Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
8 Δεκεμβρίου 2022

Τροποποιούνται χωροθέτηση και περιβαλλοντικοί όροι του Τουριστικού Καταφυγίου στην Βασιλική

Αλλάζει η χερσαία ζώνη και η δυναμικότητα του καταφυγίου, δημιουργείται θέση εξυπηρέτησης μικρών κρουαζερόπλοιων

Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου Τουρισμού τροποποιείται  σχετική Υπουργικής Απόφασης χωροθέτησης του καταφυγίου τουριστικών σκαφών στη Βασιλική Λευκάδος, η οποία έχει τροποποιηθεί με τις Τ/2736/21-03-02 και 12374/06-10-2010 Υπουργικές Αποφάσεις, όπως αποτυπώνεται στο υπ’ αρ. 269ΦΤΧ-1 σχέδιο Γενικής Διάταξης (σχετ. 17 του σκεπτικού της παρούσας) που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής.

Τροποποιείται και η με αρ. 125704/12-05-2004  Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), όπως τροποποιήθηκε και  ισχύει  (σχετ. 20  του σκεπτικού της παρούσας) ως  εξής: i)  Αντικαθίσταται η παράγραφος α) ‘Είδος και μέγεθος δραστηριότητας’ ως εξής:  Το έργο αφορά στην κατασκευή και λειτουργία καταφυγίου τουριστικών σκαφών δυναμικότητας 105 θέσεων ελλιμενισμού σκαφών αναψυχής, στην Βασιλικής Λευκάδας,  όπως αποτυπώνεται  στο υπ’ αρ. 269-ΦΤΧ-1 σχέδιο Γενικής Διάταξης που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής.

ii) Αντικαθίσταται  ο υπ’ αριθμ. 19 περιβαλλοντικός όρος ως εξής: Στο έργο είναι δυνατή η εξυπηρέτηση του μικρού Ε/Γ-Ο/Γ πλοίου της γραμμής Βασιλική-Φισκάρδο Κεφαλονιάς, έως ότου κατασκευαστεί ειδική προς το σκοπό αυτό λιμενική εγκατάσταση στην ευρύτερη περιοχή, η οποία προβλέπεται από το Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ιόνιων Νησιών (απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. με αριθ. 48976 – ΦΕΚ 56/Β’/19.01.2004).

Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν τα αναφερόμενα στην 125704/12-05-2004  Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του έργου, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Α) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

α. Επαναοριοθέτηση της Χερσαίας Ζώνης Ι του καταφυγίου.  Με την ανωτέρω τροποποίηση η έκταση της Χερσαίας Ζώνης Ι ανέρχεται πλέον σε 8.617 τ.μ. αντί των 8.250 τ.μ. που προέβλεπε η εγκεκριμένη χωροθέτηση. Η Χερσαία Ζώνη Ι οριοθετείται προς τα νότια και ανατολικά από την παραλιακή οδό που διέρχεται προ του οικισμού της Βασιλικής. Η αύξηση της χερσαίας ζώνης δημιουργεί έναν νέο χώρο στάθμευσης οχημάτων και χώρο προσωρινής στάθμευσης τρέιλερ και μικρών σκαφών.

β. Αύξηση της έκτασης της Χερσαίας Ζώνης ΙΙ, μέσω της κατασκευής κρηπιδωμένου μετώπου και  επίχωσης του θαλάσσιου χώρου πίσω από αυτό, καθώς και ράμπας ανέλκυσης/καθέλκυσης μικρών σκαφών. Με την κατασκευή κρηπιδωμένου μετώπου και την επίχωση θαλάσσιου χώρου επαναοριοθετείται η Χερσαία Ζώνη ΙΙ, η έκταση της οποίας ανέρχεται πλέον σε 3.973 τ.μ. αντί των 915 τ.μ. . Στα νότια της ρίζας του υπήνεμου μώλου διαμορφώνεται χερσαίος χώρος για τη δημιουργία χώρου χερσαίας απόθεσης σκαφών και στάθμευσης οχημάτων και τρέιλερ.

γ. Διαμόρφωση θέσης εξυπηρέτησης μικρών κρουαζιεροπλοίων  στην εξωτερική δυτική παρειά της τεχνητής νησίδας Ξ1Ξ2 ΣΤΡΠΟ’Π΄Π΄΄Π΄΄΄Ξ1, μέσω της κατασκευής μικρού μήκους κρηπιδωμένου μετώπου και προσαρμογή της Θαλάσσιας Ζώνης ΙΙ. Το νέο κρηπίδωμα ΟΟ΄Π΄ κατασκευάζεται στο ΒΔ άκρο της νησίδας του υπήνεμου μώλου προς την εξωτερική πλευρά, όπως φαίνεται στο υπ’ αρ. 269-ΦΤΧ-1 σχέδιο Γενικής Διάταξης (σχετ. 17 του σκεπτικού της παρούσας).  Η Θαλάσσια Ζώνη ΙΙ εμβαδού 31.884 τ.μ. διαμορφώνεται όπως αποτυπώνεται στο υπ’ αρ. 269-ΦΤΧ-1 σχέδιο Γενικής Διάταξης (σχετ. 17 του σκεπτικού της παρούσας) που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής.

δ. Αύξηση δυναμικότητας καταφυγίου. Δημιουργούνται συνολικά 105 θέσεις για σκάφη αναψυχής διαφόρων μεγεθών, η κατανομή των οποίων παρουσιάζεται αναλυτικά στον κατωτέρω Πίνακα:

Πίνακας: Κατανομή θέσεων ελλιμενισμού καταφυγίου τουριστικών σκαφών Βασιλικής Λευκάδας.

Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα αναφερόμενα στην υπ’αρ. Τ/550/11-02-1999 Υπουργική Απόφαση χωροθέτησης του καταφυγίου τουριστικών σκαφών στη Βασιλική Λευκάδος, η οποία έχει τροποποιηθεί με τις Τ/2736/21-03-02 και 12374/06-10-2010 Υπουργικές Αποφάσεις .

0 Shares

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *