Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
27 Ιανουαρίου 2023

Σχέδιο επιστροφής στο μακρινό 1848 για την αντιμετώπιση της κρίσης του Κορωναϊού!

Μια επιστολή ανασύραμε από το αρχείο του meganisinews, σύμφωνα  με κείμενο αυτής της αναφοράς βρίσκεται στο Ιστορικό Αρχείο της Λευκάδας, στον φάκελο που περιέχει διάφορα έγγραφα σχετικά με το Νοσοκομείο. Βρισκόμαστε στο σωτήριο έτος 1848 και στις αρχές Δεκεμβρίου όταν μια επιδημία με γαστρεντερική διαταραχή προσβάλλει το Μεγανήσι, το περιεχομενο της οποίας έχει ως εξης:

“Μεγανησίου Βαθύ
Τη 11 Δεκεμβρίου 1848
Εκλαμπρότατε και Αξιοσέβαστε Κύριε Ύπαρχε

Χθες περί της 7 μ.μ. με έφθασεν η Σεβασμία σας [……] δια της οποίας με συνοδεύεται 100 ψωμία, 50 λίτρας ρίζη και 100 λίτρας μπίζελα, τα οποία έλαβον παρά του πλοιάρχου Κωνσταντίνου Θιακοδημήτρη. Όσον δε αποβλέπη το κρέας θέλει οδηγηθώ ως με συμβουλεύεται.

Σας βεβαιώ Εκλαμπρότατε ότι η κυβερνητική και φιλάνθρωπος αυτή πράξης εσχημάτισε εποχήν εις ταύτην την νήσον, ως θέλητε μάθη μετά ταύτα. Όσον το κατ’ εμέ θέλη πασχίσω όσον δυνατόν να φυλαχθή η δικαιοσύνη και η επιοίκεια.

Δεν έλαβον την ελευθερίαν να σας γράψω προτύτερον διότι με έλλειπε διόλου ο [……..] καιρός, μάρτυρες τούτου ο Κύριος Ν. Κονιδάρης και ο Κύριοι αδελφοί Μεταξά οίτινες δεν έλληψον να με συνοδεύουν εις όλας μου σχεδόν τας εργασίας.

Εκλαμπρότατε την πέμπτην της πέμπτης πνέοντος μ.μ. εφθάσαμεν ευτυχώς και ευθύς διευθύνθην δια το κάτω μέρος, πλην εκείνο το εσπέρας δεν εδυνήθην να επισκεφθώ ειμή μόνον έξη οικογένειαις. Έπειτα επίστρεψα εις Βαθύ. Την επιούσαν, περί τας 8 π.μ., διευθύνθην εκ νέου δια το ίδιον χωρίον, όπου διέμεινα έως ου τας επισκέφθην όλας (ήταν 8 μ.μ.). εύρον δεν 52 πενήντα δύο ασθενείς:

Ιταλικά: 22 πάσχοντες από γαστρικό υφέσιμο πυρετό (remit)
4 δυσεντερία
2 με διάρροια
1 ερυσίπελας
1 γαστρικός υφέσιμος πυρετός εκ παρασίτων
10 διαλείπων καθημερινός πυρετός (interm)
1 ανώμαλος διαλείπων πυρετός
1 οίδημα ανά σάρκα (anasarcatico)
3 τριταίος
1 τεταρταίος
1 γαστρικός κωλικός συνοδός κακοήθους νευρικού (πυρετού)
2 υφέσιμοι γατρο-ρευματικοί
1 δυσπεψία
2 convalescenti (αναρρωνύοντες)

Εκ των οποίων 35 ιάθησαν, 13 ευρίσκονται σχεδόν εις ανάρρωσιν και 4 ακολουθούν, και οι 17 τούτοι ήθελον είναι θεραπευμένοι εάν έπαιρνον τα φάρμακα εν καιρώ και εάν δεν εθρέφοντο από λάχανα και χοιλόν από αλεύρι της αραβίας.

Εις τας μετά ταύτα επισκέψεις μου, δηλ. των 8 και 10, με παρουσιάσθησαν: 2 τεταρταίους 1 ρευματικός 3 διαλείποντες καθημερινοί 5 υφέσιμοι γαστρικοί 1 βρογχίτις 1 τριταίος 1 δυσεντερία 1 γαστρικός κωλικός

Εκ των οποίων οι μεν οκτώ ιάθησαν οι δε επτά ιατρεύονται ολονένα. Όλοι τούτοι οι 24 νέοι και παλαιοί ασθενείς οίτινες μ’ έμειναν εις κάτω μέρος και βαθύ είμαι εύελπις ότι μέχρι της 14ης ή της 16ης το πολύ θεραπεύονται όλοι.

Σας ειδοποιώ ότι ο προεστός του χωρίου τούτου δεν με έδωσεν ακόμη τον ζητηθέντα κατάλογον των πτωχών και ότι εγώ εξ επαγγέλματος ούτε έπαυσα, ούτε θέλη παύσω να βοηθήσω όλους άνευ εξαιρέσεως, ελπίζω όμως να τον φέρω με την επιστροφήν μου.

Εις τας 4 μεσούντος μετέβην επί ποδών εις σπαρτοχώρι μολονότι βροχώδης και ψυχρός τούτας τα ημέρας, και επειδή ο προεστός έλλιπε εκ του χωρίου επισκέφθην μόνος τας οικογενείας όλας. Όθεν εύρον:

2 πυρετός τεταρταίος 9 υφέσιμος γαστρικός πυρετός 4 διαλείποντες καθημερινοί πυρετοί 3 τριταίος 1 δυσεντερία 1 βρογχίτις 1 γαστρικός κωλικός 1 διάρροια 1 οξεία βρογχίτις

Εκ των οποίων οι μεν 17 ιάθησαν, οι δε εξ ευρίσκονται σχεδόν εις ανάρρωσιν.

Εις την μετά ταύτα επίσκεψίν μου, της 9ης δηλ., μοι επαρουσιάσθησαν:

2 τεταρταίος 2 γαστρικός υφέσιμος 1 ερυσίπελας 1 ρευματισμοί 1 καθημερινός διαλείπων

Περί των οποίων δεν δύναμαι με το παρόν μου να αναφέρω τίποτε. Αύριον θέλη τους επισκεφθώ εκ νέου και θέλη σας πληροφορήσω και δια τούτους.

Εκλαμπρότατε, εκ τη ολότητος των 97 τριανταδύο μόνον ευρίσκονται ασθενείς ολονένα. Ελπίζω όμως να ιαθούν όλοι ένδον της παρούσης εβδομάδος.

Αυτή είναι η σημερινή κατάστασις της επιδημίας, ως εχαρακτηρίσθη. Όσον το κατ’ εμέ επηδή υπέφερα το πολύ ευχαριστούμαι να υποφέρω και το ολίγον της εξορίας μου. Η Σεβασμιώτις σας όμως ας ενεργήση όπως κρίνη ωφελιμώτερον.

Περιμένω τας Σεβαστάς Διαταγάς σας

Σας διαμαρτύρομαι
Της Εκλαμπρότητός σας
Ταπεινότατος και ευπειθής δούλος σας
Απόστολος Λάζαρης
Κύριε Ύπαρχε Ι. Μ. Σικελιανέ
Κτλ. κτλ. κτλ.
Αγία Μαύρα”

Αυτά ως σχόλιο, γιατί εαν αρχίσω να γράφω τα δικά μου μάλλον θα δημιουργήσω μεγάλο θέμα. Απλά μόνο να προσθέσω ότι βρισκόμαστε στο 2020 , έχοντας περάσει πρόσφατα  από το 2010 όπου είχαμε δεχθεί τότε πρόταση για συσσίτια και την απορρίψαμε , φαίνεται η ιστορία επαναλαμβάνεται  για να θυμίζει σε όλους ότι όποιος ξεχνάει γρήγορα το παρελθόν, γρήγορα είναι υποχρεωμένος να το ξαναζήσει!

Καμιά καλύτερη ιδέα για την αντιμετώπιση της κατάστασης, πέραν αυτής( του να καθόμαστε δηλαδή με σταυρωμένα χέρια και να περιμένουμε την μοίρα μας και την “φιλεσπλαχνία” της εξουσίας) , αλήθεια δεν υπάρχει;

0 Shares

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Verified by MonsterInsights