Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
13 Ιουλίου 2024

Σε διαβούλευση το σχέδιο του δήμου Λευκάδας για τον τουρισμό

Η Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης και προβολής του Δήμου Λευκάδας

συνέταξε σχέδιο για την τουριστική ανάπτυξη και προστασία της γεωγραφικής ενότητας των νησιών της Λευκάδας και αποφάσισε να δοθεί στη δημοσιότητα και να αναπτυχθεί δημόσιος διάλογος ώστε να καταλήξουμε σε ένα μακροχρόνιο πρόγραμμα τουριστικής ανάπτυξης .

Παρακαλούμε οι όποιες προτάσεις, επισημάνσεις, διορθώσεις ή προσθήκες να αποστέλλονται γραπτώς στο Δήμο Λευκάδας (υπόψη προέδρου Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής κ. Γεωργάκη Γεώργιου ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://www.lefkada.gov.gr).

Θεωρούμε ότι αποτελεί υποχρέωση όλων των φορέων, αρχών και πολιτών, η συμμετοχή τους στην προσπάθεια του Δήμου για την εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδιασμού για την τουριστική ανάπτυξη και προστασία της γεωγραφικής ενότητας των νησιών της Λευκάδας.

Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την  31-05-2015

Ο Πρόεδρος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Με δεδομένο ότι ο τουρισμός, ο πλέον αναπτυσσόμενος τομέας της ελληνικής οικονομίας, αποτελεί τη βασική πηγή εισοδήματος για τους κατοίκους της Λευκάδας, η εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδιασμού ανάπτυξης αποτελεί πρώτη προτεραιότητα για τον Δήμο μας. Οφείλουμε να προστατεύσουμε και να αναδείξουμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του τόπου, να αντιμετωπίσουμε τα χρόνια προβλήματα και τις παθογένειες που προκάλεσε η απουσία συγκροτημένου σχεδίου τουριστικής- οικονομικής ανάπτυξης, με στόχο να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις που θέτει η νέα εποχή. Αντιμετωπίζουμε ως αναπόσπαστο κομμάτι της τουριστικής ανάπτυξης την προστασία του περιβάλλοντος και του ιδιαίτερου φυσικού κάλλους των νησιών μας, που αποτελούν, άλλωστε, την αιτία προσέλκυσης επισκεπτών, την αιτία για όποια συζήτηση περί τουρισμού.

Η εκπόνηση στρατηγικού σχεδιασμού, με άξονες άμεσης, μεσοπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης προτεραιότητας, με όραμα για το μέλλον και εξειδικευμένο σχέδιο για άμεσες παρεμβάσεις, δεν μπορεί παρά να είναι αποτέλεσμα μιας εκτεταμένης διαβούλευσης τοπικών φορέων, αρχών και πολιτών. Θέτουμε το πλαίσιο της συζήτησης με συγκεκριμένες δράσεις/ έργα και είμαστε αποφασισμένοι να προχωρήσουμε ακόμα πιο άμεσα σε διαρθρωτικές αλλαγές και βελτιωτικές παρεμβάσεις που θα αποτελέσουν μια νέα αφετηρία για τη Λευκάδα.

Νέα αρχή με… αρχές:

 • Στη θέση του αποσπασματικού και ελλειμματικού -αν όχι πλήρως απόντα- σχεδιασμού, διασφαλίζουμε τη βιωσιμότητα και αειφορία του τουριστικού συστήματος, το οποίο είναι άρρηκτα δεμένο με το κοινωνικό και φυσικό περιβάλλον.
 •  Αντιστρέφουμε τον μονοδιάστατο χαρακτήρα του τουριστικού μας προϊόντος (ήλιος, θάλασσα) που έχοντας αντικειμενικά έντονα χαρακτηριστικά εποχικότητας οδηγεί την τουριστική δραστηριότητα σε χωρική και χρονική υπερσυγκέντρωση.

  ̶   Δίνουμε απόλυτη προτεραιότητα στη στρατηγική της ήπιας τουριστικής ανάπτυξης με υποδομές ανάλογης κλίμακας που αρμόζουν στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον και στα μεγέθη του νησιού μας. Απορρίπτουμε εκ προοιμίου τη μαζική ανάπτυξη των σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων και τη λογική του all inclusive.

 • Αναδεικνύουμε τη μοναδικότητα και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Λευκάδας, στοχεύοντας στην προσέλκυση νέων ομάδων επισκεπτών απευθυνόμενοι σε νέες αγορές, με κριτήριο τον «ποιοτικότερο» τουρισμό  και την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου. Στρέφουμε την προσοχή μας στις ειδικές και εναλλακτικές μορφές τουρισμού.

  Ποιοτικός τουρισμός: πολυθεματικός, οικονομικά αποδοτικότερος, απευθύνεται σε  κοινό με υψηλές απαιτήσεις και δεν αρκείται στο μοντέλο «ήλιος – θάλασσα».

 • Προωθούμε την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα, με διασύνδεση της παραγωγής με την μεταποίηση, αλλά και με τον τριτογενή τομέα. Δίνουμε έμφαση στα τοπικά προϊόντα ως στοιχείο της παραγωγικής και πολιτιστικής ταυτότητας του τόπου Δίνουμε έμφαση στα ελληνικά και στα βιολογικά προϊόντα, Προωθούμε τα  λευκαδίτικα προϊόντα και τα τοπικά προϊόντα ΠΟΠ  .
 • Επενδύουμε στην εκπαίδευση και κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού. Προστατεύουμε τον ανθρώπινο παράγοντα και την σταθερή απασχόληση.
 • Προστατεύουμε και αναδεικνύουμε τις παραδόσεις και τον λαϊκό πολιτισμό μας. Οικοδομούμε νέα σχέση των ανθρώπων με το περιβάλλον, αλλά και με τον δημόσιο και κοινωνικό χώρο
 •  
 • Λίγα λόγια για τη σημερινή κατάσταση 

  Τα τελευταία χρόνια, μεσούσης της οικονομικής κρίσης, το νησί είναι αντιμέτωπο με μεγάλα ελλείμματα στον τομέα των βασικών έργων υποδομών, ενώ είναι πλέον ορατά τα αποτελέσματα της απουσίας οργάνωσης και σχεδίου για την προφύλαξή του από τις επιπτώσεις του τουρισμού. Τοπία έχουν κακοποιηθεί από την άναρχη δόμηση, αποτέλεσμα της απουσίας ή καθυστέρησης Σχεδίων Πόλης και Οικισμών, Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου, Προστατευόμενων Τοπίων, Ειδικών Χωροταξικών κοκ. Στην ουσία, παρά το γεγονός ότι κατακλύζει τη δημόσια συζήτηση η ανάγκη για επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, η εποχικότητα του τουρισμού περιορίζεται στους δύο μήνες. Δεν πρέπει να παραβλέψουμε πως παρά το αίτημα για προσέλκυση ποιοτικού τουρισμού, το επίπεδο τουριστικής εκπαίδευσης παραμένει σε εξαιρετικά χαμηλό σημείο. Εντοπίζονται, επίσης, έλλειψη σύνδεσης των τοπικών προϊόντων με τον Τουρισμό και μια σειρά αδυναμιών στον τρόπο οργάνωσης παραλιών, λιμανιών, της πόλης και των τουριστικών, κυρίως, προορισμών.

  Ωστόσο, υπάρχει πληθώρα παραδειγμάτων γειτονικών μεσογειακών κρατών που κατάφεραν να πείσουν για τη μοναδικότητα των προορισμών τους, στηριζόμενα σε μοντέλα οργάνωσης και προγραμματισμού που εκπονήθηκαν από κεντρικά και περιφερειακά όργανα διοίκησης. Παραδείγματα περιφερειών που κατόρθωσαν να αντιμετωπίσουν τα δικά τους σφάλματα, με πνεύμα συνεργασίας για το κοινό συμφέρον, με τους κατοίκους, όπως επίσης, με επιχειρήσεις, συνεταιρισμούς, επιμελητήρια, συλλόγους, ιδρύματα, κοινωνικούς φορείς.

  Στα αχνάρια αυτά θα κινηθεί η Λευκάδα, αξιοποιώντας κάθε παράδειγμα καλής πρακτικής, με προσαρμογή, προφανώς, στις ειδικές συνθήκες και ανάγκες του τόπου μας. Ζητούμενο είναι να αξιοποιήσουμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα, να αντιστρέψουμε την άναρχη εικόνα μέσα από εκτεταμένες συνέργειες του συνόλου της τοπικής κοινωνίας και να υπερβούμε μέσα από μελετημένες κινήσεις την υστέρηση στις παρεχόμενες υπηρεσίες και τις υποδομές.

   

  Σταχυολογούμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα:

 • η εύκολη πρόσβαση από ξηράς,
 • οι μοναδικού φυσικού κάλλους παραλίες
 • οι κατάλληλες συνθήκες για ιστιοπλοΐα και αθλητικό τουρισμό
 • το νησιωτικό σύμπλεγμα που συνθέτουν τα Πριγκηπονήσια και οι πανέμορφοι προορισμοί του Κάλαμου, Καστού και Μεγανησίου
 • η εντυπωσιακή είσοδος με το ενετικό κάστρο της Αγίας Μαύρας, τις λιμνοθάλασσες και τη Γύρα.
 • τα σημεία ιδιαίτερου ενδιαφέροντος με περιβαλλοντικό ή μνημειακό χαρακτήρα, ανάμεσά τους: Ακρωτήριο Λευκάτα, Φαράγγι Mέλισσας, Αλυκές Αλεξάνδρου, Σκάροι, Καταρράκτες Δημοσσαρίου, Βόλτοι Εγκλουβής, Κόλπος Βλυχού, περιοχές Natura
 •  η σειρά αξιόλογων παραδοσιακών οικισμών, παραθαλάσσιων/ ορεινών
 •  η ορεινή Λευκάδα με το κατά πολύ άθικτο περιβαλλοντικό της κεφάλαιο
 • το πολιτιστικό κεφάλαιο, με τις πολυετείς γιορτές και τα σωματεία
 • τα ιστορικά μνημεία, τα αρχαία ευρήματα, αλλά και η μυθολογία.

   

  Ενότητες έργων/ δράσεων για την τουριστική ανάπτυξη

   

  Α. Μaster plan για τον Τουρισμό

  Λευκάδα, τόπος συνάντησης ανθρώπων, εποχών, πολιτισμών

  Στόχος μας είναι μια ριζικά νέα αντίληψη περί τουρισμού, μακριά από τη λογική της υπερεκμετάλλευσης του τόπου. Μια νέα αντίληψη στην οποία ο τουρίστας μετατρέπεται από πελάτης σε φιλοξενούμενο που επισκέπτεται το νησί για να γνωρίσει τις ιδιαιτερότητες και τους ανθρώπους του, να ξεναγηθεί στο παρόν και το παρελθόν της “Ομηρικής Ιθάκης”, να γευτεί τους καρπούς του, αλλά και να μεταφέρει από τη δική του μεριά τις συνήθειες, τα ήθη και τα έθιμα του τόπου του. Αναδεικνύουμε, λοιπόν, τη Λευκάδα σε τόπο συνάντησης ανθρώπων (ντόπιων – Ελλήνων και ξένων επισκεπτών), εποχών (αρχαιολογία/ μυθολογία, νεότερη και σύγχρονη ιστορία, μέλλον) και πολιτισμών (λαϊκή παράδοση, σύγχρονη δημιουργία, κουλτούρα που φέρουν οι επισκέπτες). Μετατρέπουμε τη Λευκάδα σε εμπειρία άμεσης επαφής και αλληλεπίδρασης ανθρώπων, σε μια εμπειρία σχέσης με το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον που ανατρέπει τη μέχρι σήμερα «υπερκατανάλωση» του τόπου, από ντόπιους και τουρίστες, και τη μέχρι σήμερα κυριαρχία της στείρας οικονομικής συνδιαλλαγής στις μεταξύ τους σχέσεις.

  Όπως προαναφέρθηκε, ένας ολοκληρωμένος στρατηγικός σχεδιασμός δεν μπορεί παρά να είναι προϊόν διαβούλευσης ολόκληρης της κοινωνίας της Λευκάδας, καθώς το στοίχημα της νέας εποχής θα κερδηθεί μονάχα μέσα από τη συνεργασία και την πεποίθηση της κοινότητας των συμφερόντων. Παράλληλα και με την βοήθεια ειδικών προχωράμε στην εκπόνηση master plan για τον Τουρισμό που μέσα από τη λεπτομερή και τεκμηριωμένη καταγραφή των προβλημάτων, των συγκριτικών πλεονεκτημάτων και προκλήσεων, θα εξειδικεύει το γενικό όραμα σε μετρήσιμους στόχους. Επιπλέον, αξιοποιούμε τη διαδικασία εκπόνησης του πενταετούς επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου, θέτοντας τους άμεσους και μεσοπρόθεσμους στόχους αντιστοιχώντας τους στις δυνατότητες χρηματοδότησης της επόμενης περιόδου.

   

  ΄Αμεσες ενέργειες:

  – έναρξη διαβούλευσης για τον στρατηγικό σχεδιασμό

  – εξειδικευμένο master plan στην κατεύθυνση των αποτελεσμάτων της διαβούλευσης

  – αξιοποίηση του επιχειρησιακού προγράμματος για την αναζήτηση κάθε χρηματοδοτικής πηγής

  Β.  Φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον

  Θέτουμε ως πρώτη προτεραιότητα την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, ως τη  μόνη δικλείδα ασφαλείας για οποιαδήποτε συζήτηση περί τουριστικής ανάπτυξης σε βάθος χρόνου. Σεβόμαστε την πόλη και τους οικισμούς μας, προωθούμε μια νέα κουλτούρα στη σχέση του ανθρώπου με τον τόπο του συνολικά.

   

 1. Χωροταξικός σχεδιασμός με:
 • Θέσπιση ζωνών χρήσης γης,
 • Ολοκλήρωση σχεδίων πόλης
 • Ορισμό προστατευόμενων περιοχών – τοπίων:

  με θέσπιση όρων δράσεων για ανάπτυξη και προστασία (Χερσόνησος Λευκάτα, Οροπέδιο Αλέξανδρου -Πλατυστόμων – Βαυκερής, χερσόνησος Γενίου, Οροπέδιο Εγκλουβής- Δυτικές Ακτές, νησιά Κάλαμος-Καστός, Προστασία ενιαίων οικοσυστημάτων, Γύρα, Υγροβιότοποι, Σκάροι, Αλυκές. Συνέργεια με τον Δήμο Μεγανησίου.)

   

 1.  Νέα κατηγοριοποίηση των οικισμών της Λευκάδας

  Κήρυξη των παρακάτω οικισμών σε παραδοσιακούς -διατηρητέους με ακόλουθη αλλαγή των όρων δόμησης: Δρυμώνας, Εξάνθεια, Αθάνι, Σφακιώτες, Καρυά, Πηγαδησάνοι, Αλέξανδρος, Πλατύστομα, Κολυβάτα, Βαυκερή, Εγκλουβή, Νεοχώρι, Βλυχό, Φτερνό, Κατοχώρι, Πόρος, Βουρνικάς, Σύβρος, Κοντάραινα, Εύγηρος, Κατούνα, Κάλαμος, Καστός.

   

 2. Παρεμβάσεις για τον δημόσιο χώρο
 • Συνολική αποκατάσταση των κοινόχρηστων χώρων. Ήδη έχουν θεσπιστεί κανονισμός χρήσης παραχωρούμενων κοινόχρηστων χώρων και κανονισμός προβολής ιδεών και υπαίθριας διαφήμισης και οι οποίοι πρέπει να εφαρμοστούν και τηρηθούν· έχει αρχίσει η απομάκρυνση των παράνομων πινακίδων ·έχουν προχωρήσει οριοθετήσεις κοινόχρηστων χώρων (Νυδρί, Βασιλική κ.ά.)
 • Προστασία του φυσικού κάλλους και εξασφάλιση της ελεύθερης πρόσβασης στις παραλίες με θέσπιση όρων χορήγησης αδειών για ξαπλώστρες και ομπρέλες.
 • Φωτισμός μνημείων και κεντρικών χώρων σε όλους τους οικισμούς.
 • Ανακατασκευές -αποκαταστάσεις όψεων κεντρικών δρόμων.
 • Έγκριση από την αρχιτεκτονική επιτροπή του Δήμου στην χρήση τεντών, στα πλαίσια των πινακίδων, στην εφαρμογή ή αλλαγή των όψεων και των χρωματισμών των κτιρίων

 

4. Προστασία και ανάδειξη της παλιάς πόλης Λευκάδας

 

 • Ανάπλαση παραλίας Λευκάδας. Αξιοποίηση υπαρχουσών μελετών.
 • Εφαρμογή του κανονισμού κοινόχρηστων χώρων. Ήδη έχει απελευθερωθεί η πλατεία στην αρχή της αγοράς και προχωρά η ανάπλασή της. Ήδη έχει οριοθετηθεί ο χώρος της κεντρικής πλατείας. Ήδη έχει απομακρυνθεί το περίπτερο μπροστά από την εκκλησία του Άγιου Σπυρίδωνα και αποκαθίσταται το σημείο.
 • Αισθητικές παρεμβάσεις για την ανάδειξη κτηρίων ιδιαίτερου ενδιαφέροντος και ανακαίνιση της οικίας Ζαμπελίων και άλλων κτιρίων. Ήδη εκτελείται η αναστήλωση του σπιτιού του Α. Σικελιανού. Διασύνδεση των σημείων ενδιαφέροντος της πόλης.
 • Κατάργηση των φωτεινών επιγραφών και θέσπιση συγκεκριμένων προτύπων στο ιστορικό κέντρο της Λευκάδας.
 • Αισθητική αναβάθμιση των κτηρίων της κεντρικής αγοράς.
 • Ανάπλαση πλατειών, τοποθέτηση κιόσκι στην πλατεία Μαρκά.
 • Απομάκρυνση των αυτοκινήτων, οριστική αντιμετώπιση των παράνομων παρκαρισμάτων, αντιμετώπιση της ηχορύπανσης.
 • Δημιουργία περιπατητικού δρόμου και ποδηλατοδρόμου στις όχθες της λιμνοθάλασσας.
 • Βελτίωση της εικόνας των υπαρχόντων χώρων στάθμευσης.
 • Υπογειοποίηση του δικτύου της ΔΕΗ σε τμήματα της παλιάς πόλης.

 

Γ. Ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού

Αντιμετωπίζουμε την περιορισμένη εποχικότητα και την κατασπατάληση πόρων, αναπτύσσοντας ειδικές μορφές τουρισμού. Με σεβασμό στον τόπο, την παράδοση, τον πολιτισμό, μετατρέπουμε τη Λευκάδα σε τόπο συνάντησης, ανατρέπουμε την αντίληψη του τουρίστα- πελάτη, προσελκύοντας επισκέπτες- φιλοξενούμενους μπολιάζοντας διαφορετικούς πολιτισμούς και κουλτούρες. Αξιοποιούμε τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα για την ανάπτυξη θαλάσσιου, αθλητικού, γαστρονομικού, περιηγητικού τουρισμού. Αναδεικνύουμε τις “κρυφές” ομορφιές της ορεινής Λευκάδας μέσα από την ανάπτυξη αγροτουρισμού και φυσιολατρικού τουρισμού και αξιοποιούμε το γεγονός ότι παραμένει άθικτο το περιβαλλοντικός της κεφάλαιο για να προωθήσουμε  εναλλακτικό μοντέλο αξιοβίωτης ανάπτυξης.

 

 1. Ενδυνάμωση του θαλάσσιου τουρισμού
  • Ολοκλήρωση των έργων της αμμόγλωσσας και της διάνοιξης του διαύλου.
  • Ολοκλήρωση της μελέτης για την αντιμετώπιση του φαινομένου αποσάθρωσης των δυτικών παραλιών. – Μεταφορά της άμμου της αμμόγλωσσας στις παραλίες όπου υπάρχει άμεση ανάγκη.
  • Δημιουργία δικτύου λιμανιών στις ανατολικές ακτές: μαρίνα σκαφών αναψυχής στο τέλος του όρμου του Βλυχού- τουριστικό αγκυροβόλι Βασιλικής- λιμάνια που ανήκουν στο δημοτικό λιμενικό ταμείο. Κατασκευή προβλήτας μικρού κρουαζιερόπλοιου για ελλιμενισμό στο Νυδρί (σχέδιο f) –σύμφωνα με την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.
  • Έλεγχος της θαλάσσιας ρύπανσης από τα οχηματαγωγά πλοία και όποιες άλλες πηγές, απομάκρυνση του κινδύνου δημιουργίας οικοπέδων εξόρυξης υδρογονανθράκων – πετρελαίων στην περίμετρο των νησιών.
  • Προώθηση της ιστιοπλοΐας για τους μήνες Απρίλη και Νοέμβρη, λόγω των εξαιρετικών καιρικών συνθηκών.

 

 1. Ανάπτυξη πολιτιστικού τουρισμού

Προστασία & ανάδειξη μνημείων καιχάραξη διαδρομών πολιτισμού:Εκπαιδευτικές περιηγήσεις, θεατρικές παραστάσεις, φεστιβάλ, χάραξη διαδρομών σε εκκλησίες, μοναστήρια, μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, ενετικό κάστρο, βιβλιοθήκες, αναστήλωση κτηρίων ιστορικών προσωπικοτήτων της Λευκάδας, αναστήλωση οικιστικών συνόλων, και μνημείων της φύσης.

 

 • Καταγραφή και προβολή όλων των θεωριών/μελετών της Λευκάδας ως Ομηρικής Ιθάκης. Ανάδειξη του ανασκαφικού έργου στο Νυδρί.
 • Αναβάθμιση και ανανέωση του θεσμού των Γιορτών Λόγου και Τέχνης σαφώς ανανεωμένου με αναβάθμιση του πολιτιστικού περιεχομένου και των περιόδων διεξαγωγής.
 • Αναβάθμιση και ανανέωση του περιεχομένου του Φεστιβάλ Φολκλόρ
 • Καθιέρωση νέων θεσμών για την προβολή της μουσικής μας κουλτούρας.
 • Ανάδειξη του ενετικού κάστρου και των μικρών οχυρών, αποκατάσταση της τάφρου.
 • Δημιουργία θαλάσσιου περίπλου μέσω του δυτικού- κεντρικού- ανατολικού καναλιού της Λευκάδας.
 • Καταγραφή & ανάδειξη όλων των παραδοσιακών κατασκευών: Ανεμόμυλοι, Νερόμυλοι, Παλαιά ελαιοτριβεία, Βρύσες , Πηγάδια, Αλώνια, Βόλτοι Αγ. Δονάτου.
 • Αποπεράτωση του θεάτρου και δημιουργία θερινού λυομένου θεάτρου.
 • Δημιουργία επιστημονικής επιτροπής για την παράδοση με αντικείμενο τη μελέτη των ιστορικών, αρχιτεκτονικών στοιχείων της πόλης και των δημοτικών ή τοπικών κοινοτήτων.
 • Αναβίωση του παραδοσιακού παιχνιδιού Ταμπαλί.

   

 1. Ανάπτυξη αγροτουρισμού, φυσιολατρικού, γαστρονομικού, περιηγητικού  & τουρισμού παρατήρησης:

Η εμπειρία της Λευκάδας βασίζεται στη γνωριμία με τις ασχολίες, τα τοπικά προϊόντα, την παραδοσιακή κουζίνα, την καθημερινή ζωή των κατοίκων, τα αυθεντικά χαρακτηριστικά του χώρου και τη μοναδική φύση.

 

 • ‘Ήπια οικοτουριστική αξιοποίηση των ιχθυοτροφείων, παράλληλα με την παραγωγική σταθεροποίηση. Ήδη γίνεται επεξεργασίας σχετικής πρότασης, σε συνεργασία με το παν/μιο Ιωαννίνων για τη λ/θ Παλαιού Λευκάδας.
 • Δημιουργία οικοτουριστικού πάρκου στις Αλυκές Αλεξάνδρου με στοιχεία: ανάδειξη της παλιάς διαδικασίας παραγωγής/ οικολογικό πάρκο/ ήπιες αθλητικές εγκαταστάσεις.
 • Χάραξη- διάνοιξη δικτύου περιπατητικών διαδρομών (μονοπάτια) με βαθμούς δυσκολίας και ευρωπαϊκή πιστοποίηση.
 • Ανάδειξη του παραδοσιακού τρόπου ζωής με νέα οργάνωση των εκδηλώσεων βασισμένων στα προϊόντα που παράγονται σε διακριτές περιοχές όπως γιορτή φακής, ριγανάδας, σαρδέλας, κρασιού. Ανάδειξη και ενίσχυση των παραδοσιακών επαγγελμάτων μέσα από πρωτοβουλίες ανάπτυξης συνεργατικών σχημάτων για αργαλειοδουλεύτρες, κεντήστρες, μαραγκούς-τεχνίτες ξυλοπήκτων κατασκευών, στεγάδες, αγιογράφους και ξυλογλύπτες.
 • Μελέτες και κατασκευές δικτύου πεζοδρόμων σε όλους τους τουριστικούς οικισμούς (π.χ. Νυδρί, Βασιλική, Λευκάδα) αλλά και σε αρκετούς ορεινούς.
 • Μελέτη χάραξης και κατασκευή δικτύου ποδηλατοδρόμων και δημιουργία υπηρεσιών ενοικίασης.
 • Διαμόρφωση και σήμανση σημείων θέασης στο επαρχιακό δίκτυο (π.χ. Πόρος, Δρυμώνας, Εξάνθεια, Σύβοτα, Φρύνι, Τσουκαλάδες κλπ.).
 • Γαστρονομικός Τουρισμός: Για την ανάδειξη της ιδιαίτερης ταυτότητας των διαφόρων περιοχών μας. (Γευσιγνωσία, γαστρονομικά επιμορφωτικά προγράμματα, διασύνδεση με την γεωργική παραγωγή και την παραγωγή βιολογικών προϊόντων). Θέσπιση ετήσιων ειδικών βραβείων για τα καλύτερα τοπικά προϊόντα και υπηρεσίες που παρέχονται στη Λευκάδα και καθιέρωση σήματος αναγνώρισης για τον επαγγελματία και την ονομασία ποιότητας για το προϊόν.

 

 1. Τουρισμός περιπέτειας & αθλητισμού
 • Διοργάνωση αγώνων paraglide, wakeboard, kitesurf, windsurf, με σωστή οργάνωση των παραλιών, κανόνες ασφαλείας, διακριτά όρια και σεβασμό στους λουόμενους.
 • Προβολή και στήριξη ειδικών κατηγοριών δραστηριοτήτων και των τοποθεσιών όπου μπορούν να πραγματοποιηθούν όπως para- pente , mountain-bike, ορειβασία & ιππασία .
 • Διενέργεια αγώνων beach volley, αγώνων ορεινού ανωμάλου δρόμου, ιστιοπλοϊκών αγώνων όλων των κατηγοριών, προβολή του πετυχημένου θεσμού του ημιμαραθώνιου.
 • Εξέταση του χώρου του αποκατεστημένου ΧΑΔΑ δίπλα από την μαρίνα Λευκάδας για την δημιουργία γηπέδου Γκολφ.

   

 

Δ. Υποδομές

  1. Επίσπευση της λύσης για την είσοδο στο νησί με πλωτή ή υπέργεια γέφυρα. Ήδη έχει ληφθεί σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.

    

  2. Αεροδρόμιο Ακτίου

   Μετατροπή του στην κύρια πύλη εισόδου του τουριστικού ρεύματος στη Λευκάδα. Σύνδεση με την πρωτεύουσα και τις μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις με scheduled και low-cost flights. Περαιτέρω προώθηση της συνεργασίας των Δήμων Λευκάδας- Μεγανησίου, επαγγελματικών συλλόγων που ασχολούνται με τον τουρισμό, Εμπορικού Επιμελητηρίου Λευκάδας και Επιμελητηρίων των περιοχών που εξυπηρετούνται από το αεροδρόμιο (Πρέβεζας, Ιωαννίνων, Άρτας, Θεσπρωτίας, Αιτωλοακαρνανίας), για το άνοιγμα του αεροδρομίου σε όλες τις πτήσεις και διασφάλιση του δημόσιου χαρακτήρα του.

    

  3. Σύνδεση της Λευκάδας με υδροπλάνα

   Επιτάχυνση των ενεργειών για τη δημιουργία υδατοδρομίων. Ήδη έχει πραγματοποιηθεί σύσκεψη για το θέμα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

    

   4. Βελτίωση του οδικού δικτύου

 • Με συντηρήσεις και νέους τάπητες, διαγραμμίσεις ,πινακίδες, σημειακές διαπλατύνσεις τοποθέτηση guard-rail και προστασία από τις κατολισθήσεις.
 • Διευθέτηση της κυκλοφορίας των οχημάτων σε κομβικά σημεία του δικτύου, με σχεδιασμό παρακάμψεων και άμεση τοποθέτηση φωτεινών σηματοδοτών (π.χ. παράκαμψη Καλαμιτσίου, περιφερειακός Βασιλικής.)
 • Η δημιουργία του εγκάρσιου άξονα πραγματοποιείται με βελτίωση του υπάρχοντος δικτύου, διαπλατύνσεις και διανοίξεις όπου δεν υπάρχει δρόμος.
 • Άμεση υλοποίηση των έργων του οδικού άξονα Λευκάδας- Αγίου Νικολάου, Βόνιτσας, Αμφιλοχίας, του Ακτίου- Αγ. Νικολάου και του Ακτίου- Βόνιτσας.
 • Ολοκλήρωση της Ιονίας Οδού.
 • Δημιουργία δημοτικής μονάδας συντήρησης του οδικού δικτύου, υπό την επίβλεψη των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου.

   

  5. Λιμάνια- Συγκοινωνίες

 • Mελέτη/ κατασκευή νέας μαρίνας στον κόλπο του Βλυχού,
 • Κατασκευή προβλήτας (f) στο Νυδρί
 • Ολοκλήρωση του αγκυροβολίου Βασιλικής.
 • Τοποθέτηση πλωτών εξεδρών και βελτιώσεις σε λιμάνια (π.χ. pillars, φωτισμός, γλίστρες κ.ά.)  Λευκάδας και Καλάμου.
 • Αποκατάσταση του λιμανιού Καστού.
 • Βελτίωση αλιευτικών καταφυγίων.
 • Βελτίωση και συγχρονισμός των δρομολογίων του ΚΤΕΛ με τακτική σύνδεση με το αεροδρόμιο σε πολύ τακτά ωράρια. Άμεση αναβάθμιση των στεγάστρων στις στάσεις και αναγραφή των δρομολογίων.

 

6. Εκπόνηση μελέτης φέρουσας ικανότητας, εξυπηρέτησης στα δίκτυα, στα οικιστικά σύνολα και στα ευαίσθητα τοπία:

 • Για τη δημιουργία προϋποθέσεων ομαλής εκτόνωσης- διευθέτησης του κυκλοφοριακού φόρτου ειδικά κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, την κατάδειξη των κατάλληλων χώρων στάθμευσης των οχημάτων και τη δημιουργία εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης & υγιεινής για τους επισκέπτες.

