Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
5 Δεκεμβρίου 2021

Υπενθύμιση καταληκτικής ημερομηνίας για την υλοποίηση των ενταγμένων έργων στο πρόγραμμα της «Ενίσχυση Μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς μεταποίησης, τουρισμού ,εμπορίου-υπηρεσιών»

Σύμφωνα με τον Οδηγό του Προγράμματος όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει , καθώς και τις Υπουργικές Αποφάσεις ένταξης των έργων με Α.Π. 7775/1991/Α2,7774/1990/Α2, 7772/1988/Α2 & 7778/1994/Α2 καταληκτική ημερομηνία για την υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς εμπορίου-υπηρεσιών είναι η 30/10/2014.

Μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία θα πρέπει το έργο να έχει ολοκληρωθεί, να έχει υποβληθεί στον φορέα μας το αίτημα ολοκλήρωσης του επενδυτικού σας σχεδίου σε έντυπη μορφή σφραγισμένο και υπογεγραμμένο από το Νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης συνοδευόμενο από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και παραδοτέα , όπως περιγράφονται αναλυτικά στον Οδηγό Υλοποίησης και να έχει εκδοθεί και η ανανεωμένη άδεια λειτουργίας για την επιχείρηση (όπου αυτή απαιτείται).

Σε περίπτωση που το αίτημα ολοκλήρωσης δεν υποβληθεί εντός του συμβατικού χρόνου ολοκλήρωσης του επενδυτικού έργου η εκπρόθεσμη υποβολή της θέτει τον δικαιούχο στον κίνδυνο να υποστεί τις συνέπειες ανάκλησης της απόφασης ένταξης.

Διαφορετικά, εφόσον η επιχείρηση επιθυμεί να συνεχίσει το έργο της ,αλλά η ολοκλήρωσή του δεν είναι δυνατή μέχρι τις 30/10/2014 ,θα πρέπει μέχρι την παραπάνω ημερομηνία να υποβάλλει αίτηση τρίμηνης παράτασης για την ολοκλήρωση του επενδυτικού έργου της.

Το αίτημα παράτασης θα πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω του ΠΣΚΕ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ependyseis.gr και στη συνέχεια να αποσταλεί στο φορέα μας σε έντυπη μορφή σφραγισμένο και υπογεγραμμένο από το Νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης.

Σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν ενδιαφέρεται πλέον να υλοποιήσει το έργο της θα πρέπει να υποβάλλει αίτημα απένταξης, το οποίο θα προσκομίσει με τη μορφή υπεύθυνης δήλωσης Ν 1599/86 σφραγισμένης και θεωρημένης για το γνήσιο της υπογραφής του Νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης.

Με δεδομένο ότι η καταληκτική ημερομηνία για την ολοκλήρωση των επιχορηγούμενων έργων πλησιάζει παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειες σας.

0 Shares

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *