Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
13 Ιουλίου 2024

Πρόστιμο από την ΠΕ Λευκάδας στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο

Για παραβίαση των Περιβαλλοντικών Όρων της ΑΕΠΟ

Σύμφωνα με την “Έκθεση αυτοψίας του Κλιμακίου Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΚΕΠΠΕ) ΠΕ Λευκάδας :
“…Κατά την διάρκεια της αυτοψίας δεν διαπιστώθηκε εκτέλεση εργασιών στο Λιμάνι.
Κατά μήκος της προκυμαίας διαπιστώθηκε η ύπαρξη μεταλλικών μικρών δεστρών (μεταλλικοί κρίκοι), μικρές δέστρες από σκυρόδεμα (μικρά κολονάκια) και τρεις δέστρες μεγάλες. Η μία εξ αυτών βρίσκεται στο βόρειο τμήμα του λιμανιού και είναι κόκκινου χρώματος ενώ οι άλλες δύο βρίσκονται στο νότιο τμήμα του και είναι μαύρου χρώματος.

Διαπιστώθηκε ότι στα σημεία που ήταν τοποθετημένες οι δύο δέστρες στο νότιο τμήμα του λιμανιού οι πλάκες της προκυμαίας είχαν αφαιρεθεί και ήταν εμφανές το σκυρόδεμα επί του οποίου είχαν τοποθετηθεί αυτές. Από την μακροσκοπική εξέταση του σκυροδέματος εκτιμήθηκε  ότι αυτό ήταν πρόσφατο και ως εκ τούτου συμπεραίνουμε ότι οι εργασίες τοποθέτησής τους αποτελούν νέες εργασίες.

Στο σημείο που ήταν τοποθετημένη η τρίτη δέστρα στο βόρειο τμήμα του λιμανιού από την μακροσκοπική εξέταση δεν μπορεί να εξαχθεί ασφαλές συμπέρασμα για τον χρόνο κατασκευής της.

Για το λιμάνι Περιγιαλίου έχει εκδοθεί η αριθμ. Πρωτ. 31053/16-03-2021 (ΑΔΑ: ΨΥΜΟΟΡ1Φ15Γ) Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων με Φορέα του έργου το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λευκάδας. Η εν λόγω ΑΕΠΟ αφορά την λειτουργία μόνο των υφιστάμενων υποδομών καθώς και εργασίες συντήρησης (μικρές επισκευές και αποκατάσταση φθορών) μόνο των υποδομών ως υφίστανται χωρίς καμία νέα επέμβαση και καμία νέα εργασία περαιτέρω βελτίωσης του έργου

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι οι εργασίες κατασκευής νέων δεστρών αποτελούν παράβαση της προαναφερόμενης ΑΕΠΟ.

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λευκάδας με το αριθμ. πρωτ. 1000/19-07-2021 έγγραφό του (Α.Π. Εισερχομένου ΠΙΝ 58099/9684/23-07-2021) υπέβαλε τις απόψεις του επί της έκθεσης αυτοψίας εκτός της προθεσμίας που προβλέπεται από το άρθρο 30 παρ. 4 του Ν.650/86 και ως εκ τούτου δεν λαμβάνονται υπόψη και του επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 1000 ευρώ.

0 Shares

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Verified by MonsterInsights