Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
20 Μαΐου 2024

Προκήρυξη Κλασσικού Αθλητισμού Α΄ Φάσης ΓΕΛ και ΕΠΑΛ Λευκάδας σχ. Έτους 2021-22

Η Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) της Δ/νσης Δ.Ε. Λευκάδας (αριθμ.πρωτ.6267/16-12-2021 Απόφαση Συγκρότησης Οργανωτικής Επιτροπής Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων Ν. Λευκάδας σχ. έτους 2021-22 της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Ιονίων Νήσων)  προκηρύσσει

Τους σχολικούς αγώνες Α΄ Φάσης Κλασσικού Αθλητισμού μαθητών-τριών μεταξύ των ΓΕ.Λ. & ΕΠΑ.Λ. της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Οι Σχολικοί αγώνες Κλασσικού αθλητισμού θα διεξαχθούν την Παρασκευή 01-04-2022 στο Δημοτικό Στάδιο Γληγόρης Πλάτωνας στις 9:00 π.μ. Οι μαθητές-τριες και οι συνοδοί παρακαλούνται όπως προσέλθουν στο στάδιο στις 08:30 π.μ. για τον έλεγχο των δικαιολογητικών.

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Το κάθε Λύκειο μετέχει με δύο (2) μαθητές – μαθήτριες σε κάθε αγώνισμα οι οποίοι επιλέγονται από εσωτερική αθλητική δοκιμασία του κάθε σχολείου με βάση τον πίνακα 5 της με αριθμ.πρωτ.190677/Δ5/10-11-2016 . Κάθε μαθητής-τρια συμμετέχει μόνο σε ένα(1) αγώνισμα.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στους αγώνες μετέχουν μαθητές και μαθήτριες που φοιτούν σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Γενικό Λύκειο (ΓΕ.Λ.), Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) ή σε κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα αρμοδιότητας του ΥΠ.Π.Ε.Θ. του οποίου ο τίτλος απόλυσης είναι ισότιμος με τον τίτλο του Γενικού Λυκείου. Οι συμμετέχοντες μαθητές και μαθήτριες πρέπει να φοιτούν κανονικά,

• οι οποίοι/ες έχουν γεννηθεί κατά το δέκατο όγδοο έτος πριν από το έτος τέλεσης των αγώνων ή τα τρία επόμενα. [ Παράδειγμα: Το έτος 2022 μετέχουν μαθητές-μαθήτριες που γεννήθηκαν το 2022 – 18 = 2004, 2005 και 2006 καθώς και όσοι γεννήθηκαν το 2007 και φοιτούν στην Α΄ τάξη Λυκείου],

• έτος τέλεσης των αγώνων λογίζεται το έτος που λήγει το σχολικό έτος [π.χ. το σχολικό έτος 2021 – 2022 λογίζεται σαν 2022],

• μαθητές και μαθήτριες που φοιτούν στο σχολείο με αρχική εγγραφή ή μετεγγραφή που
είναι σύμφωνη με τις κείμενες διατάξεις.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Για τη συμμετοχή μαθητών-τριών σε Πανελλήνιους Αγώνες απαραίτητη είναι :

1.Σχολική αθλητική ταυτότητα (η οποία έχει ενσωματωθεί στα ΓΕ.Λ. & ΕΠΑ.Λ. του myschool. Οι σχολικές μονάδες να απευθύνονται στο helpdesk του myschool για οποιαδήποτε διευκρίνιση. Στη
Σχολική Αθλητική Ταυτότητα αναγράφεται και συμπληρώνεται στο συγκεκριμένο πεδίο (πίσω πλευρά) η Βεβαίωση ιατρού ότι στο μαθητή/τρια επιτρέπεται η συμμετοχή σε αγώνες. Η ιατρική βεβαίωση πρέπει να έχει ημερομηνία που να μην υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα του αγώνα. Η ιατρική βεβαίωση μπορεί να είναι από Ιατρό παθολόγο, καρδιολόγο, γενικής ιατρικής και παιδίατρο για μαθητές/τριες που φοιτούν για πρώτη φορά στην Α΄ τάξη Λυκείου ,

2.Υπεύθυνη δήλωση γονέα/κηδεμόνα ( επισυνάπτεται το υπόδειγμα 9),

3.Κατάσταση συμμετοχής του σχολείου για Aτομικά αθλήματα (επισυνάπτεται το υπόδειγμα 2). Επιπλέον είναι απαραίτητη η προσκόμιση φωτοτυπίας της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
Οι μαθητές/τριες- πρόσφυγες που φοιτούν κανονικά σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Γενικό Λύκειο (ΓΕ.Λ.),
Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) ή σε κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα αρμοδιότητας του ΥΠ.Π.Ε.Θ θα
προσκομίσουν άδεια διαμονής ή τρίπτυχο προκαταγραφής ή πλήρους καταγραφής.

Σημείωση: Η Υπεύθυνη δήλωση γονέα η κηδεμόνα θα παραμένει στο σχολείο καθώς ο Διευθυντής θα
συμπληρώνει με τη σημείωση ΝΑΙ το αντίστοιχο πεδίο στη κατάσταση συμμετοχής του σχολείου.

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

Μαθητής που έχει μετεγγραφεί από άλλο σχολείο έχει δικαίωμα συμμετοχής σε ατομικό αγώνισμα με την ομάδα του σχολείου μετεγγραφής ανεξάρτητα από το πότε έγινε η μετεγγραφή.

ΣΥΝΟΔΟΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

Την κάθε σχολική ομάδα στα ατομικά αθλήματα στην Α΄ Φάση συνοδεύουν καθηγητές Φυσικής Αγωγής ή εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στο σχολείο και ορίζονται από τον Διευθυντή. Στα ατομικά αθλήματα ο αριθμός των συνοδών είναι ένας συνοδός ανά δέκα (10) μαθητές. Σε περίπτωση μη συμμετοχής των καθηγητών Φυσικής Αγωγής του σχολείου ο Διευθυντής μπορεί να ορίσει άλλα πρόσωπα όπως καθηγητή άλλης ειδικότητας .

ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Όλοι οι εμπλεκόμενοι στη διοργάνωση και διεξαγωγή των Πανελλήνιων Αγώνων Γ.Ε.Λ. και
ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας-Κύπρου, καθώς και άλλων αθλητικών προγραμμάτων, δράσεων, ενδοσχολικών αγώνων και αγώνων αθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ, τηρούν αυστηρά και με σχολαστικότητα τα οριζόμενα στις εκάστοτε Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις του Υ.ΠΑΙ.Θ. και των συναρμόδιων Υπουργείων, τις εγκυκλίους του Υ.ΠΑΙ.Θ., τα ισχύοντα κάθε φορά Υγειονομικά Πρωτόκολλα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.), τις σχετικές οδηγίες της Υγειονομικής Επιστημονικής Επιτροπής της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και σε κάθε περίπτωση τα αγωνιστικά και προπονητικά πρωτόκολλα των αθλημάτων.

2.Απαγορεύεται η διαφήμιση οποιουδήποτε προϊόντος ή αναγραφή ονόματος αθλητικού συλλόγου στις εμφανίσεις των μαθητές-αθλητών (φανέλα και φόρμα).Σε περίπτωση παράβασης ο αθλητής υποχρεούται σε αλλαγή της εμφάνισης ή επικάλυψη της διαφήμισης ή του ονόματος του αθλητικού συλλόγου. Σε άλλη περίπτωση δεν του επιτρέπεται να λάβει μέρος στον αγώνα. Αρμόδιος για έλεγχο είναι ο εκπρόσωπος της Ο.Ε.Σ.Α.Δ. και σε απουσία του ο Έφορος του αγωνίσματος ή ο Α΄ Διαιτητής του αγώνα. Στην απόφασή τους δεν μπορεί να γίνει ένσταση.

3.Οι αγώνες θα διεξαχθούν χωρίς παρουσία θεατών

ΟΤΙ ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ, ΘΑ ΡΥΘΜΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

 

Ο Πρόεδρος
της Οργανωτικής Επιτροπής Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων
Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας

0 Shares

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Verified by MonsterInsights