Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
28 Φεβρουαρίου 2020

Προκηρύχθηκαν 4 θέσεις ιατρών ειδικοτήτων για το Νοσοκομείο Λευκάδας

Ενημέρωση από την Equal Society
Διαβάστε το ενημερωτικό για τις θέσεις εργασίας και τα εκπαιδευτικά προγράμματα από 05/01 έως 12/01/2015

Α/Α

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1.

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Καρδιολόγος (1), Ορθοπεδικός (1), Παθολόγος (1), Παιδίατρος (1). Οι θέσεις είναι για θητεία τριών ετών. Υπουργείο Υγείας ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΩΣ 7/01/15 

2

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ή ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ή ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΗΣ ΚΟΡΠΗ με 12ΜΗΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ. Υπεύθυνος για τη μέτρηση της απόδοσης των λειτουργιών του εργοστασίου και  για την εφαρμογή των τεχνικών δομών του εργοστασίου και μακροπρόθεσμη στρατηγική των παγίων. Συμμετοχή σε προγράμματα επίλυσης προβλημάτων και βελτιστοποίησης διαδικασιών. Αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα έως 20/01/2015 στο email: soula.gourzi@gr.nestle.com Μεταπτυχιακές σπουδές σε σχετικό τομέα θα θεωρηθούν ως επιπλέον προσόν. Γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών και άριστη γνώση αγγλικών. Γνώση SAP  θα θεωρηθεί σαν επιπλέον προσόν.

3

  

 

 

 

 

VOUCHER ΓΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΑΕΙ/ΤΕΙ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ.

 

 

Το εκπαιδευτικό επίδομα κάθε καταρτιζόμενου ανέρχεται σε 3.120 ευρώ μικτά και θα καταβάλλεται από τον ΟΑΕΔ σε 3 δόσεις. Δικαιολογητικά: Φωτοτυπία πτυχίου, ταυτότητας, κάρτας ανεργίας, λογαριασμού τραπέζης (Εθνικής), εκκαθαριστικού 2014

 

 

 

 

 

 

 

Αιτήσεις στην Equal Society (Κεντρική Πλατεία Λευκάδας)                                  Τηλ. Επικοινωνίας:                   26450 22578

 

 

 

 

 

Η προθεσμία υποβολής λήγει την Τετάρτη 14/01/2015.

4

30 ΘΕΣΕΙΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π., αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr) ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην προκήρυξη (Παράρτημα Ε’). Η υπογεγραμμένη εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: Α.Σ.Ε.Π.Για την προκήρυξη 6Κ/2014

Κατηγορία: ΠΕ

Τ.Θ. 14308, Αθήνα Τ.Κ. 11510

Η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων  συμμετοχής στη διαδικασία ξεκινά στις 8 Ιανουαρίου 2015 και λήγει στις 22/01/2015. Η προθεσμία αποστολής των δικαιολογητικών ταχυδρομικά λήγει την Τρίτη 27 Ιανουαρίου.

5

 ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Με γνώση αγγλικών και Η/Υ. Βιογραφικά στο ergasia21@hotmail.com

 

Για γραφείο παροχής υπηρεσιών στην πόλη της Λευκάδας.

6

  

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (48  ΘΕΣΕΙΣ)

 

 

Απαραίτητη εργασιακή προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 έτη μετά την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου κατά προτίμηση στο χρηματοοικονομικό τομέα.

Η αίτηση διατίθεται αποκλειστικά στον ιστοσελίδα της Τράπεζας www.bankofgreece.gr

 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210 7200155

 

 

 

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2015.

7

ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΣΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
  • Αίτηση μετάταξης σύμφωνα με το υπόδειγμα
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  • Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα βεβαιώνεται ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή
  • Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών, στο οποίο εκτός των άλλων να

αναφέρεται:

-Τυχόν ύπαρξη πειθαρχικής δίωξης και επιβολής πειθαρχικής ποινής

-Το σύνολο των αναρρωτικών αδειών της τελευταίας πενταετίας

-Η βαθμολογία των εκθέσεων αξιολόγησης των τελευταίων πέντε ετών

-Ότι ο υπάλληλος δεν έχει οποιοδήποτε κώλυμα μετάταξης από

οποιαδήποτε ειδική ή γενική διάταξη

  • Αντίγραφα των τίτλων σπουδών και αποδεικτικών χειρισμού Η/Υ
  • Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
  • Βεβαίωση αποδοχών
Η κατάθεση των αιτήσεων γίνεται αυτοπροσώπως τις εργάσιμες ημέρες καιώρες στο γραφείο Πρωτοκόλλου του Υπουργείου Υγείας (Αριστοτέλους 19,

10433 Αθήνα)

Ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: Διεύθυνση

Διοικητικών Υπηρεσιών και Υποστήριξης, Τμήμα Ανθρωπίνων Πόρων Κ.Υ.,

Αριστοτέλους 17, Τ.Κ.10433 Αθήνα

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από 02/01/2015 έως 02/02/2015 αποκλειστικά

8

  

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΩΡΕΑΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ E-GNOSIS.

Ολιγομελή τμήματα. Απόκτηση πιστοποίησης του πανεπιστημίου του Cambridge.  Αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ και τον ιδιωτικό τομέα. Ελάχιστο οικονομικό κόστος των καταρτιζόμενων η απόκτηση του εκπαιδευτικού υλικού και το κόστος των εξετάσεων.

 

Αιτήσεις στην Equal Society (Κεντρική Πλατεία Λευκάδας)                                  Τηλ. Επικοινωνίας:                   26450 22578  

www.equalsociety.gr & www.e-gnosis.gr

email: equallefkada@gmail.com

0 Shares

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *