Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
23 Σεπτεμβρίου 2023

Στον νόμο περι αναγκαστικών απαλλοτριώσεων η “Υποθαλάσσια ζεύξη της Λευκάδας”

Τίθεται υπό καθεστώς  άμεσης υλοποίησης μαζί με την σύνδεση του Ακτίου   με το Δυτικό Άξονα Βορρά – Νότου

Με ειδική Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου για την υπαγωγή στις διατάξεις  της παρ. 1 του άρθρου 7Α του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων και παροχή εξουσιοδότησης στα αρμόδια όργανα για την κήρυξη απαλλοτριώσεων και βάσειτο γεγονός ότι τα υπαγόμενα στην παρούσα έργα, τα οποία συγχρηματοδοτούνται ή σχεδιάζεται να συγχρηματοδοτηθούν από προγράμματα της Ε.Ε. ορισμένης διάρκειας και από διεθνείς ή άλλους μηχανισμούς χρηματοδότησης, είναι γενικότερης σημασίας για την οικονομία της χώρας και συγκεκριμένα για τη βελτίωση των υποδομών της και είναι υπό εξέλιξη ή βρίσκονται σε στάδιο δημοπράτησης.

Είναι συνεπώς επιτακτικά αναγκαίο, οι χώροι εκτέλεσης των έργων να παραδοθούν άμεσα σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 7Α του ν. 2882/2001, για την ανεμπόδιστη εκκίνηση και πρόοδο των εργασιών εντός των οικείων χρονοδιαγραμμάτων, καθώς ενδεχόμενες καθυστερήσεις θα επιφέρουν σοβαρές επιπτώσεις στην έγκαιρη υλοποίησή τους και στην απορρόφηση πόρων από συγχρηματοδοτούμενα ή άλλα προγράμματα, με σοβαρές περαιτέρω συνέπειες από την αθέτηση ανειλημμένων υποχρεώσεων της χώρας και την καθυστέρηση στην οικονομική της ανάπτυξη.

Λαμβάνεται δε υπόψη ότι η καθυστέρηση, για απροσδιόριστο χρόνο, στην υλοποίηση και λειτουργία των έργων που υπάγονται στην παρούσα έχει σημαντικό αντίκτυπο τόσο για τη δημόσια διοίκηση όσο και για το κοινωνικό σύνολο, αναφορικά με τις αναμενόμενες (α) οικονομικές επιπτώσεις, οι οποίες αξιολογούνται ως προς την σπουδαιότητα της οικονομικής ζημίας και/ή υποβάθμισης προϊόντων ή υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των δυνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, (β) κοινωνικές επιπτώσεις, οι οποίες αξιολογούνται ως προς τους κινδύνους για τη ζωή, υγεία και σωματική ακεραιότητα προσώπων, καθώς και αναφορικά με (γ) την εξυπηρέτηση εθνικού σκοπού δια των έργων αυτών, όπου προσιδιάζει. Τα παραπάνω επιτείνονται από τη διαρκώς εντεινόμενη κλιματική αλλαγή.

Εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών  ή το αρμόδιο για την κήρυξη των  απαλλοτριώσεων όργανο να προβεί στην κήρυξη των συμπληρωματικών απαλλοτριώσεων που αφορούν την εκτέλεση των έργων της παρ. 1, υπάγοντας αυτές στη διαδικασία του άρθρου 7Α του  Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων.

Οδικά Έργα 

1.1.   Οδική σύνδεση της περιοχής Ακτίου με το Δυτικό Άξονα Βορρά – Νότου (χ.θ. 0+000 έως χ.θ. 48+500) 1.2.   Αυτοκινητόδρομος Σχηματάρι – Χαλκίδας (Παράκαμψη Χαλκίδας) 1.3.   Άξονας Β-Ν Νήσου Εύβοιας (Παράκαμψη Βασιλικού) 1.4.   Οδικός άξονας Λαμία – Ιτέα – Αντίρριο (Τέλος Παράκαμψης Γραβιάς -Ι/Κ Μεταλλείων Βωξίτη) 1.5.   Κατασκευή νέας γέφυρας στη θέση Χειμάρρου «Ειρήνη» και των εκατέρωθεν αυτής τμημάτων εθνικής οδού Νο 53 1.6.   Κατασκευή γέφυρας Λισσού και προσβάσεων επί της οδού Πανεπιστημιούπολη – Γρατίνη – Αρριάνα 1.7.   Βελτίωση – Διαμόρφωση οδού Μαρωνείας – Παραλίας Πετρωτών – Ορίων Ν. Έβρου 1.8.   Παράκαμψη Οικισμού Θανούς 1.9.   Λεωφόρος Καραμανλή: Κατασκευή οδικού τμήματος από χ.θ. 3+330 έως χ.θ. 5+690 1.10.   Επ.Ο. Λάρισας – Καρδίτσας : «Κατασκευή τμήματος παράκαμψη Συκεώνας» 1.11.   Βελτίωση και συντήρηση Οδικού άξονα Ηράκλειο – Μαλάδες   1.12.   Ολοκλήρωση των εργασιών σύνδεσης του 6ου προβλήτα Θεσσαλονίκης με τον αυτοκινητόδρομο ΠΑΘΕ και την Εγνατία Οδό στους Δήμους Εχεδώρου και Ν. Μενεμένης Θεσ/κης Τμήμα 56 1.13.   Κάθετος Άξονας 70 «Ξάνθη – Έχινος – Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα» (μήκος 49 χλμ., διατομή 7,5 μ.) – Για ένα τμήμα έχει κηρυχθεί απαλλοτρίωση (8 χλμ.), υπολείπονται για 40 χλμ. 1.14.   Ξινό Νερό – Αμμοχώρι (Πτολεμαΐδα – Φλώρινα) 1.15.   Βελτίωση Χάραξης και Διαπλάτυνσης Οδών Μεγαρίδος & Χίου στο Δήμο Ασπροπύργου 1.16.   Υποθαλάσσια Ζεύξη Λευκάδας – Ν. Αιτωλοακαρνανίας 

0 Shares

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Verified by MonsterInsights