Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
10 Δεκεμβρίου 2023

Κοινή Πρόταση Παρατάξεων ‘’Όλοι Για Τη Λευκάδα’’ & ‘’Λαϊκής Συσπείρωσης’’ Στο Δημοτικό Συμβούλιο της 2/11/2022 Για το Θέμα Του Τουριστικού Περιπτέρου

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ ‘’ΟΛΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΥΚΑΔΑ’’ & ‘’ΛΑΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ’’

ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΤΗΣ 2/11/2022

ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ (που τέθηκε σε ψηφοφορία)

Ολοκληρώθηκε και κατατέθηκετο πόρισμα της επιτροπής που αποφασίσθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο της 30/8/2022,σχετικά με τον υπό εξέλιξη διαγωνισμό μίσθωσης του Τουριστικού Περιπτέρου.Από τη μελέτη προκύπτουν πολύ σοβαρά στοιχεία, σε ότι αφορά την εξέλιξη της διαγωνιστικής διαδικασίας και τα οποία έρχονται σε ευθεία αντίθεση με όσα η Διακήρυξη προβλέπει.

Σε ότι αφορά τον έλεγχο από την Τεχνική υπηρεσία  και την Πολεοδομία, ενδεικτικά αναφέρουμε τα εξής:

Α. Η προτεινόμενη μελέτη για την ενίσχυση των κτιρίων για να συμβαδίσει με τις προτεινόμενες αρχιτεκτονικές παρεμβάσεις, έχει μια εντελώς διαφορετική λογική, σε σχέση με την εγκεκριμένη Στατική Μελέτη του Δ.Λ.Τ., γι’ αυτό το Πόρισμα καταλήγει‘’…Η εν λόγω αντιμετώπιση των κτιρίων Α και Β αποτελεί µια εντελώς νέα στατική μελέτη και αντίκειται στους όρους της διακήρυξης επί ποινή αποκλεισμού…’’. (σελ. 3)

Β.Σε αντίθεση επίσης με την στατική μελέτη που συνέταξε το 2015 το Δ.Λ.Τ., η νέα προτεινόμενη στατική μελέτη που συνέταξε  ο προσωρινός πλειοδότης για το κτίριο Β (περίπτερο) στην πράξη προβλέπει “νέο όροφο” εμβαδού 410,10 τ.μ. στην θέση ενός υπάρχοντος υπόγειου βοηθητικού χώρου μόλις 32,85 τ.μ.. Το Πόρισμα χαρακτηριστικά αναφέρει, ‘’… Ό εν λόγω όροφος δεν προβλέπεται στην εγκεκριμένη στατική μελέτη αποκατάστασης. (σελ. 4).

Γ.Επιχειρούνται παρεμβάσεις από την προτεινόμενη μελέτη, όπως:

Δημιουργία κλειστού χώρου (κουζίνας) και κατασκευή ημιυπαίθριου μπαρ στο στεγασμένο υπαίθριο χώρο των λουτρικών εγκαταστάσεων, κατάργηση των υπαρχόντων παραθύρων και δημιουργία νέων μεγαλύτερων,καθέτων και όχι με ελαφρά κλίση όπως τα υπάρχοντα, καθαίρεση των δυο πέτρινων τοίχωντου Περιπτέρου που καθορίζουν και τον διαμορφωμένο χώρο προς την πλευρά του ΤΑΟΛ, αλλαγή των εισόδων του Περιπτέρου, δημιουργία οπής μεγάλων διαστάσεων στην οροφή του Περιπτέρου, κ.α..

Για όλα τα παραπάνω το Πόρισμα υποστηρίζει ότι,‘’…Σαν γενική διαπίστωση στις αρχιτεκτονικές επεμβάσεις που προτείνονται από την μελέτη παρατηρείται η ολική τροποποίηση των κτιρίων Α και Β και του περιβάλλοντα χώρου τους, αλλάζοντας την αρχική τους μορφή και καταργώντας σημειακά τον κοινόχρηστο χαρακτήρα τους…’’.(Σελ. 7)

Σε ότι αφορά τον έλεγχο από τη Νομική υπηρεσία,αποσαφηνίζονται τα παρακάτω:

Α1.Το Πόρισμα αναφέρει ότι ‘’…Ηπράξη παραχώρησης υπόκειται σε έγκριση, προ της οποίας δεν αποτελεί εκτελεστή διοικητική πράξη…’’. (σελ. 8) Επομένως οι υπάρχουσες πράξεις παραχώρησης του Δ.Λ.Τ. μπορούν τεκμηριωμένα να ανακληθούν.

Β1.Σχετικά με τοπόση έκταση παραχωρείταισύμφωνα με τη διακήρυξη, το Πόρισμα επιβεβαιώνει ότι‘’…Συνεπώς, οι αδιαμόρφωτοι υπαίθριοι χώροι (φυσικό έδαφος, αμμώδες ή άλλο} προφανώς εξαιρούνται και δεν αποτελούν αντικείμενο της διακήρυξης…’’. (σελ. 9)

Γ1. Γιατο θέμα του αν μπορεί να υπάρξει ανάκληση της παραχώρησης αναφέρει ότι “…Με την ανάκληση προστατεύεται το δημόσιο συμφέρον της ουσιαστικής κοινοχρησίας τμημάτων της χερσαίας ζώνης…”.

Δ1.Αναφορικά με την δυνατότητα λήψης άδειας δόμησης το Πόρισμα διευκρινίζει ότι ‘’…Βάσει όσων επισημαίνονται εκ μέρους των Διευθύνσεων Πολεοδομίας και Τεχνικών Υπηρεσιών, καθίσταται προφανές ότι η πρόταση της αναδόχου εταιρείας καθιστά αδύνατη τη λήψη άδειας δόμησης, λόγω του χαρακτήρα της περιοχής και των κτιρίων, αφού προϋποθέτει μεταβολή στοιχείων δόμησης, ενώ περαιτέρω αποκλίνει και από την εγκεκριμένη μελέτη στατικής αποκατάστασης. Επίσης, η πρόταση της αναδόχου αποκλίνει και από τους όρους της παραχώρησης, που αποκλείουν κάθε κατασκευή μόνιμου χαρακτήρα (ιδίως όροι 7 και 17)…’’. (σελ. 13)

Ε1.Σε σχέση με τις καθυστερήσεις από την πλευρά της εταιρείαςτο Πόρισμα σημειώνει ότι‘’…Το ζήτημα της διαδρομής του χρόνου σχετίζεται µε το δημόσιο συμφέρον, συνεπώς η ανάδοχος θα πρέπει να µην επιδεικνύει υπαίτια καθυστέρηση αναφορικά µε τη λήψη των απαιτούμενων αδειών και εγκρίσεων…’’.(σελ 15)

Πέραν όμως των αναγραφομένων στοΠόρισμα, υπάρχουν επιτακτικοί λόγοι δημοσίου συμφέροντος, όπως η προστασίας του περιβάλλοντος και το ιδιαίτερο καθεστώς της περιοχής (αδόμητη ζώνη, αρχαιολογικός χώρος, περιοχή Natura και ιδιαιτέρου φυσικού κάλους). Επίσης,έχουν μεταβληθεί ουσιωδώς οι οικονομικές και οι τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία της παραχώρησης.

Επειδή λοιπόν λόγοι δημοσίου συμφέροντος υφίστανται (π.χ. περιβάλλον), αλλά έχουμε και μεταβολή τεχνικών και οικονομικώνπαραμέτρων (π.χ. άλλη στατική μελέτη από την αναφερόμενη στη διακήρυξη, επιπλέον δόμηση, απώλεια εσόδων λόγω καθυστερήσεων της εταιρείας),το Δ.Λ.Τ. μπορεί να προχωρήσει στοοριστικό κλείσιμο της διαγωνιστικής διαδικασίας, ως βλαπτικής για το δημόσιο συμφέρον.

 

Για τους λόγους αυτούς

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας εκφράζει την παρακάτω Θέση – Άποψη σχετικά με τον υπό εξέλιξη διαγωνισμό μίσθωσης του Τουριστικού Περιπτέρου από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λευκάδας.

 

1.Οιμε αριθμό10/21-2-2020 και 22/9-3-2021 Πράξεις παραχώρησης, με τις οποίες εγκρίθηκε η προσωρινή παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου έκτασης επί της χερσαίας ζώνης λιμένα Λευκάδας στην «Νotion ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.», πρέπει να ανακληθούνοριστικάκαι στο σύνολό τους από το Δ.Λ.Τ., λόγω μη τήρησης των όρων της διακήρυξης.

2.Μετά την ανάκληση των δυο Πράξεων παραχώρησης, να μην προχωρήσει το Δ.Λ.Τ. στην κήρυξη του επομένου ενδιαφερομένου ως πλειοδότη,κάτι το οποίο είναι απολύτως νόμιμο, διότι σύμφωνα με τον όρο 9.9 της διακήρυξης το Δ.Λ.Τ. διατηρεί τη δυνατότητα να θεωρήσει ότι καμία από τις επόμενες προσφορές δεν είναι επωφελής.Έτσι κηρύσσεται άγονος ο διαγωνισμός και άρα κλείνει η διαγωνιστική διαδικασία.

3.Το Δημοτικό Συμβούλιο εκφράζει την πολιτική του βούληση, ώστε ο Δήμος Λευκάδας να διεκδικήσει κρατική χρηματοδότηση για την ανάπλαση και αξιοποίηση της περιοχής του Τουριστικού Περιπτέρου, με σκοπό την ικανοποίηση των αναγκών των εργαζομένων και της τοπικής κοινωνίας σε αναψυχή, αθλητισμό, πολιτισμό, χωρίς την εμπλοκή ιδιωτών (παραχώρηση, κ.λπ.) προστατεύοντας και αναδεικνύοντας την αρχαιολογική φυσιογνωμία της περιοχής. Υπερασπίζεται το δημόσιο χαρακτήρα της και φροντίζει για τον καθαρισμό και ευπρεπισμό του χώρου με δικά του μέσα.

  1. Το Δημοτικό Συμβούλιο θα εκφράσει, με κάθε τρόπο,και εμπράκτως την στήριξή του στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου και του Δημοτικού Συμβουλίου σε ενδεχόμενη νομική εμπλοκή – δίωξή τους από τηνπλειοδοτούσα εταιρεία.
0 Shares

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Verified by MonsterInsights