Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
16 Απριλίου 2024

“Άρχισαν τα όργανα” : Η πρώτη αμφισβήτηση απόφασης ΟΕ του δήμου Λευκάδας

«Σύλλογος Λευκαδίων για την Προστασία του Περιβάλλοντος και του Πολιτισμού»: Ανάκληση της 629/2022 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ:

1)ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

2)ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΙΟΝΙΟΥ με αντίγραφο της με αριθμ.629/2022 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λευκάδας και περίληψη της με αριθμ.2377/2022 Απόφασης της ολομέλειας του Συμβουλίου Επικρατείας< Πεφανερωμένης 9 και Καραϊσκάκη Λευκάδα 31100>

ΑΙΤΗΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Του Συλλόγου Λευκαδίων για την Προστασία του Περιβάλλοντος και του Πολιτισμού,<με Πρόεδρο τον Σπύρο Βρεττό του Αποστόλου, Αντιπρόεδρο την Αναστασία Μελά του Φιλίππου και Μέλη την Αικατερίνη Ροντογιάννη του Δημητρίου (Γενική Γραμματέα),Παναγιώτη Μαυροκέφαλο του Αναστασίου, Ευαγγελία Μαλακάση του Ευσταθίου, Σοφία Κουκουλιώτη του Νικολάου και Ιωάννη Βλάχο (Φαλκώνη) του Αναστασίου> και των αναφερομένων στις συνημμένες καταστάσεις.

ΘΕΜΑ: Ανάκληση της με αριθμ.629/2022 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας με θέμα: <Απόφαση οικονομικής Επιτροπής για έγκριση της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΑΓΩΓΟΣ  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΕΛ ΕΩΣ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ ΓΥΡΑΠΕΤΡΑ>

Σχετ: α)Το άρθρο 118 του Ν.4555/2018 και η με αριθμ.27/13-08-2018 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών,(αίτηση θεραπείας)

Με την αρίθμ.629/2022 Απόφασή σας, ορίζεται ως φυσικός αποδέκτης των αστικών λυμάτων η θαλάσσια περιοχή του Ακρωτηρίου Γυράπετρας (Γύρα)

Επειδή με την υλοποίηση του αναφερόμενου στην απόφασή σας έργου, κινδυνεύουν να καταστραφούν ολοσχερώς οι παραλίες του Κάστρου, της Γύρας και του Άη Γιάννη, που είναι μοναδικής ομορφιάς στη Μεσόγειο.

Επειδή η περιοχή αυτή είναι προστατευόμενη και έχει χαρακτηρισθεί ως περιοχή ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους (ΦΕΚ865/ΤΒ/7-9-1974).Τα λύματα  εξαιρετικά θα μολύνουν και την παραπλεύρως κείμενη λιμνοθάλασσα, που αποτελεί βιότοπο ενταγμένο στο πρόγραμμα NATURA 2000, με κωδικό αριθμό  GR.22410001, καθώς η επιλεγείσα περιοχή εκροής επικοινωνεί υπογείως με τη λιμνοθάλασσα. Η αρχική επιλογή της Γύρας ,(Ιούνιος 2005),ως της κατάλληλης θέσης τοποθέτησης του διαχυτήρα (ακραγωγού) των λυμάτων του βιολογικού καθαρισμού, έγινε χωρίς καμία ωκεανογραφική μελέτη που να στηρίζεται και σε ενόργανες μετρήσεις σε ό,τι αφορά: α) την εποχιακή στρωμάτωση των υδάτων) και β) τα ρεύματα τόσο τα επιφανειακά όσο και τα υπόγεια σε σχέση με τους επικρατούντες ανέμους(διαφορετικών διευθύνσεων και εντάσεων, αλλά και την παλίρροια ). Αλλά ακόμη, δεν ελέγχθηκε αν έχουμε φαινόμενα ανάβλυσης βαθιών νερών (upwelling)..(από έκθεση του καθηγητή του Γεωλογικού Τμήματος του ΕΚΠΑ Καθηγητή  Συμεών Πούλλου προς το Σύλλογο Λευκαδίων που έχει γνώση και της περιοχής).

Επειδή η περιοχή αυτή είναι ολόκληρη, ένα ανεπανάληπτο μνημείο φυσικής ομορφιάς, και τεράστιος πόλος έλξης τουριστών από τον Ελλαδικό και ευρύτερο Ευρωπαϊκό χώρο.

Επειδή το σύνολο του νησιού είναι υπαρξιακά δεμένο με τις περιοχές αυτές και υπήρξε το καταφύγιο αναψυχής των  κατοίκων της πόλης όλους τους προηγούμενους αιώνες.

Επειδή η κατασκευή και η εναπόθεση των λυμάτων του βιολογικού καθαρισμού στο ακρωτήριο Γυράπετρα, σε περίπτωση τεχνικού λάθους, Θα πλήξει άμεσα την τουριστική ανάπτυξη, όχι μόνο της  πόλης αλλά και ολόκληρου του νησιού. Από τις περιοχές Καρυώτες ,Λυγιάς, Νικιάνας και από τις περιοχές Τσουκαλάδων  Δήμου Σφακιωτών και Καρυάς, το σύνολο σχεδόν των τουριστών καταφεύγει  για κολύμβηση, στην περιοχή του Κάστρου της Γύρας και του Άη Γιάννη.

Επειδή ο ψυχολογικός παράγοντας, ότι αυτή είναι μία ρυπαινόμενη περιοχή, θα απομακρύνει  παντελώς τους τουρίστες, μιας και χιλιάδες οικογένειες τουριστών κατά τους θερινούς μήνες, επιλέγουν αυτή την περιοχή για να κολυμπούν με τα παιδιά τους.

Επειδή η περιοχή της Γύρας και του Άη Γιάννη θεωρείται μία από τις πλέον ιδανικές της Μεσογείου για τα θαλάσσια σπορ (wind surfing, kite surfing)και εκατοντάδες αθλητές επαγγελματίες και ερασιτέχνες από την Ελλάδα και τον ευρύτερο Ευρωπαϊκό χώρο καταφεύγουν εκεί για 4 τουλάχιστον μήνες το χρόνο προς άθληση.

Επειδή η οικοδομική δραστηριότητα που γνωρίζει μεγάλη άνθηση στην ευρύτερη περιοχή,  θα πληγεί με συνέπεια την αύξηση της ανεργίας.

Επειδή δεν είναι πολιτική σκέψη, η στέρηση της προοπτικής ανάπτυξης ενός τόπου, η στέρηση της δυνατότητας στους νέους ανθρώπους και στις νέες γενιές, τόσο της Λευκάδας ,της απέναντι Ακαρνανίας  ,όσο και τους ανθρώπους που εγκαθίστανται στη Λευκάδα για να ζήσουν μόνιμα. Και κανένας δεν έχει το δικαίωμα να τους στερήσει τη δυνατότητα να ζήσουν και να υπάρξουν σ΄ αυτόν τον τόπο σε χρονικές περιόδους, που η ζωή γίνεται όλο και δυσκολότερη.

Επειδή η κατασκευή του ολέθριου αυτού αγωγού θα καταστρέψει πλήρως τη θαλάσσια περιοχή Γύρας, Κάστρου, Άη Γιάννη με τον απαγωγό που θα βγάζει πάνω από τρία εκατομμύρια (3.000.000) κυβικά μέτρα επεξεργασμένων λυμάτων στη Γυράπετρα κάθε χρόνο. Άλλωστε, στη σ.52 της Μελέτης αναφέρεται ως ανωτάτη τιμή των επεξεργασμένων λυμάτων για το B.O.D.5 TO 25mg/it,(που δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις της ισχύουσας ΕΠΟ),ενώ στη σ.56 αναφέρεται ως ανωτάτη τιμή των επεξεργασμένων λυμάτων για το B.O.D.5 TO 25mg/it.( Θεωρούμε ότι πρόκειται για λάθος που χρήζει διόρθωσης)

Επειδή και η ανάπτυξη της Λευκάδας, εν πολλοίς, και συνακόλουθα η ανάπτυξη της απέναντι Ακαρνανίας εξαρτάται από τις περιοχές Κάστρο, Άη Γιάννη.

