Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
20 Νοεμβρίου 2019

“Νέα-Καινοτ. Επιχειρ/τητα”. Υποβολή έργων

Από τις 15 Ιουλίου 2011 ξεκινά η ηλεκτρονική υποβολή για την ένταξη έργων στο πρόγραμμα «Νέα – Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» του ΕΠΑΝ ΙΙ 2007-2013 και η προθεσμία θα διαρκέσει μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2011.

Με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Σ. Ξυνίδη, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν προτάσεις για την ένταξη έργων στο πρόγραμμα «Νέα – Καινοτομική Επιχειρηματικότητα», που αποσκοπεί στη δημιουργία, ενθάρρυνση και την ενίσχυση της καινοτομικής επιχειρηματικότητας, ως ισχυρής και ικανής συνθήκης για την παραγωγική αναβάθμιση της χώρας προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, με ενσωμάτωση γνώσης, ποιότητα και περιβαλλοντική ευαισθησία.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 30 εκατ. ευρώ (δημόσια δαπάνη), το οποίο κατανέμεται κατά 60%, δηλαδή 18 εκατ. ευρώ, για τα επιχειρηματικά σχέδια, που υποβάλλονται από φυσικά πρόσωπα για τη σύσταση επιχείρησης ή από επιχειρήσεις που δεν έχουν κλείσει διαχειριστική χρήση και κατά 40%, δηλαδή 12 εκατ. ευρώ, για τα επιχειρηματικά σχέδια που υποβάλλονται από επιχειρήσεις, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του οδηγού του προγράμματος.

Η δημόσια δαπάνη του προγράμματος συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), και από το ελληνικό δημόσιο. Στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν από μια πρόταση:

Α) Όλα τα φυσικά πρόσωπα ανεξαρτήτως φύλου, τα οποία έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία υποβολής της επενδυτικής πρότασης και τα οποία επιθυμούν να ιδρύσουν – συστήσουν (start -up) μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις (όπως αυτές ορίζονται σύμφωνα με τη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ ως προσαρμόστηκε με το παράρτημα του κανονισμού 800/2008 της επιτροπής), οι οποίες θα δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο, στους επιλέξιμους τομείς οικονομικής δραστηριότητας, όπως αυτοί αναφέρονται αναλυτικά στον οδηγό του προγράμματος.

Β) Νεοσύστατες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ ως προσαρμόστηκε με το παράρτημα του κανονισμού 800/2008 της Επιτροπής), εταιρικού – εμπορικού χαρακτήρα, καθώς και οι ατομικές επιχειρήσεις και οι συνεταιρισμοί κερδοσκοπικού χαρακτήρα που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο, οι οποίες έχουν συσταθεί και κάνει έναρξη δραστηριότητας, χωρίς να έχουν συμπληρώσει μία πλήρη διαχειριστική χρήση, αλλά δραστηριοποιούνται (ή επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν) στους επιλέξιμους τομείς οικονομικής δραστηριότητας, όπως αυτοί αναφέρονται αναλυτικά στον οδηγό του προγράμματος, και αποκλειστικά υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται αναλυτικά στον οδηγό του προγράμματος.

Γ) Υφιστάμενες (νέες) μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις (όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ ως προσαρμόστηκε με το παράρτημα του κανονισμού 800/2008 της Επιτροπής), εταιρικού – εμπορικού χαρακτήρα, καθώς και οι ατομικές επιχειρήσεις και οι συνεταιρισμοί κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οι οποίες έχουν κλείσει από μία έως και πέντε πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις, δραστηριοποιούνται (ή επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν) στον ελληνικό χώρο σε επιλέξιμους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων, όπως αυτοί αναφέρονται αναλυτικά στον οδηγό του προγράμματος.

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε 18 μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης της επιχείρησης, με δυνατότητα εξάμηνης παράτασης. Οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο τρόπος υποβολής των προτάσεων, η διαδικασία εξέτασης και αξιολόγησης των προτάσεων, η ένταξή τους για χρηματοδότηση, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων στην περίπτωση έγκρισης της αίτησης ενίσχυσης και οι λοιποί όροι του προγράμματος, περιγράφονται αναλυτικά στον οδηγό προγράμματος.

Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε ετήσια βάση και σε συγκεκριμένη περίοδο υποβολής. Για τον πρώτο χρόνο (κύκλο) υποβολής, οι προτάσεις υποβάλλονται από τις 15-07-2011 (έναρξη ηλεκτρονικής υποβολής) μέχρι τις 30-09-2011 ώρα 14:00, μέσω του δικτυακού τόπου (ιστοσελίδα), www.ependyseis.gr, www.ependyseis.gr/mis στην οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εισέρχονται και μέσω συνδέσμων άλλων ιστοτόπων- ιστοσελίδων, όπως αυτές αναλυτικά αναφέρονται στον οδηγό του προγράμματος. Οι περίοδοι υποβολής και οι ειδικοί όροι και προϋποθέσεις για κάθε κύκλο παρατίθενται αναλυτικά στον οδηγό του προγράμματος.

Το έντυπο υποβολής, όπως και όλα τα έντυπα της πρόσκλησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα βρίσκουν στους παρακάτω δικτυακούς τόπους: του ΥΠ.ΟΙ.Α.Ν. (www.ypoian.gr), της ΕΥΔ ΕΠΑΕ (www.antagonistikotita.gr), του ΕΦΕΠΑΕ (www.efepae.gr), του ΕΣΠΑ (www.espa.gr, www.ependyseis.gr/mis), της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας (www.ggb.gr) και της ΕΛΑΝΕΤ (www.elanet.gr).

ΠΗΓΗ:newsbeast.gr

0 Shares

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *