Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
26 Μαρτίου 2023

Απόρριψη της πράξης «ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ »

Που πας χωρίς μελέτες στην νύχτα στην βροχή,  η ΠΙΝ θε να σ΄ αδειάσει χωρίς ούτε δραχμή…

Την  απόρριψη της Πράξης «ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ » με Κωδικό ΟΠΣ 5004059 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020 αποφάσισε η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Η πρόταση αξιολογήθηκε αρνητικά στο στάδιο Α’: Έλεγχος πληρότητας και επιλεξιμότητας πρότασης για τους ακόλουθους λόγους:

Βεβαίωση μη Παραγωγής Εσόδων ή Χρηματοοικονομική ανάλυση

Στην υπ. αριθμ. 26857/30.12.2016 (5/03.01.2017 ΕΥΔ ΕΠ Ιονίων Νήσων) αίτηση του Δήμου Λευκάδας περιλαμβάνεται βεβαίωση μη παραγωγής εσόδων (σημείο δ), παρόλα αυτά οι δράσεις  διαχείρισης απορριμάτων ανακύκλωσης παράγουν έσοδα (άμεσα ή έμμεσα) και θα πρέπει να εκπονηθεί χρηματοικονομική ανάλυση για την τεκμηρίωση υπαγωγής ή μη της πράξης σε καθεστώς κρατικής ενίσχυσης. 4. Υποβολή αποφάσεων Αρμοδίων Οργάνων για τη συνάφεια Εξετάζεται η υποβολή αποφάσεων αρμοδίων ή/ και συλλογικών οργάνων για συνάφεια της πράξης με το Επιχειρησιακό Σχέδιο του δικαιούχου ή τον Εθνικό Σχεδιασμό, εφόσον προβλέπεται. Δεν υποβλήθηκε  απόφαση αρμοδίου οργάνου που να τεκμηριώνει την συνάφεια με τον ΠΕΣΔΑ.

Επιπλέον κατά την αξιολόγηση της πράξης ακολουθήθηκε η διαδικασία υποβολής συμπληρωματικών στοιχείων από τον δικαιούχο, καθώς διαπιστώθηκαν αρκετές ελλείψεις και ασάφειες που κατέστησαν την ολοκλήρωση της αξιολόγησης αδύνατη. Μετά την εξέταση και των συμπληρωματικών στοιχείων επιβεβαιώθηκε η άποψη ότι η προτεινόμενη πράξη δεν ικανοποιεί τον ελάχιστο βαθμό ωριμότητας, τόσο σε επίπεδο αδειοδοτήσεων, όσο και σε επίπεδο μελετών προκειμένου να είναι δυνατή η ένταξη της.

Πιο συγκεκριμένα για υποέργα (1) και (2) (Υποέργα υποδομών) δεν υπάρχει η έγκριση Περιβαλλοντικών  Όρων, ούτε και έχει εκπονηθεί Τεχνική Μελέτη   αλλά δεν υπάρχει και σχετικό  προπαρασκευαστικό υποέργο μελετών που να αιτείται την χρηματοδότηση τους .

Ο Δήμος Μεγανησίου  σε σχετικό έγγραφο του (υπ.αριθμ.1362/13.04.2017 )αναφέρει  ότι οι μελέτες θα εκπονηθούν και θα υποβληθούν αρμοδίως με δαπάνες του δήμου γεγονός  που συνεπάγεται  απόρριψη της πρότασης και επανυποβολή  της σε  μεταγενέστερη /άλλη πρόσκληση όταν οι μελέτες θα έχουν εκπονηθεί και εγκριθεί ή θα περιλαμβάνονται ως ανεξάρτητο υποέργο.

Τα λοιπά υποέργα προμηθειών 3 έως 7, καθώς και το 8ο  « Δράσεις ευαισθητοποίησης  – ενημέρωσης πολιτών» είναι άμεσα συνδεδεμένα με την υλοποίηση των υποέργων (1) και (2) και δεν μπορούν  να ενταχθούν ανεξάρτητα.

Aξίζει να σημειωθεί ότι η  αντίστοιχη προσπάθεια της Λευκάδας(η οποία υπέβαλλε και την πρόταση για το Μεγανήσι ως διαχειριστική αρχή)  εντάχθηκε από την ΠΙΝ στο ΠΕΠ Ιονίων Νήσων με  π/υ 1.248.600 ευρώ.

0 Shares

Σχετικά άρθρα

Άγονος κηρύχθηκε ο μειοδοτικός διαγωνισμός για την λειτουργία Ταχυδρομικού Πρακτορείου στο Βαθύ

Επαναληπτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τα ΕΛΤΑ. Να υπενθυμίσουμε ότι φέτος τον Φεβρουάριο είχε προηγηθεί πρόσκληση από τα ΕΛΤΑ για […]

1 Σχόλιο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Verified by MonsterInsights