Επειδή η Λευκάδα θεωρείται αυτή τη στιγμή ως το πλέον αναπτύξιμο νησί της Μεσογείου και συνακόλουθα και η απέναντι Ακαρνανία – ευκαιρία που η Λευκάδα και η απέναντι Ακαρνανία ανέμεναν για 2500 χρόνια , από την εποχή της αρχαίας Νηρίκου -.

Επειδή είναι αδιανόητο να μεταφερθούν και τα λύματα της απέναντι Πλαγιάς, Περατιάς και αργότερα της Παλαίρου στη Γυράπετρα ώστε να συμβάλλουν  και αυτά στην περαιτέρω καταστροφή της Λευκάδας και της απέναντι Ακαρνανίας, ενώ μπορούν οι βιολογικοί να διασπαρούν σε πολλούς και  μικρότερους βιολογικούς καθαρισμούς.

Επειδή η λύση του προβλήματος της διάθεσης των αστικών λυμάτων όχι μόνο της Λευκάδας και της απέναντι Ακαρνανίας αλλά και ολόκληρης της Μεσογείου είναι τεχνολογικώς μόνο μία: όχι η απλή αναβάθμιση του υπάρχοντος βιολογικού , αλλά η δημιουργία καθαρώς ,ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΟΥ και η επίγεια διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων για κάθε είδους καλλιέργειες, για τη δημιουργία δασών και αναδασώσεων, με τόσες πυρκαγιές που καταστρέφουν τόσα δάση και με την επερχόμενη μεγάλη περίοδο λειψυδρίας.

Επειδή, με τις άοκνες ενέργειες του Συλλόγου Λευκαδίων  το  Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ήδη από το 2011 αποδέχτηκε την πρόταση του Συλλόγου Λευκαδίων, για τη διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων προς άρδευση και προχώρησε στην ΚΥΑ, (εφημερίδα της κυβερνήσεως αρ. Φυλ. 354, 8 Μαρτίου 2011) με την οποία καθορίζονται πλήρως οι όροι της επαναχρησιμοποίησης  των επεξεργασμένων λυμάτων για Άρδευση.

Επειδή καμία Ελληνική Κυβέρνηση από το 2011 μέχρι το 2019 δεν αποδέχτηκε να χρηματοδοτήσει τις συνεχείς αποφάσεις του Δήμου Λευκάδας για χρηματοδότηση του έργου ,θεωρώντας το προφανώς ολέθριο.

Επειδή και ο Δήμος Λευκάδας, με την υπ’αριθμ. αποφ.320 στις 28 Σεπτεμβρίου 2011 και μετά τη σχετική ΚΥΑ του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ( 8ης Μαρτίου 2011), και κατόπιν παρεμβάσεως του Συλλόγου Λευκαδίων αποφάσισε ομόφωνα την «αναβάθμιση επεξεργασμένης εκροής ΕΕΛ Δ.Λ.και επαναχρησιμοποίηση προς άρδευση παρακείμενου πάρκου, αποκαταστημένου ΧΑΔΑ , Παλαιά Αλυκή» και ορισμό υπαλλήλου για την παρακολούθηση της πρότασης. Στις μέρες μας η επίγεια διάθεση των λυμάτων έχει αποχτήσει εντελώς άλλες προοπτικές μετά και την όλη επιστημονική εξέλιξη.

Επειδή η επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων λυμάτων, θα εξοικονομούσε χιλιάδες κυβικά νερού για άρδευση.

Επειδή ο χερσαίος αγωγός της αποχέτευσης θα περνά, μέσα από κατοικημένες περιοχές και όσο αεροστεγή και αν είναι τα φρεάτια του, θα γεμίσει με δυσοσμία τις κατοικημένες περιοχές διέλευσής του.

