Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
20 Ιουνίου 2024

Δημοτικό Συμβούλιο σήμερα στην Λευκάδα και Περιφερειακό το Σάββατο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ.  28ης/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10, σας προσκαλούμε σε δημόσια  τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου, που  θα  γίνει  στις 17 Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) με τα παρακάτω θέματα:

 

ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Δ.Σ.  σχετικά με άδεια τομής Δημοτικής οδού για  την κατασκευή ιδιωτικού δικτύου μεταφοράς οικιακών λυμάτων στον Κάβαλο  Λευκάδας σε κοινόχρηστη δημοτική οδό.

Εισηγητές: Κων/νος Σέρβος, Αντιδήμαρχος

Σπυρίδων Αρέθας, Πρ/νος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 2ο: Ενημέρωση-συζήτηση για την Μονάδα Προεπεξεργασίας, Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης (ΜΟΠΑΚ) Απορριμμάτων Δήμου Λευκάδας.

Εισηγητής: Ευστάθιος Βλάχος, Εντεταλμένος Σύμβουλος

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Δ.Σ. για ψήφιση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 και έγκριση πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων ΝΠΔΔ ««ΠΑΙΔΙΚΟΙ-ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ-ΠΑΙΔΕΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2015.

Εισηγητές:  Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήμαρχος

Γαζή Ιωάννα, υπάλληλος ΝΠΔΔ

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Δ.Σ. για  ψήφιση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015, έγκριση πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων,  οικονομικού έτους 2015 και έγκριση εισηγητικής έκθεσης της  ΔΕΠΟΚΑΛ.

Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήμαρχος

Κοντογιώργη Μαγδαληνή, Λογίστρια  ΔΕΠΟΚΑΛ

ΘΕΜΑ 5ο:Απόφαση Δ.Σ.  για έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2014 και τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος.

Εισηγητής:  Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αμοιβής δικηγόρου του δικηγορικού συλλόγου Αθηνών Κώστα Κατηφόρη κατ΄εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 281 του Ν. 3463/2006 ( Δ.Κ.Κ). όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με την παρ. 7 του άρθρου 36 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/τ. Α΄/4.9.09).

Εισηγητές: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

Μαυρέττα Καρύδη, Δικηγόρος Δήμου

ΘΕΜΑ 7ο:  Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση επιχορήγησης του Αθλητικού Σωματείου «ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» για συνδιοργάνωση του 3ου Τουρνουά Χριστουγέννων Κορασίδων -Πανκορασίδων στις 27,28 και 29/12/2014 στη Λευκάδα.

Εισηγητής:   Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Δ.Σ.  για χορήγηση 4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Δ.Σ. για μεταφορά χρέους από καρτέλα χρεώσεων οφειλέτη σε  καρτέλα χρεώσεων άλλου  οφειλέτη.

Εισηγητής: Κων/νος Σέρβος, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Δ.Σ. για αντικατάσταση του πρώην δημοτικού συμβούλου Γεωργίου Κούρτη, στην Οικονομική Επιτροπή.

Εισηγητής: Γρηγόρης Γκογκάκης, Εντεταλμένος Σύμβουλος

ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση Δ.Σ. για  αντικατάσταση του Προέδρου στην επιτροπή για την αποτύπωση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου και την διεκδίκηση δικαστικά τυχόν καταπατήσεων ή αμφισβητήσεων της κυριότητάς του.

Εισηγητής: Γρηγόρης Γκογκάκης, Εντεταλμένος Σύμβουλος

ΘΕΜΑ 12ο: Απόφαση  Δ.Σ. για  αντικατάσταση του πρώην δημοτικού συμβούλου Γεωργίου Κούρτη στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων του Νομού Λευκάδας (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.)

Εισηγητής: Γρηγόρης Γκογκάκης, Εντεταλμένος Σύμβουλος

ΘΕΜΑ 13ο: Απόφαση Δ.Σ. για  αντικατάσταση του πρώην δημοτικού συμβούλου Γεωργίου Κούρτη στη

Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης και στη Διαχειριστική Επιτροπή του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Σφακιωτών.

Εισηγητής:Γρηγόρης Γκογκάκης, Εντεταλμένος Σύμβουλος

ΘΕΜΑ 14ο: Απόφαση Δ.Σ. για παράταση συμβάσεων προμήθειας καυσίμων  του Δήμου Λευκάδας, έτους 2014.

Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 15ο: Απόφαση Δ.Σ. για αποδοχή ποσού και κατανομή πιστώσεων στις σχολικές επιτροπές

Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης για λειτουργικές δαπάνες σχολείων, Β΄ εξαμήνου 2014.

Εισηγητής:   Γεώργιος Φίλιππας,  Αντιδήμαρχος

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ

2014-12-12

*************************************************************************************************************************************

 

                    ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συνεδριάζει το Σάββατο το Π.Σ

Συνεδριάζει το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου στις 11 το πρωί στην αίθουσα του Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας , το Περιφερειακό Συμβούλιο με 12 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Συγκεκριμένα τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα εξής:

ΘΕΜΑ 1ο : Μερική τροποποίηση του Οργανισμού της ΠΙΝ.

Εισηγητής : Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

ΘΕΜΑ 2ο : Σχέδιο Στρατηγικής ανάπτυξης του τουριστικού προϊόντος της Π.Ι.Ν . Στρατηγικές επικοινωνίας και προβολής .

Εισηγητής : Ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Σπ.Γαλιατσάτος

ΘΕΜΑ 3ο : Περιφερειακή Στρατηγική « Έξυπνης Εξειδίκευσης» Π.Ι.Ν 2014-2020.

Εισηγητής : Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

ΘΕΜΑ 4ο : Απολογισμός Ενεργειών – Επικαιροποιημένα οικονομικά στοιχεία ΑΕΝΑΚ Α.Ε.

ΘΕΜΑ 5ο : Συγκοινωνιακή Σύνδεση Π.Ι.Ν.

Εισηγητής: Ο επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ιονίων Νήσων»κ. Θ. Γουλής

ΘΕΜΑ 6ο : Θέσπιση παγίων επιδομάτων καθαριότητας για το έτος 2015.

Εισηγητής : Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος.
ΘΕΜΑ 7ο :Συγκρότηση της Επιτροπής της παρ. 4 του άρθρου 13 του Π.Δ. 242/1996 για την εκμίσθωση ακινήτων για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου

Εισηγητής : Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Ζακύνθου κ. Ελ. Νιοτόπουλος.

ΘΕΜΑ 8ο : Ονοματοδοσία κτιρίου πολλαπλών χρήσεων Αγίου Κηρύκου Ζακύνθου”

Εισηγητής : Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Ζακύνθου κ. Ελ. Νιοτόπουλος.

ΘΕΜΑ 9ο : Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων-Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και Ιονίου Πανεπιστημίου για τη χρηματοδότηση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών με τίτλο “Τεκμηρίωση Κτιριοδομίας Πόλης μετά τον 16ο αιώνα και Μεθοδολογίες Επεμβάσεων” »

Εισηγήτρια: Η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Κέρκυρας κ. Ν. Πανδή.

ΘΕΜΑ 10ο : Έγκριση απόφασης για ανέγερση αναμνηστικής στήλης προς τιμή των ηρώων της εξέγερσης του Πολυτεχνείου στην Π.Ε Κέρκυρας.

Εισηγήτρια: Η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Κέρκυρας κ. Ν. Πανδή.

ΘΕΜΑ 11ο :Έγκριση της δυνατότητας να μεταφέρονται οι μαθητές με ιδιώτες μεταφορείς, τα μέσα των οποίων πληρούν τις κατάλληλες προδιαγραφές (ζώνες ασφαλείας, ΚΤΕΟ, κ.λπ.), λόγω έλλειψης μεταφορικών μέσων δημόσιας χρήσης στις Περιφερειακές Ενότητες Κεφαλληνίας και Ιθάκης.

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Κεφαλονιάς Παναγής Δρακουλόγκωνας.

ΘΕΜΑ 12ο : Ίδρυση Κοινωνικού Παντοπωλείου Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

Εισηγητής : Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος.


0 Shares

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Verified by MonsterInsights