Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
20 Νοεμβρίου 2019

Εγκύκλιος για το ύψος των συμβάσεων των ΟΤΑ με ιδιώτες

Στις 60.000 χωρίς ΦΠΑ διαμορφώνεται το μέγιστο ύψος δημόσιας σύμβασης έργου με πρόχειρο διαγωνισμό που μπορούν να συνάπτουν οι ΟΤΑ Α΄ βαθμού, ενώ 20.000 ευρώ είναι το όριο για την απευθείας ανάθεση, σύμφωνα με νέα διευκρινιστική εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών. Δείτε την οδηγία σχετικά «με την αναπροσαρμογή των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ.1 του Ν.2362/1995 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων των Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού»:

«Όπως είναι γνωστό με τα ανωτέρω σχετικά έγγραφά μας σας γνωρίσαμε ότι στο ΦΕΚ 1291 Β’/11-8-2010 δημοσιεύθηκε η αρ.35130/739/9-8-2010 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με την οποία αυξάνονται τα χρηματικά ποσά του άρθρου 83 παρ.1 του Ν.2362/1995 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων, που ισχύουν για το Δημόσιο.

»Επειδή με αφορμή τα ανωτέρω περιήλθαν στην υπηρεσία μας πληθώρα ερωτημάτων σχετικά με τα ισχύοντα σήμερα νέα χρηματικά όρια προϋπολογισμού δημόσιων συμβάσεων με απευθείας ανάθεση και συνοπτική διαδικασία (πρόχειρο διαγωνισμό) έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, που εφαρμόζονται από τους ΟΤΑ α’ βαθμού, σας γνωρίζουμε τα εξής:

»Mε τη παραπάνω απόφαση, καθώς και την υπουργική απόφαση που εκδίδεται κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 του Ν.2286/1995 (ΦΕΚ 19 Α’) αναπροσαρμόζονται ορισμένα από τα ανωτέρω χρηματικά όρια των συμβάσεων, που διενεργούνται από τους ΟΤΑ α’ βαθμού.

»Ειδικότερα για την περίπτωση σύναψης σύμβασης δημοσίου έργου με απευθείας ανάθεση για την εκτέλεση μικρών έργων ή εργασιών συντήρησης έργων εφαρμόζονται τα όρια που ισχύουν με την απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. αρ.ΕΔ2α/04/40/Φ.Ν.294/28.3.1986 ΦΕΚ 137Β’, όπως τροποποιήθηκε με την αρ. Δ17α/7/96/Φ.Ν.294/27.8.1992 ΦΕΚ 547Β’ όμοια. Επί του προκειμένου με βάση τις προαναφερθείσες αποφάσεις το χρηματικό όριο μέχρι του οποίου μπορεί να ανατεθεί απευθείας η εκτέλεση μικρών έργων ή εργασιών συντήρησης έργων Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού είναι για μεν τους Δήμους Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης 14.673,51 ευρώ (ισόποσο 5.000.000 δρχ.), για τους υπόλοιπους Δήμους της χώρας 10.271,46 ευρώ (ισόποσο 3.500.000 δρχ.) και για όλες τις Κοινότητες 5.869,41 ευρώ (ισόποσο 2.000.000 δρχ.). Για ηλεκτρομηχανολογικά έργα τα παραπάνω ποσά μειώνονται στο μισό. Στα ποσά αυτά δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 13 του Ν.2130/1993 (ΦΕΚ 62 Α’).

»Για την περίπτωση σύναψης δημόσιας σύμβασης έργου με συνοπτική διαδικασία (πρόχειρος διαγωνισμός) η οποία διενεργείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 29 παρ.1 του Ν.3669/2008 (ΦΕΚ 116 Α’) θα εφαρμόζεται η ανωτέρω απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και συνεπώς το νέο χρηματικό όριο διαμορφώνεται στα 60.000¤ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

»Όσον αφορά στη περίπτωση διενέργειας δημόσιας σύμβασης προμήθειας με συνοπτικές διαδικασίες (πρόχειρος διαγωνισμός), μετά την έκδοση της αρ.Π1/3305/3-11- 2010 (ΦΕΚ 1789 Β’/12-11-2010) απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας το ισχύον χρηματικό όριο διαμορφώνεται στο ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ χωρίς ΦΠΑ, κατά κωδικό αριθμό είδους αυτών (του αρχείου ειδών του Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών).

»Η διενέργεια δημόσιας σύμβασης προμήθειας με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης πραγματοποιείται όταν η προϋπολογιζόμενη δαπάνη της προμήθειας δεν υπερβαίνει το όριο που καθορίζεται με την αρ.27319/18-7-2002 (ΦΕΚ 945 Β’/24-7-2002) Κοινή Απόφαση των Υπουργών ΕΣ.Δ.Δ.Α και Ανάπτυξης, το οποίο έχει διαμορφωθεί σήμερα σε δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ με Φ.Π.Α., κατά κωδικό αριθμό είδους αυτών (του αρχείου ειδών του Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών). Το εν λόγω χρηματικό όριο παραμένει ως έχει μέχρι την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης, που προβλέπεται στη περίπτωση VΙΙΙ της παραγράφου 13 του άρθρου 2 του Ν.2286/1995 (ΦΕΚ 19 Α’), όπως αυτή συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του Ν.2503/1997 (ΦΕΚ 107 Α’).

»Για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών εκτός του πεδίου του ν.3316/2005 σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ.9 και 10 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α’) τα νέα χρηματικά όρια διαμορφώνονται σε 60.000 ευρώ για τη περίπτωση πρόχειρου διαγωνισμού και σε 20.000 ευρώ για απευθείας ανάθεση. Στα ποσά αυτά δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

»Για υπηρεσίες του πεδίου εφαρμογής του Ν.3316/2005 (μελέτες και παροχή υπηρεσιών) τα ισχύοντα σήμερα χρηματικά όρια, όπως αυτά καθορίζονται από τις διατάξεις του Ν.3316/2005 και του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114 Α’) δεν υφίσταται καμία τροποποίηση.

»Σε οποιαδήποτε περίπτωση τροποποίησης των ανωτέρω Υπουργικών Αποφάσεων θα σας ενημερώσουμε άμεσα.

»Παρακαλούμε να κοινοποιήσετε το παρόν το ταχύτερο δυνατό στις υπηρεσίες σας οι οποίες ασχολούνται με τα ζητήματα αυτά, καθώς και στους ΟΤΑ α’ βαθμού για ενημέρωση και εφαρμογή».

Το Ν.2632/1995 μαζί με διευκρινήσεις, ΠΔ κλπ (ΚΩΝ/ΝΟΣ ΛΑΓΟΥΔΗΣ)  μπορείτε να τον κατεβάσετε εδώ. (docman.gr).

ΠΗΓΗ: aftodioikisi.gr

0 Shares

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *