Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
23 Φεβρουαρίου 2024

Όλη η εισήγηση του Στάθη Ζαβιτσάνου στο τελευταίο Δ Σ για το Φανάρι. Δείτε το έγγραφο της μηνυτήριας αναφοράς του δημάρχου Παύλου Δάγλα

Στο τέλος της εισήγησης τα επισυναπτόμενα έγγραφα

ΘΕΜΑ 1ο. «Το κυλικείο και γενικότερα η δημοτική περιουσία στη θέση «Φανάρι» καθώς και τα θέματα αμφισβήτησης των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων του Δήμου».

Εισηγητής κος Ευστάθιος Ζαβιτσάνος – Δημοτικός Σύμβουλος

 

Κύριε Πρόεδρε, κ.κ  σύμβουλοι,

Με την από 30/3/2015 επιστολή της δημοτικής μας παράταξης, «ΜΕΓΑΝΗΣΙ – Μαζί στο μέλλον», η οποία εισήλθε στο Δήμο με αρ. πρωτ. 1062/31-3-2015, αιτηθήκαμε σύμφωνα με το άρ. 67 Ν. 3852/10 την σύγκλιση του Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να συζητηθεί το παραπάνω αναφερόμενο θέμα.

Οι λόγοι είναι προφανείς, ιδιαίτερα μετά την 5η/30-03-2015 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ειδικότερα:

Ήταν ένα θέμα, που κατ’ εξακολούθηση ο κος Δήμαρχος το έφερνε στην επιφάνεια, είτε στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου είτε σε φιλικό  του site, για καθαρά επικοινωνιακούς λόγους, έστω και αν αυτό ήταν σε βάρος των συμφερόντων του Δήμου.

Έπρεπε ήδη να έχει ξεκαθαρίσει, ενόψει τουριστικής περιόδου,  το θέμα της εκμετάλλευσης του κυλικείου, όπως βέβαια και του αναψυκτηρίου στη Ρόκα και παρότι τον προκαλέσαμε σε προγενέστερο Δημοτικό Συμβούλιο, τα αφήνει παγωμένα,  για λόγους που εύκολα κάποιος μπορεί να συμπεράνει.  Ήδη ο ενδιαφερόμενος επαγγελματίας, όπως δηλώνει και δικαιούται, έχει καταθέσει αίτηση από τον Νοέμβρη του 2014 προς το Δημοτικό Συμβούλιο και τον αγνοούμε.

Ο κος Δήμαρχος, απαξιώνοντας κάθε άλλο συλλογικό δημοτικό όργανο, υιοθέτησε απόλυτα την άποψη της κτηματικής υπηρεσίας, δίνοντας χρόνο και επιχειρήματα στην Κτηματική Υπηρεσία, προκειμένου  να έχει την δυνατότητα να το  μεταγράψει στο δημόσιο, το συγκεκριμένο ακίνητο στην περιοχή Φανάρι. Είναι προφανές, ότι σε κάθε περίπτωση, πρώτα έπρεπε να έχει ερευνηθεί από εξειδικευμένα άτομα  η άποψη της κτηματικής υπηρεσίας, να έχει ενημερωθεί και αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο για το θέμα. Όπως μεθοδεύτηκε όμως το θέμα από τον κο Δήμαρχο, προκαταβάλλει και αδυνατίζει την επιχειρηματολογία του Δήμου.

Ο κος Δήμαρχος, όχι μόνο παράβλεψε την 65/23-12-2015 ομόφωνη απόφαση Οικονομικής Επιτροπής,  με την οποία αποφασίσαμε να εναντιωθούμε, να ερευνήσουμε και να προσφύγουμε κατά της θέσης της Κτηματικής Υπηρεσίας, για το συγκεκριμένο θέμα αλλά και με ευθύνη του αλλοιώθηκε η συγκεκριμένη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ώστε τέσσερεις (4) μέρες μετά, να καταθέσει με την ιδιότητα του Δημάρχου μηνυτήρια αναφορά (ουσιαστικά σε βάρος μου), διότι επί δημαρχίας μου ο Δήμος, καταπάτησε … δημόσια έκταση!!!

