Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
31 Ιανουαρίου 2023

“Μετεξεταστέα” στην απορρόφηση των χρημάτων του ΕΣΠΑ η Λευκάδα

Λόγω έλειψης διαχειριστικής επάρκειας την πληρώνει και ο δήμος Μεγανησίου

Τα έργα  ΕΣΠΑ  που είναι ανοικτά σε Λευκάδα και Μεγανήσι είναι τα εξής:

(1) Μελέτη, κατασκευή Οικοδομικών – Η/Μ εργασιών και προμήθεια – εγκατάσταση ιατροτεχνολογικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού του νέου Γενικού Νοσοκομείου Λευκάδας (Π/Υ 18.279.850 €)

Για το έργο έχουν υπογραφεί 5 συμβάσεις από τις 5 συμβάσεις που αφορούν στην εκτέλεση του έργου (όπου x υποέργα με ΤΔΥ και y το σύνολο των υποέργων από το ΤΔΠ)

Συνολ. Προϋπ/σμός Επένδυσης 18.279.850 €
Προϋπ/σμός Δ.Δ. / Επιχορήγηση 18.279.850 €
Πληρωμές 14.759.444 €
Ποσοστό απορρόφησης 80.74 %
Έναρξη 01/01/2014
Λήξη 30/06/2021
(2) Αγκυροβόλιο τουριστικών σκαφών Βασιλικής Λευκάδας (Π/Υ 12.867.267 €)

Για το έργο έχουν υπογραφεί 5 συμβάσεις από τις 6 συμβάσεις που αφορούν στην εκτέλεση του έργου (όπου x υποέργα με ΤΔΥ και y το σύνολο των υποέργων από το ΤΔΠ)

Συνολ. Προϋπ/σμός Επένδυσης 12.867.267 €
Προϋπ/σμός Δ.Δ. / Επιχορήγηση 12.867.267 €
Πληρωμές 10.631.232 €
Ποσοστό απορρόφησης 82.62 %
Έναρξη 01/01/2014
Λήξη 30/12/2020
(3) Δράσεις βελτίωσης οδικής ασφάλειας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Π/Υ 4.160.000 €) Δικαιούχος: ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.

Το αντικείμενο του Έργου είναι η υλοποίηση δράσεων βελτίωσης οδικής ασφάλειας στις περιφερειακές ενότητες Κέρκυρας, Κεφαλλονιάς, Λευκάδας και Ζακύνθου της Περιφέρειας Ιονίων νήσων. Οι δράσεις αφορούν στην υλοποίηση βραχυπρόθεσμων επεμβάσεων σε 60 περίπου τμήματα και θέσεις Μειωμένης Οδικής Ασφάλειας

Το έργο έχει ενταχθεί για χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συνολ. Προϋπ/σμός Επένδυσης 4.160.000 €
Προϋπ/σμός Δ.Δ. / Επιχορήγηση 4.160.000 €
Πληρωμές 0 €
Ποσοστό απορρόφησης 0.00 %
Έναρξη 01/11/2017
Λήξη 31/12/2021
(4) ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΙΚΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ) & ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΧΡΟΝΙΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (Π/Υ 2.500.000 €) Δικαιούχος: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Σκοπός της προτεινόμενης πράξης είναι η αντιμετώπιση των διαφόρων λειτουργικών προβλημάτων του συγκροτήματος του Οίκου Πρόνοιας Λευκάδας (Γηροκομείο) με αναδιαρρύθμιση εγκαταστάσεων και σεβασμό του χαρακτήρα του παλαιότερου κτιρίου του 1969 και αντίστοιχα περισσότερες διαμορφώσεις στο νεότερο κτίριο του 1990, στοχεύοντας στη λειτουργική και ενεργειακή βελτίωση, παράλληλα με αισθητική αναβάθμιση των όψεων προκειμένου να εντάσσεται στο ιστορικό περιβάλλον της παλαιάς πόλης της Λευκάδας. Η δυναμικότητα της μονάδας είναι 49 κλίνες.

Το έργο έχει ενταχθεί για χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συνολ. Προϋπ/σμός Επένδυσης 2.500.000 €
Προϋπ/σμός Δ.Δ. / Επιχορήγηση 2.500.000 €
Πληρωμές 0 €
Ποσοστό απορρόφησης 0.00 %
Έναρξη 02/04/2020
Λήξη 31/12/2022
(5) Αναβάθμιση των υποδομών διαχείρισης πόσιμου ύδατος Δήμου Μεγανησίου (Π/Υ 1.997.742 €)

Το έργο έχει ενταχθεί για χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση Δικαιούχος Δήμος Λευκάδας

Συνολ. Προϋπ/σμός Επένδυσης 1.997.742 €
Προϋπ/σμός Δ.Δ. / Επιχορήγηση 1.997.742 €
Πληρωμές 0 €
Ποσοστό απορρόφησης
0.00 %
Έναρξη 20/05/2019
Λήξη 31/12/2021
(6) Δράσεις για την διαχείριση βιοαποβλήτων και ανακυκλώσιμων αστικών αποβλήτων στον Δήμο Λευκάδας (Π/Υ 1.248.600 €)

Η πράξη υλοποιείται με 5 υποέργα Υποέργο 1: (Προπαρασκευαστικό )Μελέτες για την δημιουργία Εγκαταστάσεων Πράσινων Σημείων στις Δ.Ε. Λευκάδας, Δ.Ε. Ελλομένου, Δ.Ε. Απολλωνίων. Περιλαμβάνονται: Στατικές μελέτες, Μελέτες Η/Μ, Βιομηχανικές Μελέτες, Τοπογραφικές Μελέτες, Τεύχη Δημοπράτησης και Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.Υποέργο 2 : Δημιουργία Εγκαταστάσεων  τριών (3) Πράσινων Σημείων στις Δ.Ε. Λευκάδας, Δ.Ε. Ελλομένου, Δ.Ε. Απολλωνίων. Αφορά στις υποδομές και στον εξοπλισμό 3 Πράσινων Σημείων στις Δημοτικές Ενότητες Λευκάδας, Ελλομένου και Απολλωνίων του Δήμου Λευκάδας.  Tα Πράσινα Σημεία θα είναι οριοθετημένοι και διαμορφωμένοι χώροι με κατάλληλη κτιριακή υποδομή (όπου απαιτείται) και εξοπλισμό, οργανωμένοι από το Δήμο, ώστε οι δημότες να αποθέτουν ανακυκλώσιμα υλικά, χωριστά συλλεγέντα, όπως χαρτί, γυαλί, μέταλλα, πλαστικά, βρώσιμα έλαια ή χρησιμοποιημένα αντικείμενα και εξοπλισμό (όπως ρουχισμό, έπιπλα, ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό), προκειμένου να προωθηθούν στη συνέχεια για ανακύκλωση ή για επαναχρησιμοποίηση. Οι πολίτες εισέρχονται με τα οχήματα τους στο Πράσινο σημείο και μέσω κατάλληλης σήμανσης οδηγούνται προς τους χώρους απόθεσης των αποβλήτων. Ανάλογα με το ρεύμα των αποβλήτων που επιθυμούν να αποθέσουν, οδηγούνται αρχικά προς το χώρο στάθμευσης, ώστε να μεταφέρουν τυχόν μικρά ανακυκλώσιμα απόβλητα στο χώρο συλλογής μικρών ανακυκλώσιμων αποβλήτων (εντός κτιρίου), ενώ σε περίπτωση που επιθυμούν να αποθέσουν ογκώδη απόβλητα, οδηγούνται (μέσω κυκλικής) διαδρομής προς το χώρο συλλογής των ογκωδών αποβλήτων. Στο χώρο αυτό συγκεντρώνονται και ειδικά απόβλητα (π.χ. χρώματα, μελάνια, κλπ.) που θεωρούνται επικίνδυνα αστικά απόβλητα (επικίνδυνα απόβλητα από νοικοκυριά) των οποίων η χωριστή συλλογή δεν εμπίπτει στις διατάξεις της διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων. Στο χώρο επαναχρησιμοποίησης συγκεντρώνονται αντικείμενα, τα οποία ενώ έχουν απορριφθεί από τους κατόχους τους μπορούν να χρησιμοποιηθούν εκ νέου για τον ίδιο σκοπό για τον οποίο σχεδιάστηκαν. Ενδεικτικά αναφέρονται βιβλία, ρούχα, έπιπλα κτλ. Στον χώρο αυτό, οι πολίτες, οι οποίοι επισκέπτονται τα πράσινα σημεία θα μπορούν να προμηθεύονται τα εν λόγω αντικείμενα δωρεάν.Τα έργα υποδομής των ΠΣ περιλαμβάνουν: περίφραξη, πύλη εισόδου, περιμετρική δενδροφύτευση, χώρος στάθμευσης οχημάτων, γραφείο διοίκησης και εξυπηρέτησης, ΗΜ εγκαταστάσεις (ύδρευσης, αποχέτευσης, πυρόσβεσης-πυροπροστασίας, ηλεκτροδότησης, αντικεραυνική προστασία), δεξαμενή νερού, έργα διαχείρισης ομβρίωνΥποέργο 3: Προμήθεια 1000 κάδων οικιακής κομποστοποίησης. Προώθηση της οικιακής κομποστοποίησης με διανομή κάδων & δημιουργία μηχανισμού υποστήριξης και ελέγχου. Υποέργο 4: Δράσεις ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας.Ο Δήμος θα καταρτίσει πρόγραμμα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στο θέμα της ανακύκλωσης και οικιακής κομποστοποίησης, που θα περιλαμβάνει ποικιλία μορφών επικοινωνίας με το κοινό. Οι δράσεις που θα αναπτυχθούν περιλαμβάνουν: -Ενσωμάτωση πληροφοριών στην ιστοσελίδα του Δήμου. -Έντυπο ενημερωτικό φυλλάδιο για το νέο πρόγραμμα. -Ενημερωτική αφίσα. -Επιστολές του Δήμου προς τους πολίτες. -Δελτίο Τύπου – Συνέντευξη τύπου. -Γραφείο & Γραμμή επικοινωνίας με τους πολίτες. -Σελίδες σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (facebook, twitter, κλπ.). -Ενημέρωση πόρτα – πόρτα, για την προσωπική επαφή της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου με τους πολίτες. -Έντυπο οδηγιών χρήσης νέου εξοπλισμού – έντυπο ενημερωτικό φυλλάδιο για το νέο πρόγραμμα. -Ενημερωτικές Εκδηλώσεις για τους πολίτες. -Περίπτερο ενημέρωσης
Το έργο έχει ενταχθεί για χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Συνολ. Προϋπ/σμός Επένδυσης 1.248.600 €
Προϋπ/σμός Δ.Δ. / Επιχορήγηση 1.248.600 €
Πληρωμές 0 €
Ποσοστό απορρόφησης 0.00 %
Έναρξη 01/10/2018
Λήξη 31/12/2021
Συνολ. Προϋπ/σμός Επένδυσης 1.248.600 €
Προϋπ/σμός Δ.Δ. / Επιχορήγηση 1.248.600 €
Πληρωμές 0 €
Ποσοστό απορρόφησης 0.00 %
Έναρξη 01/10/2018
Λήξη 31/12/2021
(7) Ανακαίνιση οικίας Ζαμπελίων για την δημιουργία Ζαμπέλειου Κέντρου Γραμμάτων και Τεχνών Δήμου Λευκάδας (Π/Υ 1.071.880 €)

Για το έργο έχουν υπογραφεί 1 συμβάσεις από τις 4 συμβάσεις που αφορούν στην εκτέλεση του έργου (όπου x υποέργα με ΤΔΥ και y το σύνολο των υποέργων από το ΤΔΠ) Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Συνολ. Προϋπ/σμός Επένδυσης 1.071.880 €
Προϋπ/σμός Δ.Δ. / Επιχορήγηση 1.071.880 €
Πληρωμές 23.681 €
Ποσοστό απορρόφησης 2.21 %
Έναρξη 20/02/2019
Λήξη 31/12/2020
(8) ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ . (Π/Υ 841.587 €)

Η πράξη αφορά στην προμήθεια αστυνομικών οχημάτων και λοιπού αστυνομικού υλικού για τον εξοπλισμό των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Πρόκειται για 37 Αστυνομικά Οχήματα διαφόρων τύπων αλλά και προμήθεια ασυρμάτων πομποδεκτών και ραντάρ.

Συνολ. Προϋπ/σμός Επένδυσης 841.587 €
Προϋπ/σμός Δ.Δ. / Επιχορήγηση 841.587 €
Πληρωμές 219.410 €
Ποσοστό απορρόφησης 26.07 %
Έναρξη 25/11/2017
Λήξη 30/11/2020
(9) ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ – ΚΗΦΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (Π/Υ 740.000 €)

Η Πράξη αφορά στην υποστήριξη της  λειτουργίας  του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Δήμου Λευκάδας (ΚΗΦΗ), στην ΔΕ Καρυάς για το χρονικό διάστημα από 1/7/2016 έως 30/6/2022.Αντικείμενο της Δομής είναι η παροχή υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας σε ηλικιωμένα άτομα μη δυνάμενα να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα (κινητικές δυσκολίες, άνοια κλπ), των οποίων το οικογενειακό περιβάλλον που τα φροντίζει, εργάζεται ή αντιμετωπίζει σοβαρά κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα ή προβλήματα υγείας και αδυνατεί να ανταποκριθεί στη φροντίδα που έχει αναλάβει

Για το έργο έχουν υπογραφεί 1 συμβάσεις από τις 1 συμβάσεις που αφορούν στην εκτέλεση του έργου (όπου x υποέργα με ΤΔΥ και y το σύνολο των υποέργων από το ΤΔΠ) Δικαιούχος : Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Λευκάδας

Συνολ. Προϋπ/σμός Επένδυσης 740.000 €
Προϋπ/σμός Δ.Δ. / Επιχορήγηση 740.000 €
Πληρωμές 402.439 €
Ποσοστό απορρόφησης 54.38 %
Έναρξη 01/07/2016
Λήξη 31/12/2022
(10) ΕΡΓΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ ΣΤΗ ΛΕΥΚΑΔΑ (Π/Υ 659.087 €)

H παρούσα πράξη αφορά σε προμήθεια εξοπλισμού μεταφοράς και μεταφόρτωσης αστικών αποβλήτων, καθώς και σε έργα αποκατάστασης του Χ.Υ.Τ.Α. Δήμου Μεγανησίου στη θέση “Σκίζα”.

Το έργο έχει ενταχθεί για χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση Δικαιούχος Δήμος Λευκάδας

Συνολ. Προϋπ/σμός Επένδυσης 659.087 €
Προϋπ/σμός Δ.Δ. / Επιχορήγηση 659.087 €
Πληρωμές 0 €
Ποσοστό απορρόφησης 0.00 %
Έναρξη 18/06/2015
Λήξη 31/08/2017
(11) Αναβάθμιση των υποδομών διαχείρισης πόσιμου ύδατος Δήμου Λευκάδας (Π/Υ 645.161 €)

