Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
23 Σεπτεμβρίου 2023

Αυτά είναι τα έργα Αγροτικής οδοποιίας που θα εκτελεστούν στο Μεγανήσι από το πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης”

Ο Κύριος του Έργου, προγραμματίζει την υλοποίηση του ενταγμένου στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» έργου με τίτλο « ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ».

Το παραπάνω έργο αποτελείται από έξι (2) υποέργα:

1ο Υποέργο (Εργολαβία): «Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας Δήμου Μεγανησίου» που αφορά εργασίες βελτίωσης αγροτικών δρόμων του Δήμου Μεγανησίου στις τοπικές κοινότητες Σπαρτοχωρίου, Κατωμερίου και Βαθέως συνολικού μήκους 13km

2ο Υποέργο: «Αρχαιολογική Έρευνα» οποίο θα εκτελεστεί από την οικεία εφορία αρχαιοτήτων

Οι αγροτικοί δρόμοι είναι υφιστάμενοι, διέρχονται από αγροτικές καλλιέργειες καλύπτοντας τις ανάγκες για μεταφορά προϊόντων, εργατών από και προς τις καλλιέργειες. Κατά το παρελθόν τμήματα τους είχαν συντηρηθεί με χαλίκι καθώς και σε μερικά σημεία με σκυρόδεμα.

Ο Δήμος Μεγανησίου, όπου είναι υπεύθυνος για την συντήρηση αυτών, κατά τόπους και όπου παρατηρούνταν φθορές έκανε έργα διαστρώσεως με υλικά επίχωσης είτε αποκατάσταση των οπών με ασφαλτοσκυρόδεμα ή σκυρόδεμα.

Από τη συχνή διέλευση των οχημάτων (γεωργικά μηχανήματα, ΙΧ, φορτηγά) και στην μακροχρόνια διάβρωση λόγω έλλειψης των απαραίτητων έργων για την διευθέτηση των όμβριων υδάτων, έχουν προκληθεί αρκετές φθορές των στρώσεων του καταστρώματος των οδών αυτών και κρίνεται πλέον απαραίτητο ή εκ νέου ασφαλτόστρωση ή σκυροδέτηση αυτών.

Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα δοθεί μέριμνα για την σωστή απορροή των όμβριων υδάτων παραπλεύρως των δρόμων με την διάνοιξη – διαμόρφωση τάφρων.

Οι εργασίες που θα εκτελεστούν ανά κοινότητα είναι:

Α) Τ.Κ. Σπαρτοχωρίου:

• Αγροτικός δρόμος Κροπσές – Παλιάλωνα – Ράχες – Αποστάντη – Σπαρτοχώρι. Το μήκος
του δρόμου είναι 5000 μέτρα περίπου με μέσο πλάτος 5,00 μέτρα και το κατάστρωμα της
οδού είναι χωμάτινο.

• Αγροτικός δρόμος Βίγλα – Άνω Κουτελάδες. Το μήκος του δρόμου είναι 1000 μέτρα
περίπου με μέσο πλάτος 5,00 μέτρα και το κατάστρωμα της οδού είναι χωμάτινο

• Αγροτικός δρόμος Γιαγκέ – Γρίζι. Το μήκος του δρόμου είναι 1200 μέτρα περίπου με
μέσο πλάτος 5,00 μέτρα και το κατάστρωμα της οδού είναι χωμάτινο

• Αγροτικός δρόμος Μεσογή – Σκιζί. Το μήκος του δρόμου είναι 1000 μέτρα περίπου με
μέσο πλάτος 5,00 μέτρα και το κατάστρωμα της οδού είναι χωμάτινο

Β) Τ.Κ. Κατωμερίου

• Αγροτικός δρόμος Παναγία – Ροδάτο – Διχάλι. Το μήκος του δρόμου είναι 1100 μέτρα
περίπου με μέσο πλάτος 5,00 μέτρα και το κατάστρωμα της οδού είναι χωμάτινο

• Αγροτικός δρόμος Ακόνια – Μύλος Καπετούνια. Το μήκος του δρόμου είναι 400 μέτρα
περίπου με μέσο πλάτος 5,00 μέτρα και το κατάστρωμα της οδού είναι χωμάτινο

• Αγροτικός δρόμος Παναγία – Μισοράχη. Το μήκος του δρόμου είναι 200 μέτρα
περίπου με μέσο πλάτος 5,00 μέτρα και το κατάστρωμα της οδού είναι χωμάτινο

• Αγροτικός δρόμος Ράχη – Πηγάδι Καραμαντάνι. Το μήκος του δρόμου είναι 400 μέτρα
περίπου με μέσο πλάτος 5,00 μέτρα και το κατάστρωμα της οδού είναι χωμάτινο

Γ) Τ.Κ. Βαθέως

• Αγροτικός δρόμος Κομηνά. Το μήκος του δρόμου είναι 700 μέτρα περίπου με μέσο
πλάτος 5,00 μέτρα και το κατάστρωμα της οδού είναι χωμάτινο

• Αγροτικός δρόμος Μπάλος – Κακοπέτρι. Το μήκος του δρόμου είναι 1300 μέτρα
περίπου με μέσο πλάτος 5,00 μέτρα και το κατάστρωμα της οδού είναι χωμάτινο

Οι εν λόγω χωμάτινες οδοί εξαιτίας της χρήσης τους αλλά κυρίως λόγω της ανυπαρξίας τεχνικών έργων συλλογής ομβρίων έχουν υποστεί διάβρωση σε βαθμό τέτοιο ώστε σε κάποια σημεία να είναι απροσπέλαστοι.

Προβλέπονται εργασίες ισοπέδωσης με διαμορφωτήρα, εκσκαφών, υπόβαση μεταβλητού πάχους και τέλος διάσρτωση σκυροδέματος C16/20 αφού προηγουμένως τοποθετηθεί δομικό πλέγμα.

Κρίνεται αναγκαίο να καθαριστούν τα αυλάκια όμβριων υδάτων στο έρεισμα του δρόμου και να απομακρυνθούν οι φυτικές γαίες κα τα φερτά υλικά και να διαπλατυνθούν οι τάφροι συλλογής όμβριων.

Σε τμήματα των οδών θα τοποθετηθούν τσιμεντοσωλήνες Φ60 για την καλύτερη απορροή των όμβριων υδάτων.

Επιπλέον στα σημεία συναρμογής, των παραπάνω αγροτικών δρόμων που θα βελτιωθούν, με το υφιστάμενο ασφαλτοστρωμένο δίκτυο θα γίνει διάστρωση ασφαλτοσκυροδέματος

0 Shares

Σχετικά άρθρα

Δήμος Μεγανησίου: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις (από 25 Ιουλίου έως 25 Αυγούστου 2012) και ορισμός θέσεων αγκυροβολίας – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

18/7/2012 Θέματα οργάνωσης και λειτουργίας οικισμών στη θερινή περίοδο. (Kυκλοφοριακές ρυθμίσεις) Ορισμός θέσεων αγκυροβολίας και εύρυθμης λειτουργίας λιμένων ………………………………………………… 17/7/2012 […]

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Verified by MonsterInsights