταση  στην υποβολή ενστάσεων  δεν έχει νόημα.
 • Μέχρι την ανασύνταξη και την εκ νέου ανάρτηση  του δασικού χάρτη για τις όποιες δικαιοπραξίες  να λαμβάνεται υπόψη όχι ο αναρτημένος δασικός χάρτης αλλά ο αναρτημένος ιστορικός  ορθοφωτοχάρτης ( δηλ. η αποτύπωση  των δασικών  εκτάσεων επί των Α/Φ του 1945/60)….»

Στην συνέχεια συμμετείχαμε δια του αντιπροέδρου  της ομοσπονδίας κ. ΚΑΤΩΠΟΔΗ ΙΩΑΝΝΗ  στην σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στις 20/4/21 στο διοικητήριο Λευκάδας  παρουσία του υφυπουργού Περιβάλλοντος Γ. Αμυρά  και διατυπώσαμε  συγκεκριμένες προτάσεις για την  άρση  των αδικιών που η συγκεκριμένη ανάρτηση δημιούργησε τονίζοντας ότι :

 • Στην ΠΕ Λευκάδας  με τον χαρακτηρισμό ΑΔ  έχουν αποδοθεί 52 χιλιάδες στρέμματα, παρουσιάζοντας πανελλαδικά την μεγαλύτερη αύξηση ( 37%)  δασικών εν γένει εκτάσεων   σε σύγκριση με τους ορθοφωτοχάρτες του 1945,  οι οποίες εκτάσεις αποτελούν τους λεγόμενους δασωμένους αγρούς.
 • Αυτές οι εκτάσεις  αποτελούσαν από παλιά  καλλιεργούμενες αγροτικές εκτάσεις, όπως αποδεικνύουν όχι μόνο ο ιστορικός ορθοφωτοχάρτης, όπου φέρουν τον χαρακτηρισμό Α δηλ. μη δασικές, αλλά και οι εμφανείς ανθρωπογενείς δραστηριότες δηλαδή η ύπαρξη μη δασοπονικών φυτών (ελιές, αμπέλια, αμυγδαλιές, απιδιές κ.α.), όπως και τα πεζούλια, τα αλώνια, οι σωροί πέτραςκ.λ.π..
 • Παρόλα αυτά η Διοίκηση εντελώς αυθαίρετα  ή έστω λαμβάνοντας υπόψη, μόνο την αεροφωτογραφία του 2015,  τις αποτυπώνει   στον δασικό χάρτη ως  δασικές,  χωρίς να  έχουν συνεκτιμηθεί  όλα τα κριτήρια που σωρευτικά  απαιτούνται για την  ύπαρξη ή μη δασοβιοκοινότητας στις  χαρακτηριζόμενες εκτάσεις,  μη εφαρμόζοντας και αγνοώντας προκλητικά, τόσο τα  κριτήρια του  ΠΔ 32/2016  αλλά και  τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές σύνταξης των δασικών χαρτών.
 • Συγκεκριμένα στην ειδική περίπτωση  υπ. αρ. 3.6.2.γ της Υ.Α 158576/1579/4.7.2017 (Β´ 2373) «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών  για τις εργασίες κατάρτισης δασικών χαρτών» ορίζεται ότι εκτάσεις με εμφανείς ανθρωπογενείς δραστηριότητες  πρέπει να αποδίδονται στον δασικό χάρτη ως ΑΑ.
 •        Αυτό ακριβώς είναι το κατ’ εξοχήν ζητούμενο για την Λευκάδα, δηλαδή όλα τα ΑΔ στον αναρτηθέντα δασικό χάρτη, σε νέα, με απόφαση της Διοίκησης ανάρτηση, να αποδοθούν ως ΑΑ σε συμμόρφωση με την ήδη ισχύουσα νομοθεσία.
 • Οι όποιες υποσχέσεις για άρση των αδικιών χωρίς να ονοματίζεται ο φταίχτης, μόνο ως ομηρία της κοινωνίας γίνεται αντιληπτή, δεδομένου ότι αποτελεί υποχρέωση της διοίκησης  να συμμορφώνεται με την έννομη τάξη και το Σύνταγμα.

Παρότι η τότε πρότασή μας  δεν έγινε δεκτή από την πλειοψηφία του  Δημοτικού Συμβούλιου,  τελικά  και ο Δήμος Λευκάδας δια του εκπροσώπου του, Νομικού κ. Γράψα, στην Νομοπαρασκευαστική επιτροπή  του ΥΠΕΝ,   κατέθεσε την παρακάτω παραπλήσια πρόταση:

«Εκτάσεις στις περιοχές του άρθρου 62 παρ. 1 εδ. β Ν. 998/1979 [1] που στις αεροφωτογραφίες των ετών 1945 ή εφόσον αυτές δεν είναι ευκρινείς, του 1960, εμφανίζονται ως εκτάσεις μη δασικής μορφής, δεν χαρακτηρίζονται ως δάση ή δασικές εκτάσεις κατά τη διαδικασία κατάρτισης του δασικού χάρτη ή αναμόρφωσης κυρωμένου δασικού χάρτη, ανεξάρτητα από τη μορφή που τυχόν απέκτησαν αργότερα. Η ρύθμιση αυτή εφαρμόζεται και στην περίπτωση που κατά το χρόνο έναρξης ισχύος της παρούσας διάταξης έχει ήδη αναρτηθεί ή κυρωθεί ο δασικός χάρτης, οπότε απαιτείται η ανασύνταξή του».

 Με παρέμβασή μας στην συνεδρίαση του ΠΣ της 19 Μαρτίου 2022  ενημερώναμε τους περιφερειακούς συμβούλους :

 • «Εκφράζοντας την έντονη αγανάκτηση των Απανταχού Λευκαδίτικων Συλλόγων  σας καλούμε να παρέμβετε  και να εκφράσετε την αντίθεσή σας στην κατατεθείσα πολυαναμενόμενη  τροπολογία   για τους δασικούς Χάρτες καθόσον αυτή ουδόλως αντιμετωπίζει το ουσιαστικό θέμα των δασωθέντων αγρών όπως  εξάλλου καταγράφεται και στην  απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων  στην συνεδρίαση της 20ης /02/2021 όπου ρητά αναφέρονταν :«– Τα γεωτεμάχια που δεν έφεραν δασική βλάστηση προ του 1945 και απέκτησαν δασική μορφή, να μην διέπονται από τις δασικές διατάξεις.»
 • Η κατατεθείσα στην Βουλή τροπολογία, που συζητείται ήδη στην Βουλή,   όπως  ανακοινώθηκε με πανηγυρισμούς !!! από τον τοπικό Βουλευτή, σε κανένα σημείο δεν ανταποκρίνεται  τόσο στην ως άνω  απόφαση του Συμβουλίου σας όσο και σε ανάλογες αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων  της Περιφέρειας, καθόσον  στην τροπολογία δεν γίνεται καμία αναφορά για την αντιμετώπιση των δασωμένων αγρών στην διαδικασία σύνταξης  ή  αναμόρφωσης των δασικών χαρτών.
 • Δεν   προβλέπει δηλαδή  η τροπολογία σε κανένα σημείο  ότι : « Τα γεωτεμάχια που δεν έφεραν δασική βλάστηση προ του 1945 και απέκτησαν δασική μορφή, να μην διέπονται από τις δασικές διατάξεις» όπως αναφέρεται στην απόφαση της 20ης /02/2021 του Περιφερειακού  σας Συμβουλίου, με λίγα λόγια δεν προβλέπεται με την τροπολογία  τα ΑΔ να γίνουν ΑΑ στον δασικό χάρτη.
 • Αντίθετα με την κατατεθείσα  τροπολογία ο χαρακτηρισμός ΑΔ  (δηλ. έκταση εν γένει δασική) ,παραμένει ως έχει  στον αναρτημένο Δασικό Χάρτη και μάλιστα  για πρώτη φορά, εάν τελικά ψηφισθεί η τροπολογία, με νομοθετική κάλυψη   χαρακτηρίζονται άρδην  αγροτικές εκτάσεις ως δασικές,  απλά μέσω θέασης  μιας πρόσφατης  αεροφωτογραφίας χωρίς να εξετάζονται σωρευτικά τα κριτήρια   που πρέπει να ικανοποιούνται για την ύπαρξη ή μη δασοβιοκοινότητας.
 • Επιπλέον  με την τροπολογία παραπέμπεται στο Μέλλον? και  στα συμβούλια  Δασών, ο χαρακτηρισμός  ή ο αποχαρακτηρισμός  μιας  έκτασης, κάτι που προβλέπονταν και στην μέχρι σήμερα νομοθεσία, με το επιβαρυντικό όμως  δεδομένο  του παραμένοντα  στον δασικό χάρτη χαρακτηρισμό ΑΔ ( δηλ. ως εν γένει δασικής έκτασης) .Έτσι   ο κάθε ιδιοκτήτης με υπέρογκα έξοδα  καλείται  εκτός από σήμερα  και μελλοντικά να αποδείξει στο Συμβούλιο Δασών  πόσα πουρνάρια φύτρωσαν  στο χωράφι του , πόσο ψηλά είναι, από πότε μετά το 1960 φύτρωσαν κ.λ.π ώστε  να πάρει την άδεια του Δασάρχη για να μπει στην ιδιοκτησία του.
 • Η Ομοσπονδία μας  και σε συνέχεια των μέχρι σήμερα παρεμβάσεών  της σε τοπικό, περιφερειακό και κεντρικό επίπεδο,  σας καλεί  να ενώσουμε τις δυνάμεις όλων των επτανησίων  απαιτώντας τουλάχιστον από τους Επτανήσιους Βουλευτές  να προωθήσουν την μόνη νομοθετική ρύθμιση που επιλύει το πρόβλημα,   που είναι  αυτή (εξ όσων τουλάχιστον γνωρίζουμε,  για να μην αδικήσουμε κανένα ) η οποία  κατατέθηκε, στην περιβόητη νομοπαρασκευαστική επιτροπή του ΥΠΕΝ , από τον εκπρόσωπο του Δήμου Λευκάδας νομικό, κ. Ξενοφώντα Γράψα   η οποία  :

Αυτή και μόνο εξασφαλίζει :

 • Να μην απαιτείται η εξ υπαρχής σύνταξη των δασικών χαρτών.
 • Δίνει  την ίδια λύση στο σύνολο των περιπτώσεων που έχουν κοινά χαρακτηριστικά και δεν  έχει περιπτωσιολογική εφαρμογή.
 • Μπορεί να ισχύσει άμεσα και να μην απαιτεί την υποβολή αντιρρήσεων από την πλευρά των ιδιοκτητών.
 • Η αντιμετώπιση του ζητήματος των δασωθέντων αγρών γίνεται με τρόπο που  συμπεριλαμβάνει το σύνολο των χαρακτηρισμένων ως ΑΔ εκτάσεων, δεδομένου  ότι στους δασικούς χάρτες δεν υπήρξε διαχωρισμός  σε δάση και δασικές εκτάσεις.
 • Δεν απαιτείται, λόγω της εξαίρεσης των Ιονίων Νήσων από το τεκμήριο κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου, η επίκληση τίτλων, καθώς το ειδικό ιδιοκτησιακό καθεστώς απαλλάσσει τους ιδιοκτήτες από τη σχετική υποχρέωση.»

Δυστυχώς για τις περιουσίες των πατεράδων και των παπούδων μας  η  πρόταση των Επτανησίων  όχι μόνο δεν έγινε δεκτή αλλά και  δεν υποστηρίχτηκε  από τους κυβερνητικούς εκπροσώπους μας στην Βουλή.

Και σαν μην έφτανε αυτό  μας πληροφόρησαν ( Δελτίο τύπου  της 1-3-21 των 4 βουλευτών της ΝΔ)   ότι με πρωτοβουλία των ίδιων  βουλευτών  κατετέθη  και  τελικά ψηφίστηκε  τροπολογία (Πρόκειται για το άρθρο 152 του ν.4819/2021), με την οποία επιτέλους  αίρονταν!!! τα  ιδιοκτησιακά  εμπόδια?  στα Ιόνια Νησιά  την στιγμή που   για πρώτη φορά με την ίδια  τροπολογία νομοθετήθηκε  τό τεκμήριο κυριότητας  του Ελληνικού  Δημοσίου στα δασικά πέραν των άλλων και  στις περιοχές   των Ιονίων νήσων για όσους (Δήμους και ιδιώτες)  δεν διέθεταν τίτλους  με ημερομηνία σύνταξης πριν το  έτος 2001.

Τα ερωτήματα πλέον είναι αμείλικτα:

 1. Σε ποιο  γραφείο και με απαίτηση ποιών συντάχθηκε η τροπολογία ?
 2. Ποιους ακριβώς εξυπηρέτησε  η τροπολογία?
 3. Έγινε ή όχι δυσμενέστερη  και τις περισσότερες φορές πλέον αδύνατη για τους Δήμους και τους πολίτες,  η απόδειξη του ιδιοκτησιακού τους  καθεστώτος μετά την ψήφιση   του ν. 4819/2021.

Κύριοι της Κυβέρνησης, η τροπολογία που ψηφίσατε όχι μόνο επιτρέπει αλλά επιβάλλει στον εκάστοτε Δασάρχη  να δηλώσει  δικαιώματα του Ελληνικού Δημοσίου σε όλα τα χαρακτηρισμένα με Δ ( εν γένει δασικά)  στον αναρτηθέντα δασικό χάρτη.

Η εγκύκλια διαταγή του ΥΠΕΝ του Δεκέμβρη 2021 το διατυπώνει καθαρά και ισχύει πλέον για όλη την Ελλάδα ( και στο Ιόνιο και στην Κρήτη  και στις Κυκλάδες κλπ), οριζοντίως και καθέτως  εφόσον βέβαια στο δασικό χάρτη παραμένουν  οι χαρακτηρισμοί Δ.

Όμως:

Στην  Κρήτη   τα Δ με ασφελαχτούς  έγιναν οριζόντια Α,  το ίδιο και οι εκτάσεις με  φρύγανα στις  Κυκλάδες.

Πότε  επιτέλους θα γίνει κατανοητό ότι μόνο με ανάλογο τρόπο μπορεί και πρέπει να πάψει η ταλαιπωρία των απανταχού Λευκαδιτών συμπολιτών μας, που δεν είναι άλλος από το:

 • Να γίνουν  ΑΑ όλα τα ΑΔ  της ανάρτησης  με  πράξη  οριζόντιας αναμόρφωσης του δασικού χάρτη και
 • Να   καταργηθεί  άμεσα, με νέο  νόμο, το άρθρο 152 του ν.4819/2021  όσον αφορά τα  ιδιοκτησιακά δικαιώματα   στα Ιόνια Νησιά .
0 Shares

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Verified by MonsterInsights