Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
23 Ιουλίου 2024

Eντός του 2017 η δρομολόγηση για αποκατάσταση των ζημιών στα λιμάνια (από το σεισμό του 2015), σε Μεγανήσι, Κάλαμο,Καστό και Λευκάδα

Στις 73.500 ευρώ το συνολικό κόστος. Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΙΝ για κατεπείγουσα διεξαγωγή διαγωνισμού για την αποκατάσταση όλων των λιμανιών που είχαν υποστεί ζημιές

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσοντας το 21ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης κατέθεσε την  εισήγηση του αναπληρωτή Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λευκάδας, κ. Ευάγγελου Μοσχονά, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα  τέθηκε στην Οικονομική  Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων σε εκτέλεση της § 1γ του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 σύμφωνα με το οποίο η Οικονομική Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να καταρτίζει τους όρους, να συντάσσει τις διακηρύξεις, να διεξάγει και κατακυρώνει κάθε μορφή δημοπρασιών και διαγωνισμών και να συγκροτεί τις επιτροπές διεξαγωγής αυτών.

Το έργο περιλαμβάνει:  Υπηρεσία Τεχνικής Βοήθειας προκειμένου να πραγματοποιηθεί η σύνταξη των μελετών που απαιτούνται για την εκτέλεσης έργων αποκατάστασης των λιμενικών υποδομών που έχουν πληγεί από τον πρόσφατο ισχυρό σεισμό της 17/11/2015.

Συγκεκριμένα, αναφέρεται στους Λιμένες: Βασιλικής, Λυγιάς, Μεγανησίου, Καλάμου, Καστού.   Στις παραπάνω θέσεις μετά από ανασκόπηση του ιστορικού, και αυτοψίας για την αναγνώριση των επιτόπου συνθηκών, θα μελετηθούν προτάσεις νέων έργων αποκατάστασης με γνώμονα την κατά το δυνατό μακροπρόθεσμη προστασία από ανάλογης φύσης προβλήματα. Στόχος είναι να καταστεί ασφαλής η πρόσδεση των σκαφών κατά την Καλοκαιρινή περίοδο και η λειτουργική αναβάθμιση του Λιμένα.

Για την ολοκλήρωση της ανωτέρω Υπηρεσίας θα πρέπει να υπάρχει συνεχής επικοινωνία και συντονισμός πλήθους υπηρεσιών και στελεχών για την άρτια τεχνική προσέγγιση και επίλυση των ζητημάτων που προκάλεσε το φαινόμενο του σεισμού. Ενδεικτικά αναφέρουμε ΟΑΣΠ, ΙΓΜΕ, 22η ΕΒΑ, Λιμενικό ταμείο Δήμου Λευκάδας, Τοπικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο κλπ καθώς και στις κατά τόπους εκάστοτε υπηρεσίες, για συναντήσεις και ανταλλαγή υλικού και απόψεων.

Ακολούθως πρέπει να συνταχθούν οι μελέτες από την Δ.Τ.Ε. με απαραίτητη Τεχνική συνδρομή – Βοήθεια εξειδικευμένου στελεχιακού δυναμικού, που θα επιμεληθεί και την σύνταξη των τευχών δημοπράτησης.      Ταυτοχρόνως με τα υπόλοιπα έργα του Τεχνικού Προγράμματος, πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2017, το υποέργο της Υπηρεσίας Τεχνικής στην Αποκατάσταση Ζημιών Λιμενικά Έργα Π.Ε. Λευκάδας, από το σεισμό της 17-11-2015, προϋπολογισμού 73.800,00€ για να υλοποιηθεί ακολούθως η δημοπράτηση των αντίστοιχων έργων.

Η ανάθεση της υπηρεσίας δύναται να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διαδικασίες της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση κάνοντας χρήση του άρθρου 32 του Ν 4412/2016 § 2γ, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, μη οφειλόμενης στην αναθέτουσα αρχή :  Απροβλεπτο φαινόμενο σεισμου  Καθυστέρηση έγκρισης διάθεσης πίστωσης (απόφαση αριθ. πρωτ. 38034/15438/ 11-05-2017)   Αναγκαίτητα άμεσης αντιμετώπησης πληγέντων περιοχών και λόγω απρόβλεπτων, διαδοχικών  γεγονότων που αφορούν αποκλειστικά στα στενά χρονικά χρονικά πλαίσια

Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή  ενέκρινε   τη κατάρτιση των όρων του σχεδίου διακήρυξης και της διεξαγωγής Διαγωνισμού για την ανάθεση Υπηρεσίας Τεχνικής Βοήθειας στην Αποκατάσταση ζημιών σε Λιμενικά Έργα Π.Ε. Λευκάδας, από το σεισμό της 17-11-2015 με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 4412/2016 §2γ.  Η διεξαγωγή της δημοπρασίας να γίνει από την Επιτροπή Διαγωνισμού για το έργο «Τεχνική Βοήθεια» όπως αυτή ορίστηκε από την σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

0 Shares

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Verified by MonsterInsights