Κύριοι σύμβουλοι,

Γίνεται φανερό, ότι ο τρόπος διαχείρισης του θέματος από τον κο Δήμαρχο, στρέφεται ευθέος ενάντια στα συμφέροντα του Δήμου. Χωρίς την άμεση αντίδραση και θέση του Δημοτικού Συμβουλίου, κινδυνεύουμε να χάσουμε ένα σημαντικό κομμάτι της δημοτικής μας περιουσίας, σημαντικά έσοδα για τα δεδομένα του Δήμου μας αλλά και την δυνατότητα παρέμβασης του Δήμου, σε ένα χώρο κοινωνικής και  οικονομικής δράσης, όπως είναι το «Φανάρι».

Από το 2007, η τότε δημοτική αρχή, διαπίστωσε την ανάγκη λειτουργίας στο Νησί μας, οργανωμένων χώρων κολύμβησης, κάτω από την πίεση μιας δυναμικά ανερχόμενης τουριστικής ανάπτυξης. Επιλέξαμε να αφήσουμε τις περισσότερες και όλες τις μικρές παραλίες του νησιού μας, στην παρθένα και αυθεντική τους μορφή. Προσδιορίσαμε και περιορίσαμε την παρέμβασή μας, στις δύο  περισσότερο πολυσύχναστες παραλίες του Νησιού μας. Στη θέση Ρόκα και στη θέση Φανάρι.   Για το λόγο αυτό αναθέσαμε την σύνταξη μελετών για την συνολική διαμόρφωση των παραπάνω χώρων, τόσο στην περιοχή Ρόκα, όσο και στην περιοχή Φανάρι, ενώ προβήκαμε και στις απαραίτητες ενέργειες για την έκδοση ΜΠΕ, επειδή τα έργα αυτά θα εντάσσονταν σε πρόγραμμα για τα μικρά νησιά,   που προβλεπόταν στο ΕΣΠΑ, την περίοδο 2007-2009. Γι’ αυτό και τον ενδιάμεσο ρόλο, ωρίμανσης και ένταξης των φακέλων, ανέλαβε με απόφαση της Κυβέρνησης τότε, η ΕΓΝΑΝΤΙΑ Α.Ε.

Σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς των παραπάνω δύο ακινήτων, για την μεν περιοχή Ρόκα, δεν ετίθετο αμφισβήτηση,  για δε την περιοχή ΦΑΝΑΡΙ σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

Από τα στοιχεία που υπήρχαν στο Δήμο, προέκυπτε ότι στην ευρύτερη περιοχή υπήρχε καθορισμένο ως δημόσιο κτήμα με το στοιχείο ΒΚ 94, ακίνητο,  του οποίου όμως η ακριβής θέση δεν ήταν δυνατόν να ορισθεί, ούτε φυσικά από τον Δήμο, αλλά ούτε και από την Κτηματική Υπηρεσία του Νομού Λευκάδας.

Περαιτέρω από τα δεδομένα που τέθηκαν υπόψη του αρμοδίου μηχανικού του Δήμου από την Κτηματική Υπηρεσία, προέκυπτε ότι οι γραμμές αιγιαλού και παραλίας είχαν καθορισθεί από το έτος 1995 και με βάση τις ως άνω οριογραμμές, διαπιστώθηκε, μετά από ακριβή εμβαδομέτρηση, ότι το  ακίνητο που υπάρχει ανάμεσα στην γραμμή παραλίας και στον υφιστάμενο δημοτικό δρόμο, έχει έκταση 6.596,29 τ.μ., όπως εμφαίνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα που συνέταξε ο Δήμος. Μάλιστα το παραπάνω τοπογραφικό διάγραμμα, που προσκομίσθηκε σε όλες τις συναρμόδιες υπηρεσίες για γνωμοδότηση, στα πλαίσια της προκαταρτικής περιβαλλοντικής μελέτης, όπως και στην Διεύθυνση Δασών του Νομού Λευκάδας, η οποία με την 543/2008 απόφασή της, διαπίστωσε ότι η έκταση αυτή δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες της. Στην συνέχεια το Νομαρχιακό Συμβούλιο Λευκάδας, με την 80/2010 γνωμοδότησή του, αποφάνθηκε  ΟΜΟΦΩΝΑ για την έγκριση της Μ.Π.Ε, η οποία τελικά εγκρίθηκε με την 12613/14.9.2010 απόφαση του Γ.Γ.Π.ΙΝ.

Σημειώνεται ότι πριν την έγκριση της Μ.Π.Ε., είχε ενημερωθεί η ίδια η Κτηματική Υπηρεσία, με το 1383/8.6.2010 έγγραφο της ΤΥΔΚ Ν Λευκάδας, η οποία ρητά αποφάνθηκε ότι το έργο του Δημοτικού Αναψυκτηρίου στο Φανάρι βρίσκεται εκτός της ζώνης παραλίας και σε καμία περίπτωση δεν έθετε ζήτημα ύπαρξης παλαιού αιγιαλού και δημόσιου κτήματος. Είναι δε γεγονός αναμφισβήτητο, ότι η Κτηματική Υπηρεσία γνώριζε εξαρχής την διαδικασία και ουδέποτε στο διάστημα αυτό, ήγειρε θέμα ιδιοκτησίας του Δημοσίου στην περιοχή που θα κατασκευαζόταν το Δημόσιο Αναψυκτήριο.

Μάλιστα ήδη από το έτος 2009, η Νομαρχιακή Επιτροπή Χωροταξίας και Περιβάλλοντος Λευκάδας, με το 2704/11.8.2009 έγγραφό της, είχε γνωμοδοτήσει θετικά για το έργο της διαμόρφωσης της παραλίας στο Φανάρι, ενώ η Κτηματική Υπηρεσία Λευκάδας είχε λάβει γνώση και της  Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης του έργου με το 23195/3.11.2009 έγγραφό της Π.Ι.Ν.

Εφόσον συνεπώς, είχε προηγηθεί όλη η νόμιμη διαδικασία, με τις εγκρίσεις από όλους τους συναρμόδιους φορείς και χωρίς την οποιαδήποτε εναντίωση – αντίρρηση της Κτηματικής Υπηρεσίας στην οποία είχαν κοινοποιηθεί όλα τα παραπάνω έγγραφα, στην συνέχεια υποβλήθηκε στην Πολεοδομία Λευκάδας ο σχετικός φάκελος για την έκδοση της οικοδομικής αδείας. Μάλιστα, επειδή στο συνολικό δημοτικό ακίνητο εκτάσεως 6.596,29 τ.μ., προβλέπονταν, από την σχετική μελέτη που είχε εκπονηθεί, διάφορες χρήσεις (παιδική χαρά, χώροι στάθμευσης, χώροι αναψυχής κ.λ.π.),  οριοθετήθηκε ο χώρος κατασκευής του αναψυκτηρίου σε μερικότερη έκταση του συνολικού ακινήτου, εμβαδού 1177,26 τ.μ. που αποτυπώθηκε σε τοπογραφικό διάγραμμα που υποβλήθηκε στην ως άνω Υπηρεσία. Έτσι εκδόθηκε στην συνέχεια η 188/2010, η οποία αναθεωρήθηκε από την 287/2010 οικοδομική άδεια, με βάση την οποία κατασκευάσθηκε το αναψυκτήριο το οποίο στην συνέχεια εκμισθώθηκε νόμιμα.

Για πρώτη φορά μετά από τέσσερα χρόνια, μόλις τον περασμένο Δεκέμβριο 2014, η Κτηματική Υπηρεσία Λευκάδας, απέστειλε στο Δήμο το 1433/4.12.2014 έγγραφό της, με το οποίο ισχυρίζεται ότι το δημοτικό αναψυκτήριο έχει κατασκευασθεί μέσα στο ΒΚ 94 δημόσιο κτήμα, ενώ στην συνημμένη στο ίδιο το έγγραφο, από 4/9/2014 αυτοψία της Υπηρεσίας, ρητά αναφέρεται ότι  «η εν λόγω δημόσια έκταση δεν έχει καταγραφεί ως δημόσιο  κτήμα μετά τον διοικητικό καθορισμό του έτους 1995»

            Είναι συνεπώς φανερό, ότι από την ίδια την ως άνω Υπηρεσία, βεβαιώνεται, ότι το ακίνητο στο Φανάρι δεν έχει καταγραφεί ως δημόσιο κτήμα και συνεπώς δεν ταυτίζεται με το δημόσιο κτήμα ΒΚ 94 το οποίο είναι καταγεγραμμένο. Τότε, από πού και με ποιον τρόπο θα μπορούσε ο Δήμος από το έτος 2007 που ξεκίνησε τις διαδικασίες και μέχρι το 2011 που κατασκευάσθηκε το αναψυκτήριο, να γνωρίζει ότι βρίσκεται μέσα σε δημόσιο κτήμα, όταν αυτό δεν είναι καταγραμμένο, ενώ το μοναδικό που είναι καταγραμμένο στην περιοχή ως δημόσιο κτήμα είναι το ΒΚ 94, το οποίο όμως ακόμα και σήμερα, η ίδια η Υπηρεσία δεν έχει καθορίσει που βρίσκεται;

