Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
10 Δεκεμβρίου 2023

Ακύρωσε η Αποκεντρωμένη απόφαση του Δ.Σ Λευκάδας σχετικά με την μή έγκριση επέκτασης αδείας λειτουργίας επιχείρησης

Δεν έχει νομικό έρεισμα

Σύμφωνα με την απόφαση του Δημοτικου Συμβουλίου υπήρξε καταψήφιση της εισήγησης της υπηρεσίας περί χορήγησης εκ νέου άδειας ίδρυσης επιχείρησης «Καταστήματος Λιανικής Διάθεσης Τροφίμων &ποτών » λόγω κτιριακής επέκτασης , εντός οικισμού Καλλιγωνίου Λευκάδας Δήμου Λευκάδας διότι:

1. Διαφωνούμε πλήρως με την κατάργηση των διατάξεων του άρθρου 10 του ν. 2323/1995 (ΦΕΚ 145 Α), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 του ν. 3377/2005 (ΦΕΚ 202/Α) και τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ Κ1-164/17-1-2011 (ΦΕΚ 275 /Β /22-2-2011), που ρυθμίζει την ίδρυση καταστημάτων λιανικού εμπορίου.

Οι δ/ιατάξεις  αυτές αναφέρονταν στις επιπτώσεις στον ανταγωνισµό µεταξύ οµοειδών επιχειρήσεων, στην οικονοµία της περιοχής, στην απασχόληση, στην επίδραση επί της λειτουργίας των µικροµεσαίων και µικρών επιχειρήσεων, στην ανάγκη διατήρησης της πληθυσµιακής βάσης της περιοχής κλπ.

Η κατάργηση των ανωτέρω διατάξεων γιγαντώνει τη μονοπωλιακή κυριαρχία, αποδυναμώνει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τις οδηγεί μαθηματικά στην καταστροφή.

2. Διεκδικούμε την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου, στην κατεύθυνση ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

3. Καλούμε τους πολίτες της Λευκάδας να στηρίζουν εμπράκτως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

4. Θεωρούμε ότι με τις συνεχείς επεκτάσεις (εκτός των άλλων), δημιουργεί προβλήματα:

-Υποβάθμισης στο φυσικό περιβάλλον,

-στο κυκλοφοριακό (σημείο συνάντησης τριών οδών με μεγάλο κυκλοφοριακό φόρτο),

-ασφαλείας στην μετακίνηση των κατοίκων,

-σημαντική μείωση του ωφέλιμου χώρου πάρκινγκ, κλπ.

Όπως ήταν φυσικό κι αναμενόμενο η  επιχείρηση προσέφυγε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση η οποία έκρινε ότι  το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λευκάδας με την λήψη της αριθμ. 132/2021 απόφασής του, απέρριψε την αίτηση της προσφεύγουσας εταιρείας παραβιάζοντας της διατάξεις του άρθρου 3 της αριθμ. Κ1-164/11 Κ.Τ.Α. των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρ. Διακυβέρνησης- Οικονομικών-Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας ( ΥΕΚ 275/Β/22-02-2011)

α)δεν είναι νόμιμοι καθόσον οι διατάξεις της παρ. 5 εδαφ. α & β του άρθρου 10 Ν. 3377/2005 οι οποίες προέβλεπαν ότι για την έκδοση της συγκεκριμένης κατηγορίας άδειας λαμβάνονται υπόψη « οι επιπτώσεις στον ανταγωνισμό μεταξύ ομοειδών επιχειρήσεων, στην οικονομία της περιοχής , στην απασχόληση και στην επίδραση επί της λειτουργίας των μικρομεσαίων και μικρών επιχειρήσεων κ.λ.π.» έχουν καταργηθεί με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 3 της ανωτέρω ΚΤΑ και

β)δεν είναι ειδικά αιτιολογημένοι δοθέντος ότι δεν στηρίζονται ούτε σε ειδική μελέτη με θέμα την επιβάρυνση του περιβάλλοντος καθώς και της κυκλοφορίας εντός του οικισμού Καλλιγονίου στην οποία υφίσταται και ήδη λειτουργεί το κατάστημα της εταιρείας.

Κατά συνέπεια η αρ.132/2021 απόφαση είναι αναιτιολόγητη παραβιάζοντας την αρχή της νομιμότητας, και ως εκ τούτου άκυρη

0 Shares

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Verified by MonsterInsights