Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
7 Δεκεμβρίου 2023

Ανοίχτηκαν οι προσφορές για τα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια- Αυτή η εταιρεία ανέλαβε την εκπόνηση σε Λευκάδα και Μεγανήσι

Τέλος στην αυθαιρεσία πριν το 2025

Τα εργαλεία “Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο” (ΓΠΣ) και “Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης” (ΣΧΟΟΑΠ) του Ν-2508/97, αφορούν στη ρύθμιση των πόλεων των οικισμών της χώρας, αλλά, σε αντίθεση με τα ισχύοντα στον Ν-1337/83, καλύπτουν μια διευρυμένη γεωγραφική περιοχή η οποία, κατά κανόνα, συμπίπτει με τα όρια της Καποδιστριακής πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης (νέου Δήμου).

Ειδικότερα τα ΣΧΟΟΑΠ, τα οποία αποτελούν νέο εργαλείο σχεδιασμού του Ν-2508/97, αποτελούν -όπως δηλώνει ο τίτλος τους- τα ΓΠΣ του μη αστικού χώρου , εφ’ όσον οι αντίστοιχοι οικισμοί είναι όλοι μικρότεροι των 2000 κατοίκων.

Η έλλειψη χωροταξικού σχεδιασμού διαχρονικά έχει οδηγήσει σε ένα δαιδαλώδες και ασαφές θεσμικό πλαίσιο, προκαλώντας προβλήματα επιβίωσης σε πολλές επιχειρήσεις. ∆εν είναι σπάνιο το φαινόμενο μεταποιητικές επιχειρήσεις νόµιµα λειτουργούσες σε όλα τα υπόλοιπα επίπεδα, να µην έχουν άδεια λειτουργίας λόγω του µη καθορισμού χρήσεων γης ή της ξαφνικής µεταβολής χρήσεων γης χωρίς καµία διαβούλευση.

Μέχρι το 2017 που υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία, η διαδικασία χωροταξικού σχεδιασµού προχωρούσε µε πολύ αργούς ρυθµούς, ιδιαίτερα σε σχέση µε την ολοκλήρωση και έγκριση των Γενικών Πολεοδοµικών Σχεδίων (ΓΠΣ) και Σχεδίων Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ), τα οποία αποτελούν τα «τοπικά εδαφικά Συντάγµατα» κάθε περιοχής. Μόνο σε 200 ∆ήµους (εκτός Αττικής – Θεσσαλονίκης) είχαν ξεκινήσει οι παραπάνω διαδικασίες και ελάχιστες είχαν εγκριθεί.

Στο Μεγανήσι έγινε μια σοβαρή προσπάθεια κατάρτισης ΣΧΟΟΑΠ το 2016, που μπορείτε να δείτε εδώ, όμως  μέχρι σήμερα δεν έχει λάβει οριστική έγκριση.

Μέχρι σήμερα, υπάρχουν πολεοδομικά σχέδια μόλις για το 20% των Δημοτικών Ενοτήτων της χώρας. Ως αποτέλεσμα, δυσχεραίνεται η νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα, ενώ υποθάλπεται η αυθαίρετη δόμηση, παρεμποδίζονται οι αναγκαίες επεκτάσεις πόλεων και οικισμών και ανακόπτονται οι προοπτικές βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης

Τα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια συνιστούν το πρώτο και πιο σημαντικό, επίπεδο του πολεοδομικού σχεδιασμού της χώρας, δεδομένου ότι με αυτά καθορίζονται οι χρήσεις γης και οι όροι δόμησης, περιοχές προς πολεοδόμηση για επεκτάσεις, καθώς και τα βασικά δίκτυα υποδομών, όπως το δημοτικό οδικό δίκτυο για όλες τις Δημοτικές Ενότητες της χώρας.

Στόχος είναι μέχρι το 2025 να έχουν εκπονηθεί  Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια για το σύνολο των δημοτικών ενοτήτων όλης της χώρας, για τον σκοπό αυτό προκηρύχθηκαν διαγωνισμοί κι αναθέτονται σε ιδιωτικές εταιρείες χωρίς καμία επιβάρυνση της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Η διαδικασία της προκήρυξης του διαγωνισμού , της υποβολής οικονομικών προσφορών και της αποσφράγισής τους, ανέλαβε να διαπεραιώσει  το Τεχνικό Επιιλητήριο της Ελλάδας. Σύμφωνα τ΄αποτελέσματα  το Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο της  ΠΕ Λευκάδας(ΔΕ ΚΑΛΑΜΟΥ, ΚΑΣΤΟΥ, ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ, ΚΑΡΥΑΣ, ΛΕΥΚΑΔΟΣ, ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ, ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ) – ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ (ΔΕ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ), συνολικής εκτιμώμενης αξίας € 1.403.138,27 (πλέον Φ.Π.Α. 24%) [Συστημικός Αριθμός 188967] την Ένωση Οικονομικών Φορέων ανατίθεται στη εταιρεία  «ΣΑΜΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ – ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», Αριθμός Προσφοράς ΕΣΗΔΗΣ 262384, με Οικονομική Προσφορά 1.115.000,00 ευρώ (χωρίς Απρόβλεπτα και ΦΠΑ), με μέση τεκμαρτή έκπτωση 5,44% επί του συνόλου της προεκτιμώμενης αμοιβής της Υπηρεσίας και με συνολική βαθμολογία 82,04.

0 Shares

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Verified by MonsterInsights