Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
2 Μαρτίου 2021

Εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο της ΠΙΝ η ΜΠΕ του radar στην Εγκλουβή

Τι διαπιστώνει η γνωμοδότηση του τμήματος Περιβάλλοντος και Χωροταξικού Σχεδιασμού  της ΠΕ Λευκάδας

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της υπηρεσίας μας, όπως αυτές αναφέρθηκαν πιο πάνω (σημείο 2 του παρόντος) και κατόπιν σχετικού αιτήματος του Τμ. Συλλογικών οργάνων της Δ/νσης Διοίκησης της ΠΙΝ (το οποίο διαβιβάσθηκε στην Υπηρεσία μας με το αριθμ. πρωτ. 26304/10609/03-04-2018 έγγραφο) για το έργο- δραστηριότητα του σημείου 1 του παρόντος, η άποψη της Υπηρεσίας μας επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ,και όσον αφορά  το radar Εγκλουβής Λευκάδας το οποίο βρίσκεται εντός της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας της ΠΙΝ έχει ως εξής:

1. Η  ΜΠΕ περιλαμβάνει μελέτη Εκτίμησης και Αξιολόγησης της έντασης ηλεκτρομαγνητικού πεδίου στην περιοχή του έργου σύμφωνα με την οποία  «Τα επίπεδα ακτινοβολίας πεδίων ραδιοσυχνοτήτων από όλες τις πηγές εντός ακτίνας 1000μ από τη θέση εγκατάστασης είναι κάτω από τα όρια ασφαλείας. Σημειώνεται ότι λαμβάνονται υπόψη τα αυστηρότερα όρια της Ελληνικής Νομοθεσίας που αφορούν σε ευαίσθητες χρήσεις γης (νοσοκομεία, σχολεία, χώροι συνάθροισης κοινού), δηλαδή το 60% των ορίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης»

2. Στην ΜΠΕ περιέχεται «Έκθεση μετρήσεων των επιπέδων της υψίσυχνης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από τη διάταξη ραντάρ En Route MSSR της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας , στην Εγκλουβή , στο Δήμο Λευκάδας του Ν. Λευκάδας» της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ), για μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν α) πλησίον της πύλης του περιφραγμένου χώρου, εντός του οποίου βρίσκεται η διάταξη radar, σε οριζόντια απόσταση 30 περίπου μ. δυτικά αυτής  και β) πλησίον  της οδού πρόσβασης, σε οριζόντια απόσταση 80 περίπου μέτρων ΝΑ της διάταξης του radar, όπου σύμφωνα με την οποία «….μπορεί συμπερασματικά να αναφερθεί ότι στις θέσεις μέτρησης, δεν διαπιστώθηκαν υπερβάσεις ή πιθανές υπερβάσεις των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού, όπως αυτά ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία και συνεπώς τηρούνται τα όρια αυτά σε όλα τα προαναφερθέντα σημεία στα οποία πραγματοποιήθηκαν οι μετρήσεις».

3. Στο κεφάλαιο 9 της ΜΠΕ γίνεται εκτίμηση και αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων,  ενώ στα κεφάλαια 10 και 11 της ΜΠΕ αναφέρονται μέτρα αντιμετώπισης των ενδεχόμενων περιβαλλοντικών επιπτώσεων καθώς και σχέδιο περιβαλλοντικής Διαχείρισης και παρακολούθησης και στο κεφάλαιο 12 της ΜΠΕ προτείνονται περιβαλλοντικοί όροι.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σύμφωνα με τα παραπάνω, η υπηρεσία μας δεν έχει αντιρρήσεις για το περιεχόμενο της  ΜΠΕ του Θέματος και γνωμοδοτούμε θετικά, εφόσον τηρηθούν τα μέτρα αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, το σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, παρακολούθησης και ελέγχου και οι προτεινόμενοι περιβαλλοντικοί όροι που αναφέρονται στην ΜΠΕ, με την   προϋπόθεση πριν την έκδοση της ΑΕΠΟ να έχουν εξασφαλιστεί οι προβλεπόμενες από την νομοθεσία εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις από συναρμόδιες υπηρεσίες καθώς και η σύμφωνη γνώμη της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) για το εν λόγω έργο.

Πάντως όπως αναφέρει στο έγγραφό της η επιτροπή δεν πραγματοποίησε αυτοψία στον χώρο για τις ανάγκες της γνωμοδότησης.

0 Shares

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *