Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
23 Φεβρουαρίου 2024

“Ξεπαγώνουν” οι εργασίες για την Κατασκευή Οδικής Σύνδεσης της περιοχής Ακτίου µε το Δυτικό Άξονα Βορρά – Νότου

Την υποκατάσταση της αναδόχου  με την ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ  αποφάσισε το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών κι Ανάπτυξης κατόπιν αιτήματος της ίδιας της Εταιρείας.

Για περισσότερο από πέντε χρόνια  είχαν σταματήσει οι εργασίες λόγω των οικονομικών προβλημάτων  που αντιμετώπιζε η ανάδοχος  εταιρεία μετά το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης. Προβλήματα που ανάγκασαν τους εργαζόμενους με μια σειρά επιστολών από 9-7-2012,16-7-2012,19-07-2012,20-7-2012,24-7-2012,27-07-2012,30-7-2012,6-082012,8-8-2012, και 9-08-2012 οχλήσεις πληρωµής δεδουλευµένων στο εργοτάξια της   «ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ» µε τις οποίες ζητούσαν  από την ∆/νουσα Υπηρεσία την καταβολή των δεδουλευµένων αποδοχών.

Ο ρυθμός των εργασιών τότε είχε μειωθεί δραματικά τον Ιανουάριο του 2013 , για να καταλήξει στην οριστική διακοπή των εργασιών τον Μάρτιο του ίδιου χρονου.

Έκτοτε ακολούθησε μια σειρά εγγράφων(περίπου σαράντα !) και τρία χρόνια καταγγελιών , ενστάσεων, αιτήσεων θεραπείας που οδήγησαν στην παράταση προθεσμίας παράδοσης του έργου έως τον Σεπτέμβριο του 2016.

Στις 14-11-2016  εγκρίθηκε η νέα  παράταση της συνολικής προθεσµίας (οριακή προθεσµία) περαίωσης των εργασιών του έργου του θέµατος κατά δέκα πέντε (15) µήνες, ήτοι µέχρι τις 31-12-2017. Στις 19-5-2017 η εταιρεία ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΉ εισηγείται την υποκατάσταση της με την εταιρεία ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ.

Στις 05–07–2017  Έγκρίνεται νεα  παράταση προθεσµίας περαίωσης των εργασιών  του έργου του θέµατος κατά (24) είκοσι τέσσερις µήνες και (7) επτά ηµέρες, ήτοι µέχρι 23-12-2019 κι εκρεμμεί τα αίτημα υποκατάστασης της αναδόχου εταιρείας.

Σήμερα το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών με το σκεπτικο  ότι από  την µέχρι τώρα πορεία του έργου διαφαίνεται, ότι η ανάδοχος εταιρεία «ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» αδυνατεί να περατώσει εµπρόθεσµα το έργο, καθόσον στην αίτησή της δηλώνει ότι αντιµετωπίζει σοβαρές δυσκολίες κατά την εκτέλεση του έργου.

Στο παρελθόν η ανάδοχος εταιρεία έχει κηρυχθεί τρεις φορές έκπτωτη από την ∆/νουσα Υπηρεσία οι οποίες όµως δεν οριστικοποιήθηκαν. Μέχρι σήµερα η ανάδοχος εταιρεία «ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.», αδυνατεί να ανταποκριθεί στις εντολές της Υπηρεσίας για αντικατάσταση των εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης και πρόσθετης καλής εκτέλεσης, της Marfin Egnatia Bank, για τις οποίες η Κεντρική Τράπεζα Κύπρου δηλώνει αδυναµία πληρωµής στην περίπτωση κατάπτωσης αυτών.

Με την µε αρ. πρωτ. ΑΕ.116.10/11599/19-05-2017 αίτηση της αναδόχου εταιρείας «ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ» ζητά την υποκατάσταση του από την εταιρεία «ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ». Η εταιρεία «ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.» δηλώνει ότι µε την έγκριση της υποκατάστασης από την Προϊσταµένη Αρχή, θα αντικαταστήσει το σύνολο των απαιτούµενων εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης και πρόσθετης καλής εκτέλεσης του έργου, συνολικού ποσού 14.626.811,74 €, όπως αυτές διαµορφώνονται σήµερα, σύµφωνα µε την σύµβαση και την κείµενη νοµοθεσία, καθώς  και ότι η εν λόγω εταιρεία πληροί κατά βάσει ένα σύνολο προϋποθέσεων που απορρέουν από την σύμβαση αποφάσισε :

Την αποδοχή του αιτήµατος για υποκατάσταση της εταιρείας «ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» Αναδόχου του έργου «Κατασκευή Οδικής Σύνδεσης της περιοχής Ακτίου µε το ∆υτικό Άξονα Βορρά – Νότου, τµήµα από Χ.Θ. 00+000 έως Χ.Θ. 22+500» για τις υπολειπόµενες εργασίες της εργολαβίας από την εταιρεία «ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.», µε απαλλαγή της (αρχικής) Αναδόχου για τις εργασίες που θα εκτελεσθούν από την εγκριτική απόφαση και εφεξής, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 65 του Ν. 3669/2008

0 Shares

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Verified by MonsterInsights