Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
28 Νοεμβρίου 2023

Λογιστικό γραφείο για ν΄αναλάβει οικονομικό-διαχειριστικό έλεγχο του έτους 2013 αναζητεί ο δήμος Μεγανησίου

Τι αφορά σύμφωνα με έγγραφο που αναρτήθηκε σήμερα στην διαύγεια

Την διενέργεια της απευθείας ανάθεσης κατόπιν έρευνας αγοράς για την Παροχή υπηρεσιών οικονομικού διαχειριστικού ελέγχου για το έτος 2013 στο Δήμο Μεγανησίου, όπως περιγράφονται στην μελέτη της Οικονομικής Υπηρεσίας Δήμου Μεγανησίου, με CPV: 79212000-3 – Υπηρεσίες διαχειριστικού ελέγχου, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 6.451,61 € πλέον ΦΠΑ ή 8.000,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. Εξόδων: Κ.Α. 00- 6142.003 (Διαχειριστικός Έλεγχος 2013) της Αναθέτουσας Αρχής (τον προϋπολογισμό του 2023), αποφάσισε ο δήμος Μεγανησίου

Παράλληλα προχώρησε στην έγκριση της  υπ’ αρίθμ. 400 – 27/01/2023 μελέτης (Τεχνικές Προδιαγραφές, Ενδεικτικός Προϋπολογισμός, Συγγραφή Υποχρεώσεων), όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Μεγανησίου, όπου και
διαπιστώνεται η ανάγκη για την Παροχή υπηρεσιών Λογιστικής στο Δήμο
Μεγανησίου (Δέσμευση Κ.Α. 00-6142.003) και CPV: 79212000-3 – Υπηρεσίες
διαχειριστικού ελέγχου.

Οι διαδικασίες που θα εκτελεστούν δεν συνιστούν έλεγχο ή επισκόπηση που γίνεται σύμφωνα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα ή τα Διεθνή Πρότυπα Αναθέσεων Επισκόπησης και συνεπώς δεν θα εκφράζεται διασφάλιση και δεν θα αφορά το σύνολο των οικονομικών καταστάσεων.

Οι σχετικές διαδικασίες που θα διενεργηθούν και συνεπώς η σχετική μας Έκθεση, αφορούν ιδίως στη διερεύνηση των ταμιακών και τραπεζικών κινήσεων κατά τη χρήση 2013 και ειδικότερα θα πραγματοποιηθούν οι κάτωθι εργασίες:

    1. Καταγραφή εσόδων (εισπράξεων) και εξόδων (πληρωμών) σύμφωνα µε τα απολογιστικά στοιχεία και συσχέτιση µε τις αντίστοιχες λογιστικές εγγραφές και τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

    2. Συμφωνία ταμιακών διαθεσίμων µε ημερομηνία αναφοράς την 31/12/2013.

 

Σύμφωνα με τις αναφορές στα συνοδά έγγραφα καθώς και την περιγραφή των εργασιών , οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι  έχει να κάνει με την εντολή ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το ταμειακό έλλειμμα που εγγράφεται στον δήμο κάθε χρόνο κι αφορά τα έτη πριν το 2014, δείτε σχετικό δελτίο τύπου του δήμου Μεγανησίου

Δελτίο τύπου: “Ταμειακό έλλειμα από το 2014 εγγράφεται κάθε χρόνο στους νέους ισολογισμούς

Aυτά βρήκαν οι ορκωτοί λογιστές στον ισολογισμό 2012 του δήμου Μεγανησίου

 

0 Shares

Σχετικά άρθρα

Ζητείται υπευθυνότητα

Το γλέντι της “προβατίνας” Σύμφωνα με το δελτίο τύπου του δήμου Μεγανησίου   Σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες κλήθηκε […]

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Verified by MonsterInsights