Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
14 Νοεμβρίου 2018

Απόρριψη της πράξης «ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ »

Που πας χωρίς μελέτες στην νύχτα στην βροχή,  η ΠΙΝ θε να σ΄ αδειάσει χωρίς ούτε δραχμή…

Την  απόρριψη της Πράξης «ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ » με Κωδικό ΟΠΣ 5004059 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020 αποφάσισε η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Η πρόταση αξιολογήθηκε αρνητικά στο στάδιο Α’: Έλεγχος πληρότητας και επιλεξιμότητας πρότασης για τους ακόλουθους λόγους:

Βεβαίωση μη Παραγωγής Εσόδων ή Χρηματοοικονομική ανάλυση

Στην υπ. αριθμ. 26857/30.12.2016 (5/03.01.2017 ΕΥΔ ΕΠ Ιονίων Νήσων) αίτηση του Δήμου Λευκάδας περιλαμβάνεται βεβαίωση μη παραγωγής εσόδων (σημείο δ), παρόλα αυτά οι δράσεις  διαχείρισης απορριμάτων ανακύκλωσης παράγουν έσοδα (άμεσα ή έμμεσα) και θα πρέπει να εκπονηθεί χρηματοικονομική ανάλυση για την τεκμηρίωση υπαγωγής ή μη της πράξης σε καθεστώς κρατικής ενίσχυσης. 4. Υποβολή αποφάσεων Αρμοδίων Οργάνων για τη συνάφεια Εξετάζεται η υποβολή αποφάσεων αρμοδίων ή/ και συλλογικών οργάνων για συνάφεια της πράξης με το Επιχειρησιακό Σχέδιο του δικαιούχου ή τον Εθνικό Σχεδιασμό, εφόσον προβλέπεται. Δεν υποβλήθηκε  απόφαση αρμοδίου οργάνου που να τεκμηριώνει την συνάφεια με τον ΠΕΣΔΑ.

Επιπλέον κατά την αξιολόγηση της πράξης ακολουθήθηκε η διαδικασία υποβολής συμπληρωματικών στοιχείων από τον δικαιούχο, καθώς διαπιστώθηκαν αρκετές ελλείψεις και ασάφειες που κατέστησαν την ολοκλήρωση της αξιολόγησης αδύνατη. Μετά την εξέταση και των συμπληρωματικών στοιχείων επιβεβαιώθηκε η άποψη ότι η προτεινόμενη πράξη δεν ικανοποιεί τον ελάχιστο βαθμό ωριμότητας, τόσο σε επίπεδο αδειοδοτήσεων, όσο και σε επίπεδο μελετών προκειμένου να είναι δυνατή η ένταξη της.

Πιο συγκεκριμένα για υποέργα (1) και (2) (Υποέργα υποδομών) δεν υπάρχει η έγκριση Περιβαλλοντικών  Όρων, ούτε και έχει εκπονηθεί Τεχνική Μελέτη   αλλά δεν υπάρχει και σχετικό  προπαρασκευαστικό υποέργο μελετών που να αιτείται την χρηματοδότηση τους .

Ο Δήμος Μεγανησίου  σε σχετικό έγγραφο του (υπ.αριθμ.1362/13.04.2017 )αναφέρει  ότι οι μελέτες θα εκπονηθούν και θα υποβληθούν αρμοδίως με δαπάνες του δήμου γεγονός  που συνεπάγεται  απόρριψη της πρότασης και επανυποβολή  της σε  μεταγενέστερη /άλλη πρόσκληση όταν οι μελέτες θα έχουν εκπονηθεί και εγκριθεί ή θα περιλαμβάνονται ως ανεξάρτητο υποέργο.

Τα λοιπά υποέργα προμηθειών 3 έως 7, καθώς και το 8ο  « Δράσεις ευαισθητοποίησης  – ενημέρωσης πολιτών» είναι άμεσα συνδεδεμένα με την υλοποίηση των υποέργων (1) και (2) και δεν μπορούν  να ενταχθούν ανεξάρτητα.

Aξίζει να σημειωθεί ότι η  αντίστοιχη προσπάθεια της Λευκάδας(η οποία υπέβαλλε και την πρόταση για το Μεγανήσι ως διαχειριστική αρχή)  εντάχθηκε από την ΠΙΝ στο ΠΕΠ Ιονίων Νήσων με  π/υ 1.248.600 ευρώ.

0 Shares

Σχετικά άρθρα

Μεγανήσι: Επιμόρφωση μαθητών για την αειφορία και το περιβάλλον από το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων

Το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, στο πλαίσιο του έργου Διεύρυνση της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για την Αειφορία στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, […]

1 σχόλιο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *