Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
27 Ιανουαρίου 2023

Στο “κόκκινο” όριο προθεσμίας απένταξης το μικρό ιχθυοτροφείο

Παράταση προθεσμίας ζήτησε και πήρε η εταιρεία  για την σύνταξη του φακέλου Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων

Στις 27 Απριλίου και υπό τον κίνδυνο απένταξης του έργου, στην απευθείας ανάθεση  παροχής υπηρεσιών σύνταξης πρότυπων περιβαλλοντικών δεσμεύσεων για το έργο :”Ανάπτυξη και Λειτουργία  Ιχθυοτροφικού Οικοτουριστικού Πάρκου στο μικρό Ιχθυοτροφείο ”, προχώρησε ο δήμος Λευκάδας.

Πρόκειται για προαπαιτούμενη διαδικασία ώστε να προχωρήσει ο  φάκελος του έργου που έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ με κωδικό CPV: 79411000-8 .  Το κόστος της σύνταξης  ήταν  4.774 ευρώ και η παράδοση ορίζονταν  το αργότερο μέχρι τέλος Μαϊου.

Όπως ορίζονταν στην απόφαση ένταξης του έργου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων τον Ιανουάριο του 2019, η ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζονταν η 20/06/2019. Η ημερομηνία λήξης της Πράξης ορίζεται η 31/12/2021. Η ανάληψη της νομικής δέσμευσης του πρώτου κύριου υποέργου θα πραγματοποιούνταν  έως 20/06/2019 

Η αδικαιόλογητη καθυστέρηση από πλευράς του δήμου Λευκάδας στην σύνταξη του φακέλου Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων μας έφερε έως τις αρχές Μαϊου 2020  όπου το Υπουργείο Περιβάλλοντος εισηγήθηκε στη Βουλή (4 και 5 Μαϊου) το νομοσχέδιο με τίτλο «Εκσυχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις» και προκύπτει ανάγκη να γίνει γνωστή η νέα περιβαλλοντική νομοθεσία που τροποποίησε την υφιστάμενη νομοθεσία περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων για τη σύνταξη των ΠΠΔ.

Γεγονός που ανάγκασε την εταιρεία στην οποία έγινε η ανάθεση να ζητήσει παράταση ώστε ο φάκελος να είναι εναρμονισμένος στην νέα νομοθεσία. Ο δήμος Λευκάδας έδωσε λοιπόν παράταση είκοσι ημερών , αφού μέχρι τις 20 Ιουνίου 2019 όχι μόνο θα έπρεπε να είχε  γίνει η σύνταξη του φακελλου αλλα θα έπρεπε  να έχει κάνει διαγωνισμό και να έχει τοποθετήσει και εργολάβο για το πρώτο υποέργο  που έχει ως αντικείμενο την   διάνοιξη διαύλου .

Πιο συγκεκριμένα , η λιμνοθάλασσα του Παλαιού συνδεόταν με το Ιόνιο, με την ύπαρξη διαύλων επικοινωνίας στο μέτωπο των αμμοθηνών. Κάποιοι από τους διαύλους επικοινωνίας καλύφθηκαν από την κατασκευή του περιφερειακού δρόμου. Κάποιοι διατηρήθηκαν μέσω τσιμεντένιων σωληνώσεων, οι οποίοι όμως στη συνέχεια προσχώθηκαν ολοκληρωτικά κάτω από τη δράση φυσικών διεργασιών. Σκοπός της παρέμβασης είναι η αποκατάσταση των απαραίτητων υπαρχόντων τσιμεντένιων σωληνώσεων επικοινωνίας καθώς και η κατασκευή ειδικών απολήξεων στην ένωση αυτών με το Ιόνιο έτσι ώστε να αποφευχθεί η εκ νέου πρόσχωση αυτών.

 

0 Shares

Σχετικά άρθρα

Όταν συμμετείχαμε στον πόλεμο των Συμμάχων έναντι των Μπολσεβίκων και τελικά Σύμμαχοι και Μπολσεβίκοι υποστήριξαν τους Νεότουρκους – Η Μικρασιατική καταστροφή προειδοποιεί

Η Ρωσία έχει διεξάγει όχι έναν, όχι δύο, αλλά 12 πολέμους κατά της Τουρκίας (1568-1570, 1570-1572, 1676-1681, 1686-1700, 1710-1711, 1735-1739, […]

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Verified by MonsterInsights