Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
29 Νοεμβρίου 2021

Σημαντική τροποποίηση του νόμου για εκμισθώσεις σκαφών αναψυχής με ή χωρίς καπετάνιο

Τροποποιείται  ο ν. 4256/2014 (Α΄92) με τις διατάξεις του ν. 4504/2017 (Α΄184

Ορίζεται για σκάφη έως 24 μέτρα «Κυβερνήτης»  και είναι το πρόσωπο που προσλαμβάνεται από τον εκναυλωτή ή ο επιβάτης που διαθέτει τα κατά νόμο απαιτούμενα προσόντα για τη διακυβέρνηση επαγγελματικού πλοίου αναψυχής. Ο κυβερνήτης έχει όλες τις αρμοδιότητες και ευθύνες που προβλέπονται για τον πλοίαρχο.

Άνω των δώδεκα (12) επιβατών σκάφη  επιτρέπεται να εκναυλώνονται, μόνον όταν υπηρετεί σε αυτά πλοίαρχος και πλήρωμα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του πρώτου άρθρου του παρόντος νόμου

Τη διακυβέρνηση επαγγελματικού πλοίου αναψυχής ολικού μήκους μέχρι και είκοσι τέσσερα (24) μέτρα, ανεξαρτήτως μεταφορικής ικανότητας, ασκεί άτομο, είτε επιβάτης είτε επαγγελματίας, που διαθέτει τα προσόντα και την αποδεδειγμένη ικανότητα κατά τα οριζόμενα στην ανωτέρω αναφερόμενη Υπουργική Απόφαση.  Εφόσον τη διακυβέρνηση του πλοίου δεν αναλαμβάνει επιβάτης, ο Κυβερνήτης προσλαμβάνεται μόνο από τον εκναυλωτή και όχι τον ναυλωτή.

Ο κυβερνήτης είναι εργαζόμενος επί του σκάφους και τυγχάνουν εφαρμογής οι ισχύουσες διατάξεις περί ασφαλιστικής νομοθεσίας. Τυχόν παραβάσεις τελούν υπό τον έλεγχο των αρμόδιων οργάνων και επιβάλλονται οι αντίστοιχες κυρώσεις.

Οι Λιμενικές Αρχές, σε περίπτωση διαπίστωσης μη τήρησης των ανωτέρω οφείλουν αμελλητί να ενημερώνουν την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, με παράλληλη κοινοποίηση στη Διεύθυνση Ναυτιλιακών Επενδύσεων και Θαλάσσιου Τουρισμού του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Υ.ΝΑ.Ν.Π.).

Ως προς τη σχετική ειδική πρόβλεψη επί του ναυλοσυμφώνου, διευκρινίζεται ότι θα πρέπει να αναγράφεται σε αυτό, ως όρος της ναύλωσης, ότι τη «διακυβέρνηση του επαγγελματικού πλοίου αναψυχής αναλαμβάνει Κυβερνήτης, ο οποίος προσλαμβάνεται από τον εκναυλωτή και θεωρείται προστεθείς αυτού ή επιβάτης, που διαθέτει τα κατά νόμο απαιτούμενα προσόντα για τη διακυβέρνησή του». Ο Κυβερνήτης αναγράφεται στη λίστα επιβαινόντων με την ιδιότητα αυτή, η οποία συνοδεύει το ναυλοσύμφωνο και τηρείται/προσυπογράφεται κατά τα παρακάτω οριζόμενα.

(β) ως προς τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής:

Τη διακυβέρνηση ιδιωτικού πλοίου αναψυχής ασκεί άτομο, είτε επιβάτης είτε επαγγελματίας, που διαθέτει τα προσόντα και την αποδεδειγμένη ικανότητα κατά τα οριζόμενα στην ανωτέρω αναφερόμενη Υπουργική Απόφαση.

Για την έκδοση ή τη θεώρηση του ΔΕ.Κ.Π.Α. τα προσόντα του Κυβερνήτη ιδιωτικού πλοίου αναψυχής αποδεικνύονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ίδια Υ.Α. ενώ σε περίπτωση σκαφών που χαρακτηρίζονται ως ταχύπλοα σύμφωνα με τις διατάξεις του Γ.Κ.Λ. 20, εφαρμογή έχουν οι αντίστοιχες διατάξεις του Γ.Κ.Λ. 50 όπως ισχύουν.

Για τα σκάφη της περίπτωσης α΄, τα οποία φέρουν σημαία άλλη πλην της ελληνικής απαιτείται να συμμορφώνονται πλήρως με τις αντίστοιχες απαιτήσεις που αφορούν πλοία με ελληνική σημαία.

Δείτε όλη την τροποποίηση εδώ

0 Shares

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *