Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
3 Οκτωβρίου 2023

Προσφυγή της “ΝΟΤΙΟΝ Εταιρεία Ακινήτων ΑΕ” κατά της απόφασης του Λιμενικού Ταμείου Λευκάδας

Ζητεί από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων την ακύρωση  της υπ αριθμ.απόφασης 200/2022

Η απόφαση αφορούσε την “συζήτηση και λήψη απόφασης για τις οφειλόµενες ενέργειες του ∆Σ του ∆ΛΤΛ, µετά την ανάκληση των µε αριθµό 10/2020 και 22/2021 αποφάσεων παραχώρησης, σε σχέση µε τη διαγωνιστική διαδικασία που ξεκίνησε µε την υπ’ αριθµ. πρωτ. 1469/2017 διακήρυξη ανάδειξης πλειοδότη – παραχωρησιούχου για την παραχώρηση χρήσης τουριστικού περιπτέρου και λουτρικών εγκαταστάσεων στην ειδική θέση «Πλάζ Κάστρο»και με την οποία

γίνεται  ανάκληση,  του συνόλου των αποφάσεων του διοικητικού συµβουλίου του ∆ΛΤΛ που αφορούν τη διαγωνιστική διαδικασία που ξεκίνησε µε την υπ’ αριθµ. πρωτ. 1469/2017 διακήρυξη και δεν έχουν ανακληθεί ή ακυρωθεί έως σήµερα, συμπεριλαμβανομένης και την απόρριψη, για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση, της υπ’ αριθµ. πρωτοκόλλου 1656/29.11.2017 ένστασης της εταιρείας ΝΟΤΙΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.

Σύμφωνα με πληροφορίες μας  που μεταφέρονται με κάθε  επιφύλαξη, η εταιρεία επικαλείται ότι η απόφαση της ανάκλησης είναι άκυρη λόγω της παρέλευσης του εύλογου διαστήματος  ( πενταετία) μέσα στο οποίο υπήρχε η δυνατότητα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου  ν΄ασκήσει αυτό το νόμιμο δικαίωμα . Επιπροσθέτως η όποια απαίτηση για υψηλότερο τίμημα ενοικίου κι αναπροσαρμογή αυτού λόγω παρέλευσης μεγάλου χρονικού διαστήματος δεν δημιουργήθηκε λόγω υπαιτιότητας της εταιρείας , αλλά λόγω κωλυσιεργίας των διαδικασιών  από τις υπηρεσίες και από το ίδιο το Λιμενικό Ταμείο.

Η εταιρεία επιπλέον σύμφωνα με όσα ανέφερε στο χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο ο δήμαρχος Λευκάδας Χαράλαμπος Καλός,  έχει προσφύγει  στην ειδική επιτροπή κατά της απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ,

η οποία αναφέρει “Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λευκάδας, όπως προκύπτει από το περιεχόμενο της αποφάσεώς του αρ.107/30-08-2022, ενήργησε στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς του για την προάσπιση και ορθή εκμετάλλευση των χώρων της ζώνης λιμένα, την απρόσκοπτη πρόσβαση των κατοίκων στους κοινόχρηστους χώρους…”, οι Δήμοι δύνανται να συστήνουν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, που αναλαμβάνουν την παροχή υπηρεσιών χωρίς να αποκλείεται η ανάληψη σχετικών δράσεων από τον ίδιο τον ΟΣΑ. Η λειτουργία και οργάνωση του ενός είναι άρρηκτα δεμένη με την λειτουργία και οργάνωση του άλλου. Παρότι η αποφασιστική αρμοδιότητα έχει ανατεθεί στη διοίκηση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου καθιδρύεται συντρέχουσα αρμοδιότητα, στα πλαίσια των αρχών εγγύτητας και επικουρικότητας, και στον οικείο Δήμο.

Για τους ανωτέρω λόγους,

Απορρίπτεται η προσφυγή της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Νοtion ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «Νοtion property S.A.» κατά της αριθμ.107/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδας και της υπ’αριθμ 21466/15-09-2022 απόφασης Δημάρχου Λευκάδας για τους λόγους που αναφέρονται στο ως άνω σκεπτικό. Κατά της απόφασης αυτής, από όσους έχουν έννομο συμφέρον, μπορεί να ασκηθεί προσφυγή ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 εντός ενός μηνός από την έκδοση της απόφασης ή την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση ο ενδιαφερόμενος.”

Η Ειδική Επιτροπή είναι τριμελής που αποτελείται από Δικαστικό λειτουργό, εκπρόσωπο του Δικηγορικού Συλλόγου Κέρκυρας κι εκπρόσωπο της ΠΕΔΙΝ.

0 Shares

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Verified by MonsterInsights