Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
23 Ιουλίου 2024

Τροποποιείται η χωροθέτηση του λιμανιού της Λευκάδας

Στον λιµένα Λευκάδας είχε γίνει χωροθέτηση το 2018.  Η σημερινή απόφαση του Λιμενικού Ταμείου  τροποποιεί ορισµένους µόνο χώρους του λιµένα, µε σκοπό την καλύτερη αστυνόµευσή τουΈχει προηγηθεί διαβούλευση µε το Λιµεναρχείο Λευκάδας
Σύμφωνα με την τροποποιημένη χωροθέτηση:
 • Περιοχή πλωτή γέφυραΑµµόγλωσσα
  .
  Ζώνη Ι (σηµεία ΑΒ): Περιοχή µήκους 240µ. για την πρόσδεση µεγάλων
  µηχανοκίνητων πλοίων αναψυχής.
  .
  Ζώνη ΙΙ (σηµεία ΒΓ): Περιοχή µήκους 20µ. για την πρόσδεση σκαφών εξυπηρέτησης
  κρουαζιέρας.
  .
  Ζώνη ΙΙΙ (σηµεία Γ-∆): Περιοχή µήκους 20µ., ράµπα Α µόνο για χρήση Ε/Γ-Ο/Γ.
  .
  Ζώνη ΙV (σηµεία ∆-Ε): Περιοχή µήκους 60µ. για την πρόσδεση επαγγελµατικών
  αλιευτικών σκαφών.
  .
  Ζώνη V (σηµεία ΕΣΤ): Περιοχή µήκους 20µ., ράµπα Β µόνο για χρήση Ε/Γ-Ο/Γ.
  .
  Σε όλες τις παραπάνω ζώνες επιτρέπεται µόνο η πλαγιοδέτηση.
  .
  Περιοχή Σικελιανού
  .
  Ζώνη Α (σηµεία ΙΙΙ): Περιοχή µήκους 80µ. για την πρόσδεση επαγγελµατικών
  σκαφών του Γ.Κ.Λ. 38. Απαγορεύεται η πλαγιοδέτηση.
  .
  Ζώνη Β (σηµεία ΙΙΙΙΙ): Περιοχή µήκους 27µ. όπου απαγορεύεται η πρόσδεση
  σκαφών.
  .
  Ζώνη Γ (σηµεία ΙΙΙΙV): Περιοχή µήκους 415µ. για την πρόσδεση ιδιωτικών µικρών
  σκαφών αναψυχής, επαγγελµατικών αλιευτικών, ταχύπλοων και λέµβων µήκους έως
  12 µ. Επιτρέπεται η πλαγιοδέτηση.
  .
  Περιοχή κεντρικού λιµένα Λευκάδας
  .
  Ζώνη I (σηµεία 1-2): Περιοχή µήκους 30µ. για την πρόσδεση ηµερόπλοιων και
  σκαφών µήκους έως 8 µ..
  .
  Ζώνη II (σηµεία 2-3): Περιοχή µήκους 80µ. για την πρόσδεση Ι/Φ και µηχανοκίνητων
  επαγγελµατικών σκαφών αναψυχής.
  .
  Ζώνη IΙI (σηµεία 3-4): Περιοχή µήκους 50µ. για την πρόσδεση µηχανοκίνητων  σκαφών µήκους άνω των 28. Σε τµήµα µήκους 30 µ. της ζώνης, συγκεκριµένα πριν  από το σηµείο 4, επιτρέπεται από 1η Οκτωβρίου έως 31η Μαΐου κάθε έτους η πρόσδεση µεγάλων επαγγελµατικών αλιευτικών σκαφών µήκους άνω των 20 µ. Για
  τα τελευταία σκάφη κατεξαίρεση επιτρέπεται η πλαγιοδέτηση.
  .
  Ζώνη IV (σηµεία 4-5): Περιοχή µήκους 25µ. για την πρόσδεση του υπηρεσιακού
  Π.Λ.Σ. και για θέση έκτακτης ανάγκης.
  .
  Ζώνη V (σηµεία 5-6): Περιοχή µήκους 110µ. για την πρόσδεση Ι/Φ και µηχανοκίνητων
  επαγγελµατικών σκαφών αναψυχής.
  .
  Ζώνη VΙ (σηµεία 6-7): Περιοχή µήκους 100µ. για την πρόσδεση Ι/Φ και
  µηχανοκίνητων ιδιωτικών σκαφών αναψυχής.
  .
  Ζώνη VΙI (σηµεία 7-8): Περιοχή µήκους 18µ. για τη µόνιµη αγκυροβολία πλοίου επί
  του οποίου λειτουργεί κατάστηµα υγειονοµικού ενδιαφέροντος.
  .
  Ζώνη VΙIΙ (σηµεία 8-9): Περιοχή µήκους 37µ. για την πρόσδεση Ε/Γ/Ρ πλοίων. Για
  τα πλοία αυτά επιτρέπεται η πλαγιοδέτηση.
  .
  Ζώνη ΙΧ (σηµεία 9-10): Περιοχή µήκους 100µ. για την πρόσδεση Ι/Φ και
  µηχανοκίνητων επαγγελµατικών σκαφών αναψυχής.
  .
  Ζώνη Χ (σηµεία 10-11): Περιοχή µήκους 40µ. για την πρόσδεση Ι/Φ και
  µηχανοκίνητων ιδιωτικών σκαφών αναψυχής.
  .
  Ζώνη ΧI (σηµεία 11-12): Περιοχή µήκους 78,50µ. για την πρόσδεση Ι/Φ και
  µηχανοκίνητων επαγγελµατικών σκαφών αναψυχής.
  .
  Ζώνη ΧII (σηµεία 13-16): Περιοχή µήκους 264µ. για την πρόσδεση ιδιωτικών µικρών
  σκαφών αναψυχής, επαγγελµατικών αλιευτικών, ταχύπλοων και λέµβων µήκους έως
  10 µ.
  .
  Σε όλες τις παραπάνω ζώνες απαγορεύεται η πλαγιοδέτηση, πλην τωνπεριπτώσεων
  όπου αναφέρεται συγκεκριµένη εξαίρεση.
0 Shares

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Verified by MonsterInsights