Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
15 Ιουλίου 2024

Σε ανοιχτή διαδικασία υπογραφής σύμβασης για την αποκατάσταση του Ιερού Ναού του Αγίου Σπυρίδωνα προχώρησε το Υπουργείο Πολιτισμού

Ποιές εργασίες θα εκτελεστούν , για ποιο λόγο δεν θα  κατατμηστεί  το έργο

Ο  ανάδοχος θα αναδειχθεί μέσω  της ανοιχτής ηλεκτρονικής διαδικασίας του Εθνικού Συστήματος Συμβάσεων έργων με κύριο κριτήριο την μειοδοτική προσφορά για την εκτέλεση του έργου συνολικήσ δαπάνης εργασιών (χωρίς ΦΠΑ) 685.483,87 Ευρώ

Το έργο που  έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020». του ΕΣΠΑ 2014-2020, με την υπ΄αριθ. πρωτ. 1400/8-7-2020 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Αποκατάσταση Ι.Ναού Αγ. Σπυρίδωνα στην Λευκάδα» και η σύμβαση θα συγχρηματοδοτηθεί 50 από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΣΑ . 2020ΣΑΕΠ02210029).

Το έργο δεν έχει υποέργα, δεν  υποδιαιρείται  σε τμήματα . θ΄ανατεθεί και θα εκτελεστεί  ως ενιαίο σύνολο διότι διαφορετικά δεν επιτυγχάνεται ο σκοπός της υλοποίησης του. Οι αναστηλωτικές εργασίες που θα εκτελεστούν έχουν ως πρωταρχικό σκοπό την στερέωση και αποκατάσταση του μνημείου που προστατεύεται από τον Ν. 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» και λόγω της φύσης τους έχουν ενιαίο χαρακτήρα και δεν μπορούν να διαχωριστούν τεχνικά.

To έργο αφορά στην αποκατάσταση του Ιερού Ναού Αγ. Σπυρίδωνα, ενός από τα πλέον αξιόλογα και παλαιότερα θρησκευτικά μνημεία της Λευκάδας, ο οποίος βρίσκεται σε κεντρική πλατεία της πόλης. Ο Ναός είναι κηρυγμένος ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο με την υπ’ αριθ. 15904/24-11-1962 Υ.Α. (ΦΕΚ 473/Β’/17-12-1962).

Ο ναός οικοδομήθηκε για πρώτη φορά το 1685, έχοντας όμως καταρρεύσει από σεισμούς,
ανοικοδομήθηκε στις σημερινές του διαστάσεις το έτος 1836. Τυπολογικά ανήκει στον μονόκλιτο ξυλόστεγο δρομικό τύπο με πεντάπλευρη κόγχη ιερού. Είναι λιθόκτιστος, διασώζει ξυλόγλυπτο μπαρόκ τέμπλο και σήμερα φέρει δίκλινη στέγη με πρόχειρη επικάλυψη από λαμαρίνα.

Έχει απομακρυνθεί η επικεράμωση από βυζαντινά κεραμίδια, αντικαταστάθηκε ο φορέας της στέγης στα σημεία που είχε καταρρεύσει από νέο αποτελούμενο από ξύλινα ζευκτά, και έχει αποξηλωθεί το σύνολο σχεδόν της ξυλεπένδυσης στο εσωτερικό του ναού (ποντελάρισμα, ξύλινα δάπεδα και επενδύσεις, στασίδια, κινητές εικόνες και λοιπός κινητός εξοπλισμός). Στον ιερό ναό εμφανίζονται αρκετές ρηγματώσεις εύρους 1- 3cm σε υπέρθυρα και διαγώνιες στους τοίχους της ανατολικής όψης, εκατέρωθεν της κόγχης, και σε ανοίγματα του νοτίου, κυρίως, τοίχου, εκτός επιπέδου παραμορφώσεις στους διαμήκεις τοίχους, με μεγαλύτερη ένταση στην ανατολικό άκρο του βορείου τοίχου

Ο ναός χωρίζεται εσωτερικά στον ορθογωνικό κυρίως ναό, στο Ιερό βήμα και στον γυναικωνίτη. Οι στενές όψεις έχουν αετωματική απόληξη από λεπτό ελαφρύ ξυλόπηκτο τοίχο. Τα περίτεχνα περιθυρώματα της βόρειας, νότιας και δυτικής πλευράς, και η πλούσια διακοσμημένη σύνθεση στο υπέρθυρο της νότιας εισόδου έχουν εμφανείς επιρροές από την ενετική αρχιτεκτονική.

Οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι συνοπτικά οι εξής: στερέωση και ενίσχυση των τοιχοποιιών, κατασκευή νέας ξύλινης στέγης και επικεράμωσης, κατασκευή γυναικωνίτη και ξύλινης κλίμακας, κατασκευή νέου εσωτερικού εξοπλισμού, τοποθέτηση νέων κουφωμάτων, εφαρμογή νέων επιχρισμάτων, αποκατάσταση δαπέδων, κατασκευή Η/Μ εγκαταστάσεων κλπ. Αναλυτικότερα:

Καθολική ενίσχυση λιθοδομών μέσω συρραφών, αρμολογημάτων και ενεμάτων. Ανακατασκευή επιχρισμάτων με διατήρηση κατάλληλων μαρτύρων.

Ανάταξη ανατολικού πέρατος βορείου τοίχου.


• Προσθήκη 6 μεταλλικών πλαισίων για συγκράτηση διαμήκων τοίχων μεταξύ γυναικωνίτη και ιερού.

Τοποθέτηση Στύλων «Ποντελαρίσματος»

Επισκευή αετωματικών απολήξεων

Ενίσχυση ξύλινου πατώματος γυναικωνίτη.

Αντικατάσταση διαζώματος οπλισμένου σκυροδέματος σε στέψεις τοίχων.

Μερική ανακατασκευή στέγης με διατήρηση σωζόμενων ζευκτών και σύνδεση σε υποκείμενο διάζωμα. Επισκευή των ξύλινων ζευκτών που διατηρούνται, προσθήκη νέων κατά την υπόλοιπη έκταση και με την ίδια γεωμετρία. Εν συνεχεία, κάλυψη μέσω τεγίδων και φύλλων κόντρα πλακέ θαλάσσης. H επικάλυψη της στέγης θα γίνει με νέα, βιομηχανικής κατασκευής, βυζαντινού τύπου κεραμίδια.

Συντήρηση ή αντικατάσταση μη υγιών ξύλινων μελών πατωμάτων και στέγης.

Επισκευή οξειδωμένων οπλισμών εγκατεστημένων μελών σκυροδέματος του διατηρούμενου διαζώματος του δυτικού τοίχου και του γειτονικού θυρώματος του νοτίου τοίχου.

Κατασκευή νέων ξύλινων κουφωμάτων

Ανακατασκευή ξυλεπένδυσης, στασιδιών, Δεσποτικού Θρόνου, Τορνευτών Κιγκλιδώματων, Ανεμοφράχτων, Ταπετσαρίας, Οροφών

Κατασκευή αποστραγγιστικής τάφρου και εξυγίανσης της υπόβασης του δαπέδου.

Εγκαταστάσεις ύδρευσης, αποχέτευσης, κλιματισμού, θέρμανσης, αερισμού, ισχυρών-ασθενών ρευμάτων, πυρασφάλειας, ασφάλειας κλοπής και μεγαφωνική, ακουστική και μικροφωνική εγκατάσταση.

0 Shares

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Verified by MonsterInsights