Με βάση όλα τα παραπάνω, προκύπτουν οι παρακάτω αντικειμενικές διαπιστώσεις :

– Το δημοτικό ακίνητο στη θέση Φανάρι, έχει καταγραφεί από το έτος  2008 και έχει έκταση 6.596 τ.μ.

– Το ΒΚ 94 δημόσιο κτήμα στην ίδια περιοχή, έχει καταγραφεί ότι έχει έκταση 1100 τ.μ. περίπου, ενώ μέχρι και σήμερα, δεν έχει καθορισθεί η ακριβής θέση του και τα όριά του. Αυτό σημαίνει ότι είναι υπαρκτό το ενδεχόμενο να αφορά τον παραπάνω γειτνιάζοντα χώρο.

– Συνεπώς, ακόμα και αν ήθελε υποτεθεί ότι το δημόσιο κτήμα ΒΚ 94, περιέχεται μέσα στα όρια του δημοτικού ακινήτου, τότε το δημοτικό ακίνητο έχει και πάλι έκταση (6.596-1100=) 5.500 τ.μ. περίπου, δηλαδή είναι άρτιο και οικοδομήσιμο και ως εκ τούτου νόμιμα εκδόθηκε η σχετική πολεοδομική άδεια.

Κυρίως όμως θα πρέπει να εμμείνουμε στα εξής:

α) Η κτηματική Υπηρεσία Λευκάδας ποτέ μέχρι και σήμερα δεν έχει καθορίσει τα όρια του δημόσιου κτήματος ΒΚ 94, ώστε να μπορεί να κριθεί, αν ταυτίζεται με κάποιο τμήμα του συνολικού δημοτικού ακινήτου των 6.596 τ.μ.

β) Σε  κάθε περίπτωση το αναψυκτήριο δεν κατασκευάσθηκε , ούτε μέσα σε ζώνη αιγιαλού, ούτε μέσα στην ζώνη παραλίας, αλλά στην χειρότερη περίπτωση μέσα σε δημόσιο κτήμα και συνεπώς δεν εφαρμόζονται ούτε οι διατάξεις του Ν 2971/2001, αλλά ούτε και εκείνες του Ν. 1539/1938 καθώς πρόκειται για αμφισβήτηση ανάμεσα στο Δημόσιο και σε Δήμο. Με βάση αυτό, σε καμία περίπτωση δεν τίθεται θέμα κατεδάφισης του υπάρχοντος κτηρίου και προφανώς καμία ζημία δεν υφίσταται για το Δήμο, όπως επιδιώκει και μεθοδεύει να εμφανίσει ο κος Δήμαρχος,.

γ) Μέχρι να διευθετηθεί το θέμα, το οποίο ούτως ή άλλως είναι χρονοβόρο, θα πρέπει αφενός για να μην υποστεί ο Δήμος απώλεια εισοδημάτων και αφετέρου για να μην υποβαθμιστεί η περιοχή την επερχόμενη τουριστική περίοδο του 2015, να παραταθεί η υφιστάμενη μίσθωση του αναψυκτηρίου για ένα ακόμη χρόνο, όπως εμείς προτείνουμε, σύμφωνα με την σύμβαση.

δ) Αν οριστικά κριθεί ότι το κτίσμα ευρίσκεται μέσα σε δημόσιο κτήμα, να προβεί ο Δήμος σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να παραχωρηθεί η χρήση του ακινήτου από το Δημόσιο προς το Δήμο Μεγανησίου (όπως έγινε με την πλατεία Βαθέος) ή αν κριθεί προτιμότερο για τα συμφέροντα του Δήμου, να εξαγοραστεί η έκταση αυτή σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Μετά από τα παραπάνω …………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

            1. Το μόνο καταγεγραμμένο δημόσιο κτήμα στην περιοχή Φανάρι, το ΒΚ 94, ουδέποτε έχει οριοθετηθεί από την Κτηματική Υπηρεσία (ήδη Γ.Γ. Δημόσιας Περιουσίας της Περιφ. Δυτ. Ελλάδας και Ι.Ν.) και συνεπώς δεν είναι δυνατόν να καθορισθεί αν αυτό το δημόσιο κτήμα, περιλαμβάνεται μέσα στο δημοτικό ακίνητο που έχει έκταση 6.600 τ.μ. περίπου.

2. Να εξουσιοδοτηθεί για το λόγο αυτό η Οικονομική Επιτροπή να προβεί σε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για την οριστική διευθέτηση του θέματος, ορίζοντας πραγματογνώμονα μηχανικό και εξειδικευμένο δικηγόρο για τις ενέργειες της μελέτης της περιοχής και της δικαστικής προστασίας των συμφερόντων του Δήμου, αντίστοιχα.

3. Να παραταθεί για ένα χρόνο η υφιστάμενη μίσθωση του  αναψυκτηρίου, αφού στο διάστημα αυτό το ζήτημα δεν θα έχει επιλυθεί, ώστε ο Δήμος να μην απολέσει τα έσοδα της μίσθωσης και η περιοχή να μην υποβαθμιστεί τουριστικά.

4. Μετά την οριστική επίλυση του ιδιοκτησιακού ζητήματος,  αν κριθεί ότι πράγματι το αναψυκτήριο βρίσκεται μέσα σε δημόσιο κτήμα, να δρομολογηθούν οι διαδικασίες για την διασφάλιση των συμφερόντων του Δήμου Μεγανησίου στην περιοχή, είτε με την παραχώρηση της χρήσης του ακινήτου, είτε με την εξαγορά του.

 

Συνημμένα

1. Το 1383/8.6.2010 έγγραφο της ΤΥΔΚ Ν Λευκάδας, με το οποίο ενημέρωνε την Κτηματική Υπηρεσία, ότι το έργο του Δημοτικού Αναψυκτηρίου στο Φανάρι βρίσκεται εκτός της ζώνης παραλίας και σε καμία περίπτωση δεν έθετε ζήτημα ύπαρξης παλαιού αιγιαλού και δημόσιου κτήματος.(δείτε το εδώ)

2. To 3217/7-12-2010  έγγραφο της ΤΥΔΚ, με το οποίο βεβαίωνε ότι όλες οι κατασκευές έγιναν σύμφωνα με την 287/2010 αναθεώρηση της αρ. 188/2010  οικοδομικής άδειας. (δείτε το εδώ)

3. Το 23195/3.11.2009 έγγραφό της Π.Ι.Ν, με το οποίο η Κτηματική Υπηρεσία Λευκάδας είχε λάβει γνώση και της  Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης του έργου. (δείτε το εδώ)

4. Την 12613/14.9.2010 απόφαση του Γ.Γ.Π.ΙΝ, για την έγκριση της Μ.Π.Ε , ύστερα από την 80/2010  Ομόφωνη γνωμοδότηση Νομαρχιακού Συμβουλίου, η οποία κοινοποιείται και στην Κτηματική Υπηρεσία.(δείτε το εδώ)

5. Το 1433/4.12.2014 έγγραφό Κτηματικής Υπηρεσίας  Λευκάδας, με το οποίο ισχυρίζεται ότι το δημοτικό αναψυκτήριο έχει κατασκευασθεί μέσα στο ΒΚ 94 δημόσιο κτήμα.( δείτε το εδώ)

6. Η από  27/12/2014 Μηνυτήρια αναφορά κου Δημάρχου (1η Σελίδα), με ΑΒΜ5/2-1-2015, με βάση την οποία σήμερα διενεργείται προανάκριση.( δείτε το εδώ)

 

ΥΓ : Μέχρι την Τρίτη του Πάσχα, μόνο σχόλια για ευχές θα εγκρίνονται.

0 Shares

Σχετικά άρθρα

1 Σχόλιο

  1. Καλο πασχα σε ολο τον κοσμο και μαζι με την ανασταση του Χριστου να ρθει και η ανασταση της Ελλαδας.
    Επισης ευχωμαι ολοψυχα να κατσει το αρνι στο λαιμο και να γινει πετρα στο στομαχι των οχτρων μου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Verified by MonsterInsights