Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
23 Μαΐου 2022

Πώς ένας πολίτης μπορεί να κινητοποιήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για διάφορα θέματα;

Του Μπάτζιου Φώτιου ΕΜΘ Επχια (ΠΖ), Γενικός Γραμματέας της ΕΣΠΕΔΜ

Ένα μήνα περίπου μετά από τις εκλογές για την ανάδειξη των εκπροσώπων πας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ουδείς πλέον ασχολείται με τον θεσμό αυτόν, ως σαν να είναι ένας ξένος, μακρινός θεσμός. Τα πράγματα όμως δεν είναι πάντα έτσι. Αλήθεια πως μπορεί ένας πολίτης να ενεργοποιήσει το Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο για μια υπόθεση του;

– Το δικαίωμα της αναφοράς. Ένα από τα θεμελιώδη δικαιώματα του ευρωπαίου πολίτη είναι ότι μπορεί, ατομικά ή από κοινού με άλλους, να ασκήσει το δικαίωμα αναφοράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο194 της Συνθήκης του Άμστερνταμ1. Οποιαδήποτε επιχείρηση, οργανισμός ή φορέας με έδρα την Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί επίσης να ασκήσει το δικαίωμα αναφοράς, το οποίο εγγυάται η Συνθήκη. Οι αναφορές μπορεί να έχουν μορφή παραπόνου ή αιτήματος και να  αφορούν ζητήματα δημόσιου ή ιδιωτικού συμφέροντος. Η αναφορά μπορεί να αποτελεί ατομικό αίτημα, παράπονο ή παρατήρηση όσον αφορά την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ, ή έκκληση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την υιοθέτηση συγκεκριμένης θέσης για ένα συγκεκριμένο ζήτημα. Τέτοιες αναφορές προσφέρουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τη δυνατότητα να εφιστά την προσοχή σε οποιαδήποτε παραβίαση των δικαιωμάτων των ευρωπαίων πολιτών από κράτη μέλη, τοπικές αρχές ή άλλα όργανα. 1 Άρθρο 194 (πρώην άρθρο 138 Δ). Οι πολίτες της Ένωσης, καθώς και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατοικεί ή έχει την καταστατική του έδρα σε κράτος μέλος, δικαιούνται να υποβάλλουν, ατομικά ή από κοινού με άλλους πολίτες ή πρόσωπα, αναφορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για θέμα που υπάγεται στους τομείς δραστηριοτήτων της Κοινότητας και το οποίο τους αφορά άμεσα.

– Ποιοι μπορούν να υποβάλλουν αναφορά: Μπορεί να υποβάλει οποιοσδήποτε είναι: πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάτοικος κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής , μέλος συλλόγου, εταιρίας ή οργάνωσης, (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) που έχει την έδρα του σε κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

– Για ποια θέματα μπορεί να υποβάλλει αναφορά: Το αντικείμενο της αναφοράς πρέπει να έχει σχέση με θέματα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος ή που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως τα δικαιώματά του ως ευρωπαίου πολίτη, όπως ορίζονται στις Συνθήκες, το περιβάλλον, η προστασία των καταναλωτών, η ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων εμπορευμάτων και υπηρεσιών, και η εσωτερική αγορά, η απασχόληση και η κοινωνική πολιτική, η αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, άλλα προβλήματα σε σχέση με την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ. Η αναφορά πρέπει να είναι γραμμένη σε μία  από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Η Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μπορεί να επιδιώξει να συνεργαστεί με τις εθνικές ή τοπικές αρχές σε κράτη μέλη, για την επίλυση θέματος που έχει θέσει ο αναφέρων.Ωστόσο, δεν μπορεί να παραβεί αποφάσεις που έχουν ληφθεί από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών. Δεδομένου ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν είναι δικαστική αρχή, δεν μπορεί να λάβει απόφαση ή να ανακαλέσει αποφάσεις που έχουν ληφθεί από τα δικαστήρια στα κράτη μέλη.

Μη παραδεκτή αναφορά: Αν η αναφορά δεν αφορά έναν τομέα δραστηριότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χαρακτηρίζεται μη παραδεκτή. Αυτό μπορεί να συμβεί εάν το αντικείμενο της αναφοράς εμπίπτει σαφώς στην ευθύνη και την αρμοδιότητα του κράτους μέλους. Οι αναφορές τις οποίες η Επιτροπή Αναφορών χαρακτηρίζει μη παραδεκτές αρχειοθετούνται και δεν αναλαμβάνεται περαιτέρω δράση. Ωστόσο, η Επιτροπή Αναφορών κοινοποιεί την απόφασή της. Η Επιτροπή Αναφορών μπορεί ανάλογα, με το θέμα της αναφοράς, να προτείνει την επαφή με άλλον φορέα που δεν ανήκει στην ΕΕ (π. χ. το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων) ή με εθνικό φορέα (π. χ. Συνήγορος του Πολίτη ή επιτροπή αναφορών των Κοινοβουλίων των κρατών μελών).

Προσέγγιση ενός Μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου: Οι Ευρωβουλευτές εκλέγονται από τους Ευρωπαίους πολίτες και μία από τις υποχρεώσεις τους είναι να εκπροσωπούν τα συμφέροντα των τελευταίων. Επομένως, όποιος έχει κάποιο πρόβλημα με ένα ζήτημα που εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορεί να ζητήσει από τον Ευρωβουλευτή να τον βοηθήσει: με το να ψηφίσει με συγκεκριμένο τρόπο μία νομοθετική πρόταση, με το υποστηρίξει την άποψη του πολίτη στις συζητήσεις για νέα νομοθετικά κείμενα, με το να τον φέρει σε επαφή με άλλα Μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ενδιαφέρονται για το συγκεκριμένο ζήτημα με το να προβεί σε παρέμβαση κατά τη διάρκεια της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή με το να καταθέσει γραπτή ή προφορική ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για το θέμα που ενδιαφέρει τον πολίτη.

ΠΗΓΗ

0 Shares

Σχετικά άρθρα

Η Αυγουστιάτικη πανσέληνος πάνω απ΄την Λευκάδα, όπως την αποτύπωσε ο φωτογραφικός φακός του Νίκου

«Στρωμένος με φύλλα μαλακού χρυσαφιού που σαλεύανε λάμποντας πάνω στη θάλασσα, σπατάλη αμύθητου φωτός ο δρόμος του φεγγαριού. Μεσάνυχτα, Αύγουστος. […]

Ανοιχτή Επιστολή 300 Πανεπιστημιακών προς τον υπουργό Παιδείας με αφορμή το περιστατικό στο 1ο Νηπιαγωγείο Νυδρίου Λευκάδας

Κύριε Υπουργέ, Εμείς, οι υπογράφοντες πανεπιστημιακοί δάσκαλοι, θεωρήσαμε υποχρέωσή μας να απευθυνθούμε σε εσάς, ως τον καθ’ ύλην αρμόδιο υπουργό, […]

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *