Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
8 Δεκεμβρίου 2019

Έκτακτη σύγκληση- συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων – Τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν.

Κέρκυρα 14 Αυγούστου   2014

Α.Π. οικ. 81529/31271

ΠΡΟΣ: -κ. Σπυρίδων Σπύρου

Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων  

-κ.κ. Αντιπεριφερειάρχες  Π.Ι.Ν 

-κ.κ. Επικεφαλής Παρατάξεων

-κ.κ. Περιφερειακούς Συμβούλους  Περιφέρειας  Ιονίων  Νήσων

ΚΟΙΝ: -κ.κ Βουλευτές   Π.Ι.Ν.

 -κ.κ. Δημάρχους  Π.Ι.Ν.

– Μ.Μ.Ε    Π.Ι.Ν.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Σύμφωνα  με το  άρθρο 167 παρ. 2  του Ν. 3852/2010, σας  προσκαλούμε σε  έκτακτη  σύγκληση –  συνεδρίαση του  Περιφερειακού  Συμβουλίου  Ιονίων Νήσων, την Παρασκευή 22 Αυγούστου  και ώρα 10:30 π.μ. με  τηλεδιάσκεψη  στις αίθουσες συνεδριάσεων των Περιφερειακών  Ενοτήτων ως  εξής:

ΚΕΡΚΥΡΑ :Αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Αλυκές Ποταμού)

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ:  Διοικητήριο -Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου,

ΖΑΚΥΝΘΟΣ: Διοικητήριο  – 21ης Μαΐου

ΛΕΥΚΑΔΑ: Διοικητήριο – Αντ. Τζεβελέκη

προς λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση  Απολογισμού  Οικονομικoύ  έτους  2011

Εισηγητής: Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Σπ. Σπύρου

 

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση  Απολογισμού  Οικονομικού  έτους  2012.

Εισηγητής:  Ο  Περιφερειάρχης  Ιονίων  Νήσων  κ. Σπ. Σπύρου

 

Ο  Πρόεδρος  Περιφερειακού   Συμβουλίου 

Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

Μηλιώτης  Νικόλαος

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Καλείστε στην 19η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν., που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 19-08-2014 και ώρα 12:00, με τηλεδιάσκεψη, στις αίθουσες συνεδριάσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων ως εξής: Κέρκυρα – Σαμάρα 13,  Κεφαλληνία – Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου, Ζάκυνθος – 21ης Μαΐου και Λευκάδα – Αντ. Τζεβελέκη, προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα:

Θέμα 1ο: Επικύρωση του 18oυ/07-08-2014 πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν.

Θέμα 2ο: Έγκριση απολογισμού Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, οικ. έτους 2011.

Εισηγήτρια: Η αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Ι.Ν., κ. Αγγελική Μαργαρίτη

Θέμα 3ο: Έγκριση απολογισμού Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, οικ. έτους 2012.

Εισηγήτρια: Η  αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Ι.Ν., κ. Αγγελική Μαργαρίτη

Θέμα 4ο: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Κέρκυρας.

Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Οικονομικού Π.Ι.Ν., κ. Τατιάνα Παντελιού

Θέμα 5o: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Λευκάδας.

Εισηγητής: Ο Διευθυντής Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Λευκάδας, κ. Θεόδωρος Φέτσης

Θέμα 6o: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Ζακύνθου.

Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Ζακύνθου, κ. Αγγελική Μαργαρίτη

Θέμα 7o: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης.

Εισηγήτρια: Η αναπληρώτρια Διευθύντρια Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Κεφαλληνίας, κ. Αλεξάνδρα Λάντου 

Θέμα 8o: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για μετακινήσεις προσωπικού της Π.Ε. Κέρκυρας.

Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Οικονομικού Π.Ι.Ν., κ. Τατιάνα Παντελιού

Θέμα 9o: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για μετακινήσεις προσωπικού της Π.Ε. Λευκάδας.

Εισηγητής: Ο Διευθυντής Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Λευκάδας, κ. Θεόδωρος Φέτσης

Θέμα 10ο: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για μετακινήσεις προσωπικού της Π.Ε. Ζακύνθου.

Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Ζακύνθου, κ. Αγγελική Μαργαρίτη

Θέμα 11o: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για μετακινήσεις προσωπικού της Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης.

Εισηγήτρια: Η αναπληρώτρια Διευθύντρια Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Κεφαλληνίας, κ. Αλεξάνδρα Λάντου

Θέμα 12o: Ορισμός δικηγόρων Π.Ε. Κέρκυρας.

Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Οικονομικού Π.Ι.Ν., κ. Τατιάνα Παντελιού

Θέμα 13ο: Έγκριση πρακτικού ανοικτού πρόχειρου δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχων σύμβασης για την ανάθεση μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης για το σχολικό έτος 2014-2015 και συγκεκριμένα για το χρονικό διάστημα από την έναρξη του σχολικού έτους μέχρι και 28.2.2015 ή την ολοκλήρωση του ετήσιου τακτικού διεθνή διαγωνισμού.

Εισηγήτρια: Η αναπληρώτρια Διευθύντρια Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Κεφαλληνίας, κ. Αλεξάνδρα Λάντου

Θέμα 14ο: Έγκριση του πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης της ΠΕ Ζακύνθου σχετικά με την διαδικασία του ανοιχτού πρόχειρου δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού μεταφοράς μαθητών ΠΕ Ζακύνθου για το σχολικό έτος 2014-2015.

Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Ζακύνθου, κ. Αγγελική Μαργαρίτη

Θέμα 15ο: Έγκριση του πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης της ΠΕ Λευκάδας σχετικά με την διαδικασία του ανοιχτού πρόχειρου δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού μεταφοράς μαθητών ΠΕ Λευκάδας για το σχολικό έτος 2014-2015.

Εισηγητής: Ο Διευθυντής Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Λευκάδας, κ. Θεόδωρος Φέτσης

Παρακαλείστε σε περίπτωση κωλύματος να ενημερώσετε την Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής (κ. Ειρήνη Διαμάντη) στο τηλέφωνο 26613 62190.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟIK. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                                          

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

1. Μόσχου Αιμιλία

2. Καρύδης Δημήτριος                                         ΣΠΥΡΙΔΩΝ Π. ΣΠΥΡΟΥ

3. Γρουζή Τζόγια

4. Σκληρός Δημοσθένης

5. Κορφιάτης Ιωάννης

6. Πουλιέζος Δημήτριος

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:                                       

1. Μακρή Αμαλία

2. Καββαδά Μαρία

3. Κοντός Βασίλειος

4. Μπάστας Βασίλειος

5. Φόρτες Γεράσιμος

6. Κλουδάς Δημήτριος

0 Shares

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *