Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
21 Απριλίου 2024

Νόμιμες για δουλειά για ένα τρίμηνο οι βιντζότρατες του Μεγανησίου

Με απόφαση της ΠΕ Λευκάδας

Κανονικά από 1 Οκτωβρίου  και για ένα τρίμηνο,  έως 31/12/2017  βγαίνουν για δουλειά οι  βιντζότρατες  του νησιού. Όπως διευκρινίζεται στις άδειες που βρίσκονται στα χέρια των ενδιαφερομένων:

2. Η άδεια αλίευσης χορηγείται για την άσκηση αλιευτικής δραστηριότητας:

στις  ακτές  Λευκάδας,Αιτωλοκαρνανίας και Ιθάκης

3. Η άδεια αλίευσης θα ισχύει για την περίοδο από 1/10/2017 έως και τις 31/12/2017 ή μέχρι την

ημερομηνία ανάκλησής της, κατόπιν σχετικής απόφασης του ΥΠΑΑΤ, όταν η παρακολούθηση των

αποθεμάτων καταδεικνύει ότι η κατάστασή τους είναι δυσμενέστερη των σημείων αναφοράς που έχουν

καθοριστεί στην αριθμ. 6719/146097/29-12-2016 (Β’4348) Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής

Ανάπτυξης & Τροφίμων.

4. Η «άδεια αλίευσης με γρίπο που σύρεται από σκάφος ή βιντζότρατα (SB) χορηγείται για το

συγκεκριμένο σκάφος και πλοιοκτήτη και δεν μεταβιβάζεται. Σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων

του σκάφους πλοιοκτήτη η παρούσα «άδεια αλίευσης με γρίπο που σύρεται από σκάφος ή

βιντζότρατα (SB) δύναται να τροποποιηθεί αναλόγως

5. Κατά την διάρκεια ισχύος της άδειας αλίευσης δεν αναστέλλεται η χρησιμοποίηση του σκάφους για την

αλιεία άλλων ειδών, τηρουμένων όλων των λοιπών γενικών ή ειδικών διατάξεων ρύθμισης της αλιείας

και χρησιμοποίησηςαλιευτικών εργαλείων.

6. Ο πλοιοκτήτης οφείλει να μεριμνήσει για την εγκατάσταση και λειτουργία της συσκευής δορυφορικής

παρακολούθησης (VMS) και της συσκευής ηλεκτρονικής καταχώρησης και καταγραφής δεδομένων

(ERS) πριν την έκδοση της άδειας αλίευσης.

7. Ο πλοιοκτήτης υποχρεούται:

• Να μεριμνήσει πριν την έναρξη διενέργειας αλιείας για την καταχώρηση, από την αρμόδια

Λιμενική Αρχή της άδειας αλίευσης στο έντυπο της αλιευτικής άδειας του σκάφους.

• Να υποβάλει Ηλεκτρονικό Ημερολόγιο Αλιείας (πριν τον κατάπλου για τα μονοήμερα ταξίδια)

και )ήλωση εκφόρτωσης (έως 24 ώρες μετά την εκφόρτωση) μέσω της εφαρμογής ΟΣΠΑ.

• Να καταγράφει και να υποβάλει ηλεκτρονικά, στοιχεία για τυχαίες συλλήψεις προστατευόμενων

ειδών (θαλάσσιες χελώνες, καρχαρίες, θαλασσοπούλια κλπ), μέσω της εφαρμογής ΟΣΠΑ.

• Να διαθέτει τον απαιτούμενο εξοπλισμό και να φέρει την απαιτούμενη σήμανση σκάφους και

εργαλείου.

• Να παρέχει στη διοίκηση όλα τα απαιτούμενα στοιχεία προκειμένου να εξασφαλιστεί η

απαιτούμενη παρακολούθηση της αλιευτικής δραστηριότητας στις συγκεκριμένες ζώνες, που θα

επιστρέψει την αντίστοιχη επιστημονική αξιολόγηση της διενεργούμενης αλιείας.

8. Το χρησιμοποιούμενο εργαλείο θα έχει άνοιγμα ματιού του διχτυού 16 mm (χιλιοστά) σύμφωνα με την

εθνική νομοθεσία.

9. Το μήκος του σχοινιού της ρυμούλκησης δεν ξεπερνά τα 700 μέτρα σε κάθε πλευρά.

10. Η αλιεία απαγορεύεται απολύτως στις περιοχές που περιλαμβάνουν βυθούς με θαλάσσια βλάστηση, ιδίως

«λιβάδια» Ποσειδωνίας (Posidonia oceanica).

11. Η αλιεία με γρίπο που σύρεται από σκάφος δεν συνδυάζεται με άλλο τύπο εργαλείου κατά την διάρκεια μιας

ημέρας. Αν το σκάφος που διαθέτει άδεια αλίευσης με «γρίπο που σύρεται από σκάφος» πρόκειται να

επιδοθεί και σε άλλη αλιευτική δραστηριότητα, το συγκεκριμένο αλιευτικό εργαλείο αφαιρείται από το

σκάφος.

12. Η αλιεία με γρίπο που σύρεται από σκάφος απαγορεύεται απολύτως σε όλη την επικράτεια από 1η Απριλίου

μέχρι και την 30η Σεπτεμβρίου κάθε έτους.

13. Η αλιεία ακολουθεί τις ισχύουσες από την Εθνική νομοθεσία επιπρόσθετες μόνιμες και εποχιακές τοπικές

και χρονικές απαγορεύσεις.

0 Shares

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Verified by MonsterInsights