Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
28 Μαΐου 2023

Αποσφραγίστηκαν οι προσφορές- συνολικής βαθμολόγησης για το διαγωνισμό του έργου «Αποκατάσταση Ι. Ναού Αγ. Σπυρίδωνα στην Λευκάδα»

Στο 7% η έκπτωση  και  790.587,51  το συνολικό κόστος εργασιών ,συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 

Το Υπουργείο Πολιτισμού  και Αθλητισμού μέσω της αρμόδιας υπηρεσίας  Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Έργων αποφάσισε την έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού του έργου «Αποκατάσταση Ι. Ναού Αγ. Σπυρίδωνα στην Λευκάδα» και την ανακήρυξη ως προσωρινού μειοδότη τον οικονομικό φορέα «ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ με δ.τ. «ΓΚΡΑΟΥΤΕΚ ΑΕ»,

ο οποίος υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας -τιμής, με μέση έκπτωση 7,00% (επτά τοις εκατό) και με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης επί των τιμών του Τιμολογίου της μελέτης, δηλ. με προϋπολογισμό έργου που ανέρχεται σε εξακόσιες τριάντα επτά χιλιάδες πεντακόσια εβδομήντα ευρώ και πενήντα επτά λεπτά (637.570,57 €) χωρίς Φ.Π.Α. και συνολικής δαπάνης επτακοσίων ενενήντα χιλιάδων χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα επτά ευρώ και πενήντα ενός λεπτών (790.587,51 €) με Φ.Π.Α. 24%.

0 Shares

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Verified by MonsterInsights