 

 • Στόχος η κυκλοφορία των οχημάτων γύρω από το ιστορικό κέντρο της Λευκάδας και τα κέντρα των οικισμών ώστε να πεζοδρομηθούν και να προβληθούν καταλλήλως. (Πχ. περιφερειακά παρκινγκ στην πόλη της Λευκάδας, Νυδριού, Βασιλικής και αστική τακτική συγκοινωνία για την μεταφορά σε κεντρικά σημεία.

 

 • Προώθηση άμεσων λύσεων για διακριτικούς χώρους στάθμευσης και εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης του κοινού στα ευαίσθητα τοπία. Υπό εξέταση οι αρμόζουσες ανταποδοτικές λύσεις (εκμισθώσεις χώρων με ανταποδοτικά τέλη στάθμευσης ,δημοτικοί εισπράκτορες). Παραλίες Πόρτο-Κατσίκι, Εγκρεμνοι, Αθάνι – Γιαλός, Κάθισμα κλπ.

 

 1. Απορρίμματα – Βιολογικοί Καθαρισμοί- Υδρεύσεις
 • Ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων με επιτάχυνση του έργου της ΜΟΠΑΚ και λειτουργία των σταθμών μεταφόρτωσης.
 • Αναβάθμιση του βιολογικού της πόλης σε τριτοβάθμιου και αλλαγή αποδέκτη.
 • Ολοκλήρωση των συνδέσεων για άμεση και καλύτερη λειτουργία του βιολογικού Ελλομένου.
 • Βιολογικοί καθαρισμοί σε σύνολα οικιστικών δικτύων.
 • Αξιοποίηση της μελέτης διαχείρισης υδάτινων πόρων του νησιού. Παρεμβάσεις για την ενίσχυση της υδροδότησης και αλλαγές μεγάλων τμημάτων του πεπαλαιωμένου δικτύου ύδρευσης.

 

 1. Στελέχωση του νοσοκομείου Λευκάδας, του Κ.Υ. Βασιλικής και των περιφερειακών ιατρείων.

 

ΣΤ. Υπηρεσίες & μέτρα διοικητικού χαρακτήρα

 

Λήψη μέτρων για:

 • Τουριστική προβολή του Δήμου Λευκάδας.

Άμεσες ενέργειες διαδικτυακής υποδομής (εν αναμονή της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Δήμου), με δεδομένο ότι η ζήτηση για τον ελληνικό τουρισμό προέρχεται σε μεγάλο βαθμό από τεχνολογικά – διαδικτυακά ανεπτυγμένες χώρες. Επίσης, ενέργειες διαφημιστικής προβολής, δημιουργία και παραγωγή ενημερωτικού υλικού. Στροφή στις νέες τουριστικές αγορές Κίνας και Ρωσίας. (2016-ετος Ρωσίας, αδελφοποιήσεις με κινέζικες μεγαλουπόλεις). Συνέργεια Δήμου με επαγγελματίες του Τουρισμού για αναβάθμιση της συμμετοχής σε επιλεγμένες διεθνείς εκθέσεις τουρισμού και θεματικές εκδηλώσεις του ΕΟΤ.

• Δημιουργία τεσσάρων ηλεκτρονικών πλατφορμών για την ενημέρωση των επισκεπτών.  Λευκάδα,  Νυδρί,  Βασιλική  Άγιος Νικήτας.

 

•   Συνεργασία τουρισμού – πολιτισμού με τους γειτνιάζοντες νομούς:

Προώθηση του τουριστικού προϊόντος της Λευκάδας, σε συνεργασία με τους γείτονες, μέσα από ένα πακέτο ανταγωνιστικό των μεγάλων ελληνικών προορισμών του Αιγαίου (αεροδρόμιο, Ενετικά μνημεία, κάστρα, εκκλησίες, μοναστήρια, μοναδικοί αρχαιολογικοί χώροι -Κασσώπη, Νικόπολη, Δωδώνη, Αχέροντας κλπ, αρχιτεκτονική συνόλων και πολυποίκιλη φύση- Ιδιαίτερα δε για τον από θαλάσσης οργανωμένο τουρισμό και την κρουαζιέρα.

 

 • Συνεργασία Δήμου και τουριστικών επαγγελματικών οργανώσεων για την προσέλκυση ειδικών κατηγοριών τουριστών (π.χ. ηλικίες των 60 άνω –senior) με παροχή κινήτρων (π.χ. εκπτώσεις στις ταξιδιωτικές, πολιτιστικές κ.ά. δραστηριότητες).

 

 • Ελεύθερο και δωρεάν WI_FI internet σε επιλεγμένους χώρους και αξιοποίηση νέων τεχνολογιών για παροχή πληροφοριών.

 

 • Σεμινάρια για την σωστή χρήση των αναπτυξιακών νόμων και του νέου ΕΣΠΑ (Σ.Ε.Σ.).

 

 • Υποστήριξη στις πρωτοβουλίες ανάπτυξης συνεργατικών σχηματισμών και υποβοήθηση επενδυτικών σχεδίων κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων.

 

 • Σύσταση Οργανισμού Τουρισμού Λευκάδας (στα πρότυπα της ΠΡΟΤΟΥΡ Ρόδου ), αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με συμμετοχή όλων των Φορέων.

 

 • Ποσοτική και ποιοτική καταγραφή απογραφικών στοιχείων των μονάδων τουρισμού.

 

 • Εκπαίδευση επαγγελματιών και εργαζομένων του τομέα με διαρκή σεμινάρια.

 

 • Ανακοίνωση αναλυτικών εκθέσεων σχεδιασμού και πεπραγμένων σε ετήσια βάση από την Επιτροπή Τουρισμού του Δήμου.

 

 • Αξιοποίηση του δημοτικού λιμενικού ταμείου για την καλύτερη οργάνωση των λιμανιών μα και των κοινόχρηστων χώρων.

 

 • Δημιουργία ΚΕΠ επιχειρηματικότητας.

 

 • Σύσταση γραφείου Τουρισμού του Δήμου.

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΥΚΑΔΑ & ΤΟ ΑΚΤΙΟ

 1. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΡΕΒΒΑΤΙΩΝ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ : 7000

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ : 10000

ΒΙΛΛΕΣ : 4000

ΣΥΝΟΛΟ : 21000

1α. ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΦΙΞΕΩΝ (1/5-30/9)

21 Χ  21000 = 441.000

2. ΠΟΣΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΤΗ ΛΕΥΚΑΔΑ

●  ΜΕ ΠΤΗΣΕΙΣ : 65000 – 75000

 

●  ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΙ: 155.000 – 165.000

 

 

ΣΥΝΟΛΟ: 220.000 – 240.000

 

3.  ΤΙ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΓΙΑ ΦΕΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥΣ

► ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ : 70.000 – 80.000

► ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ & ΙΤΑΛΙΚΗ ΑΓΟΡΑ : 75000 – 85.000

 

 

4.  ΠΟΣΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΤΗΝ ΛΕΥΚΑΔΑ ΑΝΑ ΜΗΝΑ

ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ  (ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΕ ΚΑΤΑΛΥΜΑ)

Μάιος:              13.000 (15% ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ)

Ιούνιος:          30.000 (35% ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ)

Ιούλιος:          60.000 ( 70% ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ)

Αύγουστος:     85.000 ( 95% ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ)

Σεπτέμβριος:  35.000 (40% ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ)

ΣΥΝΟΛΟ:     223.000

 

5. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΦΙΞΕΩΝ ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΤΟΥ ΑΚΤΙΟΥ

 

ΠΕΡΙΠΟΥ 165.000 – 175.000

 

56 ΠΤΗΣΕΙΣ X 180 ΘΕΣΕΙΣ (Μ.Ο.) X 17 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ = 171.360

 

 

6. ΠΩΣ KATANEMONTAI

♦ ΠΑΡΓΑ, ΠΡΕΒΕΖΑ, ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ:   75.000 – 85.000

♦ ΠΑΛΑΙΡΟΣ:                                          6.000 – 7.000

♦ ΜΑΡΙΝΑ & ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΑ:                   7.000 – 8.000

♦ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ, ΦΟΙΤΗΤΕΣ, ΝΤΟΠΙΟΙ :  5.000 – 6.000

 

ΛΕΥΚΑΔΑ: 65.000 – 75.000

 

 

7. ΠΟΙΕΣ ΧΩΡΕΣ ΕΧΟΥΝ ΠΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΑΚΤΙΟ

 

● Μ.ΒΡΕΤΑΝΙΑ (10 ΠΤΗΣΕΙΣ)

● ΣΟΥΗΔΙΑ (5 ΠΤΗΣΕΙΣ)

● ΝΟΡΒΗΓΙΑ (5 ΠΤΗΣΕΙΣ)

● ΔΑΝΙΑ (4 ΠΤΗΣΕΙΣ)

● ΦΙΝΛΑΔΙΑ (3 ΠΤΗΣΕΙΣ)

● ΟΛΛΑΝΔΙΑ (6 ΠΤΗΣΕΙΣ)

● ΑΥΣΤΡΙΑ (2 ΠΤΗΣΕΙΣ)

● ΤΣΕΧΙΑ (2 ΠΤΗΣΕΙΣ)

● ΓΕΡΜΑΝΙΑ (7 ΠΤΗΣΕΙΣ)

● ΕΛΒΕΤΙΑ ( 1 ΠΤΗΣΗ )

● ΣΛΟΒΕΝΙΑ (2 ΠΤΗΣΕΙΣ)

● ΣΕΡΒΙΑ ( 1 ΠΤΗΣΗ )

● ΚΥΠΡΟΣ ( 1 ΠΤΗΣΗ)

● ΙΤΑΛΙΑ ( 5 ΠΤΗΣΕΙΣ )

● ΡΟΥΜΑΝΙΑ (2 ΠΤΗΣΕΙΣ)

 

0 Shares

Σχετικά άρθρα

2 Σχόλια

  1. Προφανώς αναφέρεστε στο Μεγανήσι φανταζόμαστε.

   Το δικό μας σχέδιο είναι: Αδειάστε μας την γωνιά και πουλήστε για να έρθουν άλλοι να κάνουν κι ένα σχέδιο για το τουρισμό!
   Με 4 συμβούλους τι να σου κάνει κι ο Δάγλας;

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Verified by MonsterInsights