Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
23 Σεπτεμβρίου 2023

Δήμος Λευκάδας : Έβαλαν το κάρο μπροστά από το άλογο!

Όπως καταγγέλλει η αντιπολίτευση ανάθεσαν  την εργασία πριν την διακήρυξη και πριν υπογράψουν την σύμβαση

Σύμφωνα με την καταγγελία η υπογραφή της σύμβασης και η ανάθεση του έργου θα αποφασιστεί την ερχόμενη Τρίτη, πάραυτα επί ημέρες και χωρίς να υπάρχει υπεύθυνος για το συγκεκριμένο έργο ,έναν δρόμο που καθημερινά  ανήλικοι μαθητές είναι αναγκασμένοι να διασχίσουν εντός του οδοστρώματος για να μεταβούν στο σχολείο τους,  μπήκε συνεργείο και  απέκλεισε το πεζοδρόμιο εκτελώντας εργασίες.

Εργασίες που προφανώς διακόπηκαν μετά την φασαρία, ωσότου ψηφιστεί και υπογραφεί  η σύμβαση από την Οικονομική Επιτροπή της ερχόμενης Τρίτης.

“Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, με τις δ/ξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11.03.20), όπως αντικαταστάθηκαν από τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν. 4830/2021, την υπ΄ αριθ.  ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 4761/28.1.2022 (ΦΕΚ 290/29.1.2022 τεύχος Β’) και την υπ΄ αριθ. 643/69472/24-9-21 εγκύκλ. του Υπουργείου Εσωτερικών, σας καλούμε την  Τρίτη 8/2/2022 και ώρα 12:00  σε  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της Οικονομικής Επιτροπής ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ  (μέσω εφαρμογής webex), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο:  Απόφαση Ο.Ε. για εξουσιοδότηση του Δημάρχου Λευκάδας, για να εκπροσωπήσει τον Δήμο στην σύνταξη συμβολαιογραφικής πράξης εμφάνισης & δήλωσης για το ακίνητο ιδιοκτησίας του Δήμου στην κοινότητα Κοντάραινας και τον ορισμό συμβολαιογράφου για την σύνταξη της ανωτέρω πράξης.

Εισηγητές: Αναστάσιος Γαζής, Πρόεδρος Ο.Ε. Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος του Δήμου

 ΘΕΜΑ 2ο:  Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης και του σχεδίου αυτής, μεταξύ της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας-Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και του Δήμου Λευκάδας για την εκτέλεση εργασιών σε σχολικό κτίριο της Νήσου Λευκάδος.

Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος

Αναστάσιος Γαζής, Πρόεδρος Ο.Ε.

ΘΕΜΑ 3ο:  Απόφαση Ο.Ε.  για έγκριση της αρ. 4/2022 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. «Πνευματικό Κέντρο Δήμου Λευκάδας» που αφορά στην  1η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του, οικονομικού έτους 2022.

Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Πρόεδρος Ο.Ε.

ΘΕΜΑ 4ο:  Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση όρων διακήρυξης και καθορισμό ημερομηνίας δημοπράτησης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» προϋπ/σμού 74.000,00€ με ΦΠΑ.

Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 5ο:  Απόφαση Ο.Ε.  περί εξειδίκευσης πιστώσεων σύμφωνα με το άρθρο 203 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133Α/19-7-2018).

Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Πρόεδρος Ο.Ε.

ΘΕΜΑ 6ο:  Απόφαση Ο.Ε.  περί έγκρισης παροχής υπηρεσίας «ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΒΙΟΑΠΟΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» με ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων, με εκτιμώμενη αξία  149.998,46€ με Φ.Π.Α.24%, έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού όρων διαγωνισμού

Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Πρόεδρος Ο.Ε.

 

 

                                                                                                                                  Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.

                                                ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΑΖΗΣ

                                                     ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

                    

 

  ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ                                                                                                   

          Τακτικά μέλη:           

 1. Λύγδας Σπυρίδων (οριζόμενο μέλος)
  2. Τσιρογιάννης Γεώργιος (οριζόμενο μέλος)
  3. Βικέντιος Νικόλαος (εκλεγμένο μέλος)
  4. Λιβιτσάνος Ιωάννης (εκλεγμένο μέλος)
  5. Γιαννιώτης Παναγιώτης (εκλεγμένο μέλος)
  6. Κοντογιώργης Σπυρίδων (εκλεγμένο μέλος)
  7. Μαργέλη Μαρία (εκλεγμένο μέλος)
  8. Σέρβος Κων/νος (εκλεγμένο μέλος)

 

 

 

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε εγκαίρως τον αναπληρωτή σας.

 Αναπληρωματικά εκλεγμένα μέλη 

 1. Τυπάλδος Νικόλαος
  2. Αργυρός Νικόλαος
  3. Σκληρός Φίλιππος
  4. Σολδάτος Γεώργιος
  5. Γιαννούτσος Χαράλαμπος
  6. Δρακονταειδής Κων/νος

 

0 Shares

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Verified by MonsterInsights