Επειδή στο χρηματοδοτούμενο έργο δεν προβλέπεται η δημιουργία ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΟΥ βιολογικού καθαρισμού, σήμερα είναι δευτεροβάθμιος ούτε τη δημιουργία υπεδάφιας διάθεσης των λυμάτων για άρδευση.

Επειδή πριν από χρόνια, με πρωτοβουλία του< Συλλόγου Λευκαδίων για την Προστασία του Περιβάλλοντος και του Πολιτισμού> που προέβαλε το αίτημα της υπεδάφιας διάθεσης των λυμάτων, ώστε να πάψει να καταστρέφεται οποιαδήποτε θάλασσα της Λευκάδας και να περισωθούν όλες οι θάλασσές της, (3000)τρεις χιλιάδες Λευκαδίτες με την υπογραφή τους, είχαν αρνηθεί κατηγορηματικά τη μεταφορά των λυμάτων, στο ακρωτήριο Γυράπετρα.

Επειδή  η μόλυνση αυτή στο κλειστό κόλπο του Δερματά, στον Αη Γιάννη, στους Μύλους, στη Γύρα, στο Κάστρο, στη Βαγιά θα συσσωρεύεται και η άμμος θα γίνει λάσπη όπως μέσα στην αμμόγλωσα και στο δίαυλο και η «γλίτσα» θα σκεπάσει τα βράχια. Και με την υπάρχουσα  αρνητική επίδραση του Βιολογικού της Πρέβεζας και ο Αμβρακικός έχει ήδη μπει στο δρόμο για τη καταστροφή.

ΕΠΕΙΔΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜ.2377/2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ, η οποία δημοσιεύτηκε στις 2-12-2022, οι διατάξεις των νόμων με τις οποίες μεταφέρθηκαν αποφασιστικές αρμοδιότητες των Δημοτικών Συμβουλίων , στις Οικονομικές  επιτροπές και στις Επιτροπές Ποιότητας Ζωής των Δήμων, κρίθηκαν ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ.

Επειδή η Απόφαση του ΣΕ δημοσιεύτηκε στις 2-12-2022 και από τότε ισχύει, η απόφαση της οικονομικής επιτροπής εκδόθηκε στις 7-12-2022 και ως διοικητική πράξη από τότε ισχύει. Συνεπώς  δεν συγκροτήθηκε νόμιμα η οικονομική επιτροπή  του Δήμου Λευκάδας. Όταν δεν συγκροτείται νόμιμα η Επιτροπή οι   διοικητικές πράξεις  πάσχουν ακυρότητας και  καθίσταται νομικά πλημμελής η διαδικασία του διενέργειας διαγωνισμού δημοπρασιών κ,λ,π (Ελ.Συν.Κλιμ. Στ Πράξεις 22 και 31/2010 και Τμ.VI Απόφαση 1283/201

Για τους παραπάνω λόγους ζητάμε

Την ανάκληση της με αριθ. 629/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.

Και καλούμε την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λευκάδας, σε συνεργασία με τους αρμόδιους  ειδικούς μελετητές, να σχεδιάσουν  προσεκτικά, με ευαισθησία,  ευρύτητα και βάθος,  με τη  χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας   τον τριτοβάθμιο καθαρισμό, την υπεδάφια διάθεση και την επαναχρησιμοποίηση, της επεξεργασμένης εκροής των λυμάτων.  Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση προς την οποία κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλείται για τον έλεγχο νομιμότητας σύμφωνα με την με αριθμ 2377/2022 Απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας και με την με αριθμ.27/2018 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

ΛΕΥΚΑΔΑ 16-12-2022

Οι αιτούντες

Επισυνάπτονται   καταστάσεις υπογραφών

Για πληροφορίες:
1) Σπυρίδων Πολίτης τηλ.6973234835 email  polspyros@yahoo.gr

2) Κων/νος Βλάχος    τηλ.6974717295  email k.vlachos@yahoo.gr

0 Shares

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Verified by MonsterInsights