Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
1 Οκτωβρίου 2022

Δημοτικό συμβούλιο στην Λευκάδα στις 6 Απριλίου με θέμα που αφορά και το Μεγανήσι

Την  παράταση του χρονοδιαγράμματος αποπεράτωσης του έργου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ αποφασίζει στις 6 Απριλιου  το Δημοτικό Συμβούλιο της Λευκάδας:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ.  6ης/2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10, σας προσκαλούμε σε δημόσια  τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου, που  θα  γίνει  στις  6  Απριλίου  2015, ημέρα Δευτέρα        και ώρα   14:00 στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) με τα παρακάτω θέματα:

 ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Δ.Σ. για τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Λευκάδας έτους 2015.

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ  2ο:  Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση   αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας οικονομικού  έτους 2015 (σχετ. η αρ.  69/15 απόφαση Ο.Ε.).

Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 και τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος, του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδας.

Εισηγητής: Κων/νος Βλάχος,  Πρόεδρος Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδας

 

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση τροποποίησης Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδας.

Εισηγητής: Κων/νος Βλάχος,  Πρόεδρος Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδας

 

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Δ.Σ. για αποδοχή υποχρέωσης του Δήμου προς την  Εταιρεία Ανάπτυξης  Λευκάδας Α.Ε.  (ΕΤΑΝΑΛ) για  αποζημίωση της πρώην υπαλλήλου της.

Εισηγητής: Γρηγόρης Γκογκάκης, Εντεταλμένος Σύμβουλος

 

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Δ.Σ. για αναπροσαρμογή ή όχι μισθώματος της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας «COSMOTE» το οποίο καταβάλει   στο δήμο για την εγκατάσταση κεραίας στη θέση «Απηδιά» Συβότων Τ.Κ. Ευγήρου Δ.Ε. Απολλωνίων (σχετ. η αρ. 58/2015 απόφαση Ο.Ε.)

Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Δ.Σ. για επιστροφή αχρεωσθήτως καταβληθέντων και εισπραχθέντων χρηματικών  ποσών- συμψηφισμός από τέλη χρήσης αιγιαλού – παραλίας  έτους 2014 (σχετ. η αρ. 55/2015 απόφαση Ο.Ε.)

Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 8ο: Συμπλήρωση της με αριθ. 40/2015 απόφασης Δ.Σ. περί απευθείας εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στη θέση  Μακρύκαμπος Αθανίου της Δ.Ε. Απολλωνίων, στην εταιρεία Ο.Τ.Ε.  Α.Ε.

Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 9ο: Aπόφαση Δ.Σ για χορήγηση άδειας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου – καντίνας σε ιδιωτικό χώρο στον κ. Σώλο Φώτιο στη δημοτική κοινότητα Καλάμου.

Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση παράτασης του χρονοδιαγράμματος του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ»

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 11ο: Aπόφαση Δ.Σ για έγκριση αμοιβής του δικηγόρου Ιωάννη Θεριανού, μέλους της δικηγορικής εταιρείας «Θεριανός-Τζεφριού & Συνεργάτες», του δικηγορικού συλλόγου Λευκάδας, κατ΄ εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης που αφορά στην παράστασή του ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Λευκάδας στις 22 Οκτωβρίου 2013 (σχετ. η αρ. 233/2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)  σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 281 του Ν. 3463/06 (ΔΚΚ) όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με την παρ.7 του άρθρου 36 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/τ. Α΄/4.9.09).

Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Κοινοποίηση:

1. κ. Βουλευτή Λευκάδας

2. κ. Αντιπεριφερειάρχη                                                                         ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ

3. Επιμελητήριο

4. Εμπορικό Σύλλογο Λευκάδας

5. Εργατικό Κέντρο

6. Πολιτικά Κόμματα

7. Μ.Μ.Ε.

8. Δημοτικές  Ενότητες

με την υποχρέωση να ενημερώσουν

τους Προέδρους των Δημοτικών και

Τοπικών Κοινοτήτων και Εκπροσώπους

Τοπικών Κοινοτήτων

 

Σημείωση:1. Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για αναλυτικότερη ενημέρωση σε επιμέρους στοιχεία – έγγραφα των φακέλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, μπορούν να απευθύνονται  στην γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου ή στο γραφείο Προέδρου Δ.Σ.

2. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι των Δημοτικών Ενοτήτων  Ελλομένου, Απολλωνίων, Σφακιωτών, Καλάμου και Καστού παρακαλούνται όπως προσέρχονται στη γραμματεία του Δ.Σ. για να παραλαμβάνουν τις εισηγήσεις των προς συζήτηση θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

 

0 Shares

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.