Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
1 Φεβρουαρίου 2023

Προκήρυξη Αθλοπαιδείας Κλασσικού Αθλητισμού Γυμνασίων –E.E.E.E.K Λευκάδας σχ. έτους 2017-2018

Δημοτικό Στάδιο “Γρηγόρης Πλάτωνας”, Δευτέρα 12 Μαρτίου 2018

Η Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) της Δ/νσης Δ.Ε. Λευκάδας αφού έλαβε    υπόψη: 1.Το με αριθμ. πρωτ. 13996/Δ5/26-01-2018 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα: «Ενημέρωση για τους Πανελλήνιους Αγώνες ΓΕΛ και ΕΠΑΛ Ελλάδας και Κύπρου σχολικού έτους 2017-18» 2.Το με αριθμ. πρωτ. 19668/Δ5/05-02-2018 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ με θέμα: « Αποτελέσματα κλήρωσης στα Ομαδικά Αθλήματα των Πανελλήνιων Αγώνων Λυκείων  Ελλάδας και Κύπρου» 3.Την με αριθμ. 190677/Δ5/10-11-2016  Απόφαση του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα:« Αθλητικές Δραστηριότητες σχ. Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» και την τροποποίησή της με αριθμ. πρωτ. 9712/Δ5/19-01-2018/ΦΕΚ 80/τ.Β΄/2018 με θέμα: Συμπλήρωση ,τροποποίηση και αντικατάσταση Κεφαλαίων. 4.Την υπ΄αριθμ. 2/5472/0022/03-02-2014 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 224/τ.Β΄/05-02-2014) Δαπάνες Σχολικών Αγώνων όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αρ. πρωτ. 2/11420/ΔΕΠ/24-022016 (ΦΕΚ 516,τ.Β΄,01-013-16) Κοινή Υπουργική Απόφαση και με την αρ. πρωτ. 2/56070/ΔΕΠ/05-08-2016 (ΦΕΚ 2582,τ.Β΄,22-08-2016) 5.Την με αριθμ.πρωτ.6234/08-11-2017 Απόφαση Συγκρότησης Οργανωτικής Επιτροπής Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων  Ν. Λευκάδας  σχ. έτους 2017-18 της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Ιονίων Νήσων. 6. Τις δηλώσεις συμμετοχής των σχολείων μας 7. Την 1η πράξη 27-11-2017 της Ο.Ε.Σ.Α.Δ. Λευκάδας

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Tους σχολικούς  αγώνες Αθλοπαιδείας Κλασσικού Αθλητισμού  μαθητών-τριών  μεταξύ των Γυμνασίων –EEEEK της Διεύθυνσης  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης Λευκάδας.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Στους αγώνες μετέχουν μαθητές και μαθήτριες που φοιτούν σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Γυμνάσιο.   Στους αγώνες αυτούς μετέχουν μαθητές και μαθήτριες Γυμνασίου χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το έτος γέννησης. ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
Το κάθε Γυμνάσιο μετέχει με δύο (2) μαθητές – μαθήτριες σε κάθε αγώνισμα .

Κάθε μαθητής-τρια συμμετέχει μόνο σε ένα(1) αγώνισμα.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Οι αγώνες Κλασσικού αθλητισμού θα διεξαχθούν την   Δευτέρα 12 Μαρτίου 2018  στο Δημοτικό Στάδιο Γληγόρης Πλάτωνας στις 9:30 π.μ. Οι μαθητές-τριες και οι συνοδοί παρακαλούνται όπως προσέλθουν στο στάδιο στις 08:30 π.μ. για τον έλεγχο των δικαιολογητικών.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Για τη συμμετοχή μαθητών-τριών είναι απαραίτητη η προσκόμιση από το συνοδό των παρακάτω δικαιολογητικά

1. Έγκυρο Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή.  Στους αγώνες Αθλοπαιδείας  Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων για όλα τα αθλήματα,  μπορούν να συμμετέχουν μαθητές και μαθήτριες που διαθέτουν έγκυρο Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, όπου στο πεδίο ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ,ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ έχει επιλεγεί « Συμμετοχή χωρίς περιορισμούς»

2. Κατάσταση συμμετοχής ατομικών αθλημάτων του Σχολείου (επισυνάπτεται) με συμπληρωμένα τα   αιτούμενα στοιχεία. Οι καταστάσεις υπογράφονται από τον ή τους καθηγητές Φυσικής Αγωγής του σχολείου και υπογράφεται και σφραγίζεται από τον Διευθυντή του σχολείου.

3.Υπεύθυνη δήλωση για συμμετοχή στους Σχολικούς Αγώνες(επισυνάπτεται)

Σημείωση: Το ΑΔΥΜ και η Υπεύθυνη δήλωση γονέα ή κηδεμόνα θα παραμένουν  στο σχολείο καθώς ο Διευθυντής θα συμπληρώνει με τη σημείωση ΝΑΙ το αντίστοιχο πεδίο στη κατάσταση συμμετοχής του σχολείου.

ΣΥΝΟΔΟΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

Την κάθε σχολική ομάδα στα ατομικά αθλήματα στην συνοδεύουν καθηγητές Φυσικής Αγωγής ή εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στο σχολείο και ορίζονται από τον Διευθυντή.  Στα ατομικά αθλήματα ο αριθμός των συνοδών είναι ένας συνοδός ανά δέκα (10) μαθητές.  Σε περίπτωση μη συμμετοχής των καθηγητών Φυσικής Αγωγής του σχολείου ο Διευθυντής μπορεί να ορίσει άλλα πρόσωπα όπως καθηγητή άλλης ειδικότητας .

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

Διαφήμιση οποιουδήποτε  προϊόντος ή αναγραφή ονόματος αθλητικού συλλόγου στις εμφανίσεις(φανέλλα και φόρμα) αθλητών απαγορεύεται . Σε περίπτωση παράβασης ο αθλητής υποχρεούται σε αλλαγή της εμφάνισης ή επικάλυψη της διαφήμισης ή του ονόματος  του αθλητικού συλλόγου. Σε άλλη περίπτωση δεν του επιτρέπεται να λάβει μέρος στους αγώνες.

Στους αγώνες ισχύουν οι επίσημοι κανονισμοί των αθλημάτων, οι κανονισμοί πρωταθλημάτων των Ομοσπονδιών  και οι ειδικές διατάξεις της προκήρυξης του ΥΠ.Θ.Π.Α.  που σε κάθε περίπτωση αντίθεσης με τους  κανονισμούς αθλημάτων και πρωταθλημάτων υπερτερούν έναντι κάθε άλλης διάταξης.

ΟΤΙ ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ, ΘΑ ΡΥΘΜΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

0 Shares

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Verified by MonsterInsights