Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
29 Ιανουαρίου 2023

Oρίστηκαν οι νέοι αντιδήμαρχοι στην Λευκάδα

Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί  ο Αντιδήμαρχος κ. Λιβιτσάνος Ιωάννης,

Μας είχε “προϊδεάσει” νωρίτερα  για την εξέλιξη  με δελτίο τύπου που σχολιάσαμε εδώ, ο επικεφαλής της  παράταξης  “Αλλάζουμε πορεία” κ. Θοδωρής Σολδάτος 

Όλη η απόφαση:

Α. Ορίζουμε τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους ως Αντιδημάρχους του Δήμου  Λευκάδας, με θητεία από 01/01/2021 μέχρι 31/12/2021 ως εξής: 

1. ΛΙΒΙΤΣΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  (ΜΕ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ)  

 στον οποίο μεταβιβάζουμε καθ΄ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
– την ευθύνη και την εποπτεία για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του  τμήματος Ύδρευσης –Αποχέτευσης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών   – Τέλεση Πολιτικών Γάμων στα όρια του Δήμου Λευκάδας

2. ΛΥΓΔΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ,  ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (ΜΕ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ),  

στον οποίο μεταβιβάζουμε καθ΄ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
– την ευθύνη για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του τμήματος Τεχνικών  Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών,
– την ευθύνη και εποπτεία για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των  τμημάτων Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών της Δ/νσης Πολεοδομίας και  Περιβάλλοντος
– Τέλεση Πολιτικών Γάμων στα όρια του Δήμου Λευκάδας

3. ΓΑΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΜΕ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ)  

στον οποίο μεταβιβάζουμε καθ΄ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

-την ευθύνη για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του Αυτοτελούς Τμήματος  Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού αρμοδιότητες γραφείου Παιδείας, Διά  Βίου Μάθησης, αρμοδιότητες σε θέματα Πολιτισμού εκτός των αρμοδιοτήτων σε  θέματα Αθλητισμού, Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλλων  και Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας

-την ευθύνη για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της Δ/νσης Οικονομικών  Υπηρεσιών

-την ευθύνη για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των τμημάτων Δημοτικής  Κατάστασης – Ληξιαρχείου και Διοικητικής Μέριμνας της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών   -Τέλεση Πολιτικών Γάμων στα όρια του Δήμου Λευκάδας

4. ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΡΥΑΣ,  ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ , ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΜΕ  ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ)  

στον οποίο μεταβιβάζουμε α. καθ΄ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

– την ευθύνη για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του Τμήματος  Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Συγκοινωνιών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  – την ευθύνη για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του Τμήματος  Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  – την ευθύνη και εποπτεία σε θέματα Αθλητισμού του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής  Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού

-την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία της Δ/νσης ΚΕΠ

β. κατά τόπο τις παρακάτω αρμοδιότητες:

– Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και  λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια των δημοτικών ενοτήτων Σφακιωτών Καρυάς, και την συνεργασία  με τους Προέδρους των κοινοτήτων των αντίστοιχων δημοτικών ενοτήτων για την  επίλυση των προβλημάτων τους

– Τέλεση Πολιτικών Γάμων στα όρια του Δήμου Λευκάδας

5ΑΡΓΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΜΕ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ)  

στον οποίο μεταβιβάζουμε καθ΄ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

– την ευθύνη για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του τμήματος  Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Συντήρησης Πρασίνου της Δ/νσης Πολεοδομίας και  Περιβάλλοντος

– Τέλεση Πολιτικών Γάμων στα όρια του Δήμου Λευκάδας

6. ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ (ΜΕ  ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ)  

στον οποίο μεταβιβάζουμε κατά τόπο τις παρακάτω αρμοδιότητες:  – εποπτεία τεχνικών έργων και μηχανολογικού εξοπλισμού – διαχείριση μηχανημάτων  Δημοτικής Ενότητας Απολλωνίων,

– Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και  λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που  λειτουργούν στα όρια των δημοτικών ενοτήτων Απολλωνίων, και την συνεργασία με  τους Προέδρους των κοινοτήτων των αντίστοιχων δημοτικών ενοτήτων για την επίλυση  των προβλημάτων τους

– Τέλεση Πολιτικών Γάμων στα όρια του Δήμου Λευκάδας

7. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕ ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ)  

στον οποίο μεταβιβάζουμε α. καθ΄ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες

– την ευθύνη για θέματα Γραφείου Πολιτικής Προστασίας (Συντονισμός δράσεων για  την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των φυσικών  καταστροφών που συμβαίνουν στην περιοχή του Δήμου) του Τμήματος Περιβάλλοντος  και Πολιτικής Προστασίας της Δ/νσης Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος

– την ευθύνη για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του Αυτοτελούς  Τμήματος Δημοτικής Αστυνομίας.

β. Κατά τόπο  

– Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και  λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που  λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας Ελλομένου, και την συνεργασία με τους  Προέδρους των κοινοτήτων της αντίστοιχης δημοτικής ενότητας για την επίλυση των προβλημάτων τους

– Τέλεση Πολιτικών Γάμων στα όρια του Δήμου Λευκάδας

8. ΖΟΥΡΙΔΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ)  

στον οποίο μεταβιβάζουμε καθ΄ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες

– την ευθύνη για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του Αυτοτελούς Τμήματος  Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης (αρμοδιότητες Γραφείου Αγροτικής Παραγωγής,  Γραφείου Αλιείας, Γραφείου Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων  και Γραφείου Φυσικών Πόρων, Ενέργειας και Βιομηχανίας και των αρμοδιοτήτων  Γραφείου Απασχόλησης και Τουρισμού)

– την ευθύνη για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του Γραφείου  Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Οργάνωσης του Αυτοτελούς Τμήματος  Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, ως ακολούθως:   1. Συνεργασία με τις υπηρεσίες της Περιφέρειας στην οποία ανήκει ο Δήμος για την  εναρμόνιση των προγραμμάτων οικονομικής ανάπτυξης της περιοχής του Δήμου με τα  ευρύτερα αντίστοιχα προγράμματα της Περιφέρειας και

2. Διερεύνηση και ενημέρωση των οργάνων και των υπηρεσιών του Δήμου για τις  πιθανές πηγές χρηματοδότησης των αναπτυξιακών προγραμμάτων του Δήμου  (Προγράμματα συγχρηματοδοτούμενων από την Ε.Ε., προγράμματα της Ε.Ε., Εθνικά  Προγράμματα, έργα ΣΔΙΤ, έργα αυτοχρηματοδοτούμενα κλπ.)

9. ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕ ΚΑΛΑΜΟΥ (ΜΕ  ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ)  

 στον οποίο μεταβιβάζουμε κατά τόπο στη Δ Ε Καλάμου, τις παρακάτω αρμοδιότητες:  – Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη  δημοτική ενότητα.

– Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη  δημοτική ενότητα.

– Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε  κατάσταση καλής λειτουργίας.

– Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και  λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που  λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.

– Τη συνεργασία με τον πρόεδρο της κοινότητας για την επίλυση των προβλημάτων  τους.

– Τέλεση Πολιτικών Γάμων στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Καλάμου

10. ΓΙΑΝΟΥΤΣΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕ ΚΑΣΤΟΥ (ΜΕ  ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ)  

 στον οποίο μεταβιβάζουμε κατά τόπο στη Δημοτική Ενότητα Καστού, τις παρακάτω  αρμοδιότητες:

– Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη  δημοτική ενότητα.
– Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη  δημοτική ενότητα.

– Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε  κατάσταση καλής λειτουργίας.

– Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και  λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που  λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.

– Τη συνεργασία με τον πρόεδρο της κοινότητας για την επίλυση των προβλημάτων  τους.

– Τέλεση Πολιτικών Γάμων στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Καστού

Οι Αντιδήμαρχοι οι οποίοι ασκούν αρμοδιότητες κατά τόπο θα συνεργάζονται με τους  αρμόδιους καθ΄ ύλην Αντιδημάρχους  

1. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Λιβιτσάνου Ιωάννη που απουσιάζει ή κωλύεται  ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Λύγδας Σπυρίδων και αντίστροφα

2. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Γαζή Αναστάσιου που απουσιάζει ή κωλύεται  ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Λιβιτσάνος Ιωάννης

3.Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Βικέντιου Νικόλαου που απουσιάζει ή  κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Σολδάτος Γεώργιος

4.Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Ζουριδάκη Ευτύχιου που απουσιάζει ή  κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Γαζής Αναστάσιος

5. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Γιαννιώτη Παναγιώτη που απουσιάζει ή  κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Γιανούτσος Χαράλαμπος και αντίστροφα  6. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Τσιρογιάννη Γεώργιου που απουσιάζει ή  κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Βικέντιος Νικόλαος

7. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Αργυρού Νικολάου που απουσιάζει ή  κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Σολδάτος Γεώργιος

8. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Σολδάτου Γεώργιου που απουσιάζει ή  κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Αργυρός Νικόλαος.

Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί  ο Αντιδήμαρχος κ. Λιβιτσάνος Ιωάννης, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα  καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Λύγδα Σπυρίδωνα  

Β. Ορίζουμε τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους ως Εντεταλμένους Συμβούλους,  στους οποίους αναθέτουμε, χωρίς αμοιβή ή δικαίωμα περαιτέρω αποζημίωσης από την  άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτών, την εποπτεία και το συντονισμό συγκεκριμένων  δράσεων του Δήμου μεταβιβάζοντας προς αυτούς την άσκηση των παρακάτω καθ’  ύλην και κατά τόπο αρμοδιοτήτων, με θητεία από 01/01/2021 μέχρι 31/12 /2021 ως  εξής:

1. ΤΥΠΑΛΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΛΑΜΠΡΟΥ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΔΕ  ΛΕΥΚΑΔΑΣ  

– Εποπτεία σχετικά με τα εξής:
Α) Παρακολούθηση εξέλιξης έργων και εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα Λευκάδας

Β) Μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία όλου του εξοπλισμού που βρίσκεται  στη Δημοτική Ενότητα Λευκάδας

Γ) Συνεργασία με τους Αντιδημάρχους, Προέδρους και μέλη Συμβουλίων Κοινοτήτων της  Δημοτικής Ενότητας Λευκάδας για την επίλυση προβλημάτων καθημερινότητας των  πολιτών της ανωτέρω Δημοτικής Ενότητας

– Εποπτεία σε θέματα δημοτικής περιουσίας του Δήμου Λευκάδας

2. ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ  ΔΕ ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ  

– Εποπτεία σχετικά με τα εξής:

Α) Παρακολούθηση εξέλιξης έργων και εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική  Ενότητα Ελλομένου

Β) Μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία όλου του εξοπλισμού που βρίσκεται  στη Δημοτική Ενότητα Ελλομένου

Γ) Συνεργασία με τους Αντιδημάρχους, τον κατά τόπο Αντιδήμαρχο Ελλομένου για την  επίλυση προβλημάτων καθημερινότητας των πολιτών της ανωτέρω Δημοτικής Ενότητας.

Ο Δήμαρχος
  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Δ. ΚΑΛΟΣ  

0 Shares

Σχετικά άρθρα

Στο απογευματινό μαγκαζίνο του Prisma 91,6 μίλησε ο δήμαρχος Μεγανησίου Παύλος Δάγλας, κάνοντας αναφορά σε μία σειρά έργων ανάπτυξης του νησιού.

Ο κύριος Δάγλας έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην ένταξη του ΕΣΠΑ της μονάδας κομποστοποίησης του Μεγανησίου ποσού 1.930.000 ευρώ, λέγοντας πως […]

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Verified by MonsterInsights