Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
13 Ιουλίου 2024

Toυριστικό καταφύγιο κι αναβάθμιση του λιμανιού στα Σπήλια, σχεδιάζει ο δήμος Μεγανησίου

Στα δύο εκατομμύρια ευρώ υπολογίζεται το κόστος

Αντικείμενο της υπό εξέταση μελέτης είναι η δημιουργία καταφυγίου τουριστικών σκαφών με τη χρήση εν γένει έργων μικρής κλίμακας ώστε να διατηρηθεί ο χαρακτήρας του όρμου και παράλληλα να οργανωθούν οι υφιστάμενες δραστηριότητες και εξυπηρετήσεις με ταυτόχρονη όμως λειτουργική αναβάθμιση τους.

Το προτεινόμενο έργο αποτελεί αναβάθμιση υφιστάμενων λιμενικών εγκαταστάσεων με επέκταση και όπου απαιτείται ανακατασκευή των υφιστάμενων κρηπιδωμάτων, κατασκευή νέου προσήνεμου μώλου επί πασσάλων και εγκατάσταση νέων πλωτών προβλητών οι οποίοι απαρτίζονται από ανεξάρτητα προκατασκευασμένα στοιχεία τα οποία θα μεταφερθούν επιτόπου, θα τοποθετηθούν / συναρμολογηθούν και θα αγκυρωθούν στις προβλεπόμενες θέσεις, όπως παρουσιάζονται στις οριζοντιογραφία των προτεινόμενων έργων (Λ-04.1). Στον γενικό σχεδιασμό των έργων περιλαμβάνονται και η κτιριακή υποδομή όπου θα εγκατασταθούν οι απαιτούμενες χρήσεις και λειτουργίες που συναρτώνται άμεσα με το αναβαθμισμένο καταφύγιο.

Τo προτεινόμενo καταφύγιο αναπτύσσεται σε δυο τμήματα του όρμου στο βορειοδυτικό και το νοτιοανατολικό αντίστοιχα στις περιοχές δηλαδή οπού σήμερα έχουν αναπτυχθεί λιμενικές υποδομές (βλ και σχέδια Λ-01.1 και Λ-02.2). Τα προτεινόμενα έργα λειτουργούν συνδυαστικά με τις υφιστάμενες υποδομές τις οποίες τροποποιούν, επεκτείνουν και αναβαθμίζουν.

Η επιφάνεια της θαλάσσιας και της χερσαίας ζώνης του καταφυγίου είναι :

για το βορειοδυτικο τμήμα: 16.537,70m2 και1.622,85 m2 αντίστοιχα

για το νοτιοδυτικό τμήμα : 5.979 m2 και 59.10 m2 αντίστοιχα.

Στο πλαίσιο της μελετης εξετάστηκαν διάφορες εναλλακτικές λύσεις εκ των οποίων παρουσιάζονται στο ανά χείρας τευχος οι τρεις βάσει των οποίων προέκυψε η τελικά προτεινομένη. Η διαφοροποίηση των λύσεων που εξετάστηκαν έγκειται στον τύπο των εξωτερικών έργων προστασίας, στην θέση και την διάταξη των πλωτών προβλητών αλλά και των εξυπηρετούμενων χρήσεων. Όλες οι διατάξεις είναι σχεδόν ισοδύναμες από άποψη χωρητικότητας σκαφών και παρεχόμενης προστασίας έναντι κυματισμών.

Η Προτεινομενη διάταξη 3 συνίσταται από τα ακόλουθα τμήματα:

Νέο προσήνεμο Μώλο επί πασσάλων μήκους 33μ (περίπου) ο οποίος χωροθετείται βορείως του υφιστάμενου προσήνεμου μώλου και σε απόσταση 60 μ (περίπου) από αυτόν ως και στην προηγούμενη διάταξη

 Νέα Παραλιακά κρηπιδώματα Σκαφών αναψυχής που εκτείνονται κατά μήκος της ακτογραμμής που οριοθετείται μεταξύ του νέου και παλαιού προσήνεμου μώλου.

Eπέκταση και αναδιάταξη των κρηπιδωμάτων της υφιστάμενης θέσης προδέτησης Ε/Γ-Ο/Γ πλοίων.

Νέο πλωτό προβλήτα μήκους 60 μ που τοποθετείται εγκάρσια στα νέα παραλιακά κρηπιδώματα εξυπηρέτησης σκαφών αναψυχής.

Νέο πλωτό προβλήτα στη θέση «Ρόκα»που τοποθετείται εγκαρσίως του υφιστάμενου κρηπιδώματος στο νοτιοανατολικό μυχό του κολπίσκου. Το συνολικό μήκος του προβλέπεται στα 60,0 μ.

H εν λόγω διάταξη διαφοροποιείται σε σχέση με τις άλλες δυο κυρίως ως προς την χωροθέτηση του προβλήτα εξυπηρέτησης των Ε/Γ- Ο/Γ πλοίων ο οποίος παραμένει στην αρχική του θέση και ως εκ τούτου το τουριστικό καταφύγιο εκτείνεται εκατέρωθεν αυτού. Ο προβλήτας επεκτείνεται και ανακατασκευάζεται έτσι ώστε τα πλοία να προδετούν εγκάρσια στην κεφαλή του (η οποία διατάσσεται παράλληλα με την γραμμή παραβολής των παραλιακών κρηπιδωμάτων) επιτρέποντας έτσι την προς βορρά αγκυροβολία των τουριστικών σκαφών. Ο προβλήτας δομείται και πάλι ως έργο βαρύτητας από πρόχυτους τεχνητούς ογκολίθους και προβλέπεται μήκους 15,5 μ και πλάτους 35,0 μ.

 

Τα νέα παραλιακά κρηπιδώματα μήκους 70μ (περίπου) προβλέπονται από συμβατική διατομή βαρύτητας με προκατασκευασμένους ογκολίθους και χυτή επί τόπου ανωδομή, αναπτύσσονται ανάμεσα στους δυο προσήνεμους μώλους και προβλέπονται αποκλειστικά για τουριστική χρήση.

Στο βόρειο πέρας των παραλιακών κρηπιδωμάτων προβλέπεται η κατασκευή νέου προσήνεμου μώλου, μήκους 33μ που δομείται ως και προσήνεμος μώλος της διάταξης 2 (ήτοι, επί πασσάλων, με πάνελ και προκατασκευασμένα στοιχεία σκυροδέματος κ.λ.π). Στο νότιο τμήμα των κρηπιδωμάτων προβλέπεται η εγκατάσταση πλωτού προβλήτα μήκους 60μ που διατάσσεται εγκάρσια στην γραμμή παραβολή αυτών.

Η εν λόγω διάταξη μπορεί να εξυπηρετήσει έως 71 σκάφη διαφόρων κατηγοριών σύμφωνα με την κάτωθι κατανομή:

Η εν λόγω διάταξη μπορεί να εξυπηρετήσει έως 71 σκάφη διαφόρων κατηγοριών σύμφωνα με την κάτωθι κατανομή: κατηγορία I II III IV V Σύνολο
Μήκος (m) L≤8 μ 8≤ L ≤10 μ 10≤ L ≤12 μ 12≤ L ≤15 μ 15≤ L ≤20 μ 93
Αριθμός σκαφών 1 21 34 33 4

 

Ως και στις δυο προηγούμενες διατάξεις, κατά μήκος των υφιστάμενων κρηπιδωμάτων που εκτείνονται νοτίως της υφιστάμενης ράμπας των Ε/Γ-Ο/Γ προβλέπεται η εγκατάσταση εξοπλισμου πρόσδεσης σκαφών και Η/Μ παροχών και εξυπηρετήσεων (pillars, φωτισμός κ.α.)

Στην χερσαία ζώνη του καταφυγίου προβλέπεται να κατασκευαστεί κτίριο επιφανείας 50τ.μ στο οποίο θα στεγαστούν χώροι υγιεινής, ενδιαίτησης διοίκησης και αποθήκες.

0 Shares

Σχετικά άρθρα

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 8 Μαρτίου η πρώτη εκδήλωση του Συλλόγου Γυναικών Μεγανησίου η «Ηλακάτη»

Γυναίκα σύμβολο, αλλά τι σύμβολο; Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 8 Μαρτίου η πρώτη εκδήλωση του Συλλόγου Γυναικών Μεγανησίου η […]

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Verified by MonsterInsights