Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
23 Σεπτεμβρίου 2023

Ανακοίνωση για καθαρισμό ακάλυπτων χώρων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ

24/03/2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Υποχρεωτικός καθαρισµός οικοπέδων/ακάλυπτων χώρων µέχρι την 30η Απριλίου
2022
Οι ιδιοκτήτες, νοµείς, επικαρπωτές και µισθωτές οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων
χώρων , εντός εγκεκριµένων ρυµοτοµικών σχεδίων και οικισµών , υποχρεούνται , µέχρι
την 30
ηΑπριλίου του τρέχοντος έτους , να προβαίνουν σε καθαρισµό των ιδιοκτησιών
τους προς αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασης της µε 
βάση
την υπ΄αριθµό 17647 οικ.Φ.700.20 , 18 Μαρτίου 2022 , Αρ. Φύλλου 1301
.
Σύµφωνα µε την 
Έγκριση της υπ’αρ. 20/2022 Πυροσβεστικής ∆ιάταξης «Καθαρισµός
προληπτικών µέτρων πυροπροστασίας οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων εντός
εγκεκριµένων ρυµοτοµικών σχεδίων και οικισµών»,

Ο καθαρισµός περιλαµβάνει :

α) Υλοτοµία και αποµάκρυνση των ξερών και σπασµένων δέντρων και κλαδιών καθώς
και των κλαδιών που βρίσκονται κοντά σε κτίσµα. Αποµάκρυνση της καύσιµης φυτικής
ύλης που βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους, όπως ενδεικτικά το φυλλόστρωµα, ξερά
χόρτα και τα κατακείµενα ξερά κλαδιά.

β) Κλάδεµα της κόµης των δέντρων.

γ) Αποµάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειµµένων καυστικών ή εκρήξιµων ή
αντικειµένων εντός των ως άνω χώρων.
Τέλος συλλογή και αποµάκρυνση όλων των υπολειµµάτων καθαρισµού.

Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης των υπόχρεων στην εκπλήρωση της υποχρέωσης
καθαρισµού , καθώς και σε περίπτωση αυτεπάγγελτου καθαρισµού από τον ∆ήµο
επιβάλλεται στους υπόχρεους το πρόστιµο της περ.26 της υποπαρ. β’ της παρ. Ι του
άρθρου 75 του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006,Α’ 114)

0 Shares

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Verified by MonsterInsights