Με την παρούσα μελέτη προβλέπονται δύο σημαντικές παρεμβάσεις οι οποίες πρόκειται να λύσουν σε μεγάλο βαθμό τα προβλήματα ύδρευσης (α) στην περιοχή των Τσουκαλάδων και (β) στην περιοχή του Περιγιαλίου.Στην περιοχή των Τσουκαλάδων πρόκειται να αντικατασταθεί ο καταθλιπτικός αγωγός από το αντλιοστάσιο του Συνδέσμου Ύδρευσης προς την κεντρική δεξαμενή των Τσουκαλάδων. Ο οικισμός των Τσουκαλάδων υδροδοτείται από τις πηγές Αγ. Γεωργίου Λούρου μέσω Α/Σ κατασκευασμένο στην περιοχή της Απόπλαινας το οποίο στέλνει το νερό με καταθλιπτικό αγωγό μήκους 3600m στη δεξαμενή των Τσουκαλάδων. Το μεγαλύτερο τμήμα του καταθλιπτικού αγωγού αποτελείται από PVC κατασκευασμένο προ 30ετίας ο οποίος παρουσιάζει συνεχείς βλάβες. Οι συνεχείς βλάβες προκαλούν ιδιαίτερη όχληση στους κατοίκους λόγω έλλειψης νερού μέχρι την αποκατάστασή τους, σημαντικές απώλειες νερού ενώ είναι και ιδιαίτερα δαπανηρές. Προβλέπεται η αντικατάσταση του αγωγού PVCμήκους 3400m με HDPE 3ης γενιάς.Στην περιοχή του Περιγιαλίου πρόκειται να κατασκευαστεί αντλιοστάσιο και αγωγός μεταφοράς από τη γεώτρηση στη θέση ‘Αηδονάκι’ μέχρι τη δεξαμενή του Περιγιαλίου. Η Τ.Κ. Περιγιαλίου υδροδοτείται από τη δεξαμενή στη θέση ‘Ξωστράτι’ η οποία τροφοδοτείται από τις πηγές Αγ. Γεωργίου Λούρου μέσω της δεξαμενής στη θέση Μαγκαφά. Η δεξαμενή τροφοδοτεί τα δίκτυα των οικισμών της Δ.Ε. Ελλομένου (α) Περιγιαλίου, (β) Γενίου, (γ) Κατωχωρίου, (δ) Πόρου, (ε) Μικρού Γυαλού. Τα τελευταία χρόνια η δεξαμενή Μαγκαφά αδυνατεί να καλύψει όλες τις ανάγκες των ανωτέρω οικισμών κατά τη θερινή περίοδο. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος προτείνεται η πλήρης εκμετάλλευση της γεώτρησης στη θέση ‘Αηδονάκι’. Στο χώρο υπάρχει κατασκευασμένη δεξαμενή χωρητικότητας 200m3με κλειστό βανοστάσιο. Η γεώτρηση τροφοδοτεί τη δεξαμενή με παροχή 80m3/h.Προβλέπονται η τοποθέτηση 1+1 υποβρύχιων αντλιών εντός της δεξαμενής στη θέση ‘Αηδονάκι’, παροχής 80m3/hσε μανομετρικό 240m, του απαιτούμενου ηλεκτρολογικού πίνακα και ενός ομαλού εκκινητή (softstarter) για την προστασία των αντλιών και του δικτύου και κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού μεταφοράς από τη δεξαμενή-Α/Σ στη θέση ‘Αηδονάκι’ μέχρι τη δεξαμενή στη θέση ‘Ξωστράτι

Το έργο έχει ενταχθεί για χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Συνολ. Προϋπ/σμός Επένδυσης 645.161 €
Προϋπ/σμός Δ.Δ. / Επιχορήγηση 645.161 €
Πληρωμές 0 €
Ποσοστό απορρόφησης 0.00 %
Έναρξη 20/05/2019
Λήξη 31/12/2021
(12) ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΣΤΡΟΥ ΑΓΙΑΣ ΜΑΥΡΑΣ ΣΤΗ ΛΕΥΚΑΔΑ (Π/Υ 600.000 €)

Για το έργο έχουν υπογραφεί 1 συμβάσεις από τις 1 συμβάσεις που αφορούν στην εκτέλεση του έργου (όπου x υποέργα με ΤΔΥ και y το σύνολο των υποέργων από το ΤΔΠ) Δικαιούχος: ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ)

Συνολ. Προϋπ/σμός Επένδυσης 600.000 €
Προϋπ/σμός Δ.Δ. / Επιχορήγηση 600.000 €
Πληρωμές 359.153 €
Ποσοστό απορρόφησης 59.86 %
Έναρξη 29/12/2017
Λήξη 30/09/2020
(13) ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΤΡΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (Π/Υ 513.437 €)

Η πράξη αφορά στη βελτίωση της επάρκειας και της ποιότητας του πόσιμου νερού και της διαχείρισης και προστασίας υδατικών πόρων, ως εκφράζεται από τις απαιτήσεις των βασικών μέτρων των εγκεκριμένων Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών και προϋποθέτει την υλοποίηση της πράξης με τα προτεινόμενα ακόλουθα υποέργα: Γενικό Σχέδιο Ύδρευσης (masterplan), Υλοποιηση Σχεδιου Ασφαλειας Νερου Δημου Λευκαδας και Καθορισμός των Ζωνών Προστασίας Σημείων Υδροληψίας

Το έργο έχει ενταχθεί για χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Συνολ. Προϋπ/σμός Επένδυσης 513.437 €
Προϋπ/σμός Δ.Δ. / Επιχορήγηση 513.437 €
Πληρωμές 0 €
Ποσοστό απορρόφησης 0.00 %
Έναρξη 01/11/2019
Λήξη 30/12/2022
(14) ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (Π/Υ 500.000 )

Δικαιούχος: ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Συνολ. Προϋπ/σμός Επένδυσης 500.000 €
Προϋπ/σμός Δ.Δ. / Επιχορήγηση 500.000 €
Πληρωμές 0 €
Ποσοστό απορρόφησης 0.00 %
Έναρξη 22/06/2018
Λήξη 31/12/2022
(15) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΙΚΟΥ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (Π/Υ 500.000 €)

Η πράξη αφορά στην μετατροπή της περιλαμβανόμενης στο δίκτυο NATURA 2000 , Λιμνοθάλασσας Παλαιό Λευκάδας σε Ιχθυοτροφικό – Οικοτουριστικό Πάρκο, μέσω παρεμβάσεων αποκατάστασης της ιχθυοτροφικής λειτουργίας ( Διάνοιξη διαύλου,Εμβάθυνση ιχθυοτροφείου, Αντικατάσταση ιχθυοφραγμών ) και περιβαλλοντικής αναβάθμισής της ( Κέντρο περιβαλλοντικής πληροφόρησης , Παρατηρητήριο Πουλιών,Σήμανση)

Το έργο έχει ενταχθεί για χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Συνολ. Προϋπ/σμός Επένδυσης 500.000 €
Προϋπ/σμός Δ.Δ. / Επιχορήγηση 500.000 €
Πληρωμές 0 €
Ποσοστό απορρόφησης 0.00 %
Έναρξη 20/06/2019
Λήξη 31/12/2021
(16) Προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση πολιτιστικής κληρονομιάς Δήμου Μεγανησίου (Π/Υ 430.000 €)

Η πράξη αφορά στην ανάδειξη και αξιοποίηση 2 ανενεργών ελαιοτριβείων στο Μεγανήσι και την μετατροπή τους σε μουσεία.

Το έργο έχει ενταχθεί για χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Συνολ. Προϋπ/σμός Επένδυσης 430.000 €
Προϋπ/σμός Δ.Δ. / Επιχορήγηση 430.000 €
Πληρωμές 0 €
Ποσοστό απορρόφησης 0.00 %
Έναρξη 01/08/2018
Λήξη 31/12/2020
(17) Παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων ακτών κολύμβησης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, για την περίοδο 2016 – 2022 (Π/Υ 360.865 €)

Η συγκεκριμένη δράση αφορά την παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων σε επιλεγμένες ακτές κολύμβησης. Στόχος η πιστοποίηση και διατήρηση της εξαιρετικής ποιότητας των νερών κολύμβησης των Ιονίων Νήσων. Το πρόγραμμα παρακολούθησης περιλαμβάνει μεταξύ των άλλων την διεξαγωγή κάθε μήνα δειγματοληψιών και αναλύσεων για τον έλεγχο της μικροβιολογικής ποιότητας των υδάτων κατά την διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου (Μάϊος-Οκτώβριος) και επιτόπιο οπτικό έλεγχο για τυχόν προβλήματα ρύπανσης. Οι κολυμβητικές ακτές που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα όπως και τα αποτελέσματα της παρακολούθησης αναρτώνται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.bathingwaterprofiles.gr. Η ενημέρωση του κοινού περιλαμβάνει και την τοποθέτηση πινακίδων στις ακτές. Επιπρόσθετα, η δυνατότητα άμεσης ενημέρωσης του κοινού αποτελεί σημαντικό παράγοντα στην προώθηση του τουριστικού προϊόντος. Σε ετήσια βάση τα αποτελέσματα της παρακολούθησης καταχωρούνται ηλεκτρονικά στο Μητρώο Ταυτοτήτων Ακτών Κολύμβησης μέσω του οποίου ενημερώνεται το κοινό για την κατάσταση κάθε ακτής κολύμβησης.. Κατά το έτος 2015 το πρόγραμμα ελέγχου περιελάμβανε 148 ακτές στα νησιά του Ιονίου και μέσω της συγκεκριμένης δράσης διασφαλίζεται η συνέχιση της παρακολούθησης για την χρονική περίοδο 2016-2023.Κατά το έτος 2019, μετά τις αναθεωρήσεις του Προγράμματος Παρακολούθησης που έλαβαν χώρα το 2016 και το 2018  το πρόγραμμα ελέγχου περιλαμβάνει 160  ακτές στα νησιά του Ιονίου

Για το έργο έχουν υπογραφεί 2 συμβάσεις από τις 3 συμβάσεις που αφορούν στην εκτέλεση του έργου (όπου x υποέργα με ΤΔΥ και y το σύνολο των υποέργων από το ΤΔΠ) Δικαιούχος: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ

Συνολ. Προϋπ/σμός Επένδυσης 360.865 €
Προϋπ/σμός Δ.Δ. / Επιχορήγηση 360.865 €
Πληρωμές 60.591 €
Ποσοστό απορρόφησης 16.79 %
Έναρξη 27/05/2016
Λήξη 31/12/2023

 Πιλοτικό Σύστημα Τηλεμέτρησης και Διαχείρισης της ζήτησης παροχών ηλεκτρικής ενέργειας οικιακών και μικρών καταναλωτών και εφαρμογής έξυπνων δικτύων Δικαιούχος ΔΕΔΔΗΕ

Το έργο αφορά στην εγκατάσταση κέντρου τηλεμέτρησης και 170.000 ηλεκτρονικών – έξυπνων μετρητών σε οικιακούς και μικρούς καταναλωτές στους νομούς Ξάνθης, Λέσβου, Λευκάδας, Αττικής και Θεσσαλονίκης. Το έργο θα υλοποιηθεί από το ΔΕΔΔΗΕ κατά την περίοδο 2017-2019. Στόχος του έργου είναι ο εκσυγχρονισμός της υποδομής καταμέτρησης των καταναλωτών που είναι συνδεδεμένοι τόσο στο Διασυνδεμένο Σύστημα όσο και στα Μη Διασυνδεμένα νησιά. Οι ωφελούμενοι θα έχουν άμεση και λεπτομερή πληροφόρηση για το προφίλ της ηλεκτρικής τους κατανάλωσής που μπορεί να τους οδηγήσει και σε παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Παράλληλα διευκολύνεται και επιταχύνεται σημαντικά η διαδικασία αλλαγής προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας, γεγονός που επίσης αναμένεται να οδηγήσει σε αύξηση του ανταγωνισμού στην δραστηριότητα της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και σε όλα τα οφέλη που δημιουργεί για τον τελικό καταναλωτή αλλά και για την οικονομία γενικότερα ο ανταγωνισμός αυτός. Το προτεινόμενο έργο επίσης θα συμβάλει ιδιαίτερα στη διαχείριση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας ως συνέπεια της ανάπτυξης κατάλληλης τιμολογιακής πολιτικής (π.χ. πολυζωνικά τιμολόγια, κλπ.), έτσι ώστε να αντανακλάται με αντιπροσωπευτικότερο τρόπο το κόστος παραγωγής/προμήθειας της ενέργειας αλλά και τα προσφερόμενα τιμολόγια να είναι καλύτερα προσαρμοσμένα στις ανάγκες των καταναλωτών.

Συνολ. Προϋπ/σμός Επένδυσης 39.000.000 €
Προϋπ/σμός Δ.Δ. / Επιχορήγηση 19.500.000 €
Πληρωμές 0 €
Ποσοστό απορρόφησης 0.00 %
Έναρξη 16/04/2018
Λήξη 31/12/2020

 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ, ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ – ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΟΔΟΥ ΣΒΟΡΩΝΟΥ ΣΤΗ ΛΕΥΚΑΔΑ

Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Για το έργο έχουν υπογραφεί 1 συμβάσεις από τις 1 συμβάσεις που αφορούν στην εκτέλεση του έργου (όπου x υποέργα με ΤΔΥ και y το σύνολο των υποέργων από το ΤΔΠ)
Συνολ. Προϋπ/σμός Επένδυσης 198.232 €
Προϋπ/σμός Δ.Δ. / Επιχορήγηση 198.232 €
Πληρωμές 99.328 €
Ποσοστό απορρόφησης 50.11 %
Έναρξη 30/11/2017
Λήξη 31/03/2021
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λευκάδας Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Δημιουργία Δομής- Κέντρου Κοινότητας- στο Δήμο Λευκάδας το οποίο εξυπηρετεί όλους τους κατοίκους του δήμου, με προτεραιότητα στις ευπαθείς ομάδες- και με στόχο την εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή του Δήμου.
Για το έργο έχουν υπογραφεί 1 συμβάσεις από τις 1 συμβάσεις που αφορούν στην εκτέλεση του έργου (όπου x υποέργα με ΤΔΥ και y το σύνολο των υποέργων από το ΤΔΠ)
Συνολ. Προϋπ/σμός Επένδυσης 112.320 €
Προϋπ/σμός Δ.Δ. / Επιχορήγηση 112.320 €
Πληρωμές 81.354 €
Ποσοστό απορρόφησης 72.43 %
Έναρξη 08/03/2017
Λήξη 31/12/2020
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΝΗΣΩΝ ΚΑΛΑΜΟΥ- ΚΑΣΤΟΥ ΜΕ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟ ΑΓΩΓΟ Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Τα νησιά Κάλαμος και Καστός στερούνται γενικά φυσικών πηγών νερού, εκτός από κάποιες εποχιακές μικροπηγές πολύ μικρής παροχής και κάποια λιγοστά πηγάδια, που δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες ύδρευσης. Η πράξη αφορά στην κατασκευή δύο πρόσθετων υποθαλάσσιων αγωγών για την εξυπηρέτηση των δύο νησιών, αφενός για την αύξηση της παροχετευτικότητας και αφετέρου για την εξασφάλιση εφεδρείας σε περίπτωση βλάβης.
Για το έργο έχουν υπογραφεί 1 συμβάσεις από τις 2 συμβάσεις που αφορούν στην εκτέλεση του έργου (όπου x υποέργα με ΤΔΥ και y το σύνολο των υποέργων από το ΤΔΠ)
Συνολ. Προϋπ/σμός Επένδυσης 233.761 €
Προϋπ/σμός Δ.Δ. / Επιχορήγηση 233.761 €
Πληρωμές 55.757 €
Ποσοστό απορρόφησης 23.85 %
Έναρξη 30/11/2017
Λήξη 31/03/2021

 

Σημείωση της σύνταξης του meganisinews  : Τα στοιχεία σχετικά με την πορεία των έργων ΕΣΠΑ   αντλήθηκαν από την επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης.

0 Shares

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Verified by MonsterInsights