Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
16 Απριλίου 2024

Mε ΣΔΙΤ και 100% επιχορήγηση νέα ξενοδοχειακή μονάδα 5* στο Χερομούσι

Πρόκειται για την δεύτερη ξενοδοχειακή μονάδα που θα χρηματοδοτηθεί στο Μεγανήσι με 100% (δείτε την άλλη εδώ)

Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 95335/ΥΠΕ/7/00443/Π/Ν.4399/2016/05-10-2022 απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακών Νόμων και Άμεσων Ξένων Επενδύσεων
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του νόμου
4399/2016, όπως ισχύει, και ειδικότερα στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας
Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων των άρθρων 59 έως 61 αυτού (Ε΄ κύκλος),
επενδυτικού σχεδίου  επιχείρησης  που αναφέρεται «στην ίδρυση ξενοδοχειακής μονάδας, κατηγορίας 5*, δυναμικότητας 35 δωματίων /110 κλινών» (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας:
55.10,Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα), στη θέση Χερομούρσι, του Δήμου Μεγανησίου
Λευκάδας, της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας, της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, συνολικού
επιλέξιμου κόστους ίσου με 6.750.000,00 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με6.750.000,00 ευρώ.

– Ποσά ανά είδος ενίσχυσης (σε €):
Β. Ποσό ενίσχυσης με τη μορφή της ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ Β 3.000.000,00 €
– Ποσοστά ενίσχυσης ανά κατηγορία δαπανών:
6.1 Υπολογισμός Ποσοστών Ενίσχυσης του Επενδυτικού Σχεδίου
Ποσοστά Ενίσχυσης του Επενδυτικού Σχεδίου Ποσοστό (%)
Α.1 ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΕΣ Δαπάνες Περιφερειακών Ενισχύσεων (Άρθρο 8)
ΟΜΑΔΑ Α. Περιφερειακές Ενισχύσεις – επενδυτικές ενισχύσεις (άρθρο 14 ΓΑΚ 651/2014)
(α) Αρχικό Ποσοστό βάσει Τόπου εγκατάστασης για Μεγάλες Επιχειρήσεις (Άρθρο 11, παρ. 1) 25,000%
(β) Αυξημένο ποσοστό λόγω ΜΜΕ (ισχύει για επιλέξιμες δαπάνες έως 50 εκ €) 20,000%
(γ) Συνολικό ποσοστό Ενίσχυσης 45,000%
Α.2 ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΕΣ Δαπάνες ΕΚΤΟΣ Περιφερειακών Ενισχύσεων (Άρθρο 9)
ΟΜΑΔΑ Β. Ενισχύσεις προς ΜΜΕ (άρθρο 18 ΓΑΚ 651/2014)
(α) Αρχικό Ποσοστό βάσει Τόπου εγκατάστασης για Μεγάλες Επιχειρήσεις (Άρθρο 11, παρ. 2) 50,000%
(β) Αυξημένο ποσοστό λόγω ΜΜΕ (ισχύει για επιλέξιμες δαπάνες έως 50 εκ €) –
(γ) Συνολικό ποσοστό Ενίσχυσης 50,000%
ΟΜΑΔΑ Γ. Ενισχύσεις για νεοσύστατες επιχειρήσεις (άρθρο 22 ΓΑΚ 651/2014)
(α) Αρχικό Ποσοστό βάσει Τόπου εγκατάστασης για Μεγάλες Επιχειρήσεις (Άρθρο 11, παρ. 2) 100,000%
(β) Αυξημένο ποσοστό λόγω ΜΜΕ (ισχύει για επιλέξιμες δαπάνες έως 50 εκ €) –
(γ) Συνολικό ποσοστό Ενίσχυσης 100,000%

Οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από την υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε 20,22 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

0 Shares

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Verified by MonsterInsights