Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
23 Φεβρουαρίου 2024

ΑΜΜΟ…ΣΚΟΡΠΙΣΜΑΤΑ: Πόσο θα πάει το … μαλλί (;)

Η παράκτια διάβρωση των δυτικών και βόρειων ακτών της  Λευκάδας και ειδικότερα των παραλιών του Αγ. Νικήτα και του Αη Γιάννη με τις ταυτόχρονες αμμώδεις εναποθέσεις στην βόρεια είσοδο του διαύλου του λιμένα Λευκάδας (Αμμόγλωσσα) και τη μείωση του εύρους των παραλιών μας αποτελούν πλέον γνωστά φαινόμενα σε όλους μας που τα τελευταία μάλιστα χρόνια έχουν ενταθεί ιδιαίτερα.

Σχετικά με τις παραλίες του Αη Γιάννη είναι επίσης γνωστό ότι μετά από έντονα καταιγιστικά καιρικά φαινόμενα επέρχεται καταστροφή του παραλιακού δρόμου (κατάρρευση των υπερκειμένων).

Εξαιτίας των φαινομένων αυτών, το 2003 η τότε δημοτική αρχή της Λευκάδας είχε αναθέσει στο Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (Ε.Κ.Θ.Ε.), την διερεύνηση των αιτίων των παράκτιων διαβρωτικών φαινομένων επιζητώντας συγχρόνως τον  ενδεδειγμένο τρόπο αντιμετώπισής των.

Τον Δεκέμβρη του ίδιου έτους το Ε.Κ.Θ.Ε., παρέδωσε στο Δήμο της Λευκάδας έκθεση αυτοψίας που συνοδευόταν από προτάσεις για την άμεση πλην όμως προσωρινή αντιμετώπιση των όποιων φαινομένων ήθελε συμβεί μέχρι την εκπόνηση της οριστικής μελέτης με την οποία θα παρουσίαζαν τα τελικά συμπεράσματα και τις οριστικές προτάσεις τους για την απαιτούμενη παρέμβαση στην περιοχή.

Στην έκθεση αυτοψίας ως λόγος κατάρρευσης των υπερκείμενων του παραλιακού δρόμου (του Αη Γιάννη) προβαλλόταν η κατασκευή του πάνω στις θίνες και σε απόσταση 10 – 15 μέτρων από την ακτογραμμή.   Στην ίδια έκθεση το Ε.Κ.Θ.Ε. επεσήμαινε την ανάγκη για άμεση τροφοδοσία του υποθαλάσσιου τμήματος της παράκτιας ζώνης με άμμο και την τοποθέτηση μικρού μεγέθους ογκόλιθων κατά μήκος του δρόμου.

Για οποιαδήποτε μορφή παρέμβασης στην περιοχή βέβαια είναι γνωστό ότι απαιτούνταν και εξακολουθεί να απαιτείται η έγκριση των συναρμόδιων Υπουργείων, καθόσον μετά τον καθορισμό του αιγιαλού και της παραλίας στην περιοχή, ως καθ’ ύλη υπεύθυνο και αρμόδιο, για κάθε παρέμβαση, φέρεται το Δημόσιο.

Παρακάμπτοντας τα … περί αρμοδιοτήτων, με την χρήση μηχανημάτων ο Δήμος της Λευκάδας, με την αυτονόητη και επιβαλλόμενη κατά την άποψή μας ανοχή των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπ. Οικονομικών του νομού, τοποθέτησε τότε (2003) ογκόλιθους κατά μήκος του δρόμου.

Η παρέμβαση αυτή αλλά και μια δεύτερη που έλαβε χώρα σε μεταγενέστερο χρόνο αποδείχθηκαν όπως αναμενόταν άλλωστε … μικρές. Καθ’ υπόδειξη πάντα των υπευθύνων του Ε.Κ.Θ.Ε. υπήρξε και τρίτη παρέμβαση στην περιοχή και πραγματοποιήθηκε κατά τα τέλη του 2005.   Τότε αφού τα εκσκαπτικά μηχανήματα του Δήμου αφαίρεσαν την άμμο στη συνέχεια τοποθετήθηκαν διάφορα στρώματα μεγάλων βράχων αρχικά και στη συνέχεια μικρότερες πέτρες συγκολλώντας και συγκρατώντας τις διάφορες στρώσεις μεταξύ τους  με τσιμέντο.  Με τον τρόπο αυτό … βγάλαμε τότε τον χειμώνα.  Οι καταρρεύσεις ωστόσο, κατά μήκος του δρόμου του Αη Γιάννη, εξακολουθούν να συνεχίζονται, όπως συνεχίζεται και η απογύμνωση των παραλιών των μύλων και της γυράπετρας.    Αρμόδιοι και μη δεν τρέφαμε ούτε τρέφουμε αυταπάτες. Οι   παραπάνω περιγραφείσες αλλά και οποιαδήποτε άλλη τέτοιας μορφής παρέμβαση δεν παύει να αποτελεί και θα αποτελεί προσωρινή λύση. Τα έργα τέτοιας μορφής δεν μπορούν να αντισταθούν για πολύ στην καταιγιστική μανία των κυμάτων της περιοχής και ιδιαίτερα όσων δημιουργούνται κατά τη διάρκεια που στην περιοχή εκδηλώνεται … τραμουντάνα.

Μετά τα τελευταία δημοσιεύματα σχετικά με την διάθεση της άμμου του διαύλου και την πληροφόρηση που υπήρξε ότι, κατά την σύσκεψη που προκάλεσε στις 11/03/2014 ο βουλευτής της Λευκάδας κ. Θ. Σολδάτος με τη συμμετοχή του Γεν. Γραμματέα Δημ Περιουσίας του Υπ. Οικονομικών κ. Αβραάμ Γούναρη και υπηρεσιακούς παράγοντες του νομού μας, μεταξύ άλλων ο αντιπεριφερειάρχης Λευκάδας κ. Θεόδ. Βερύκιος ανέλαβε την υποχρέωση να συντάξει έκθεση (μίνι μελέτη) στην οποία θα περιγράφονται οι ανάγκες των παραλιών της Λευκάδας για εργασίες προσάμμωσης … αναρωτηθήκαμε :

Δεν επαρκεί η έκθεση του Ε.Κ.Θ.Ε. και απαιτείται σύνταξη νέας έκθεσης – μίνι μελέτης (;)       (Ποιος θα την συντάξει, σε πόσο χρόνο και με ποια αμοιβή ;)

Τι απέγινε η μελέτη του Ε.Κ.Θ.Ε. που έπρεπε να παραδοθεί στο Δήμο της Λευκάδας τον Σεπτέμβρη του 2006.  (;)

(Αναφερόμαστε στην προμελέτη και οριστική μελέτη η δαπάνη εκπόνησης της οποίας ανήλθε στο ποσό των =80.000,00= Ευρώ και επιβάρυνε τις πιστώσεις της Σ.Α.Τ.Α. του Δήμου Λευκάδας. Μελέτη που μεταξύ άλλων περιλάμβανε τοπογραφική αποτύπωση της παραλίας, βυθομετρική αποτύπωση της υποθαλάσσιας παράκτιας ζώνης, υποθαλάσσιες και χερσαίες δειγματοληψίες, εφαρμογή μοντέλου προσομοίωσης της παράκτιας δυναμικής της περιοχής, εκτίμηση των συνθηκών που ελέγχουν την διαμόρφωση της παραλίας και πολύ περισσότερο  προτάσεις για την προσωρινή και την μακροπρόθεσμη προστασία των ακτών από τα φαινόμενα της διάβρωσης).

Ποιο είναι αλήθεια το υποδεικνυόμενο από αυτή ενδεδειγμένο-μόνιμο έργο (;). Αποτελεί προτεραιότητα για τους φορείς της Λευκάδας και αν ναι υπήρξαν προσπάθειες ένταξής του σε κάποιο από τα προγράμματα της Ε.Ε. σχετικό με την προστασία του περιβάλλοντος (;)

(Πρόγραμμα της Ε.Ε. καθώς ο προϋπολογισμός της δαπάνης κατασκευής του υποδεικνυόμενου από την οριστική μελέτη έργου, υποθέτουμε ότι θα ανέρχεται σε ύψος απαιτούμενης δαπάνης απαγορευτικής για τον  προϋπολογισμό του Δήμου της Λευκάδας.)

Μετά τη σύσκεψη της 11ης/03/2014 προστέθηκε, όπως μας ενημέρωσαν, σε νομοσχέδιο του Υπ. Οικονομικών άρθρο με το οποίο θα επιτρέπεται η προσάμμωση των αιγιαλών για την αποκατάσταση της πρότερης κατάστασής τους με απλή απόφαση του Γεν. Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.    Άρθρο που προφανώς και απαιτείτο να προστεθεί σε νομοσχέδιο του Υπ. Οικονομικών πριν από δύο και πλέον χρόνια.    Άρθρο που σε συνδυασμό ή με “μπούσουλα”, αν θέλετε, (τα υποδεικνυόμενα από) τις υπάρχουσες μελέτες (του Ε.Κ.Θ.Ε. συμπεριλαμβανομένης) θα επέτρεπαν τον εμπλουτισμό των παραλιών του Αη Γιάννη, του Τηλέγραφου, των Μύλων, της γυράπετρας (αρχικά τουλάχιστον) με την άμεση μεταφορά της άμμου του διαύλου (δηλαδή αμέσως μετά την εξαγωγή της) προκειμένου μεταξύ άλλων να επιτευχθεί μηδενικό σχεδόν κόστος μεταφοράς (!)

Ορθά το γράψαμε, ορθά το διαβάσατε (!)

Με μηδενικό κόστος μεταφοράς (για το Δήμο, το Λιμενικό Ταμείο, την Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας ή όποιον ήθελε … αποδειχθεί αρμόδιος) και σε βάρος των πιστώσεων του έργου της διάνοιξης του διαύλου (Ε.Σ.Π.Α.).   Εκτός και αν δεν αληθεύει ότι, η μελέτη του έργου της διάνοιξης προβλέπει αμοιβή για την μεταφορά της άμμου που εξάγεται από την περιοχή σε απόσταση έως 20 χιλιόμετρα.     Χάθηκε όμως αυτή η ευκαιρία και σύντομα θα πληροφορηθούμε πόσο θα “πάει το μαλλί” για την μεταφορά της άμμου από το χώρο όπου αποθηκεύεται προσωρινά (ιδιοκτησίας ΤΑΟΛ για τον οποίο ο εργολάβος καταβάλει ενοίκιο), στις παραλίες του νησιού μετά την ολοκλήρωση των διαφόρων … μίνι μελετών και … μάξι ενεργειών των … αρμοδίων. Και θα κληθούμε μετά να … χειροκροτήσουμε την … επιτυχία να παραμείνει η λευκαδίτικη άμμος στην Λευκάδα και τις ακτές της (!)

Επειδή για κάποιες από τις παραπάνω απόψεις μας “ευθύνεται” εν μέρει και το από 04/05/2012 ενημερωτικό δελτίο τύπου του αντιπεριφερειάρχη Λευκάδας κ. Θ. Βερύκιου σχετικά με το έργο της διάνοιξης του Διαύλου, την Αμμόγλωσσα και την άμμο αυτής επιτρέψτε μας να σας κουράσουμε λιγάκι ακόμη παραθέτοντας ένα μέρος αυτού :      “ …Η Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας ενώ θα έπρεπε να είναι η καθ’ ύλην αρμόδια, δυστυχώς δεν είναι.  Παρόλα αυτά έγινε μια μικρή παρέμβαση -τον Γενάρη- με μεταφορά της άμμου στον Αη Γιάννη (λόγω οικονομικής αδυναμίας του Λιμενικού Ταμείου) και ζητήθηκε επανειλημμένως και εγγράφως, προς κάθε κατεύθυνση, οικονομική ενίσχυση για την απομάκρυνση της άμμου, κρούοντας ταυτόχρονα και τον κώδωνα του κινδύνου.

Μέχρι την δημοπράτηση και την εκτέλεσή του, με τους ρυθμούς που κινείται το κεντρικό κράτος, θα έχουν περάσει ένα – δύο χρόνια (αν δεν υπάρξουν δικαστικές προσφυγές) οπότε ο δίαυλος θα έχει κλείσει τελείως, ενώ εδώ χρειάζεται άμεση παρέμβαση.

Δυστυχώς δε μπορούμε να μιλάμε για θαλάσσιο τουρισμό και να αντιμετωπίζουμε αυτόν τον τραγέλαφο …    ανέφερε σχετικά ο αντιπεριφερειάρχης Λευκάδας κ. Θ. Βερύκιος.”

Τραγέλαφος και ίδιοι ρυθμοί κεντρικού και … περιφερειακού κράτους.

Τραγέλαφος σε βάρος του δημόσιου συμφέροντος και της κοινής λογικής.

Ρυθμοί που, με όποιο τελικά κόστος, μάλλον δεν θα επιτρέψουν να έχουμε παραλίες λουομένων για τους κατοίκους και τους επισκέπτες του νησιού της Λευκάδας το φετινό καλοκαίρι.-

 

Σεβαστή Κωνσταντινίδη – Ρεκατσίνα

 

0 Shares

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Verified by MonsterInsights